AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...   Vážený p.náčelník, dovoľte mi s veľkou úctou a rešpektom vyjadriť poďakovanie Vášmu... arr3RAJONIZÁCIA...Mestská polícia Žilina je tu pre občanov mesta Žilina ako aj pre občanov prímestských častí z toho... arr3UPOZORNENIE 17.1.2014Mestská polícia Žilina upozorňuje obyvateľov, že elektroodpad,  ktorý pochádza z domácností... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤKaždú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte... arr3STRATA DOMÁCEHO MILÁČIKA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho domáceho miláčika...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 41% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 18% Nie som spokojný Nie som spokojný 29% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: prebieha výpočet - zmena IS

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 468

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac DECEMBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 822

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 568

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac NOVEMBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1966

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 558


 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

 

31.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: prebieha výpočet - zmena IS

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 13

12:45 hod. Hliadkou bola zistená dopravná nehoda dvoch vozidiel, kde mal vodič vozidla naraziť do iného auta. Z dôvodu, že vodič javil známky požitia alkoholických nápojov, bola operačným strediskom MsP na miesto privolaná hliadka dopravnej polície. Po príchode hliadky PZ SR na miesto, bola u vodiča vykonaná dychová skúška s pozitívnym výsledkom 1,18 mg/l. Ďalšie riešenie si prevzal policajt RP.

08:00 hod. Bol prijatý telefonický oznam od zamestnanca herne VIX na ul. Sládkovičova, ohľadom fyzickej roztržky v prevádzke. Hliadkami bolo na mieste zistené, že v prevádzke  Ján J. verbálne napadol Amuza W., ktorý ho následne fyzicky napadol, pričom vznikla fyzická roztržka. Prítomnými hliadkami MsP a PZ SR, boli menované osoby pre ich agresívne správanie za použitia hmatov, chvatov a pút rozdelené. Pre vniknuté podozrenie z výtržníctva, si ďalšie riešenie prevzali hliadky PZ SR. Jána J. hliadka PZ SR predviedla na stálu službu a Amuzovi W. bola pre jeho zlý zdravotný stav privolaná RZP, ktorá ho previezla na ošetrenie.

30.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 25

Vo večerných hodinách boli hliadkami MP skontrolované prevádzkové jednotky v širšom centre mesta. Kontroly boli zamerané na požívanie alkoholických nápojov mladistvými. V troch prevádzkach boli zistení mladiství pod vplyvom alkoholu. Hliadkami boli k veci spísané záznamy. Osoby, ktoré umožnili mladistvým požiť alkohol boli doriešené v blokovom konaní.

29.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 15

17:48 hod. Bol prijatý telefonický oznam ohľadom plačúcej ženy v zlom psychickom stave, kľačiacej v snehu na ul. Predmestská č. 54, ktorá požadovala prevoz „do Bytčice“. Hliadkou bola na mieste zistená Angelika S. v zdanlivom veku asi 20 rokov, s nekontrolovateľnými stavmi správania, nebezpečná pre seba a okolie. Z uvedeného dôvodu  bola na miesto privolaná RZP, ktorá si uvedenú ženu prevzala.

28.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 14

17:25 hod. J. Fándlyho – A. Bernoláka – hliadka bola upozornená okoloidúcim občanom na dopravnú nehodu na priechode pre chodcov medzi predajňou kvetinárstva a OD Tesco, kde došlo k zrážke osobného motorového vozidla a chodkyne. Jednalo sa o staršiu ženu s rozsiahlejšími krvácajúcimi zraneniami v oblasti hlavy ako aj pravdepodobne vnútornými zraneniami, ktorá po zrážke ostala ležať na ceste v bezvedomí. Na miesto bola telefonicky privolaná RZP, ktorej posádka po príchode uvedenú ženu prevzala na ošetrenie. O veci bola taktiež vyrozumená operačná KR PZSR, ktorá na miesto vyslala hliadky PZ. Prítomným príslušníkom MP bola zranenej do príchodu zdravotníkov poskytnutá predlekárska pomoc /kontrola životných funkcií/ a neskôr asistencia /na požiadanie hliadky ODI/ pri uzatvorení miesta nehody a zabezpečení plynulosti cestnej premávky.

26.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 15

15:32 hod. Pracovníčka MsÚ telefonicky požiadala o asistenciu hliadky vzhľadom na to, že v klientskom centre, odd. sociálne sa nachádzal agresívny muž. Hliadkou bola na mieste vykonaná kontrola pri ktorej oznamovateľka uviedla, že Jozef Š., sa agresívnym spôsobom domáhal pridelenia sociálneho bytu, avšak pred príchodom hliadky z miesta utiekol. K zraneniam osôb nedošlo.

24.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 17

10:37 hod. Operátorka tiesňovej linky 155 požiadala o preverenie telefonického oznamu týkajúceho sa zraneného muža sediaceho pred Hotelom Polom. Hliadkou bol pred železničnou stanicou zistený silne podnapitý Ján J. s drobnými zraneniami na rukách. Vzhľadom na to, že deklaroval celkovú slabosť a požadoval lekárske ošetrenie operátorka poslala na miesto sanitku, ktorej posádka previezla muža na ďalšie vyšetrenia do NsP.

22.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 13

12:39 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil, že v potoku na ul. K Rochovici leží pes. Kynológom MP bol na mieste zistený k vodnému toku primrznutý pes, kríženec, ktorý bol vyslobodený a následne umiestnený do útulku.

21.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 20

09:22 hod. Oznamovateľka nahlásila malého chlapca, ktorý sa schovával za smetné  nádoby a odparované autá v blízkosti PJ Gastro Novum. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá na mieste zistila malého chlapca: Erika G. Hliadkou bol chlapec následne prevezený na stálu službu MsP Žilina. Následne boli  vyrozumený rodičia menovaného, ktorí sa dostavili na úradovňu MsP Žilina. Následne sa hliadka presunula do ZŠ Lichardova, ktorú maloletý navštevuje a vykonala pohovor z údajnej šikany zo strany jeho spolužiakov.

20.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 16

22:35 hod. Hliadkou bola vykonaná kontrola bezdomovca spiaceho na verejnom priestranstve na Františkánskom námestí pri budove konzervatória. Bezdomovec bol prebudený, uviedol, že je v dobrom zdravotnom stave a žiadnu starostlivosť nepotrebuje. Aj napriek naliehaniu hliadky odmietol využiť služby charitatívneho zariadenia. Ležovisko, kde počas noci pribudol ďalší nocľažník bolo v priebehu zmeny opakovane kontrolované

17.1.2015 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 11

10:40 hod. Oznamovateľka nahlásila osobu – bezdomovca, ktorého sama nevie z prevádzky na Hornom Vale vykázať. Uviedla, že prišiel v stave pod vplyvom alkoholu, sadol si za stôl a zaspal. Hliadkou bol na mieste zistený Ján F. – po poučení bol z prevádzky vykázaný a odporučený na iné miesto. Bez potreby ošetrenia.

02:55 hod. Na hliadku MP sa vo vestibule železničnej stanice nakontaktoval Martin N., ktorý uviedol, že si v čakárni nechal nabíjať tablet a zaspal na lavičke. Keď sa zobudil, tak zistil, že mu ho odcudzili pravdepodobne dvaja muži, ktorí sa nachádzali taktiež v čakárni. Hliadka prezrela okolité herne a prevádzky, ale osoby podľa popisu nezistila. Menovaný poučený, aby vec nahlásil na PZ SR.

15.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 10

09:30 hod. Hliadka kynologického odd. bola požiadaná o pomoc pri uvoľnení psa, ktorý sa zachytil do mriežky kanalizačného otvoru na Bratislavskej ulici. Nakoľko pes si spôsobil poranenie nohy a majiteľka bola vysokého veku, vykonal člen hliadky asistenciu pri prevoze psa aj s majiteľkou k veterinárovi MVDr. Ferencovi na ul. Komenského. Po ošetrení ich previezol do miesta bydliska.

14.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 14

13:59 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že v byte na Lichardovej ulici už od rána šteká a zavíja pes. Ďalej uviedla, že majiteľ bytu údajne dlhšiu dobu nevyšiel von. Prostredníctvom Regobu boli zistené deti menovaného, ktoré však už desať rokov nebývajú na zistenej adrese a cez operačného OO PZ Žilina východ taktiež neboli možné telefonické kontakty. Následne bol na miesto privolaný HaZZ, ktorého členovia sa pomocou ťažkej techniky dostali cez otvorenú vetračku do bytu. Hasičmi  bol v byte zistený len pes v dobrom fyzickom stave. V prítomnosti hliadky a hasičov sa na miesto dostavila aj družka majiteľa bytu, ktorej bola celá vec vysvetlená. Menovaná následne telefonicky kontaktovala svojho druha. Všetci menovaní boli poučení a následne si medzi susedmi a domovníkom vymenili telefónne čísla.

13.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 10

09:30 hod. Oznamovateľka nahlásila, že v susednom byte dochádza pravdepodobne k domácemu násiliu. Hliadkou bol oznam preverený, v byte sa nachádzala Viktória Z., ktorá uviedla, že ju druh zbil, ale pred príchodom hliadky odišiel.  Menovaná mala viditeľné zranenia /rozsiahle podliatiny po celom tele/. Viktória Z. komunikovala vyhýbavo, odmietla podať akékoľvek oznámenie, poskytnúť informácie o útočníkovi, rovnako odmietla ošetrenie. Bola poučená o možnosti riešiť vec prostredníctvom PZ SR. Vzhľadom na to, že k násiliu dochádza v byte podľa vyjadrenia susedov pravidelne a svedkom toho má byť aj maloleté dieťa /cca 1,5 ročné dievča/, ktoré žije s matkou, bolo vyrozumené oddelenie sociálnych vecí a rodiny. Viktória Z. bola poučená, že v prípade akéhokoľvek ohrozenia môže požiadať o pomoc prostredníctvom ktorejkoľvek tiesňovej linky.

12.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 12

23:55 hod. Pri zastávke MHD na ulici Kálov bol zistený muž: Ondrej J., po ktorom bolo OR PZ Žilina dňa 12.1.2016 vyhlásené pátranie /nezvestná osoba, psychiatrický pacient/. Menovaného si na mieste prevzala hliadka PZ-PMJ.

04:10 hod. Bol prijatý telefonický oznam ohľadom dvoch horiacich vozidiel na Kempelenovej ulici. Telefonicky bol o veci vyrozumený operačný HaZZ, ktorý uviedol, že požiarne vozidlo je už na ceste k miestu udalosti. Hliadka po príchode zabezpečila okolie požiaru až do jeho zneškodnenia. Vec si na mieste prevzala prítomná hliadka OO PZSR Žilina – Západ.

11.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 22

23:35 hod. Hliadkou bol na Smrekovej ulici zistený ležiaci muž Peter O. pred vchodom do PJ Galaxy, ktorý mal rezné, krvácajúce poranenia v oblasti predlaktia a dlane na pravej ruke. O veci bola prostredníctvom tiesňovej linky 155 vyrozumená RZP, ktorej zdravotníci si po príchode muža prevzali na ošetrenie. Menovanému bola do príchodu zdravotníkov poskytnutá predlekárska pomoc – zastavenie krvácania.

20:10 hod. Na ul. J. Milca zistila hliadka mladistvú a maloletú osobu, ktoré požívali alkoholický nápoj. Hliadkou bola u osôb vykonaná dychová skúška s pozitívnym výsledkom. Jednalo sa o maloletú Gabrielu Z. /0,95mg/l/, pre ktorú sa dostavila v čase o 20:50 hod. matka  a mladistvú Ivetu F. /0,58 mg/l/. Za porušenie § 30 Zák. 372/1990 Zb. bol prítomný Mário J., ktorý im podal alkoholický nápoj doriešený BP 30€.  K veci bola spísaná potrebná agenda.

09:45 hod. Bol prijatý telefonický oznam ohľadom ležiacej osoby na Námestí M. R. Štefánika za sochou. Hliadkou bola na mieste zistená osoba – bezdomovec Stanislav R., ktorý už nejavil známky života. Privolaná posádka RZP taktiež potvrdila úmrtie osoby a privolala hliadku OO PZ Žilina, ktorá si vec prevzala.

10.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 16

00:05 hod. hliadkou bola na Smrekovej ulici pred prevádzkou Šariš pub zistená na zemi sediaca veľmi silne podnapitá Michaela V. Bola prebratá, bez zranení a známok podchladenia odoslaná do miesta bydliska.

9.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 18

18:40 hod. Oznamovateľka nahlásila okoloidúcej hliadke MP muža, ktorý jej počas jazdy na vozidle Ford Mondeo rozbil päsťou predné bočné okno a taktiež poškodil čelné sklo. Podozrivý nereagoval na výzvy hliadky MP Žilina, aby zastavil a rýchlou chôdzou z miesta odchádzal. Michal F. bol zadržaný na ul. Na priekope príslušníkom MP Žilina. Zadržaný mal drobné krvácajúce poranenie hánok pravej ruky, ktoré si spôsobil pravdepodobne úderom. Na mieste incidentu bol prítomný aj kamarát podozrivého Ľuboš S. a taktiež syn oznamovateľky /vodič/ Dominik P. Keďže konanie nieslo znaky trestného činu, boli obaja podozriví, po telefonickom dohovore s operačným OOPZ SR Žilina – Západ, predvedení na spomenutý útvar, kde si ich prevzal službukonajúci príslušník PZSR.

8.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 19

18:50 hod. Spojovateľka tiesňovej linky 112 požiadala o súčinnosť pri ošetrení ležiaceho muža pod vplyvom alkoholu v Sade na studničkách. Hliadka na mieste zistila Ivana K., ktorý mal krvácajúce zranenie v oblasti hlavy. Menovaného si po príchode prevzala posádka RZP.

7.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 21

09:00 hod. Hliadkou bola spozorovaná podozrivá osoba Jaroslav K. Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o osobu, po ktorej OR PZSR Žilina dňa 25.6. 2015 vyhlásilo pátranie /pátranie po obvinenom/. Menovaný sa dal počas úkonu na útek a zadržaný bol na ul. Janka Kráľa pri Daňovom úrade. O veci bol telefonicky vyrozumený operačný OO PZSR Žilina – Západ, ktorého hliadka si po príchode menovaného na mieste prevzala.

6.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 15

13.30 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil že na Nám. A. Hlinku v blízkosti OD Tesco sa po zemi plazí muž. Hliadkou bol na mieste zistený silne podnapitý JUDr. Štefan B. Bol bez viditeľných zranení, v relatívne dobrom stave posadený na lavičku a ponechaný na pretriezvenie. V priebehu služby bol kontrolovaný jeho zdravotný stav.

5.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 11

12.24 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že na Františkánskom námestí v blízkosti konzervatória leží na zemi muž. Hliadkou bol na mieste zistený bezdomovec Marián F. v bezvedomí so zachovanými životnými funkciami, zrejme po epileptickom záchvate. Privolaná sanitka RZP, ktorej posádka previezla muža na vyšetrenia do NsP. Do príchodu sanitky monitorovaný zdravotný stav.

3.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 16

00:05 hod. Hliadka spozorovala motorové vozidlo Peugeot 406, ktorého vodič sa pohyboval po ceste podozrivým spôsobom /kľučkovanie/ s poškodeným spätným zrkadlom /odtrhnuté/. Vzhľadom na spôsob jazdy a podozrenie, že vodič požil alkoholické nápoje a z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo vozidlo zastavené na ulici Priemyselnej pri ČS 3H. Nakoľko vodič javil známky požitia alkoholických nápojov bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá si vec prevzala /vodič maril dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v dychu, bol prevezený na odber krvi/. Jednalo sa o Romana S. Vozidlo bolo odstavené mimo cesty.

2.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 16

01:00 hod. Recepčná z hotela Polom na Národnej ulici uviedla, že vo vestibule /recepcia/ sa nachádza osoba, ktorá tvrdí, že bola fyzicky napadnutá a potrebuje lekárske ošetrenie. Oznamovateľka tiež uviedla, že osoba sa pravdepodobne snaží len niekde zohriať – nezistila, že by bola poranená, je značne pod vplyvom alkoholu, znečistená a zrejme sa jedná o bezdomovca. Hliadka na mieste zistila Jána K. bezdomovca – po pohovore vyvedený a odporučený na iné miesto. Ošetrenie nebolo potrebné.

1.1.2016 - vybraný prehľad

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta:

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 16

05:45 hod. Bol prijatý telefonický oznam, kde oznamovateľ uviedol, že bol napadnutý SBS – károm v herni Bluff na ulici Horný Val. Hliadkou bol na mieste zistený oznamovateľ Peter S., silno pod vplyvom alkoholu bez viditeľných vonkajších zranení. V herni bolo zistené, že menovaný už dlhšiu dobu spal v prevádzkovej jednotke na stole a potom na toalete, odkiaľ ho pracovník SBS vykázal. Oznamovateľ bol odporučený do miesta trvalého bydliska na pretriezvenie.

00:40 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil ruvačku pred Národnou bankou na ulici A. Bernoláka. Hliadkou bola na mieste zistená skupinka mladíkov pod vplyvom alkoholu. Jeden z mladíkov Róbert P. mal hlboké krvácajúce zranenie obočia. Menovaný uviedol, že si zranenia spôsobil sám a súčasne odmietol akékoľvek ošetrenie, prípadne inú pomoc zo strany MP. Podľa vyjadrenia spoločníkov si zranenia v silnej opitosti spôsobil sám pri nekontrolovanom páde na zem. Zároveň sa vyjadrili, že sa o opitého muža postarajú

ARCHÍV - Pýtajte sa náčelníka ...

V časti KONTAKTY - bol vytvorený Archív - pýtajte sa náčelníka.

Tu budú presúvané Vaše diskusné príspevky, ktoré boli zodpovedané. V prípade, že budete mať nejaké nové pripomienky, alebo budete chcieť reagovať neskôr na dannú tému v Archíve - treba v časti KONTAKTY - PÝTAJTE SA NÁČELNÍKA - vytvoriť novú diskusiu.

 

Ďakujeme...

 

ARCHÍV - Pýtajte sa náčelníka

POĎAKOVANIA...

 


Vážený p.náčelník,


dovoľte mi s veľkou úctou a rešpektom vyjadriť poďakovanie Vášmu policajtovi so služobným číslom  063 za profesionálny prístup pri plnení si svojícj pracovných povinností.

Dňa 10.6.2015  som svojím nedopatrením zabudla pracovnú tašku na Mariánskom námestí,ktorá po ohlásení straty bola veľmi rýchlo nájdená.

Môj pocit zúfalostí sa zmenil na radosť,že máme ľudí ,ktorí sú zodpovední,svedomití a takýto si zaslúžia veľkú vďaku.

 


Chceme poďakovať za pomoc.

V noci okolo 24,00 hod.  sme zablúdili v Žiline, zišli sme zlým zjazdom a hľadali sme cestu na Čadcu. Vaši policajti, dvaja mladí chlapi, veľmi milí a usmiaty sami od seba prišli k nám na benzínovej pumpe a pomohli nám dostať sa na hlavnú cestu zo Žiliny do Čadce. Veľmi im ďakujeme. Vďaka tým policajtom sme bezpečne vyšli z mesta. Veľmi prosíme poďakovať  spomenutým policajtom.

Agnieszka i Lukasz, sasiedi z Katowic.


POĎAKOVANIE.

 

Vážený pán náčelník,

chcem sa touto cestou poďakovať za veľmi profesionálny a promtný prístup Vášho podriadeného, mestského policajta -kynológa, služobné číslo 074 pri riešení týrania zvierat-psov u rómskej rodiny pri Vurale, ktorý som nahlásila v poobedných hodinách, dňa 4.3.2015. Hneď druhý deň ráno, vďaka tomuto úžasnemu človeku bol prípad vyriešený. Odobral od nich 2 feny a jedno štena. Nachádzajú sa v Útulku Žilina.

Veľmi chcem poďakovať aj za jeho slušné vystupovanie a vskutku profesionálne analyzovanie situácie a následne riešenie.

Po veľmi dlhej dobe som mala takýto príjemný pocit z odvedenej práce a pocit, že niektorí ľudia sú naozaj na svojom mieste .

Veľmi si vážim skutočne fungujúcich ludí, ktorí sa len nepriživujú na systéme a svedomito si plnia svoje poslanie.

Ešte raz ĎAKUJEM a prajem Vám čo najviac takto spoľahlivých podriadených.

S pozdravom

Magdalena Schwarzova

 


POĎAKOVANIE.

 

email ........... Dobry den, rada by som vyjadrila podakovanie prislusnikom Mestskej policie, ktori v piatok sprevadzali mikulassky sprievod a operativne ihned pomohli pri rieseni strateneho dievcatka. Ochotne a s milym pristupom.


POĎAKOVANIE.

email ........... ďakujeme Vám a vašej hliadke ktorá našla mobil nášho syna. ste super rod.Synáková


email ........... Vážený pán náčelník, chcela by som vysloviť vrelé poďakovanie vašim kolegom (osobné čísla: 066,008,059,013), ktorí mi nezištne pomohli. Cestou z práce 19. 11. 2014 som dostala defekt na frekventovanej križovatke ul. V. Spanyola smerom na Predmestskú. Zaparkovala som pri garážach na Predmestskej. Zastavila sa pri mne hliadka a pomohli mi vymeniť koleso. Bola tma, mrholilo a auto stalo v blate. Kým mi prišiel na pomoc manžel, koleso bolo vymenené. Ešte raz dáma a páni - veľké ďakujem.

Dana Bolibruchová


Vážený pán primátor a vážený pán náčelník!

Chcela by som vyjadriť obrovskú vďaku a nesmiernu úctu a nesmiernu úctu včerajšej nočnej hliadke mestskej polície a os. čislami 093 a 085 za pomoc pri probléme s defektom a následnou výmenou rezervy vo dvore na Bulvari.

Veľmi si vážim, že mi pomohli a týmto im zo srdca ĎAKUJEM. Milota


Dobrý deň,

 

Aspoň týmto emailom by som chcel vysloviť velkú vdaku mestu, parkovacej spoločnosti, mestskej polícii Žilina a všetkým kompetentým za to, že po ôsmych rokoch nám už pred našimi okanmi nestoja neoprávnene stojace vozidlá taxi služby LUNA, aj keď neoprávnene nadalej stoja na druhej strane považujem za absolutný úspech, že sme po rokoch  neprisposobivých dostali z rezidentských miest.

Tým pádom už neprisposobivý neznečistujú rezidentské miesta pred našim vchodom a pevne verím, že sa aj zredukujú neustále konflikty, ktoré tam vyvolávajú majitelia taxi LUNA.

Naozaj nikomu neprajem, aby musel žiť s neprisposobivými a denne počúvať rôzne vyhražky, takže ešte raz velká vdaka za podporu a porozumenie.

ĎAKUJEME,

Martin Harvanek  a obyvatelia ulice Rybníky.


Vážený pán primátor, vážený pán náčelník,

v mene našej organizácie by som sa chcela poďakovať mestskej polícii v Žiline za príkladnú spoluprácu s našou organizáciou. Mestská polícia a zvlášť kynológovia sú vždy ochotní promptne zareagovať, keď treba pomôcť týraným zvieratám.

Pevne verím, že naša spolupráca bude naďalej úspešne pokračovať.

S pozdravom

 

Mgr. Mária Sliacka, inšpektorka Slobody zvierat


 

email ........... Dobrý deň.

Aj keď s menším oneskorením (pracovná vyťaženosť), ale predsa, chcem sa poďakovať všetkým pracovníkom MP, ktorí sa podieľali na odstránení dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel s neplatnými STK a EK, ktoré si tu odstavili neporiadni a arogantní vodiči a blokovali tak parkovacie miesta na ul.Bulharská.

Rovnako im ďakujem za riešenie situácie okolo bývalej ZŠ Moskovská, v areáli ktorej sa dennodenne stretávali partie tínedžerov, neraz sa správali hlučne, rozbíjali vybavenie, chodili po strechách...Vážim si, že si plnia svoju neľahkú prácu takýmto spôsobom.

Ešte raz ďakujem a prajem príjemný deň.


Dobrý deň.

V piatok 7. júna 2013, sme mali školský výlet pri Vodnom diele Žilina. Jeden zo žiakov náhle odpadol. Našťastie išiel okolo práve službukonajúci príslušník mestskej polície 068 a hneď podal pomocnú ruku a organizoval záchranu nášho žiaka. Chcem vyjadriť poďakovanie Mestskej polícii v Žiline a jej príslušníkovi 068 za rýchly a rozhodný zásah a pomoc. Príslušník mestkej polície 068, nám veľmi pomohol pri záchrane nášho žiaka, ktorý náhle odpadol a našťastie bol práve v jeho blízkosti a hneď nám pomohol riešiť vážnú situáciu pri jeho záchrane. Chcem mu vyjadriť poďakovanie za veľkú pomoc v núdzi. Zabezpečil nám aj sanitku a odbornú lekársku pomoc pri jeho záchrane. Zároveň chcem vyjadriť aj svoje poďakovanie Falck Záchranná a.s., jej pracovníkom: MUDr. M. Tóbikovi a jeho tímu, záchranárke: p. Paulíkovej, vodičovi: Šelingovi, za rýchlu pomoc pri záchrane života nášho žiaka.

Viem, že si plnili "len svoju prácu", ale aj tak si zaslúžia poďakovanie aj pre ich morálne ohodnotenie a motiváciu pre ďalšiu ich prácu. Zvlášť v dnešnej dobe, keď len kritizujeme, znevažujeme prácu druhých, nevážime si ľudí okolo nás a nevieme vyjadriť svoje poďakovanie. Ďakujem, Pšanecký.


Dobrý večer,

touto cestou by som sa chcela poďakovať policajtom MsP Žilina, ktorí ma upovedomili v sobotu ráno - 22.9.2012., že bola ich hliadkou nájdená moja peňaženka, ktorá mi bola odcudzená, pravdepodobne na Hlinkovom námestí. Ľudia väčšinou kritizujú ich prácu, ale v mojom prípade môžem povedať, že to sobotné ráno bolo veľmi príjemné, už tým, akým spôsobom mi telefonovali.

Veľmi pekne ďakujem a prajem celému oddeleniu veľa takých čestných policajtov.

S pozdravom

Marcela Sliviaková.

(pozn. prepis emailu)


Dobrý deň,

chcem sa touto cestou ešte raz poďakovať pracovníkom Vášho odd. MP Žilina za zodpovedný prístup k zdandlivo banálnemu problému -  dňa 17. 12. 2011 som nahlásila zatúlanie 6. mesačného zlatého retrivera (Badyho),v lokalite Žiline-Trnové, kde na Ul. Na Bárek  č. 9, sídli Domov sociálnych služieb, N. O. Clementia, pre ktorého sme psíka pred pár dňami nadobudli. V nestráženom okamihu vybehol za opatrovateľkou, ktorá ráno končila službu a keďže ešte nepozná okolie, stratil sa.

Predovšetkým ďakujem policajtovi,  ktorý mal 18. 12. službu a dal si skutočne námahu a psa pohľadal. VEľMI MILO MA TO PREKVAPILO /Iste viete, že toto plemeno je vhodné na kanysterapiu, a  preto jeho straty by mi bolo ľúto, nielen ako riaditeľky zariadenia, ale predovšetkým ako majiteľky, ktorá ho má na starosti.

Mgr. Marta Filipová,


Prajem príjemný večer.

Nakoľko rok 2011 končí, týmto Vám a Vašim kolegom ďakujem za spoluprácu pri riešení podnetov obyvateľov územného obvodu Vlčince, ktorá bola touto elektronickou formou, ale aj priamo Vašou účasťou na našich zasadnutiach výboru č. 4 pri priamom a osobnom strete s našimi obyvateľmi. Práve tam sme sa dozvedali o Vašej práci v teréne a tam sme boli usmernení, kde častejšie hliadkovať, na čo sa zamerať a podobne.

Preto aj ďalej posúvam poďakovanie od našich obyvateľov za Vašu činnosť, ktorá je podľa nich badateľne dôslednejšia a častejšia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Od poslednej elektronickej informácie, ktorú som Vám predložila, neboli podané nové konkrétne podnety. Snáď preto, že na lepšie si ľahko človek zvykne, keby bol problém, okamžite to máme oznámené.

Osobitne chcem v mene nášho výboru poďakovať pánovi Janošíkovi, ktorý trpezlivo poskytoval na zasadnutiach výboru „prednášky“ o postupoch mestskej polície, o postupoch pri oznamovaní skutkov, ktorých sú ľudia svedkami a poskytoval cenné rady ľuďom, ktorí sa ho pýtali na správanie sa v rôznych situáciách.

Preto Vám všetkým prajem do roka 2012 veľmi veľa síl, dôvtipu a vytrvalosti pri riešení všetkých vecí, s ktorými sa stretnete. V prvom rade však zdravie šťastie a pocit pohody v kruhu rodín Vám praje

výbor č. 4 Vlčince.

RAJONIZÁCIA...

Mestská polícia Žilina je tu pre občanov mesta Žilina ako aj pre občanov prímestských častí z toho dôvodu prináša na svojej stránke rajonizáciu mesta a prímestských časti - tzv. prehľad pôsobnosti príslušníkov MP Žilina v konkrétnych častiach mesta Žiliny.

(... odklik najdete v hlavnej lište INFORMÁCIE, kde sa vyroluje panel s ponukou ODDELENIA VÝKONU >>...)

ODDELENIE A

ODDELENIE B

ODDELENIE C

ODDELENIE D

 

Mestská polícia Žilina

UPOZORNENIE 17.1.2014

Mestská polícia Žilina upozorňuje obyvateľov, že elektroodpad,  ktorý pochádza z domácností fyzických osôb môžu občania – fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zbernom dvore pri skládke v Považskom Chlmci a na zbernom dvore v Žiline - ul. Jánošíkova. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, elektroodpad z domácností je zakázané odovzdávať iným subjektom, než je ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení, napr. pouličným výkupcom.

 

Žiadame obyvateľov, aby privezený elektroodpad neodovzdávali občanom pred bránou zberného miesta na ulici Jánošíkova, pretože najmä rómski spoluobčania elektroodpad rozoberajú v okolí pod nadjazdom a značne znečisťujú životné prostredie.

 

V prípade zistenia neoprávneného zneškodňovania odpadu alebo ukladania odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou, bude priestupok riešený v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 o odpadoch, resp. v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za priestupky prejednávané obcou možno uložiť pokutu do 165,96 € a za priestupky prejednávané okresným úradom možno uložiť pokutu do 663,87 €.

 

Mestská polícia Žilina

OZNÁMENIE

Mestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na dodržiavanie prevádzkového poriadku, predovšetkým na dodržiavanie čistoty a poriadku.

Z dôvodu poškodenie futbalových bránok nie je možné ich ďalej používať, nakoľko by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia návštevníkov ihriska.

V prípade zistenia úmyselného poškodzovania zariadenia ihriska prosím kontaktujte mestskú políciu na bezplatnom telefónnom čísle 159.

 

Mestská polícia Žilina

NAPÍŠTE NÁM

V menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám.

Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše otázky, postrehy, alebo iné požiadavky na prácu MP. Ak nebude zadaná emailová adresa, Vaša správa nebude doručená, systém ju bude ignorovať.

Kompetentný Vám na Vami zadanú adresu odpovie.

 

S pozdravom MP Žilina

Hlučný sused

Názov príspevku : 

Hlučný sused

Autor : 

Mirka

Email : 

domanicka@centrum.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-21 19:50:46

Text príspevku : 

Dobrý deň, bývame v byte na Vlčincoch a pred Vianocami sa nad nám nasťahovali noví susedia asi nie starší ako 30 rokov. Počas dňa si nahlas púšťajú hudba, hádajú sa a trieskajú všetkým, čo im príde pod ruky. Niekedy máme pocit, že sa ku nám prepadnú. Boli sme ich niekoľkokrát upozorniť, aj domovník ich bol napomenúť, ale nič nepomohlo. Chcela by som vedieť, či môžeme zavolať MP v prípade, že rušia kľud aj počas dňa. Je to totižto dosť neúnosné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: Hlučný sused

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-22 11:49:13

Text príspevku : 

Dobrý deň, zavolať hliadku MP môžete, ale moc Vám cez deň v tomto smere nepomôžeme. Hliadka môže maxim. upozorniť susedov na ich nevhodné správanie a hluk voči ostatným susedom, čo zrejme budú po čase ignorovať. Zákon hovorí jasne, kedy je rušený nočný kľud - od 22:00 do 06:00 hod., vtedy môže MP zasiahnuť. Vo Vašom prípade by som odporučil podať oznámenie na Obvodný úrad v Žiline, oddelenie priestupkov vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Vhodné by bolo zapísať do oznámenia svedkov, resp. susedov, ktorým vadí hluk neprispôsobivých susedov. Využiť môžete aj link na webe http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_zilina_1/ovvs/priestupky/podanie_oznamenia.pdf Ak konanie bude pretrvávať aj naďalej, brániť sa tiež môžete v občiansko-právnom konaní súdnou ochranou v zmysle Občianskeho zákonníka.

 

Názov príspevku : 

Re: Re: Hlučný sused

Autor : 

Mirka

Email : 

domanicka@centrum.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-22 18:32:02

Text príspevku : 

Ďakujem pekne za radu. Pekný deň

 

Parkovanie Hypertesco

Názov príspevku : 

parkovanie hypertesco

Autor : 

Jozef

   
   

Dátum vloženia : 

2012-02-23 22:51:15

Text príspevku : 

Dobry den Dna 17.2. 2012 okolo 15-16hod. som dostal pokutu za udajne nespravne parkovanie (pre vozickarov).Bolo vela snehu, prsalo, ponahlal som sa.Dnes som siel do Tesca a pozrel som sa kde som dostal pokutu a zistil som ze som pokutu 30e dostal nepravom od prislusnika mestskej policie lebo som stal hned vedla vyhradeneho parkovacieho miesta cize Vas mestsky prislusnik konal zle a nepravom mi osadil papucu.Podla mna dobre vedel o co sa jedna lebo bol nervozny pokial som nevytiahol peniaze a zaplatil pokutu.Je mi jasne ze peniaze uz neuvidim ale som proti takymto konanim a velmi ma to nastvalo.Som presvedceny ze o tom mest. policajt vedel ze stojim spravne a len skusal ci sa necham oklamat/nachytat.(Mam svedka)Myslim si ze keby som mal ZA znacku tak sa na mna ani nepozru.Bol by som rad keby ste si toto presetrili!!! Na bloku na pokutu mam napisane perom co mi napisal vas policajt : 078 17.2.12 IPI6 a vytlacene blok. č. 100901-3. Pripadne viem dolozit Bol by som rad keby ste sa mi k tomuto vyjadrili pripadne pridem osobne. Dakujem Jozef

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: parkovanie hypertesco

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-27 08:37:44

Text príspevku : 

Dobrý deň, priestupok som preveril a nezistil pochybenie príslušníka MP. Pokiaľ máte však iný názor, máte právo podať trestné oznámenie. Upozorňujem však na skutočnosť v zmysle zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb., § 84 ods. 3 - proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Zároveň je nutné uviesť, že zákon o priestupkoch ani iný všeobecne záväzný právny predpis upravujúci predmetnú oblasť, nepozná inštitút odpustenia, resp. zníženia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím (blok).

 

Názov príspevku : 

Re: parkovanie hypertesco

Autor : 

spravodlivý

Email : 

emo@emo

   

Dátum vloženia : 

2012-02-24 18:17:19

Text príspevku : 

pekne napísaný príspevok, len mi nie je jasné prečo si zaplatil pokutu keď nebola oprávnená ??

 

 

Názov príspevku : 

 

 

Re: Re: parkovanie hypertesco

Autor : 

Jozef

Email : 

jozef.cmelik.ml@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-02-29 15:36:05

Text príspevku : 

Dobry den. Mam iny nazor.Skoda pre mna ze som si neodfotil auto s papucou tak ako stalo zaparkovane na udajne vyhradenom mieste pre vozickarov inac by som to riesil. Ved Vas prislusnik MP musel odfotit moje auto ako je zaparkovane ci nie???Asi tie fotky uz neexistuju inac by ste mi dali za pravdu. Nemam co k tomu dodat dostal som pokutu za spravne parkovanie.Mal som sa lepsie pozerat.Dufam ze inym sa toto nestane

 

Názov príspevku : 

Re: Re: parkovanie hypertesco

Autor : 

Jozef

Email : 

jozef.cmelik.ml@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-02-25 09:30:07

Text príspevku : 

Na to som prisiel az neskor ked som siel na nakup.Zisiel sneh (vtedy bola kalamina 17.2.) Vedel som presne kde som stal lebo som mal vedla seba hned box na nakupne voziky.A tam je to miesto kde sa este moze stat

Štatistický prehľad priestupkov 2012

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún

2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1929

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 759

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 924

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 889

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj

2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2020

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 733

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1747

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 901

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2354

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 704

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Október 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1839

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1001

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2677

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 809

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2145

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 951

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1816

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 722

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2298

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 936

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1594

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 685

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl

2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1878

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 863

Poškrabané auto

Názov príspevku : 

Poškrabané auto

Autor : 

Anka

Email : 

AnnaMaresova@zoznam.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-03-02 21:43:17

Text príspevku : 

Dobrý deň,bývame v Budatíne pri hlavnej ceste ,máme dve autá a malý dvor z garážou, takže jedno auto parkujeme cez deň pred domom ,keď idú deti zo školy skoro už pravidelne nám doškrabu auto asi s kľúčami (je to už na obidvoch stranach po celej dlžke auta).Máme to riešiť so školou? Prosím Vás o radu ako máme konať? Ešta dotaz: sú petardy povolené mimo Vianoc? Lebo u nás sa strieľa akokeby bol Silvester a náš pes už z tých petard zblbol.Ďakujem za radu.

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: Poškrabané auto

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-03-03 11:17:49

Text príspevku : 

Dobrý deň, škola môže preventívne upozorniť žiakov, nezodpovedá však za konanie mimo školského vyučovania. Uvedené konanie môže byť políciou kvalifikované podľa úmyslu a výšky škody ako priestupok alebo trestný čin poškodzovania cudzej veci. Podstatné je zistenie konkrétneho páchateľa a na základe toho ak nedôjde k dohode o náhrade škody je nutné si škodu uplatniť na príslušnom súde, ktorý môže o nej rozhodnúť. Používanie zábavnej pyrotechniky je na území mesta povolené v zmysle VZN č. 15/2009 iba v dňoch 1.1. a 31.12. príslušného kalendárneho roka. Pri zistení protiprávneho konania kontaktujte Mestskú políciu na tel.č. 159 alebo 041 5621166.

Premávka mot. vozidiel v hist...

Názov príspevku : 

Premávka motorových vozidiel v historickej časti mesta v nočných hodinách

Autor : 

občan99

Email : 

sulperazon@centrum.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-25 16:53:13

Text príspevku : 

Dobrý deň! V úvode chcem vysloviť poďakovanie za to, že najmä v posledných dňoch príslušníci MP dôsledne kontrolujú dodržiavanie VZN 15/2011 v súvislosti s vjazdom a zotrvaním vozidiel v historickej časti mesta. Ako obyvateľ s trvalým pobytom / platiacim daň v zmysle VZN/ preto vítam dôslednú kontrolu dodržiavania mestom stanovených pravidiel dopravy v centre mesta. Problém však vidím v dodržiavaní VZN v nočných hodinách a to aj v čase nočného kľudu. Najmä v piatok a sobotu v noci sú parkoviská napríklad na Dolnom Vale pri OTP Banke, hoteli Grand atd. plné cudzích automobilov. Samozrejme bez akéhokoľvek oprávnenia na vjazd do centra mesta. Posádky takýchto vozidiel nezriedka svojím hlučným správaním narušujú integritu bývania a spánku obyvateľov uvedených častí. Situácia sa neustále zhoršuje, pretože si tu zvyklo v noci parkovať čoraz viac automobilov, pretože nie sú nijako sankcionované. VZN 15/2011 je pritom v platnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Platným povolením sa pritom v zmysle VZN musia preukázať aj parkujúci na súkromných plochách historickej časti mesta. Neregulovaná a pomerne intenzívna premávka neoprávnených vozidiel v historickej časti mesta v nočných hodinách je pritom výsmechom tým obyvateľom, ktorí sa stanoveným pravidlám prispôsobili. Moja otázka na MP teda znie: Je možná ešte intenzívnejšia kontrola statickej dopravy v historickej časti mesta v zmysle VZN 15/2011 v nočných hodinách v horeuvedených lokalitách? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: Premávka motorových vozidiel v historickej časti mesta v nočných hodinách

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-27 09:01:16

Text príspevku : 

Dobrý deň, som rád, že občania vnímajú prácu MP v pešej zóne. Máte pravdu, zintenzívnili sme kontrolu v pešej zóne aj s ohľadom na povolenia, resp. dane za vjazd, ktoré strácajú platnosť. Môžem Vás ubezpečiť, že kontroly v zmysle platného VZN 15/2011 sa nevykonávajú iba cez deň, ale aj v noci so zameraním na víkendy, kedy do centra prichádzajú ľudia za zábavou. V tomto smere pripravujeme ďalšie opatrenia v pešej zóne na vodičov vozidiel nerešpektujúcich zákon.

Dvojitá spravodlivosť...

Názov príspevku : 

Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

Peter

Email : 

peter.mrvecka@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-03-03 09:12:55

Text príspevku : 

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na parkovanie pri Auparku vyhradenom pre LPG vozidlá - je tam možné zaparkovať alebo sa na ne vzťahuje zákon č. 8/2009, § 25,odst 1, písmeno n)? V prípade ak áno ako je to zo státim ZTP vozidiel na takto vyhradenom priestore? Stalo sa mi že ja som pokutu dostal za státie na tomto mieste a keď som na vozidlo ZTP upozornil hliadku - tak ma odbili zo slovami že teraz riešia mňa. Zaujímavé bolo že dané vozidlo zrejme patrí niektorému z pracovníkov SBS v Auparku... Celú vec mám fotograficky zdokumentovanú a samozrejme sa nachádza pod kamerovým systémom Auparku. Aký je Váš názor na postup pracovníkov mestskej polície? fotografie sú na http://natankuj.sme.sk/poradna/603-dvojita-spravodlivost Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-03-07 11:10:17

Text príspevku : 

Dobrý deň, skutočnosť že vozidlo označené symbolom ZŤP stálo na mieste vyhradenom pre vozidlá LPG ešte neznamená, že priestupok nebol zadokumentovaný a objasňovaný. V zmysle zákona o obecnej polícii nie je možné použiť donucovací prostriedok - "papuču" na takto označené vozidlo. Nepíšete konkrétne informácie (dátum, čas, číslo policajta...), neviem sa objektívne vyjadriť k danému priestupku vodiča ZŤP a postupu hliadky MP. V § 44 zákona o cestnej premávke sú uvedené všetky pravidlá parkovania vozidiel označených osobitnými symbolmi. V zmysle tohto ustanovenia nemôže na uvedenom mieste parkovať vodič s vozidlom ZŤP. Môžte ma kontaktovať aj mailom, alebo telef.

 

Názov príspevku : 

Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

ľia Muromec

Email : 

fako@fako

   

Dátum vloženia : 

2012-03-03 20:03:34

Text príspevku : 

To je pekné , že píše dostal si pokutu tak treba rýchlo udať aj suseda..Ty si Slovák ??

 

Názov príspevku : 

Re: Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

peter

Email : 

peter.mrvecka@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-03-04 18:38:22

Text príspevku : 

tu nejde o pokutu ale o o to, ze vozidlo patrilo pracovnikovi Auparku Sbs ktory,mestsku policiu na mna zavolal....

 

Názov príspevku : 

Re: Re: Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

San - dokan a perla s labuánu

Email : 

pišza@pišta.com

   

Dátum vloženia : 

2012-03-04 20:34:11

Text príspevku : 

možno volal, možno nie ..spravodlivosť neexistuje, ak bolo vozidlo SBS oni majú výnimku tak hovorí zákon..to, že sedeli v Auparku na káve...žiaľ

Názov príspevku : 

Re: Re: Re: Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

peter

Email : 

peter.mrvecka@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-03-05 19:16:43

Text príspevku : 

No len s tým rozdieľom že keby si sa pozrel na sme tak zistíš že to bolo ZTP vozidlo a nie vozidlo SBS...

Vyhradené miesto na parkovanie.

Názov príspevku :

Vyhradené miesto na parkovanie

Autor :

Marián

Email :

tttomino@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-01-24 11:09:51

Text príspevku :

Dobrý den prajem pán Ing. Milan Šamaj.Mal by som na Vás otázku týkajúcu sa vyhradeného miesta na parkovanie a to, platnosti takejto značky. Stala sa mi taká nemyla vec, keď deň do zadu osadili značku vyhradujucu parkovanie ZTP. Ja som prišiel v noci z práce domov a bolo tam voľne miesto a nevšimol som si že je tam značka ZTP, keďže tam bývam už dvadsať rokov tak som parkoval po pamäti ( ja viem je to moja chyba ).Pokutu som zaplatil na mieste. Ale chcem sa Vás opýtať je takáto značka už platná pokiaľ je osadená v zemi ale nie je určené kde značka platí, keďže nie je vyznačená na zemi značením (farbou). Či už je takéto miesto na parkovanie oficiálne platné keďže zjavne ešte nebolo dokončené? Za odpoveď Vám veľmi pekne Ďakujem ...

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Vyhradené miesto na parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-26 14:43:51

Text príspevku :

Dobrý deň. Mrzí ma, že ste dostali pokutu, ale zvislé dopravné značenie v zmysle zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. je platné aj bez vodorovného dopravného značenia, nestráca význam. Má to logiku, inak by za súčasných klimatických podmienok bol v doprave chaos. Uvedená dopravná značka podľa vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke č. 9/2009 Z. z. sa používa najmä v kombinácii s vodorovným dopravným značením hlavne pre zrozumiteľnejšie vyznačenie miesta. Vodorovné značenie sa k zvislej DZ zrejmä doplní na jar za vhodného počasia.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Vyhradené miesto na parkovanie

Autor :

Marián

Email :

tttomino@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-01-27 12:19:46

Text príspevku :

Dobrý deň... Ďakujem Vám za odpoveď. Ja viem bola to moja chyba, že som si nevšimol tu značku ale keď som prišiel z roboty bola už tma a tu značku som si vážne nevšimol a ani ma nenapadlo že by tam mohla byt, keďže tam už bývam dosť dlho a parkoval som po pamäti a predtým tam nikdy nebola...Tu značku tam osadili asi deň pred tým. No čo už budem poučený pre druhy raz, len ma mrzí, že mam teraz záznam ako závažný dopravný priestupok a pritom som to naozaj naschvál neurobil...ešte raz Vám Ďakujem za Vašu odpoveď. Dovidenia

 

Mestský kamerový systém

Názov príspevku :

Mestský kamerový systém

Autor :

Makovický

Email :

koncord@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-01-24 11:24:49

Text príspevku :

Dobrý deň pán náčelník. Chcem sa Vás opýtať v akom štádiu je budovanie nového kamerového systému v Žiline. Bolo už začaté spomínané výborové konanie? Kedy môžu ľudia očakávať kvalitný a hlavne plne funkčný KS, ktorý by napomáhal bezpečnosti nášho mesta. Ďakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Mestský kamerový systém

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-26 13:12:24

Text príspevku :

Dobrý deň, verejná súťaž na dodávateľa kamerového systému je realizovaná príslušným odborom MsÚ, výsledok by mal byť známy 23.2.2012. Na Mestskej polícii v súčasnosti pripravujeme priestory pre umiestnenie kamier a obsluhu týchto kamier / občanov so zníženou pracovnou schopnosťou /. Vzhľadom na značnú finančnú náročnosť celého projektu, až 150 kamier, bude celý projekt rozložený na niekoľko rokov.

 

Názov príspevku :

Mestský kamerový systém

Autor :

Makovický

Email :

koncord@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-02-27 20:30:30

Text príspevku :

Dobrý deň p. náčelník, ďakujem Vám za predchádzajúcu odpoveď. Sú už známe výsledky verejnej súťaže na nového dodávateľa KS?

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Mestský kamerový systém

Autor :

Referent IS MP Žilina

Email :

hucko@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-03-08 10:52:09

Text príspevku :

Dobrý deň. V týchto dňoch prebieha verejná súťaž.

 

Pes

Názov príspevku :

pes

Autor :

xy

Email :

0907046356@orangemail.sk

Dátum vloženia :

2012-02-02 13:43:25

Text príspevku :

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s opakovaným problémom so psom a to konkrétne v Bytčici na ul. Na Záchrastí majiteľom je Ivan Grečnár, jedná sa o nemeckého ovčiaka, ktorý pravidelne v ranných hodinách, v čase približne od 7:30 až 7:45 v pracovných dňoch, keď obyvatelia toho domu vyťahujú autá z dvora, nechajú otvorenú bránu a pes zvykne vybiehať von, špiniť na chodník, ohrozuje vrčaním ľudí a to v čase keď idú ľudia s deťmi do školy a škôlky. Boli už viac krát upozornení, no bohužiaľ sú arogantní a čakajú asi na to kým pes niekoho nedohryzie alebo im z výkalmi ich psa z chodníka neokožuje niekto ich dom. Nakoľko máte presné informácie nebude problém si ich overiť. Ďakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: pes

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-07 10:00:10

Text príspevku :

Dobrý deň, hliadka MP vykonala niekoľko kontrol ohľadom uvedeného problému, avšak priestupok nezistila. Kontaktovaný bol majiteľ psa, ktorý bol preventívne upozornený na porušovanie zákona. Ak sa bude problém so psom opakovať, telefonicky kontaktujte operačné stredisko MP na č. 159 alebo 041 56 211 66. Hliadky budú priebežne ulicu monitorovať aj naďalej.

 

Názov príspevku :

Re: pes

Autor :

xy

Email :

0907046356

Dátum vloženia :

2012-02-09 18:43:56

Text príspevku :

Áno, ďakujeme, hliadky tam boli skutočne videné, ale bohužiaľ alebo našťastie momentálne skutočne pes nebehá, možno je to silnými mrazmi alebo majitelia dostali rozum. V každom prípade Vás budeme kontaktovať ak sa znova majiteľ psa bude chovať nerozumne. Ešte raz vďaka za promptné riešenie situácie. S pozdravom obyvatelia uvedenej ulice.

Návšteva a parkovanie ...

Názov príspevku :

návšteva a parkovanie

Autor :

Michal

Email :

carnecky80@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-11-01 16:51:35

Text príspevku :

Dobrý deň, bývam na Lichardovej uilici - pásmo 3, v blízkossti bydliska mám garáž, kde aj parkujem a rezidentská karta pre mňa nie je potrebná. Chcel by som sa informovať ako postupovať, keď ku mne príde návšteva a parkuje pred bytovkou ? V tomto rezidenstkom pásme nie sú automaty na parkovacie lístky.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: návšteva a parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-07 12:01:09

Text príspevku :

Dobrý deň, systém parkovania v meste spravuje Žilinská parkovacia spoločnosť (ŽPS), Mestská polícia kontroluje dodržiavanie dopravného značenia v súlade s platnou právnou legislatívou. Pre návštevy sú ŽPS vydávané krátkodobé parkovacie karty. Informáciu Vám poskytne aj uvedená spoločnosť na ul. Košická 2, alebo priamo na webstránke www.parkovaniezilina.sk.

 

hlasenia 3-17-6-2011
Pes

Názov príspevku :

pes

Autor :

anonym

Email :

romana.nguyenova@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2012-01-18 15:46:21

Text príspevku :

Dobrý deň, p. Šamaj, chcela by som vás poprosiť, či by ste nemohli posielať hliadky do Bánovej. Po našej ulici nám bežne chodia pustení bojoví psy. Bývajú tu rodiny s deťmi, boja sa chodiť na prechádzky s kočíkom... Už sa mi viacej krát stalo , že som sa s nimi zoči voči stretla v neskorú hodinu večer.Na ulici nikto nebol , aby mi pomohol. Veľmi som sa bála. Chcela by som vás poprosiť, či by ste to tu nemohli chodiť kontrolovať. Alebo čakáte, až keď sa niečo vážne stane? Vopred ďakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: pes

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-20 08:16:20

Text príspevku :

Dobrý deň. Nemám rád otázky typu "či čakáme či sa niečo stane". Samozrejme nikto nečaká na nešťastie, ale musíte si uvedomiť, že policajt nemôže byť vždy, hneď a všade na konkrétnom mieste. Nemuseli ste písať príspevok, stačilo zatelef. na 159 a hliadka by riešila situáciu okamžite. Majiteľ psa mohol byť identifikovaný. Pri takej rozlohe mesta a prímestských častí je systém hliadkovania rozdelený na "rajóny", Bánová je hliadkovaná tak ako ostatné prímestské časti a výsledky pravidelne konzultuje príslušný veliteľ oddelenia s poslancom MZ za Váš volebný obvod. Nekonkretizovali ste časť, ulicu, lokalitu výskytu priestupkov. Od včera je hliadka MP zameraná intenzívnejšie na uvedený problém.

 

Názov príspevku :

Re: Re: pes

Autor :

anonym

Email :

romana.nguyenova@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2012-01-21 09:15:35

Text príspevku :

Dobrý deň. Susedia na 159 volali... Ale stále sa s tým nič nerobí. Psy si stále chodia pustení po uliciach. A keď ich majiteľom hovoríme, že sa ich bojíme, nech si ich nechávajú v záhrade. Tak sa len zasmejú a odvrknú, že psy nič neurobia. Keby im aspoň náhubky dávali , ale nič. Ja vás chápem, že to nemôžete hneď riešiť..

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Re: Re: pes

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-21 10:44:02

Text príspevku :

Môžme hneď riešiť..., len potrebujeme vedieť konkrétne informácie, po čase objasňovať priestupok na základe indícií, bez dôkazov je takmer nemožné. Zatelefonujte na MP v čase zistenia páchania priestupku. MP hliadkuje Bánovú v režime, ako som už písal, ale nemôžeme tam pôsobiť 24 hod. denne.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: pes

Autor :

anonym

Email :

romana.nguyenova@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2012-01-22 19:02:26

Text príspevku :

Chápem, ďakujeme.

Parkovanie ...

Názov príspevku :

parkovanie

Autor :

Patrik

Email :

pku123@seznam.cz

Dátum vloženia :

2011-11-07 18:07:34

Text príspevku :

Dobry den prosim Vas chem sa spytat ako postupovat v nasledujucej situacii. Pri stati na parkovisku v bytovom subore HLINY 8 , mi jeden najomnik oznamil ze tam nemozem parkovat ze je to sukromna zona a ze ma moze dat odtiahnut. V celom areali nie je ziadna znacka ze by to bol sukromy pozemok a ani na parkovacom mieste nie je ziadna znazka typu P-Reserve. Ja tam parkujem rano za ucelom vylozenia syna do skoly co je ccca 10min. Dakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-09 11:49:40

Text príspevku :

Dobrý deň. Ak na uvedenom mieste nie je obmedzujúce dopravné značenie, alebo informácia o súkromnom pozemku, ktorý si môže majiteľ pozemku alebo správca zabezpečiť pred vjazdom iných vozidiel vhodným spôsobom napr. zábranou, popr.dopravným značením, nedopustili ste sa priestupku, neporušili ste zákon. Musíte si však dať pozor na "iné miesta, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov, určených na zásobovanie alebo parkovacích miest" - čo je dikcia zákona o cestnej premávke.

Veľká okružná - nastavenie semaforov.

Názov príspevku :

Veľká okružná - nastavenie semafórov

Autor :

Lenka T.

Email :

lenkat89@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-11-16 20:06:12

Text príspevku :

Dobrý večer, často chodím cez prechod pre chodcov na ulici Veľká okružná z ulice Komenského smerom do centra mesta a vždy, keď tade prechádzam (samozrejme na zelenú), tak skoro žiadny vodič mi nedá prednosť, ani keď ide skupinka chodcov a niekoľkokrát ma skoro zrazilo auto a tiež aj iných ľudí a to všetko preto, lebo odkedy sú tam nové semafory, tak kým vodiči už majú dávno zelenú, tak chodcom ešte len začne a trvá pár sekúnd a kým stihnem prísť do polovice prechodu, tak už mám červenú a vodiči stále zelenú a tak to vyzerá, že ja som vlastne šla na červenú, lebo oni to tak vidia a vôbec nezastavujú a tak sa ja ako chodec uprostred prechodu musím vyhýbať vodičom. Podotýkam, že nie som jediná, kto má tento názor a postreh. Na koho sa obrátiť s týmto problémom a či je vôbec možné niečo s tým urobiť?

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Veľká okružná - nastavenie semafórov

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-21 11:22:31

Text príspevku :

V rámci rekonštrukcie komunikácií okolo Auparku prebieha aj výmena svetelných a iných dopravných značení. Nakoľko činnosť ešte nie je ukončená a neprebehlo kolaudačné konanie, nie je zrejme nastavené správne cyklovanie zmeny svetelných signálov. Je to otázka na odbor dopravy na Msú. Podľa informácií viem, že po meraniach sa v krátkom čase dá situácia do poriadku.

 

Názov príspevku :

Re: Veľká okružná - nastavenie semafórov

Autor :

mr.

Email :

martinr@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-11-18 10:02:14

Text príspevku :

Pripájam sa k tejto pripomienke a zároveň mám ďalšie podnety na aktuálne nastavenie nových i starších semaforov. Do koho kompetencie to spadá?

tzv. Rozoberanie aut.

Názov príspevku :

tzv Rozoberanie aut

Autor :

H4ck3r

Email :

haxo158@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-01-22 10:05:23

Text príspevku :

Zdravim chcem sa spytat ci porusujem niake VZN alebo niaky iny zakon ak rozoberam auto na verejnom priestranstve (napriklad davam dole z neho skla interier a podobne) vsetok bordel zaroven ale ukladam do dalsieho auta ktore ho odvezie ,cize na zemi niesu ziadne odpadky ,ziadne oleje a pod .

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: tzv Rozoberanie aut

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-24 14:26:14

Text príspevku :

Dobrý deň. Ak využívate na rozoberanie verejné priestranstvo, odpoveď nájdete vo VZN č. 15/2009 čl. 5, o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny.

VÝSTAVBA OPLOTENIA NA HÁJIKU

Z dôvodu zvýšeného výskytu divej zveri na žilisnom sídlisku Hájik pristúpilo mesto k vybudovaniu oplotenia, ktoré má zamedziť najmä diviakom prístup do oblasti sídliska. Viac informácií nájdete v TLAČOVEJ SPRÁVE.

Parkovanie - Hliny III.

Názov príspevku :

Parkovanie - Hliny III

Autor :

Ivan

Email :

liveman@pobox.sk

Dátum vloženia :

2011-11-22 09:46:11

Text príspevku :

Dobrý deň, na Hlinách III v blízkosti Materskej školy Puškinova parkuje každé druhé auto bez parkovacej karty. Už som vám to v minulosti hlásil telefonicky, ale nič sa neudialo. Niektorí šoféri dokonca parkujú drzo tak, že zaberajú celú šírku chodníka, alebo nechajú len 0,5 m voľného miesta, niektorí parkujú na trávniku. Nech platia všetci alebo nikto !

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Parkovanie - Hliny III

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-23 08:09:05

Text príspevku :

Dobrý deň, ohľadom tohto podnetu sme spolu telefonovali, bol som osobne na mieste, hliadka MP bude zameraná aj na uvedený priestor.

Pálenie káblov...

Názov príspevku :

Palenie kablov

Autor :

Peter

Email :

favorit135ls@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-12-03 18:47:33

Text príspevku :

Zdravim chcel by som sa spytat co mi hrozi ak zapalim kable niekde pri hore? alebo na polnej ceste? ake hrozia zato sankcie .?

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Palenie kablov

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-12-08 09:11:54

Text príspevku :

Pálenie káblov je priestupok, za ktorý je podľa viacerých zákonov možnosť páchateľa postihnúť. Ak páli osoba káble napr. pri hore, kde je možný vznik a rozšírenie požiaru, môže Hasičský a záchranný zbor uložiť blokovú pokutu fyzickej osobe do 331 €. Mestská polícia zakročí v zmysle VZN Mesta Žilina v súvislosti so zákonom o odpadoch. Za porušenie ustanovení VZN č. 15/2009 alebo VZN 25/2009 uvedených nariadení mestský policajt môže uložiť blok. pokutu vo výške 33 €, právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže primátor mesta uložiť pokutu až do výšky 6.638,70 € . V určitých prípadoch je možné postupovať aj podľa občianskeho zákonníka.

Poďakovanie...

Názov príspevku :

Poďakovanie

Autor :

Ján_MT

Email :

anairda@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-12-19 14:26:01

Text príspevku :

Vážený pán náčelník. Dovolím si Vám napísať poďakovanie za prístup Vášho prislušníka mestskej polície Michala Matúša, ktorý mi dňa 5.12.2011 prišiel zložiť papuču z môjho mot. vozidla. Jeho správanie bolo vysoko profesionálne a korektné. Za čo sa mu chcem srdečne poďakovať . A zároveň dať na vedomie Vám, ako náčelníkovi MP. Ďakujem s pozdravom Ján z MT. Prajem krásne vianoce celému kolektívu MP v Žiline :-)

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Poďakovanie

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 12:34:20

Text príspevku :

Ďakujem Vám za Váš prístup k celej veci, nakoľko sa vo väčšine prípadov pre pokutovaní priestupcov stretávame len s tým, že policajti sú zlí, nevedia sa správať a samozrejme 3/4 priestupcov sa cítia byť nevinnými. Ešte raz, ďakujem.

 

 

 

Názov príspevku :

Re: Poďakovanie

Autor :

inak

Email :

inak@inak.sk

Dátum vloženia :

2012-02-02 13:13:36

Text príspevku :

To je vrchol, ked si tu blby MP pod inim menom na seba sameho napise podakovanie za to ako sa slusne sprava pri skladani papuce. To je vrchol ved, ktory hlupak si tu bude vypisovat chvaly a neviem ake podakovania za to, ze mal papucu od MP na aute. To uz je poriadna komunisticka arogancia MP, preberte sa uz koncene ludia Ziliny, co to tu mame za MP, hnus.

UDAVAČI...

Názov príspevku :

UDAVACI

Autor :

anonym

Email :

anonym@cotadotoho.sk

Dátum vloženia :

2011-12-20 18:23:31

Text príspevku :

Zdravim chcel by som sa spytat co mi hrozi ak sa budem doma strasne nudit a budem sa bavit s telefonom a budem volat 159 (mestsku policiu ) len tak zbytocne ,alebo ked sa oznam nebude zakladat na pravde....lebno sused to robi pravidelne a vidim ze nic nehrozi ,tak by ma zaujimalo ci sa to da sankcionovat

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: UDAVACI

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 13:07:36

Text príspevku :

Neviem, či bavenie s telefónom je najlepší spôsob ako zaháňať nudu. V každom prípade to považujeme za chrapúnstvo, nakoľko v danom okamihu naozaj niekto môže potrebovať pomoc a nedovolá sa. Aj keď číslo 159 nie je zaevidované medzi tiesňové telef. čísla, MP nemá problém zistiť pôvodcu takýchto falošných telefonátov a za zneužívanie linky vyvodiť následné opatrenia.

 

Názov príspevku :

Re: Re: UDAVACI

Autor :

opatrenia

Email :

x@x.sk

Dátum vloženia :

2012-01-16 07:52:42

Text príspevku :

o ake opatrenia sa jedna??? velm irad by som vam aj pomohol .staci ze zacnem rozoberat niake auto napriklad len vymienat ziarovky a on zavola 159 aj niekolkokrat za den zbytocne pridu odidu a ked vidi ze stim nic neurobia vola aj statnych ktory takisto nic neurobia .... lebo sused zneuziva pravidelne 159 ,vola koli zbytocnym veciam a policajti tu boli uz asi 8x zbytocne ani raz mi nedali pokutu nic nemohli proste mohli len prist a odist a zakazdim a za kazdim ..... tento clovek je pravdepodobne naruseny (moj sused)

 

Odpoveď:

ázov príspevku :

Re: Re: Re: UDAVACI

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

 

Dátum vloženia :

2012-01-17 14:29:04

Text príspevku :

Ohľadom uvedenej informácie sme spolu komunikovali mailom.

Práca niektorých mestských policajtov.

Názov príspevku :

,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

neuvedene

Email :

x@c.sk

Dátum vloženia :

2011-12-24 13:51:06

Text príspevku :

Zdravim bol som znechuteny ako mestsky policajti zakrocovali proti jednemu leziacemu opitemu panovi , boli tam 6ti mestkyy policajti a vykrikovali po nom tykali mu a proste 2- 3ja s nim komunikovali alebo co robili a ostatny tam len staly namiesto toho aby BOLI NIEKDE INDE Kde ich bolo treba naozaj, dajme tomu AK KAZDY 2ja policajti maju na starosti jednu cast centra alebo jedno namestie teraz ich zbytocne bolo 6 na jednom namesti (PRITOM TEN OPILEC nic nerobil lezal tam a komunikoval nikoho nenapadal ....) mna by len zaujimalo kebyze sa vtedy nieco stane na marianskom namesti kym by tam dobehli uz by mohlo byt velmi neskoro ,a este jedna otazka MOZE POLICAJT BEZDOVODNE PO MNE VYKRIKOVAT A PYTAT SI OBCIANSKY???? pokial viem zo zakona nieje obcan povinny nosit OP ,a pokial som nespachal priestupok alebo niesom hladana osoba nemaju vobec pravo po mne vyziapovat (mozno bol dovod to ze som sa z jednym este rozpraval ze aha 6ti na jedneho iba sme kecali)potom som si odfotil bna sukromne uceli 6tich policajtov co tam len tak stoja ...(nikomu nebolo vidno do tvare) a hned nabehli 3ja MESTSKY POLICAJTI ze co sa na nich divame ze nech vypadneme a potom si pytali obciansky .a nech to vymazem,vyhrazali sa mi ze mozem u nich starvit sviatky a podobne dobre ze ma tam nenapadli .AJ OSTATNY LUDIA SA LEN PRISTAVILI KED ISLI OKOLO A HNED ZACALI PO NICH ZIAPAT NECH POKRACUJU V CESTE JE TOTO NORMALNE??????..si myslia ze ked su 6ti tak asi nikto nad nimi neni

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 11:54:41

Text príspevku :

Dobrý deň, pozdravujem všetkých prispievateľov k uvedenej téme. Vzhľadom na to, že som bol dlhšie PN a následne som mal dovolenku, nemal som dostatok informácii k problému. Až dnes som sa dostal k odpovedi na Vaše príspevky. Nechcem hodnotiť či zákrok policajtov MP zodpovedal situácii, ani to, či zakročujúcich policajtov bolo šesť alebo boli štyria, to som dal všetko vyšetriť. Musím konštatovať, že správanie sa niektorých policajtov nie je vždy podľa mojich predstáv a podľa predstáv občanov, s tým súhlasím. Ja vo svojej funkcii však už nemôžem svojich podriadených vychovávať, vychovať ich mala rodina a škola, ja ich môžem len viesť k profesionálnemu prístupu v práci. Za rok 2011 čo som vo funkcii náčelníka som však okrem sťažností na ich prácu / 11 policajtov bolo potrestaných v rámci interných noriem / som obdržal aj písomné pochvaly od občanov, čo ma veľmi teší / celkom 10 /. K úrovni diskutujúcich k danej téme len toľko, že Vy páni určite nemôžete byť vzorom pre správanie sa policajtov a nemáte morálne právo niekoho kritizovať, pretože jedna vec je kritika a poukazovanie na zlé konanie policajtov a iná vec je hlúpymi invektívami znevažovať niekoho prácu. Ešte jedna vec ma zaujala – údajné komunistické vedenie MP v Žiline. Ja som nikdy nebol v komunistickej strane ani v žiadnej inej a vždy som ako policajt pristupoval ku každému bez toho, aby som posudzoval jeho členstvo v politickej strane a vždy som posudzoval človeka podľa jeho schopností a správania. To len ľudia bez prirodzenej inteligencie a absencie základných morálnych hodnôt nie sú schopní ináč posudzovať ľudí. Ja sa k tejto téme už viacej písomne vyjadrovať nebudem, pokiaľ majú prispievatelia záujem, u mňa nájdu otvorené dvere a nechám im priestor na slušné argumenty, čím môžu prispieť ku zlepšeniu práce MP Žilina.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

veliteľ oddelenia

Email :

juricek@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-12-29 16:20:38

Text príspevku :

Dobrý deň. V uvedený deň /štedrý deň/ som prijal telefonický oznam od vystrašenej ženy, ktorú neznámy muž bezdôvodne a veľmi vulgárne verbálne napadol. Keďže som nevedel nakoľko môže byť tento muž, ktorý zjavne nerešpektuje základné etické normy nebezpečný, na miesto som vyslal dve hliadky t. j. 4 nie 6- ti policajti. Asi by Vaša reakcia bola trošku iná, keby dotknutou ženou bola Vaša blízka osoba, ktorá si práve v tento sviatočný deň musela vypočuť prúd tých najohavnejších oplzlostí. Skôr ma zaujala Vaša reakcia, že ste si tento smutný príbeh filmovali. Nikde vo Vašom príspevku som nezachytil Váš záujem, ako spomenutý muž dopadol. Nech už títo ľudia na okraji spoločnosti reagujú akokoľvek, zaslúžia si našu pomoc. A nemali by sa stávať kuriozitou vo Vašej filmotéke. Štylizácia a gramatika vo Vašom príspevku hovoria o tom, že ste pravdepodobne mladý človek možno nevyzretá osobnosť, čo vás z časti ospravedlňuje. Ostávam s pozdravom. Kpt. Mgr . Peter Juríček

 

 


Názov príspevku :

Re: Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

Rufen

Email :

rufen@szms.k

Dátum vloženia :

2012-01-07 17:17:13

Text príspevku :

Neda mi nereagovat na komentare nacelnika a jeho zastupcu, to su vykecavacky ako za komunizmu, hamba MP v Ziline, to su take komunisticke frazy az hamba - kontrola pravopisu a stylu pisania, namiesto jasnej odpadovede, vysvetlovacky a opis blbosti, obhajoba hlupych MP, vysvetlovanie nieco o empatii (kde nevedia ani slusne sa spravat - Dobry den, dovidenia, prosim a pod. a nie to aby boli aj empaticki, ustretovi, napomocni a pod.)namiesto toho aby uznali, ze to s MP v Ziline nie je ok, ved to je nemozne aby MP nevedel komunikovat, cakaju na rohu a vyberaju pokuty za zle minutove parkovanie, su drzi a pod. MP v Ziline je o komunistickom vedeni a vulgarnych MP, ktori sa nevedia ani slusne spravat a takto dokola v 21 st.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

presne tak

Email :

x@xc.sk

Dátum vloženia :

2012-01-08 17:27:19

Text príspevku :

S vynimkou niektorych mestskychpolicajtov ktory vedia zakrocit a vedia sa aj spravat (vacsinou motorizovane hliadky MP).....Ako vidis tak ani neodpisu uz lebo vedia kde je pravda.....bolo tam 6 mestskych policajtov ....spravali sa drzo dokonca je tam aj kamera ..zato ze si ich niekto foti ( co nieje nikde zakazane) hned vybehnu zatebou pytaju si od teba obciansky a hraju SA NA DRSNYCH KED ICH JE TAM 6 ....skoda reci ...ze pytajte sa nacelnika=prpomienky,staznosti,otazky a pritom nikdy tu nedostanes jasnu odpoved a co je na tom smutne su plateni z nasich dani

 

Názov príspevku :

Re: Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

RE:

Email :

RE:@xc.sk

Dátum vloženia :

2011-12-29 23:59:25

Text príspevku :

4ria hovorite ano???? DAM AVM FOTO JE ICH TAM 6 1hliadka po jej prichode cca 5minut +dalsie 2tam isli z marianskeho namestia !!!!! a clovek nebol vulgarny po prichode hliadky MP iba kecal nech mu kupia pivo a podobne proste bol podnapity...nebol agresivnyONI MU HNED ZACALI TYKAT a ludia sa ani pozret nemohli ze preco je tam tolko policajtov kazdy kto sa pristavil alebo pozrel len ziapali po nom nech vypadne alebo nech pokracuje v ceste..... ...INAK NA UVEDENOM MIESTE JE AJ KAMERA OBCHODNEHO DOMU KTORA MOZNO VULGARNE SPRAVANIE POLICAJTOV ZACHYTILA ..oni mi nemaju rpavo prezerat mobil .......fotku by som vam poslal ak chcete neni na nej vydno ziadnu tvar iba 6policajtov ako sotji pri OD TESCO.. 4ria stali len tak a jeden sa mu venoval alebo 2ja ......VSAK DAJTE MAIL JA VAM FOTKU RAD POSLEM .....

Názov príspevku :

Rušenie nočného kľudu

Autor :

R.S.

Email :

roptosamko@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2011-12-26 09:08:55

Text príspevku :

Dobrý deň pán náčelník,bývame na sídlisku Vlčince a máme problém so susedmi pre neustále hulákanie a reprodukciu hlasnej hudby a to najmä v nočných hodinách do neskorých ranných hodín.Príkladom je aj dnešná noc (t.j. z 25. - 26. decembra),kedy tu bol taký "bordel",že sa nám budili deti a keď sme ich boli o 01:12hod upozorniť,tak sa nám vysmiali a povedali,že však je sloboda.Podotýkam,že sa jedná o mladých ľudí vo veku do 25.rokov.Prosíme Vás touto cestou o radu,ako v takomto prípade postupovať a či privolávať hliadku Mestskej polície,alebo hliadku PZ SR. Ďakujeme

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-12-28 10:52:30

Text príspevku :

Dobrý deň. V zmysle zákona rušenie nočného kľudu je priestupok na úseku verejného poriadku, ktorý objasňuje Mestská polícia (MP) aj Policajný zbor SR. Ak máte problém s hlučným susedom v čase od 22:00 do 06:00 hod., kontaktujte operačné stredisko MP na tel.čísle 159, +421 41 5621166 alebo Obvodné oddelenie PZ - Žilina východ, nachádzajúce sa priamo na sídlisku Vlčince.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

R.S.

Email :

roptosamko@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2012-01-01 10:31:40

Text príspevku :

Ďakujem za odpoveď,a prajem všetko dobré do Nového roku.

 

 

Názov príspevku :

Re: Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

mato

Email :

matejmadar@gmail.com

Dátum vloženia :

2012-01-23 09:54:39

Text príspevku :

Dobrý den, v prípade opakovaného porušovania nočného kludu a opakovaného zásahu MP je mozne posunut vec este dalej, alebo to pokutou konci a nic viac sa s tým robit nedá. Dakujem velmi pekne za odpoved.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

mato

Email :

matejmadar@gmail.com

Dátum vloženia :

2012-01-23 10:02:10

Text príspevku :

A este sa chcem spýtat do akej výsky sa moze pohybovat pokuta za nedodrziavanie nocneho kludu

Názov príspevku :

Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

Lukas

Email :

haxo158@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-12-26 10:28:27

Text príspevku :

Samozrejme mozte zavolat najskor na MP a nahlasit rusenie nocneho kludu ,a ak by ani to nepomohlo alebo by to bolo opakovane zavolat na obvodne oddelenie PZ ZILINA-VYCHOD ktory to takisto mozu vyriesit blokovou pokutou SAMOZREJME NA POLICIU MOZTE ZAVOLAT AJ CASTEJSIE t.j kolkokrat tam policajti zistia rusenie nocneho kludu tolkokrat pokuta

 

Názov príspevku :

Re: Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

dodatok

Email :

x#@x.sk

Dátum vloženia :

2011-12-26 10:30:14

Text príspevku :

mestska policia 159 ,a obvodne oddelenie PZ ZILINA VYCHOD (kedze patrite pod sidlisko vlcince) 158 najlepsie bude ak uvediete aj to ze ste ich bioli upozornit a robia este vacsi bordel ..... POLICIU MOZTE ZAVOLAT KOLKO KRAT CHCETE A AJ KEBY PRISLI A RUSENIE NOCNEHO KLUDU BY NEBOLO ZISTENE VAM NEHROZI NIC dokonca ani pokuta

Štatistický prehľad priestupkov 2013

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1929

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 969

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1215

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 652

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2234

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 951

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1878

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 617

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2548

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 983

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Október 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2030

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 759

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2228

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 992

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1927

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 807

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2009

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 813

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1878

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 862

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1545

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 779

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1787

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 938

Poďakovanie

Názov príspevku : 

podakovanie

Autor : 

MUDr Grega Ludovit

Email : 

ludogrg@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-02-18 19:47:24

Text príspevku : 

Vyjadrujem touto cestou podakovanie pracovnicke MP Zilina cislo odznaku 046, za profesionalny a ludsky pristup pri rieseni situacie do ktorej som sa dostal dna 13 februara 2012 dakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: podakovanie

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-20 10:36:56

Text príspevku : 

Dobrý deň, každá kladná reakcia poteší. Preveril som si konkrétnu situáciu, takže viem o čo išlo. Vaše poďakovanie je zadosťučinením nielen pre konkrétnu policajtku, ale ja pre všetkých príslušníkov MP, ktorí si svoju prácu vykonávajú zodpovedne.

 

 

Názov príspevku : 

Re: Re: podakovanie

Autor : 

empaticke dakujem

Email : 

empik@empik.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-27 12:32:37

Text príspevku : 

si tu dakujete ... ale ved to je MP - MP, komunisticky MP, nikdy som nevidel a nezazil MP Ziliny, zeby riesil nieco ludsky ako tu vypisuje nacelnik - empaticky - MP je skupina arogantnych a surovych ludi v oblekoch mestskej policie na cele s komunistickym nacelnikom

 

Štatistický prehľad priestupkov 2016

Práca príslušníka MP...

Názov príspevku :

práca príslušníka MP

Autor :

kaprik

Email :

carpteam@pobox.sk

Dátum vloženia :

2011-09-28 16:21:25

Text príspevku :

Dobrý deň,chcel by som sa spýtať na prácu príslušníka MP. Rád by som vedel či je možnosť,sa prihlásiť do služobného pomeru,alebo aspoň na aký termín je plánovaný výber nových uchádzačov.ďakujem

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: práca príslušníka MP

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-03 10:14:01

Text príspevku :

Žiaľbohu na Váš dotaz môžem reagovať len s tým, že výberové konanie na miesto policajta Mestskej polície Žilina sa konalo v mesiaci september 2011. Táto skutočnosť bola oznámená všetkým záujemcom v masovokomunikačných prostriedkoch, kde boli uvedené aj podmienky na prijatie do zamestnania. Pre Vašu informáciu, nejedná sa o služobný pomer, ale o pracovný pomer. Vyhlásenie ďalšieho výberového konania bude závisieť od personálnych ako aj ekonomických podmienok v roku 2012.

Odpratanie snehu ŽPS.

Názov príspevku : 

odpratanie snehu žilinskou parkovacou

Autor : 

roman

Email : 

roman.gajdošík@desire-za.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-16 08:41:02

Text príspevku : 

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či bude sankcionovaná Žilinská parkovacia spoločnosť za noodpratanie smehu podľa nariadenia VZN mesta. Jedná sa o parkovisko železničnej stanice (čo podľa môjho názoru je prioritné miesto). Viem , že je kalamita ale myslím si , že železničná stanica je dôležité miesto a do 9.00 mohlo byť odpratané. Ak niekto nezaplatí parkovné dostáva pokutu ale ak si niekto nesplní svoju povinnosť? Pri výhovorke Žilinskej parkovacej , že nebudú na neupravených parkoviskách vyberať, ako k tomu prídu tý ktorý majú predplatenú kartu? CHcem Vás požiadať aby ste trošku apelovali na Žilinskú parkovaciu spoločnosť hlavne na odpratávanie snehu na významných miestach ako železničná stanica určite je. Ďakujem.

 

Názov príspevku : 

Re: odpratanie snehu žilinskou parkovacou

Autor : 

brunteles

Email : 

cicko@chmuľo

   

Dátum vloženia : 

2012-02-20 19:05:11

Text príspevku : 

parkovacej spoločnosti sa nič nestane...ak si niekto myslí opak cha..cha

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: odpratanie snehu žilinskou parkovacou

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-20 11:10:45

Text príspevku : 

Mestská polícia v súvislosti so zimnou údržbou vykonáva opatrenia v zmysle VZN č. 15/2009, to znamená aj smerom k Žilinskej parkovacej spoločnosti, ktorá bola mestom upozornená na plnenie povinností v zmysle citovaného všeobecne záväzného nariadenia Mesta. Vec ďalej rieši odbor dopravy MsÚ

 

Parkovanie na Lichardovej ulici...

 

Názov príspevku :

parkovanie na Lichardovej ulici zona III

Autor :

Marciella

Email :

m.fabsiko@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-09-30 09:50:03

Text príspevku :

Dobrý deň pán náčelník, neviem ako by sa dala vyriešiť naša situácia, ale skúsim sa opýtať aj Vás, keďže Vaši podriadení s tým "nevedia" nič urobiť. Už viac krát som volala hliadku, aby sa prišli pozrieť na to, ako sa u nás na parkovisku parkuje. Na parkovisku sú osadené tabuľky s označením parkovacích miest -a zóny III. Autá by mali podľa týchto tabuliek stáť kolmo na okraj cesty a tá by mala byť prejazdná s dvoma voľnými pruhmi pre príjazd a odjazd vozidiel. Avšak aby niektorí šetrilkovia "ušetrili" parkujú jednoducho tak, že nestoja na vyznačených parkovacích miestach, ale zaberajú jeden celý dopravný pruh. tým blokujú prístup ku kontajnerom, aj výjazdu motorových vozidiel, ktoré stoja správne na vyznačených parkoviskách. Dnes ráno som spravila aj fotky pre Vás, aby ste videl ako to vyzerá za bežnej prevádzky. Po zavolaní hliadky, táto to obzrela, vyfotila a odišla. Nič sa nezmenilo, autá žiadne upozornenie nedostali a situácia sa nezmenila ... neviem prečo. Môžem vám zaslať aj dnešné fotky, dajte mi prosím adresu a budem rada ak sa situácia vyrieši. ďakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: parkovanie na Lichardovej ulici zona III

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-03 11:22:39

Text príspevku :

Dobrý deň, pre ozrejmenie celej situácie a miesta ma prosím kontaktujte mailom na misejka@mpza.sk, príp. telef. cez stálu službu MP v čase 7:00-15:00 hod. Ďakujem.

 

Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie na Lichardovej ulici zona III

Autor :

Marciella

Email :

m.fabsiko@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-10-04 19:22:01

Text príspevku :

Dobrý večer, fotky som Vám zaslala na uvedený e-mail, som rada že sa o situáciu zaujímate

Pokuty...

Názov príspevku :

pokuty

Autor :

Ing.Ľubomír Hollý

Email :

lubomir.holly@za.vs.sk

Dátum vloženia :

2011-10-03 11:09:10

Text príspevku :

Otázka na náčelníka : Na základe akej platnej právnej úpravy pokutuje príslušník mestskej polície občana ak parkuje motorové vozidlo na trávniku (pozemku) ktorý je vo vlastníctve právnickej osoby a nie v majetku mesta. Pozemok sa nachádza na sídlisku Solinky a nemá oplotenie.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: pokuty

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-04 11:23:32

Text príspevku :

Mestský policajt objasňuje priestupky v zmysle platnej právnej legislatívy, t.z., že zastavenie a státie na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou je podľa zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. § 25, ods. 1, pís. s, priestupkom. Vlastnícke práva k určitému pozemku, nehnuteľnosti môže občan dokladovať a potom samozrejme Mestská polícia nemá možnosť objasňovať priestupky uvedeného druhu. Mestský policajt v rámci výkonu služby nedisponuje znalosťou všetkých majetkoprávnych vzťahov na území mesta.

 

Názov príspevku :

Re: Re: pokuty

Autor :

Hollý

Email :

lubomir.holly@za.vs.sk

Dátum vloženia :

2011-10-13 12:19:34

Text príspevku :

Ďakujem, Hollý

Štatistický prehľad priestupkov 2015

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JÚN 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1745

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 721

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac DECEMBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 822

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 568

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac MÁJ 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1799

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 755

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac NOVEMBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1966

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 558

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac APRÍL 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1906

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 693

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac OKTÓBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2018

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 651

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac MAREC 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2308

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 760

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac SEPTEMBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1781

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 635

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac FEBRUÁR 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1722

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 604

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac AUGUST 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1711

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 779

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JANUÁR 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1301

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 581

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JÚL 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1491

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 744

Rozsah zásahu mestského policajta...

Názov príspevku :

rozsah zásahu meststského policajta

Autor :

Ing.Miroslav Kotuláč

Email :

kotulac@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2011-10-04 23:30:51

Text príspevku :

Prajem Vám pekný deň. Dnes o 15,30 som bol zadržaný orgánmi MP Žilina, ak dobre čítam č.054, v lokalite H.Val. Je niekoľko okolností, okrem evidentnej bezdôvodnej arogancii príslušníka, ktoré zarážajú. Ale "čerešničkou na torte" bolo fotografovanie môjho vozidla uvedeným príslušníkom už po zaplatení blokovej pokuty. Takisto si dlhšie niečo opisoval z môjho OP. Nikdy sa mi nič podobné nestalo. Prvá a druhá fotografia boli na zadnú a prednú poznávaciu značku, čo sa pri lepšej vôli dá pochopiť. Ale prečo bola tretia smerovaná odpredu na interiér vozidla? Žiadam Vás, aby uvedené fotografie boli zaslané na moju mailovú adresu. Takisto údaje, ktoré si Váš podriadený opísal z môjho OP. Ak bude potrebné, svoju žiadosť postúpim na prezídium policajného zboru. S pozdravom: Ing.Miroslav Kotuláč. MT: 0903522285. Ale veď všetko o mne si bohužiaľ dokážete zistiť.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: rozsah zásahu meststského policajta

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-05 12:09:39

Text príspevku :

Po telef. rozhovore a objasnení celej situácie so zákonným opodstatnením pokladám celú vec za vybavenú, s čím ste súhlasili. Mestský policajt si nefotí vozidlo pre svoje súkromné účely, ale pre riadne zadokumentovanie dopravného priestupku a prípadné následné konanie ako dôkazový materiál. Umožňuje mu to súčasná právna legislatíva.

Priechodnosť chodníkov

Názov príspevku :

priechodnosť chodníkov

Autor :

Lenka

Email :

lenkaglovova@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-01 00:59:22

Text príspevku :

Rada by som sa opýtala v koho kompetencii je kontrolovať priechodnosť chodníkov. Konkrétne sa jedná o chodník na Jesenského ulici, kde hneď vedľa kontajnerov na separovaný zber stojí už vyše mesiaca akási stará chladnička navyše hneď vedľa zvislej dopravnej značky a to takým spôsobom, že ako mamička s kočíkom pomedzi ne nemám šancu prejsť. Ak navyše na ceste pri obrubníku zaparkuje nejaké auto, som nútená s kočárom ho obísť vlastne až stredom cesty, čo nie je práve najbezpečnejšie i keď na tejto ulici našťastie premávka nie je veľká. Donedávna som jednoducho chodila po chodníku na druhej strane cesty, no aj tam som dnes objavila pre zmenu kopu štrku (majiteľ priľahlého domu zrejme robí nejakú rekonštrukciu), ktorá bola nasypaná cez celý chodník až na cestu. Takže sa nedalo prejsť ani po jednej, ani po druhej strane a bola som nútená obchádzať dané prekážky po ceste.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: priechodnosť chodníkov

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-01 20:14:43

Text príspevku :

Dobrý deň, situáciu na Jesenského ulici som dal hneď preveriť hliadke, majiteľ skládky štrku má na záber chodníka, resp. verejného priestranstva povolenie z Mestského úradu do konca týždňa. "Vyhodená" chladnička je na mieste dlhšie časové obdobie,tak ako píšete, samozrejme páchateľa priestupku žiadny obyvateľ z okolia nepozná. Nakoľko organizácia zabezpečujúca zber komunálneho odpadu na území mesta nerealizuje zber uvedených zariadení, bude táto skutočnosť oznámená na úrad životného prostredia.

Kamery v meste...

Názov príspevku :

kamery v meste

Autor :

Martin Veneny

Email :

mveneny@kia.sk

Dátum vloženia :

2011-10-05 09:54:35

Text príspevku :

dobry den chcem sa spytat ci mestska policia ma na starosti kamery v meste a ci je mozne sa mne ako beznemu obcanovi dostat k zaznamu (ak existuje) popripade za akych podmienok dakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: kamery v meste

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-06 08:36:05

Text príspevku :

Dobrý deň, Mestská polícia prevádzkuje kamerový systém v bezpečnostnom režime a videozáznam je určený výlučne pre potreby priestupkového a trestnoprávneho konania. Výstup z kamerového sytému je na základe písomnej žiadosti predložený orgánom činným v trestnom konaní. Občan môže vzhliadnuť videozáznam na útvare MP v prípade priestupkového konania ako dôkazný materiál, či už ako páchateľ priestupku alebo ako poškodená osoba.

 

Názov príspevku :

Re: Re: kamery v meste

Autor :

martin veneny

Email :

mveneny@kia.sk

Dátum vloženia :

2011-10-07 07:30:00

Text príspevku :

dobry den dakujem za odpoved ide presne o taky pripad ako ste opisali na stefanikovom namesti mi bolo poskodene auto (prerazena nadrz a ukradnuty benzin) rovno pred vchodom pod lampou. Vsimol som si ze na budove "lesnika" je umiestnena kamera ktora by mohla mat zaber na toto miesto. Neviem vsak ci je funkcna a aky ma zaber. Takze ak sa chcem dostat k zaznamu mam to riesit cez statnu policiu? Dakujem, prajem pekny den.

Staré autá a iné

Odkaz na príspevok


Názov príspevku :

staré autá a iné

Autor :

Magdaléna

Email :

magda.vtackova@gmail.com

 

 

Dátum vloženia :

2011-08-24 11:43:59

Text príspevku :

Na Vlčincoch 1 parkuje jeden obyvateľ 6 áut na podivných špz, ide o staré terénne vozidlá s EČV rôznych krajín, zaberajú parkovacie miesta pre ostatných nájomníkov. Jediná zmena je v lete, keď sa majiteľ na 2 letné prázdninové mesiace sťahuje aj s autami na svoju chatu na Straníku, kde všetky "autá" parkuje na miestnej lúke. Je to konfliktný a agresívny človek, s ktorým sa nedá normálne rozprávať, na chate drží dva agresívne buldočky, ktoré pred týždňom zaútočili na miestneho chatára, starého pána. My, obyvatelia sídliska máme z tohto človeka vážne obavy (len na margo - jeho dvor na chate ja posiaty starými náhrobkami a hrdzavými krížmi, umelými kvetmi pravdepodobne tiež z cintorínov)... jednoducho tento človek je vo viacerých smeroch veľkým problémom a nevieme, ako túto situáciu riešiť. Vedeli by ste nám prosím poradiť? Ďakujem.

Názov príspevku :

Re: staré autá a iné

Autor :

Mgr. Jaroslav Brezina

Email :

mediator@spor.sk

Dátum vloženia :

2011-10-07 16:04:43

Text príspevku :

Vaše starosti je možné prvotne riešiť mimosúdnou cestou, ozvite sa mi na email a dohodneme si stretnutie.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: staré autá a iné

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-01 19:02:26

Text príspevku :

Dobrý deň. Samozrejme poradím, ak bude mať MP k dispozícii relevantné konkrétne informácie ohľadom uvedenej situácie. Vozidlá nie je problém preveriť, ale určité územia na Straníku patria Urbariátu obce Teplička n. Váhom, kde kompetencie Mestská polícia Žilina nemá. Prosím, kontaktujte ma osobne, mailom, alebo telefonicky pre ozrejmenie informácií.

Označenie parkovacieho miesta pre invalidov.

Názov príspevku :

označenie parkovacieho miesta pre invalidov

Autor :

Michal Sýkora

Email :

msaqua@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-10-07 10:36:45

Text príspevku :

Dobrý Deň.Chcem sa spýtať či parkovacie miesto pre invalidov musí obsahovať zvyslé aj vodorovné značenie a či je miesto iba s jedným ozačením ( miesto je označené iba zvyslím značením,teda nieje jasná hranica parkovacieho miesta,jedná sa o pozdĺžne parkovanie) platné.Ako v tomto prípade určíme hranicu parkovacieho miesta? Ďakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: označenie parkovacieho miesta pre invalidov

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-11 15:52:04

Text príspevku :

Dobrý deň, podľa zákona o cestnej premávke je zastavenie a státie vozidla pri vozidle s parkovacím preukazom "ZŤP" definované povinnosťou ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m. Dopravná značka vyhradené parkovisko ak nie je použitá v spojení s príslušným vodorovným dopravným značením (Vyhl. č.9/2009 Z.z.) pri pozdĺžnom parkovaní samozrejme nestráca platnosť, ale býva spravidla doplnená dodatkovou tabuľou spresňujúcou označenie v metroch. Ak chýba pri uvedenej DZ vodor.dopr.značenie, alebo dodatková tabuľa, je problematickejšie určenie hranice parkovacieho priestoru, počíta sa s dĺžkou automobilu.

Mládež

Názov príspevku :

mladež.

Autor :

majo

Email :

majko.kulik@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-11 16:17:43

Text príspevku :

Dobrý deň. Chcem sa Vás aj touto cestou opýtať, kedy začne záujem mestskej polície o poriadok na sídlisku solinky a dokedy sa budú musieť obyvatelia panelákov dívať na neprispôsobyvú mladež ( ich vysedávaním na schodoch paneláku,pokrikovaním a fajčením aj keď na to nemajú vek) pod oknami bytov,ktorí majú trvalý pobyt v iných častiach sídliska, prípadne v inej mestskej časti.Ďakujem.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: mladež.

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-14 13:21:10

Text príspevku :

Dobrý deň, výkon dvojčlennej hliadky na sídlisku Solinky je vykonávaný 24 hodín denne a v prípade potreby zasahuje aj motorizovaná hliadka. O tom, že činnosť hliadok je intenzívna svedčí i to, že od 1.4.2011 bolo na tomto sídlisku zistených celkom 440 priestupkov a boli udelené pokuty v celkovej výške 3090,-EUR. Čo sa týka správania mládeže mestská polícia môže zakročiť a sankcionovať len v intenciách zákona a príslušných nariadení. Mestská polícia v žiadnom prípade nemôže nahradiť ich výchovu v školách a rodinách. Dovolím si Vás upozorniť na možnosť využitia linky 159 / mestská polícia / alebo 158 / štátna polícia / v prípade protiprávneho konania alebo konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Zaujímalo by ma koľkokrát ste Vy využili možnosť oznámenia na políciu, resp. aké máte skúsenosti s činnosťou mestskej polície po oznámení na linku 158

Utrápená mama...

Názov príspevku :

utrápená mama

Autor :

Klimová Lýdia

Email :

klimovalydia@mail.com

Dátum vloženia :

2011-10-12 17:18:21

Text príspevku :

Pýtam sa v mene mamy, ktorá býva na Ruppeldtovej ul.č.5. Sused bývajúci v podnájme používa spol. priestor sušiareň ako telocvičňu.Do oceľovej šíny v strope namontoval pieskové vrece, do ktorého kope a boxuje čím spôsobuje neskutočné otrasy v izbe mojej mamy. Trasie sa celá izba vrátane sklenej výplne vo dverách. Slušne ho požiadala, aby prestal búchať do vreca no arogantne odvrkol nech si na to zvykne. Mama bude mať 89 rokov a má srdcové problémy. Nevieme si poradiť nič nazaberá a nevieme na koho sa máme obrátiť. Majiteľa bytu nevieme zastihnuť telefonicky ani v práci ani na čísle domov. Prosím poraďte nám. Mám strach o mamu, že sa jej niečo stane. Ďakujem.

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: utrápená mama

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-18 10:01:28

Text príspevku :

Dobrý deň. Neviem v akom právnom vzťahu je byt Vašej mamy k bytovke, ale odporúčam problém riešiť najskôr cestou správcu alebo majiteľa budovy. Mestská polícia môže v uvedenom prípade zasiahnuť, ak by bol nájomníkom rušený nočný kľud po 22:00 hod.,alebo by sa dopúšťal iného priestupku na úseku verejného poriadku. Ak nájomca na Vaše písomné upozornenie ohľadom občianskeho spolunažívania nereaguje, môžete sa dožadovať ochrany cestou Obvodného úradu,alebo súdnou ochranou podľa Občianskeho zákonníka § 127 ods.1, kde je uvedené konkrétne sťažovanie, obťažovanie alebo ohrozenie výkonu vlastníckeho práva. V takom prípade budete zrejme potrebovať služby právneho zástupcu

Neoprávnené pokutovanie...

Názov príspevku :

Neoprávnené pokutovanie?!?!

Autor :

Kucharik

Email :

daniel.kucharik@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-13 08:46:56

Text príspevku :

Dobrý deň, môj problém spočíva v tom že dňa 11.10.2011 ma pri vychádzaní z pešej zóny pri hoteli Boss zastavil príslušník mestskej polície pre kontrolu povolenia na vjazd. Jedná sa o prenosné povolenie kde sa jednotlivé vstupy zapisujú a vopred je zaň riadne mestu zaplatené. Na povolení je dátum platnosti do 30.6.2011 ale na mestskom úrade nám jeho platnosť predĺžili do 31.10.2011 preto že je na ňom mnoho voľných vjazdov, čo však príslušníkovi polície nestačilo a riadil sa tým že povolenie je neplatné a udelil mi blokovú pokutu. Pri vstupe sa takýto problém nevyskytol pri kontrole inou policajtkou. Na mestskom úrade mi bolo povedané že mestská polícia vie o tom že platnosti povolenia sa predĺžili a má to brať v zreteľ pri kontrolách. Táto skutočnosť sa udiala v utorok 11.10.2011 v čase cca 14.30 hod. pri už spomínanom výjazde medzi bankou VUB a hotelom Boss. Pokutu udeľujúci príslušník polície poznačil na blok na pokutu séria: A, blok č: 0477738 zozadu údaj 0735912 a dátum 11.10.11. Neviem či takéto konanie mám brať ako zneužívanie postavenia polície a buzeráciu bezproblémových občanov mesta alebo iba za neinformovanosť príslušníkov polície alebo neschopnosťou mestského úradu informovať Vás o tejto skutočnosti predlžovania povolení na vtup do pešej zóny Žilina. Prosím Vás o riešenie tejto vzniknutej situácie kontaktovanie ma a nejaký návrh na nápravu, ďakujem Kucharik.

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Neoprávnené pokutovanie?!?!

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-18 10:47:03

Text príspevku :

Dobrý deň, príslušníci MP sú vždy včas oboznámení a preškolení s nových VZN mesta a iných právnych noriem. Neviem sa momentálne vyjadriť k problému a urobiť záver, nakoľko som nevidel Vaše povolenie, resp. potvrdenie o dani za vjazd, ktoré bolo ako tvrdíte predĺžené MsÚ po dobe platnosti. Prosím o osobnú návštevu a predloženie uvedeného povolenia s pokutovými blokmi, na základe ktorých môžem posúdiť konanie policajta MP. V prípade pochybenia príslušníka MP vyvodím dôsledky.

Napádanie detí cigánčatami.

Názov príspevku :

Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

Milan

Email :

yorkshire555@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-16 10:13:33

Text príspevku :

Dobry den, stalo sa , že mi domov prišiel syn, že pod viaduktom vedľa Sloveny, tam kde maju bmx-nadšenci také provizórne cvičisko urobené, tak tam ich otĺkali staršie cigánčatá. Ako to, že tam v živote nezájdu nejaké hliadky. Je to blízko tej ich kolónie. Chodia tam vôbec Vaši príslušníci, alebo sa tam boja zájsť? Títo ľudia / ak ich tak vôbec mám nazvať / totižto začínajú byť problémom nielen pre deti, ale aj dospelých. Keď sa vracajú do tých svojich brlohov zväčša potúžení toluénom, alebo chľastom, tak napádajú aj dospelých. Nemôžte to riešiť namiesto zakladania papúč??????????? Na to ste experti buzerovať za chu....ny. Čo vy na to p. náčelník??? Alebo to máte na saláme, ako na fotke - vyvalení na stoličke s úsmevom hovoriacim " mám vás v p..i" ...

 

Názov príspevku :

Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

Lenka

Email :

lenkakovacova@pobox.sk

Dátum vloženia :

2011-10-16 13:58:14

Text príspevku :

Kultúrnosť Vašeho prejavu nesvedčí veľmi o tom, že by ste sa mali dôvod povyšovať nad "tie cigánčatá z kolónie". Ako rodič chápem Vaše rozčúlenie, ak niekto ublížil Vášmu dieťaťu, ale vulgarizmami a navážaním sa do Mestskej polície nič nevyriešite. Policajti nemôžu byť všade. Samozrejme, ak niekto napadol Vaše dieťa, treba to riešiť. Ale ak sa vyskytne nejaký problém, treba na neho čo najskôr (ak nie ihneď) upozorniť - hoci aj na 159. Tiež som pred nedávnom narazila na problémovú situáciu na ulici, kde hliadky nechodia, ale akonáhle som na problém upozornila, ihneď sa začal riešiť. Nadávkami si možno akurát tak vyventilujete svoju zlosť, ale nič nimi nevyriešite.

 

Odpoveď: (pre Milan)

Názov príspevku :

Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-18 09:13:07

Text príspevku :

K Vášmu príspevku len toľko, že za obdobie tohto roku nebolo na Mestskú políciu nahlásený žiadny problém v tejto oblasti. Stačilo aby ste Vy alebo občan, ktorý bol napadnutý, vytočili bezplatné číslo 159 a určite by hliadka MP zakročila proti narušiteľom poriadku a určite by zakročila pri fyzickom napadnutí Vašich detí. Môžem Vás ubezpečiť, že policajti MP Žilina sa neboja zakročiť proti žiadnemu páchateľovi, najväčším nebezpečenstvom pre pre prácu policajta je arogancia a hlúposť niektorých spoluobčanov. Ale proti tomu už nemôžme zakročiť, musíme takýchto občanov len tolerovať a myslieť si o nich svoje. Nepáči sa Vám ako vyzerám, to je Vaša vec, ale ja s týmto vzhľadom už žijem 55 rokov a kvôli Vám svoj vzhľad meniť nemienim.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

Milan.

Email :

yorkshire555@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-18 19:50:52

Text príspevku :

V podstate s Vami súhlasim, ale ten záver... 1. Nemyslel som tym, ze vyzerate hrozne, alebo nieco podobne, to v ziadnom pripade, ale to, akym spôsobom ste odfotený. Možno za to ani Vy nemôžte, jednoducho vás nejaký amatér takto posadil do toho kresla a cvakol spúšť foťáka. A aj keď ste možno naznačeným úsmevom chceli urobiť akože dobrú fotku, tak aspoń podĺa mna to nedopadlo najlepsie. Ale v podstate fotka nie je dolezita. 2. Co sa tyka toho hlasenia: ked mi dieta prislo po pol hodine odtial to akoze aky by malo zmysel Vam to oznamovat. Zasrani by tam dááávno neboli a iba by ste zbytocne cestu k nam merali. Hlavne ma stve, ze sa odbavuju Vasi zamestnanci plateni z nasich dani na zakladani papuc a na podstatne veci potom nemaju cas. A O TO MI IDE !!!

 

Názov príspevku :

Re: Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

Milan.

Email :

yorkshire555@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-18 19:59:33

Text príspevku :

Nechápem aké vulgarnosti myslíte ak to "v p..i" tak to je normálne slovné spojenie, ktoré som pre istotu s ohľadom napísal vybodkované. Ja som tam vtedy nebol, tak som netelefonoval a deti netelefonovali / aj ked mali mobili / koli tomu, ze sa bali, ze ked tie spiny cierne uvidia ich mobili, tak im ich ukradnú. Vidno, ze ste sa este neocitli v podobnej situácii. Ak sa ich tak zastavate /ciganov/ doporucujem Vam sa tam nastahovat na 2 tyzdne. Ani tolko by ste tam nevydrzali..... Howk.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

lenka

Email :

lenkakovacova@pobox.sk

Dátum vloženia :

2011-10-20 23:13:59

Text príspevku :

Mala som tú "česť" žiť 6 rokov v Košiciach na Luníku VIII - hneď vedľa "presláveného" Luníka IX !!! Takže veľmi dobre viem, čo je to žiť s nimi (cigánmi) - len toľko

Opilci na sídlisku

 


Názov príspevku :

Opilci na sídlisku

Autor :

Ondriš

Email :

peter.ondris@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-06 15:12:51

Text príspevku :

Dňa 22.6.2011 nadobudlo platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov. Chcem sa preto spýtať či MP aj preventívne kontroluje dodržiavanie tohto nariadenia? Na sídlisku Vlčince sa hlavne v podvečerných hodinách veľmi často stáva, že na lavičkách pred panelákmi posedávajú osoby, ktoré voľne popíjajú alkohol s plastových fliaš. No pešiu, alebo motorizovanú hliadku sa mi ešte na týchto miestach stretnúť nepodarilo. Ďakujem.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: Opilci na sídlisku

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-07 09:26:27

Text príspevku :

Dobrý deň, trochu štatistiky - na Vlčincoch bolo od platnosti VZN 6/2011 udelených celkom 36 pokút a na základe Zákona č. 219/96 Z.z. O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov bolo zistených 24 priestupkov mladistvých a maloletých, čo bolo oznámené príslušnému obecnému úradu. Výkon hliadok na sídlisku Vlčince je vykonávaný pravidelne 24 hodín denne a výsledky práce / v porovnaní s minulým rokom / a odozva obyvateľov sídliska aj tomu nasvedčuje. Samozrejme sú prípady, kedy sa hliadka nenachádza tam, kde by to vyžadovala bezpečnostná situácia a tu je potrebná spolupráca s obyvateľmi, preto Vás osobne ako aj tých, ktorým záleží na bezpečnosti a poriadku v meste Žilina vyzývam, aby ste oznámili porušenia nariadení a príslušných zákonov na linke mestskej polície 159 alebo na linke štátnej polície 158.

 


Názov príspevku :

parkovanie a poplatky

Autor :

jano

Email :

jano@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-09-03 08:57:54

Text príspevku :

dobrý den,chcel by som sa spytat,ked nemam pri sebe mince na zaplatenie v automate,tak si ich idem pochopitelne zamenit a medzi časom cca 5 min kym nieake tie zozeniem tak mi date papucu.a ked sa vratim k autu z listkom tak ma nemilo prekvapilo to ze som musel zaplatit pokutu vo vyske 30 eur.je to podla vas normalne?tak sa vas chcem spytat kolko casu mam na to aby som si zohnal nieke tie mince.viete stane sa to raz za cas ze tie mince v takej hodnote nemate.date 50 cent a pyta doplatit a vy fakt nemate.dakujem za odpoved

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: parkovanie a poplatky

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-06 09:42:22

Text príspevku :

Dobrý deň. Spoplatnené a rezidentské parkovanie sa nachádza v zóne zákazu státia, ktorá je na komunikáciách označená dopravnou značkou IP24a s výnimkou státia vozidiel na vyhradených a spoplatnených parkoviskách označených dopr. zn. IP 16 a IP17a. Symbolika na zónovej dopr. značke - zákaz státia je Vám ako vodičovi zrejmá, dopustili ste sa priestupku, keď ostalo Vaše vozidlo dlhšiu dobu bez park. lístka. Záležalo iba na príslušníkovi MP, či Vám túto skutočnosť uverí. Predísť pokute ste mohli napr. zatelef. na operačné stredisko Mestskej polície.

 


Názov príspevku :

Re: parkovanie a poplatky

Autor :

Nespokojny navstevnik ZA

Email :

rufen@szm.sk

Dátum vloženia :

2011-11-18 22:37:13

Text príspevku :

Je smutne ked ochranocovia a pomocnici v sluzbe mesta vykonavaju vyberacov a striehnu tak, aby mali istu pokutu. Mne sa stal opak, skoncila mi platnost listka na parkovanie a to po desiatich minutach, ked som sa dostavil k autu tiez som mal uz aktivne nasadenu papucu a este som ich stihol a bez kompromisu a vysvetlenia a ze som sa ponahlal (mal som zdravotné problemy) a mal som na to dovody mi nasolili pokutu 20 eur ... samozrejme ze som nebol ZA ... velka hamba takto si zarabat, som znechuteny u nas v meste ma za toto len upozornili, no je kriza a treba si na seba pod ruskom legislativy zarabat ... hamba, ale tam kde ich treba nie su, resp. keby to bol Slota tak sa ani len neopovazia ... a to ich jednanie bolo hrozne, velmi surove, bez ludskeho pristupu ani len "dobry den a dovidenia" ... no som znechuteny z celej Ziliny

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie a poplatky

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-21 12:33:54

Text príspevku :

Je to Váš názor. Pri takom počte prejednaných a objasnených priestupkov nemám ideály o činnosti MP bez pripomienok a sťažností. V každom prípade vedenie MP je za slušné správanie svojich podriadených s príslušnou mierou empatie pri zisťovaní porušovania a prejednávania priestupkov a k tomu smerujú aj príslušné opatrenia. Každá kritika na činnosť MP neostáva bez povšimnutia, na druhej strane si však je potrebné uvedomiť, že MP je organizácia zabezpečujúca fungovanie mesta aj na úseku zabezpečovania statickej aj dynamickej dopravy a s tým spojené aj nepopulárne represívne opatrenia, ktoré si každý vyloží po svojom. V centre mesta je cez deň niekoľko hliadok MP ktoré kontrolujú dopravnú situáciu a parkovacie miesta s potrebnou intenzitou. Keďže píšete anonymne a nekonkrétne, bližšie stanovisko k Vášmu priestupku neviem zaujať. Môžte tak urobiť na zastupca@mpza.sk, alebo nacelnik@mpza.sk.

Zákon len pre niektorých

Názov príspevku :

Zakon len pre niektorych

Autor :

ja

Email :

anonym@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-09-14 10:49:13

Text príspevku :

Dnes som isiel z Rosiny pri ziline, smerom do Ziliny okolo AAA Auto(cesta ku Tescu), opravuju tam most, na ceste su dve zakazove znacky, Zakaz vjazdu, nevsimol som si ich. Tam uz Mestsky policajti vyberali pokuty. Prislusnik (organ) mi tvrdil ze zastavuju vsetkych chcel mi dat 60e pokutu, nakoniec mi dal 30,argumentoval ze som si nevsimol znacky, preto ze sa to neda riesit dohovorom,zaplatil som a hned za mnou pustil dve auta bez toho aby ich zastavil. Kedze sa uz nedalo vratit a mal som uz pokutu zaplatenu, nedalo sa snim konfrontovat co to ma byt, zjavne Vasi podriadeny beru zakon do vlastnych ruk,mimo Zilinsky zaplatia, ostatny mozu ist, podavat oficialne staznosti nemam cas, musim zarabat na tych dvoch panov, co ma stopli, ved kde inde by cih zamestnali. Za podobne jednanie by s prace vyhodili na hodinu,a nikto by neriesil oficialne staznosti, len policajti musia mat oficialnu staznost. Pritom by stacilo sem tam sa postavit, na podobny usek a videli by to aj ich nadriadeny. Zaujmalo by ma ako sa to bude riesit.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-14 14:53:38

Text príspevku :

Dobrý deň, podľa mojich zistení na mieste, ktoré uvádzate vykonávala hliadka službu v čase od 9.30 hod. do 9.45 hod. Za tento čas bolo vybratých celkom 5 pokút, pričom podľa tvrdenia hliadky je možné, že počas riešenia dopravných priestupkov prešlo motorové vozidlo bez toho, aby bolo sankcionované. V žiadnom prípade hliadka netolerovala porušenie dopravnej značky zákazu vjazdu vozidlám v čase bežnej kontroly. Čo sa týka Vašich invektív na prácu policajta a platenia daní, konštatujem, že ste otázku na mňa položili v zlom duševnom rozpoložení čo je vidieť z počtu gramatických chýb a ktoré ja u policajtov nie som ochotný tolerovať. Taktiež psychotesty, ktoré policajti musia absolvovať naznačujú ako sa vedia správať v záťažovej situácii, preto si myslím, že Vy sa nemusíte obávať ponuky na prácu v polícii.


Názov príspevku :

Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

anonym

Email :

viktor@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-09-15 01:32:51

Text príspevku :

Predstavte si ze ponuku som dostal, a nie jednu. Je zaujmave ze mi bolo tvrdene, ze su stopovane vsetky auta a hned za mnou dve presli. Ze pocas kontroly sa mohlo stat,ze preslo vozidlo ktore nedostalo pokutu,je hlupost,dane vozidla museli cakat kym sa zaradim do pruhu, keby prislusnici chceli,stacilo ku nim len prist a odstavit ich. Tak isto tam hliadka bola dlhsie ako 15min, odisla az ked tam prisla statna policia. Ku gramatike sa nema vyznam vyjadrovat,podobnych argumentacii je plny internet. Ako som cakal jasne ze pravdu ma vzdy prislusnik.

Názov príspevku :

Re: Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

tomas

Email :

lacko.tomas@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-15 12:40:22

Text príspevku :

chcem sa opytat ako budu riesit cyklistov ktori su tiez ucastnikmi premavky a pre ktorych by malo tiez platit dopravne znacenie, ako pre vodicov motocyklov alebo automobilov, pretoze nie jeden krat sa mi stalo ze som na poslednu chvilu postrehol rutiaceho sa neosvetleneho cyklistu cez usek ktory je s vynimkou autobusov uzavrety, ktory som aj ja obchadzal bocnymi ulickami pretoze aj tak som sa potreboval dostat na ulicu Pri celulozke (v podstate znacenie iba komplikuje situaciu miestnym obyvatelom pre chybajucu dodatkovu tabulku "Obsluhe vjazd povloleny")

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: Re: Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-19 10:55:01

Text príspevku :

Dobrý deň, ako ste správne uviedli bicyklista je účastník cestnej premávky, preto je v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a v prípade zistenia priestupku hliadkou MP strpieť výkon jej oprávnení.


Názov príspevku :

Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

tomas

Email :

lacko.tomas@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-19 13:44:27

Text príspevku :

prave aj cyklisti prechadzaju okolo bez povsimnutia hliadky preto som sa na to pytal. Dakujem

Štatistický prehľad priestupkov 2014

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1899

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 814

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1102

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 645

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1944

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 743

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1414

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 703

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1713

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 697

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Október 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1760

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 724

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1980

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 684

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1794

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 701

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1715

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 655

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1702

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 712

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1755

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 604

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1847

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 754

Povolenie do PZ...

Názov príspevku :

povolenie do pesej zony

Autor :

martina

Email :

tinitta00@yahoo.com

Dátum vloženia :

2011-10-20 01:01:30

Text príspevku :

rada by som sa spytala, ako to je s povolenim do pesej zony v pripade, ak mi toto povolenie bolo odcudzene s autom a potrebujem ho denne pre svoju pracu, ake povolenie mozem pouzit, ako dlho trva vydanie nahradneho, resp. docasneho povolenia v pripade, ak si prenajimam auto od cudzej firmy, ktora znacku auta a teda aj SPZ strieda podla vlastnych potrieb? dakujem

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: povolenie do pesej zony

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-20 14:21:30

Text príspevku :

Je to také isté, ako keby ste mali odcudzené iné doklady. Musíte vybaviť nové. Potvrdenie o dani za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta vydáva Mestský úrad za určitých podmienok, ktoré sú uvedené vo VZN mesta č. 15/2011.

 

Názov príspevku :

Re: Re: povolenie do pešej zony

Autor :

martina

Email :

tinitta00@yahoo.com

Dátum vloženia :

2011-10-20 16:17:07

Text príspevku :

Ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa rada opýtala, ako to je s pokutovaním tzv "papučky" za slabo umiestnené povolenie do PZ v prípade, ak o par metrov stoji iné auto, v tom istom čase, bez povolenia na viditeľnom mieste - ak nejaké existuje - a bez už spomínanej "papučky". Je v poriadku odpoveď prislušníkov PZMZ "on už je poriešený"? A aj keby bol, čomu sa dá ťažko veriť, nemal by po pokutovaní okamžite odstrániť chybu a dané povolenie umiestniť na viditeľné miesto, aby nedošlo k opakovanému pokutovaniu v ten istý deň? Pretože mi napadá - kiežby - fiktívna situácia, že príslušníci PZMZ pokutujú prvé auto, ktoré nájdu a ďalej si už autá ani neoverujú, alebo v horšom prípade nepoužívajú rovnaký meter na každého a nepokutujú z dôvodu, laicky nazvaného "známosti". Mimochodom o tomto je aj dôkazový materiál. ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Re: Re: povolenie do pešej zony

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-24 12:44:27

Text príspevku :

 

 

 

Dobrý deň, samozrejme ak existujú dôkazy veľmi rád si ich pozriem, ak môžte pošlite mi to na mail : nacelnik@mpza.sk. Ubezpečujem Vás, že v prípade zistenia pochybenia policajta budem postupovať voči nemu veľmi prísne a exemplárne, takéto nedostatky v práci policajta nebudem akceptovať.

 

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: povolenie do pešej zony

Autor :

Jan

Email :

deko@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-10-21 21:51:14

Text príspevku :

 

Znova niekto dostal pokuta a vsetko,na co sa zmoze, je poukazovat na druhych..

 

 

Názov príspevku :

 

 

Re: Re: Re: povolenie do pešej zony

Autor :

Milan.

Email :

yorkshire555@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-20 18:52:29

Text príspevku :

 

 

To s tými "známosťami" máš žial pravdu, ale kedže sme všetci len ľudia, tak tomu nezabrániš... Jednoducho vo svete je to tak. Nie len na Slovensku.

 

Týranie zvierat.

Názov príspevku :

týranie zvierat?

Autor :

Zuzana

Email :

zuzanasedliakova@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-10-27 12:41:44

Text príspevku :

Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať aké možnosti mám pokiaľ sused ustavične napáda môjho psa (hádže po ňom kamene, opadané jablká, cez plot ho napadá palicou) nehovoriac o tom, že jeho syn mi psa prikrmuje (do tej miery, že začína byť obézny). Tento istý problém má aj pani čo býva z druhej strany môjho suseda. Som veľká milovníčka zvierať a preto nebudem robiť zle ich psovi ono inteligencia ani nepustí! Prosím poradte mi, nechcem sa dožiť toho, že ju raz s tým kameňom trafí tak nešťastne, že......Ďakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: týranie zvierat?

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-07 14:34:57

Text príspevku :

Dobrý deň, pri podozrení z týrania zvierat sa môžete obrátiť priamo na inšpektora Regionálnej veterinárnej správy - RVPS, ktorá je povinná riešiť každú sťažnosť na porušovanie zákona o veterinárnej starostlivosti a ochrane zvierat č. 488/2002. V § 21citovaného zákona sú presne vymedzené pojmy, podmienky a zákazy na ochranu zvierat. Sťažnosť sa podáva písomne s uvedením informácií. Vo Vašom prípade, pokiaľ sused nereaguje na Vaše upozornenia, by som doporučoval obrátiť sa s podnetom na Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy - priestupkové oddelenie a podať oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

 

Názov príspevku :

Re: týranie zvierat?

Autor :

Miroslava

Email :

anairda@centrum.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 12:13:09

Text príspevku :

Tak takého suseda by som nakopala do sedacieho svalu :-

Otázka...

Názov príspevku :

Otázka

Autor :

obyvateľ

Email :

aaaa

Dátum vloženia :

2012-02-02 18:27:25

Text príspevku :

Minule nás navštívili v Bánovej príslušníci Mestskej polície s upozornením ,že v uličkách pred domami nesmieme parkovať.Je tým vraj porušovaný zákon a bráni to prejazdu sanitky ,alebo hasičského auta. Poslúchli sme viacerí a odparkovali svoje autá o pár metrov ďalej na širokú komunikáciu ,alebo do svojich dvorov.Niektoré autá ,ale zostali parkovať v uličkách .Dozvedel som sa , že majú vybavenú nejakú výnimku. Prosím Vás o radu na koho sa máme obrátiť keď budeme chcieť tiež výnimku.Alebo môžeme parkovať na pôvodných miestach?

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Otázka

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-06 14:03:54

Text príspevku :

Dobrý deň, výnimka na uvedené porušovanie zákona neexistuje, nemám žiadnu informáciu o výnimkách vo Vašich uličkách. Aj naďalej vykonávame priebežné kontroly, ak hliadka zistí priestupok, vodič musí rátať so sankciou, nakoľko dohováranie sa minulo účinkom.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Otázka

Autor :

otázka

Email :

aaa

Dátum vloženia :

2012-02-06 19:32:38

Text príspevku :

Ďakujem rozumiem.

 

Názov príspevku :

Re: Otázka

Autor :

sadko z rozprávky

Email :

emo@emo

Dátum vloženia :

2012-02-20 19:07:37

Text príspevku :

výnimka je možná: klikni www.vatikánpomoc.it

Reklamné pútače.

Názov príspevku :

reklamné pútače

Autor :

roman

Email :

roman.gajdošík@desire-za.sk

Dátum vloženia :

2012-02-06 01:40:24

Text príspevku :

Dobrý večer. Chcel by som sa Vás spýtať či je možné osádzať reklamné pútače na mestskú zeleň, tak ako to je na ulici Štefániková v smere od HM Tesco po Štefánikove nám. Reklamné pútače sú drôtom pripevnené na stromy. Túto skutočnosť som už nahlásil aj na Vaše telefónne číslo ale žiadna náprava ani po týždni sa neuskutočnila. Je to výsmech pre ostatných ľudí , ktorým nie je ľahostajné ani to málo zelene ktorá v centre mesta ostala. Keď ich nechce odstrániť majiteľ tak to môže spraviť MP a náklady si vymáhať od neho.Ak si dobre spomýnam nie je dôležité kto ich tam dal (určite sa majiteľ vyhovára že o ničom nevie) ale keďže sa tam jedná o jeho fy. je za to zodpovedný (ako u plagátov) alebo sa mýlim? ďakujem za odpoveď

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: reklamné pútače

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-06 15:05:55

Text príspevku :

Dobrý deň, dnes som dal situáciu preveriť. Priestupok je zadokumentovaný a objasňovaný v zmysle VZN mesta č. 10/2011 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina. Každý právny delikt musí byť riadne zadokumentovaný, teda aj uvedený druh priestupku. Pre spoľahlivé objasnenie priestupku a zistenie páchateľa sa využívajú všetky dostupné úkony v zmysle zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. a o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. Objektívna zodpovednosť v tomto prípade neplatí, potrestať osobu bez ohľadu na zavinenie len preto, že je majiteľ alebo prevádzkovateľ je protiústavné. Každá fyzická osoba má právo, aby bola trestaná za skutok, ktorý sa preukáže, že spáchala. Ak by Mestská polícia nezistila páchateľa priestupku, odstráni reklamu na vlastné náklady mesto.

 

Názov príspevku :

Re: Re: reklamné pútače

Autor :

roman

Email :

roman.gajdošík@desire-za.sk

Dátum vloženia :

2012-02-07 22:54:24

Text príspevku :

Dobrý večer, ďakujem Vám za skorú odpoveď.Ak som to správne pochopil, tak tam tie pútače budú dokým sa to neprerieši? resp.pokiaľ sa nezistí vinník, alebo nepreukáže že vinníka niet? Až potom môže MP konať a žiadať odstánenie resp. ich odstrániť? Takže ak niekto nechce platiť reklamným agentúram za priestor, stačí to dať na verejnú zeleň a po mesiaci keď to už niekto dá dole povedať že o tom nič neviem a pri najhoršom odísť z napomenutím a oproti zaplateniu reklamnej plochy zanedbateľnej pokute. tak to sa máme na čo tešiť pri niektorých podnikateľoch. ešte raz ďakujem za vašu odpoveď. S pozdravom

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Re: Re: reklamné pútače

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-09 09:51:58

Text príspevku :

Dobrý deň, na Vaše pripomienky k postupu MP môžem povedať len toľko, že policajti môžu postupovať len v zmysle zákona a samozrejme postihovať môžme len vinníka priestupku, ktorému bol jednoznačne priestupok preukázaný. Máte predstavu, že policajti môžu postupovať ináč ? K veci : páchateľ Vami uvádzaného priestupku bol policajtmi MP zistený ihneď v ten deň ako ste ho nahlásili, priestupok bol zdokumentovaný pričom páchateľ priestupku bol za uvedený skutok sankcionovaný. Lehota na odstránenie RIP zariadení bola dohodnutá na deň 9.2.2012. V prípade, že tieto zariadenia odstránené nebudú, policajti MP postúpia vec na MsÚ kde bude hrozba sankcie ďaleko vyššia. Bol by som veľmi rád, keby ste prácu policajtov a náčelníka v budúcnosti neodsudzovali bez toho, aby ste sa presvedčili o stave veci a opatreniach, ktoré MP vykonala.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: reklamné pútače

Autor :

roman

Email :

roman.gajdošík@desire-za.sk

Dátum vloženia :

2012-02-09 21:43:41

Text príspevku :

Ďakujem Vám za odpoveď, nakoľko som bol párkrát v situácii kedy som potreboval pomoc MP a vždy som bol spokojný s ich prácou, môžem skonštatovať , že MP nielen že je na vysokej profesionálnej úrovni ale aj ku každému prípadu pristupuje aj z ľudského hľadiska vždy korektne.Preto som bol trochu zaskočený, že tieto pútače tam už boli minimálne týždeň a vaše hliadky (keďže je to spoplatnená zóna, alebo pri bežnej hliadkovej činnosti) nekonali a čakalo sa až na podnet. Ešte raz Vám veľmi ďakujem za odpoveď a prajem veľa úspechov.

 

Výberové konanie.

Názov príspevku :

výberové konanie

Autor :

kaprik

Email :

carpteam@pobox.sk

Dátum vloženia :

2012-02-08 21:17:38

Text príspevku :

Dobrý deň,chcem sa len predbežne informovať,či je už stanovený termín výberového konania na pozíciu prislušníka MP,alebo nejaké voľné pracovné miesto,prípadne či sa dá zamestneť u MP aj mimo výberového konania.Ďakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: výberové konanie

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-10 14:57:13

Text príspevku :

Žiaľbohu musím Vás sklamať, ďalší výber na miesto policajta MP bude až niekedy koncom leta, ale nič nebráni tomu aby ste si poslali žiadosť o prijatie na MP, budeme ju evidovať a v prípade otvorenia kurzu Vás oslovíme.

Málo rezidentskych miest...

Málo rezidentských miest

Názov príspevku :

Málo rezidentských miest

Autor :

Emília

Email :

mimi27@szm.sk

Dátum vloženia :

2011-09-24 12:51:31

Text príspevku :

Pekný deň,prosím o vysvetlenie postupu príslušnika MP ohľadom parkovania v II.pásme. Mám vydanú rezidentskú parkovaciu kartu na konkrétnu ulicu, na ktorej bohužiaľ nie vždy nájdem voĺné miesto v rámci vyznačeného rezidentského parkovania,preto som nútená zaparkovať na mieste,kde je parkovanie za poplatok. Neobmedzujem nikoho v parkovaní(vždy je tam veľa voľných miest,kde nik neparkuje, mám zaplatený ročný poplatok, bývam na tej ulici a nemôžem tam parkovať??? Zaujímalo by ma,či má parkovacia spoločnosť spočítaný počet kariet vydaných na konkrétne pásma a ulice, kedže v dnešnej dobe bežne domácnosti využívajú aj dve autá. Je nemysliteľné a hlavne nepochopiteľné,aby som si kupovala parkovací lístok, keď mám kartu. Čítala som parkovací poriadok a skutočne tento nezmysel tam je! Je možné požiadať o rozšírenie úseku rezidentského parkovania na našej ulici? Čo preto treba urobiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Málo rezidentských miest

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-03 10:07:04

Text príspevku :

Ako som z Vašej otázky vyrozumel, platíte za rezidentskú parkovaciu kartu 3.20,-EUR na rok. Mesto Vám nemôže nijakým spôsobom zaručiť, že za túto sumu budete celý rok parkovať pod oknami svojho bytu, pretože ako sám píšete, každá domácnosť má v súčasnosti aj dve autá. V prípade, že by ste boli vlastníkom rezidentskej parkovacej karty prenosnej za 66,-EUR, mohli by ste využívať parkovacie miesta v rámci II. pásma. Čo sa týka počtu pridelených rezidenstkých kariet, tieto vydáva Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. Žilina a podľa dostupných informácii bolo vydaných do 80% kariet na parkovacie miesta. Z toho vyplýva, že sa v blízkej budúcnosti budú musieť prijať nové podmienky na vydávanie parkovacích kariet.

Parkovanie Bánová...

Názov príspevku :

parkovanie

Autor :

pavol s

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-10 21:38:21

Text príspevku :

Pozdravujem Vás a žiadam o pomoc pri riešení situácie ohľadom parkovania a garážovania niektorých obyvateľov časti Bánová časť kolónia.Sú tam uličky široké asi 2,5 metra a v poslednej dobe si zvyklo veľa ľudí parkovať v týchto uličkách , kde zostava na prechod medzi autom a plotom asi 50- 70cm. Nedá sa tam prejsť ani s byciklom alebo detským kočíkom. Keď napadne sneh tak skoro ani peši. Pri oslovení mi bolo odpovedané aby som použil inú uličku ktorá je teraz prázdna.Niektorí ľudia sa nemôžu dostať autom do svojho dvora ,alebo musia cúvať po celej uličke lebo vo dvore sa nedá otočiť , lebo pozemky sú malé.Pritom za tymýto domami vo vzdialenosti asi 30metrov sú široké komunikácie kde nie je takmer vôbec premávka a dá sa tam parkovať.V noci tieto autá nikomu nezavadzajú ,ale cez deň je to porušenie zákona o parkovaní a preto Vás touto cestou žiadam o pomoc. V prípade neriešenia tohoto problému sa obrátim o pomoc pána primátora.Ďakujem za pozornosť

 

Názov príspevku :

Re: parkovanie

Autor :

ido

Email :

chmuľo@dilo

Dátum vloženia :

2012-01-27 21:11:22

Text príspevku :

obráť sa aj na Pápeža.

 

Odpoveď: (pre pavol s)

Názov príspevku :

Re: parkovanie

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 10:10:40

Text príspevku :

Dobrý deň, ďakujem Vám za upozornenie na základe ktorého prijal som opatrenia na zvýšený výkon hliadok v danej oblasti.

 

Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie

Autor :

pavols@gmail.sk

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-18 21:33:19

Text príspevku :

Zatiaľ zvýšený výkon hliadok nebadať. Ak tak na Kuzmányho ulici

 

 

Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie

Autor :

pavols

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-17 18:22:27

Text príspevku :

Situácia s parkovaním a garážovaním je horšia ako pred žiadosťou o nápravu. Auta parkujú ďalej s tým rozdielom , že v uličkách pribudol ešte aj sneh.V Bánovej traktorom prehŕňajú cesty , ale uličky sa nedajú pre tieto autá. S autom už ani nevyjdem pre sneh ináč by som musel prehádzať ručne celú uličku. Neviem kto by vedel v tomto pomôcť.Skúsim sa o pomoc obrátiť na p. primátora.Veď Podľa zákona musí vedľa vozidla zostať jazdný pruh min.3 metre.Na Kuzmányho ulici sú hliadky stále a pokutujú aj vodičov čo tam vojdu omylom a tuto parkujú autá úmyselne.Skúsim to ešte nafotiť a poslať do niektorého media s prosbou o pomoc.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: parkovanie

Autor :

satan

Email :

emkoemko

Dátum vloženia :

2012-01-27 21:13:49

Text príspevku :

Slovák ako repa..napiškaj môj aj do CNN pomôže Ti to ako mrtvemu kniha...

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Re: Re: parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-20 08:26:28

Text príspevku :

Dobrý deň. Ja viem, že čakáte okamžitý výsledok, no najskôr sme si museli preveriť na MsÚ uvedené uličky, či sú majetkom mesta, či sú začlenené do cestnej siete. Nejde to len tak vrhnúť sa do problému a mať potom ešte väčšie... Od včera tam hliadka MP vykonáva kontrolu.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: parkovanie

Autor :

pavol

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-26 20:01:31

Text príspevku :

Chválim prácu Mestskej polície za riešenie problému s garážovaním v úzkych uličkách v Bánovej -kolónii.Situácia sa neporovnateľne zlepšila a traktor mohol aj prehrnúť uličky po ktorých sa dá normálne prejsť. Ešte zostávajú asi dve vozidlá , ktorých majitelia majú asi dlhšie vedenie a stále tam parkujú. Verím však v úspech našej Mestskej polície ,ktorá si aj s týmito poradí. Neberte to ako nejakú buzeráciu ,ale ste podľa mňa jediní , ktorí s týmto problémom mohli niečo urobiť a ľudia sa môžu normálne pohybovať.Prajem p. náčelníkovi a všetkým policajtom všetko dobré.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: Re: parkovanie

Autor :

Chvala

Email :

chvala@chvala.sk

Dátum vloženia :

2012-02-01 09:33:18

Text príspevku :

Len ho nechval, lebo ti drbne pokut, ako jeho arogantni MP - psiska komunisticke, to ich povinnost a maju to robit za to su plateni, pardon z vyberania pokut, chrapuni

 

Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie

Autor :

pavols

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 18:17:51

Text príspevku :

Ďakujem pánovi náčelníkovi za reakciu a držim palce.Nejde tu o pokutovanie , ale upozorniť parkujúcich , že nielen porušujú zákon , ale skutočne zavadzajú .Zaparkovať auto o 20 metrov ďalej by pre nich ozaj nemal byť problém. S pozdravom Pavol

Pokuta za parkovanie...

Názov príspevku :

Pokuta za parkovanie

Autor :

Dušan

Email :

dusan.strananek@gmail.com

Dátum vloženia :

2012-01-14 09:18:21

Text príspevku :

Som pracovník SPP-distribúcia , ktorý dostal 13.1.2012 7:15 pokyn demontovať plynomer na ulici J.Vuruma 5 . Zastavil som 50 metrov od miesta demontáže (pri vinotéke Vanko) a demontoval plynomer. Celý úkon by trval max.10 minút , keby neprišlo auto MP a aj keď nás videli niesť plynomer ku autu , hneď nám nasadili papuču.Mestský policajt , ktorý nemal toľko slušnosti , aby sa predstavil , žiadal odo mňa 60 eur pokuty , správal sa ku mne mimoriadne hrubo a vyhrážal sa mi , že keď nezaplatím , zavolá na mňa štátnu políciu . Je to skutočne nutné správať sa hrubo a arogantne voči radovým zamestnancom plynární , ktorí idú do centra iba vtedy , keď musia . Možno v minulosti niektorí z nás zneužívali vjazd do centra na súkromné účely , ale dnes už máme v autách GPS a sme tvrdo kontrolovaní a môžme chodiť len za pracovnými povinnosťami. Stretol som sa od r.1990 , odkedy robím v SPP , s viacerými mestskými policajtami , ale s takýmto chrapúnskym chovaním som sa ešte nestretol. Na záver , pokutu som zaplatil(Myslím si,že bola neprimerane vysoká), ale mohli by ste nás pri výkone svojej práce tolerovať aj keď nemáme povolenie na vstup , pracujeme s nebezpečným médiom ako je plyn

 

Názov príspevku :

Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

fejko

Email :

mifus@centrum.sk

Dátum vloženia :

2012-01-21 20:40:37

Text príspevku :

ja by som Ti dal rovno 5OO € nemáš žiadnu výnimku tak dodržuj zákon

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

chrapun

Email :

MP@MP.sk

Dátum vloženia :

2012-02-01 09:27:13

Text príspevku :

Co si myslis, ze nevieme ze si mestky policajt, to vase spravanie je hrozne ty chrapun MP, hamba vam - komunisticka skupinka, vy ste si este po 21 neuvedomili, ako sa spravat a tak vyzera cely nas chrapunsky stat.

 

Odpoveď: (pre Dušan)

Názov príspevku :

Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-18 15:00:52

Text príspevku :

Mesto Žilina vydalo nové VZN o dani za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta, ktoré je účinné od 11.10.2011. Kritériá a podmienky, za ktorých sú povolenia vydávané sa sprísnili. S odstupom času vzhľadom na stav v pešej zóne sú taxatívne vymedzené nové pravidlá, no a samozrejme aj z toho súvisiaca sprísnená kontrola zo strany MP. Vy ste tvrdo kontrolovaný GPS, MP je nielen tvrdo kontrolovaná ale aj konfrontovaná zo strany vedenia mesta, poslancov MZ, ale aj samotných obyvateľov mesta, ktorí sa zaujímajú okrem iného aj o stav v pešej zóne. Je asi ťažké zvyknúť si po 21 rokoch na nový systém vo Vašej práci, keď služobné vozidlo používate aj v centre mesta, v pešej zóne a musíte sa prispôsobiť novým podmienkam, resp. dodržiavať platné dopr. značenie v zmysle zákona. Nie je nič jednoduchšie, ako označiť chovanie policajta za chrapúnske, nedôstojné a pod. Pritom si plní svoju povinnosť v zmysle zákona, robí si svoju prácu za ktorú je ešte aj pranierovaný? Za 21 rokov Vás zrazu policajt v pešej zóne pokutoval a už nie je jeho správanie v poriadku? Ak by prehliadol priestupok bolo by to v poriadku, prišla by pochvala? Z výsledkov preverovania priestupku a hliadky je zrejmé, že ste to boli práve Vy, ktorý ste hliadku v čase kontroly ignorovali. Stačilo len trocha námahy z Vašej strany zatelef. na operačné stredisko MP a ozrejmiť situáciu, na výmenu hodín ste mohli využiť aj parkovisko pri trhovisku, havarijný stav to určite nebol. Argument, že ste išli za pracovnými povinnosťami neobstojí, väčšina vodičov vozidiel, ktoré jazdia do PZ idú za pracovnými povinnosťami. Nie ste to len Vy, je tu množstvo firiem a organizácií, ktoré jednoducho musia akceptovať podmienky a nariadenia, ktoré sa z logických príčin sprísnili. Podmienky stanovuje Mesto, vydávanie povolení o zapl. dane za vjazd do PZ vykonáva MsÚ odbor dopravy, Mestská polícia je jednou zo zložiek kontrolných orgánov. Žiadate o toleranciu pri kontrolách. Viete si predstaviť, že si budeme vyberať z organizácií koho uprednostníme? Okrem toho, že naša práca by v krátkej dobe stratila zmysel, nedovoľuje nám to ani zákon a čo je najhoršie nevyhli by sme sa zrejme trestnému stíhaniu za zneužívanie právomoci verej. činiteľa. Vy pracujete s nebezpečným médiom, s plynom, my dennodenne pracujeme s ľuďmi na verejnosti a bojujeme často aj s ľudskou ľahostajnosťou, nevedomosťou a neochotou prispôsobiť sa stanoveným pravidlám.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

Dušan

Email :

dusan.strananek@gmail.com

Dátum vloženia :

2012-01-19 13:14:49

Text príspevku :

Skoro všetky vaše argumenty uznávam. Ostáva len slovo proti slovu.Pre mňa sa človek v nadradenej pozícii(policajt) správa chrapúnsky , keď na mňa na ulici vykrikuje,až sa ľudia obzerali a ja sa snažím slušne komunikovať. Hliadku som neignoroval , boli sme od auta 30 metrov a kolega ich videl skákať zo služobného auta rovno ku nášmu s papučou a kým sme stihli tých 30 metrov dobehnúť , tak ju nasadili. Mimochodom na dve autá stojace pri nás ani nepozreli , o kontrole ani nehovorím,ale chápem váš postoj,orgán má vždy pravdu. A výška pokuty mi príde neprimeraná,60 eur za prvé porušenie vašeho VZN sa mi zdá neprimerané.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

fantomas

Email :

emil@gmail.com

 

Dátum vloženia :

2012-01-21 20:41:55

Text príspevku :

chrapúň si Ty ..

Organizačný poriadok MP Žilina

Čl. I.   Všeobecné ustanovenia

Mestská polícia Žilina je v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia  je v zmysle zákona    č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.
Hospodárenie  a financovanie Mestskej polície Žilina je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Financovanie a hospodárenie je od 1.7.2006  zabezpečované prostredníctvom preddavku, poukazovaného vždy k 5. dňu v mesiaci vo výške 1/12 z ročného rozpočtu schváleného MZ na bežné výdavky okrem miezd a odvodov.
Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov Mestskej polície Žilina určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí  sú zamestnancami Mesta Žilina. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Zamestnancami mestskej polície sú i zamestnanci Mesta Žilina, ktorí vykonávajú práce, ktoré priamo nesúvisia s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a nemajú postavenie verejného činiteľa. Pracovno-právne vzťahy všetkých zamestnancov Mestskej polície Žilina upravuje  zákon  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonník práce a v prípade príslušníkov MP aj  ustanovenia zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Platové podmienky sú upravené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Platovým poriadkom Mestskej polície Žilina.
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii  v znení neskorších noviel a dodatkov (ďalej len zákon o obecnej polícii) vymedzuje základné úlohy obecnej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov obecnej polície. Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, MESTSKÁ POLÍCIA.1.    Základné úlohy mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii


a)    zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľstva a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
b)    spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
c)    dbá o ochranu životného prostredia v meste
d)    dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach
e)    vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva  a rozhodnutia primátora mesta
f)    ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon
g)    oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
h)    plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu a pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.2.    Povinnosti  príslušníkov mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii


a)    dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi primátora mesta,
b)    dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou mestskej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah  do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
c)    zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach zákona o obecnej polícii  a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt, alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
d)    zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku – nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba, alebo iné osoby,
e)    v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec oznámiť Policajnému zboru alebo  prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
f)    pri vykonávaní zákrokov poučiť osoby o ich právach,
g)    oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.3.    Všeobecné oprávnenia príslušníkov mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii

Príslušník MP pri plnení svojich úloh je oprávnený:

a)    vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
b)    ukladať  a  vyberať  v blokovom  konaní  pokuty  za   priestupky   zistené pri plnení úloh,
c)    zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu       a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru PZ, ak ide o hľadanú osobu predviesť    ju na  útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
d)    presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takúto vec odobrať, odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru PZ spolu so zadržanou osobou,
e)    prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície alebo mesta,
f)    zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal  priestupok proti bezpečnosti a plynulosti  cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlá podľa § 24, ods. 4,
g)    požadovať preukázanie totožnosti,
h)    požadovať vysvetlenia,
i)    oprávnenie otvoriť byt,
j)    oprávnenie odňať vec,
k)    použiť donucovacie prostriedky – hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla a následne vykonať úkony súvisiace s použitím donucovacích prostriedkov,
l)    oprávnenie použiť zbraň v zmysle zákona o zbraniach a strelive.
m)    požadovať z evidencie pobytu občanov SR a z registra obyvateľov SR pri plnení úloh mestskej polície tieto údaje:
-    meno a priezvisko
-    rodné číslo
-    adresu trvalého a prechodného pobytu
n)  požadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh mestskej polície tieto
údaje:
-    meno a priezvisko držiteľa
-    rodné číslo držiteľa
-    adresu trvalého a prechodného pobytu držiteľa  

Pri  realizácii oprávnení príslušníkov MP je potrebné rešpektovať osobitné obmedzenia, dané zákonom o obecnej polícii. Náhrada škody spôsobená zamestnancom mestskej polície je riešená zákonom o obecnej polícii.
Príslušník mestskej polície preukazuje svoju príslušnosť k mestskej polícii rovnošatou s viditeľne umiestneným identifikačným číslom, preukazom pracovníka mestskej polície          ako i ústnym vyhlásením „mestská polícia.“


4.    Spolupráca mestskej polície s inými orgánmi

Mestská polícia v zmysle ustanovení § 24 zákona o obecnej polícii spolupracuje pri plnení  svojich úloh s príslušným útvarom Policajného zboru, orgánmi štátneho odborného dozoru  nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany a inými štátnymi orgánmi.


Čl. II.   Organizačné členenie MP Žilina – zameranie
činností jednotlivých oddelení


ORGANIZAČNÉ ČLENENIE

Na čele MP Žilina stojí náčelník mestskej polície, ktorý je priamo podriadený primátorovi mesta.  Náčelníka MP navrhuje do funkcie primátor mesta, schválenie do funkcie vykonáva mestské zastupiteľstvo. Odvolanie náčelníka navrhuje primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Činnosť mestskej polície riadi náčelník mestskej polície. Náčelníka v čase jeho  neprítomnosti zastupuje nim poverený príslušník mestskej polície.
Mestská polícia Žilina je poriadkový  útvar mesta, ktorého organizačnú štruktúru tvoria náčelník MP, zástupca náčelníka, oddelenia výkonu A, B, C, D, oddelenie vzdelávania a policajných činností a vnútorné a organizačné oddelenie.   

Priamo pod riadenie náčelníka MP spadajú títo zamestnanci:
1.   zástupca náčelníka
2.    vnútorné a organizačné oddelenie
3.    veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností

Priamo pod riadenie zástupcu náčelníka MP spadajú títo zamestnanci:
1.  velitelia oddelení výkonu A, B, C, D
2.  zástupcovia veliteľov oddelení výkonu A, B, C, D

Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností spadajú tieto referáty:
1.  referát priestupkov
2.  referát prevencie
3.  referát kynológie a odchytu zvierat
4.  referát informačných systémov

Priamo pod riadenie vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia spadajú tieto referáty:
1.  referát ekonomický
2.  referát hospodárskej správy
3.  správca budovy Vlčince
4.  chránené pracovisko


ZAMERANIE ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH  ZAMESTNANCOV A ODDELENÍ

1. Zástupca náčelníka


-   v    zmysle    ustanovení   § 6,   ods. 2 zákona  o obecnej polícii zastupuje náčelníka  v čase    
jeho   neprítomnosti  v  plnom  rozsahu  právomocí, okrem  personálnych a  ekonomických
záležitostí,
-   priamo     riadi    veliteľov    oddelení    výkonu   A,  B, C, D a ich zástupcov,
-   spracováva  rozpisy služieb oddelení výkonu,     
-   vedie   evidenciu    dochádzky    a     odpracovaných     hodín  veliteľov oddelení  výkonu,
-   vykonáva    kontrolnú     činnosť     výkonu   jednotlivých   oddelení   MP  s  právomocou    
navrhovať    sankcie   pri   zistení    nedostatkov v činnostiach vyplývajúcich  príslušníkom mestskej polície zo zákona o obecnej polícii a pokynov nadriadených vrátane  veliteľov  oddelení a ich zástupcov,
-   osobne    zabezpečuje    účasť   príslušníkov   MP  na  akciách  konaných  v meste   Žilina     
s   určením   účasti   jednotlivých   príslušníkov  na   konkrétnych  akciách  s právomocou
určovať  príslušníka MP zodpovedného za príslušnú akciu,
-   zabezpečuje spoluprácu s hovorcom mesta Žilina, spolupracuje s médiami.


•    Velitelia oddelení výkonu A, B, C, D

- sú priamo podriadení zástupcovi náčelníka MP,
- zabezpečujú a riadia chod oddelenia výkonu: vydávajú zbrane, strelivo a ostatné technické
prostriedky zo zbrojného skladu slúžiacim príslušníkom MP,  
- zodpovedajú za zverené výzbrojné súčiastky a technické prostriedky,
- vedú    dokumentáciu   dochádzky   podriadených   príslušníkov MP, zadeľujú príslušníkov
MP do hliadok s konkrétnymi úlohami a rajonizáciou,
- vykonávajú      inštruktáž     a     kontrolu     príslušníkov   MP   pred   ich    nástupom   do   
zamestnania,
- dbajú na slušnosť a profesionalitu celého oddelenia,
- priamo  velia  hliadkam  vo  výkone, vykonávajú ich kontrolu a navrhujú odmeny a sankcie
svojim podriadeným príslušníkom MP,
- koordinujú     činnosť     oddelenia   v    zabezpečení   dostatočného  počtu  príslušníkov MP
v jednotlivých  pracovných  zmenách s prihliadnutím na aktivity súvisiace so zabezpečením
verejného   poriadku   mimo  rámca  bežných povinností vyplývajúcich zo zákona o obecnej
polícii,     
- zabezpečujú   a    riadia   úkony   v    súvislosti    s    výkonom   činností  v  rámci strediska
registrovaných     poplachov   a   organizujú  výjazdy policajných hliadok k zaznamenaným
poplachom (v každej zmene  min.  1  moto – hliadky),
- zodpovedajú     za   činnosť    zástupcov  a obsluhu   kamerového  systému,
- vedú evidenciu udalostí a priestupkov zaznamenaných počas výkonu služby v elektronickej
podobe,
- počas     služby      zabezpečujú   prostredníctvom  obsluhy  kamerového systému priebežné
vyhodnocovanie   video   záznamov z kamier umiestnených v meste a na základe získaných  
informácií o bezpečnostnej situácii  prijímajú opatrenia na jej okamžité riešenie,

- vykonávajú   kontrolnú činnosť, spolupracujú s hliadkami a priamo v teréne velia hliadkam
pri zákrokoch,
- preberajú    od    končiaceho   slúžiaceho   veliteľa   oddelenia  a  jeho zástupcu  informácie
potrebné  pre výkon oddelenia a zabezpečenia verejného poriadku  v meste,
- preberajú budovu od predošlej zmeny a dbajú na jej zabezpečenie,
- zabezpečujú     prítomnosť    podriadených    príslušníkov  MP    na  výcvikoch,   školeniach
a akciách,
- vykonávajú   bezprostredný   kontakt  s  občanmi  a poslancami mestského zastupiteľstva za  
príslušný   volebný  obvod,
- vybavujú    e-mailovú    a     telefonickú     komunikáciu,   prijímajú   sťažností od  občanov,
- vykonávajú aj ďalšie práce na základe pokynov zástupcu náčelníka a náčelníka MP.


•    Zástupcovia veliteľov oddelení výkonu

-    podliehajú priamemu riadeniu veliteľovi oddelenia výkonu, v jeho neprítomnosti zástupcovi náčelníka MP,
-    v neprítomnosti veliteľa oddelenia výkonu preberajú jeho právomoc,
-    veleniu zástupcu veliteľa podliehajú všetky hliadky na území mesta zabezpečujúce výkon služby,
-    zabezpečujú na začiatku služby vydanie a pri ukončení služby odovzdanie zbraní, telekomunikačných prostriedkov a ďalších technických zariadení jednotlivým hliadkam, pričom pred nástupom služby vykonávajú inštruktáž hliadkam a oboznamujú ich o úlohách uložených hliadkam veliteľmi oddelení výkonu MP,
-    počas výkonu služby koordinujú a zodpovedajú za činnosť hliadok a ukladajú im úlohy podľa operatívnej situácie v meste a podľa pokynov veliteľov oddelení výkonu MP, náčelníka a zástupcu MP,
-    prijímajú oznámenia, podnety a sťažnosti od občanov a zástupcov organizácií, ktoré podľa okolností riešia okamžite prípadne o nich informujú veliteľov oddelení výkonu MP, náčelníka a zástupcu MP,
-    pri prijatí signálu z Pultu centrálnej ochrany (ďalej len PCO) o narušení chráneného objektu vykonajú zákrok – zásah vyslaním hliadky, ktorá zabezpečuje výjazdy k chráneným objektom,
-    prijímajú a realizujú ďalšie úlohy, ktoré signalizuje PCO počas zákroku – zásahu hliadky MP na prvotný signál z PCO,
-    priebeh zákroku – zásahu vrátane prvotného signálu z PCO zaznamenávajú v evidencii PCO,  
-    riadia sa pokynmi ustanovenými v internej smernici MP Žilina pre obsluhu PCO,
-    o priebehu služby informujú veliteľov oddelení MP a zástupcu MP,
-    v  prípade    závažných    a    mimoriadnych    udalostí  informujú náčelníka MP okamžite  
a v jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka,  
-   vykonávajú   aj    ďalšie    práce na základe pokynov veliteľov oddelení výkonu,  zástupcu
náčelníka a náčelníka MP.


•    Oddelenie výkonu MP (OVMP)

-  je     organizačná     jednotka     MP,    ktorá     zabezpečuje    prostredníctvom    veliteľov
MP   výkon    úloh    mestskej    polície   v zmysle  zákona o obecnej polícii v  nepretržitej
prevádzke,
-   príslušníci  mestskej  polície zaradení do jednotlivých oddelení výkonu, vykonávajú úlohy
vyplývajúce    zo    zákona   o   obecnej  polícii,  príslušných pracovných náplní a pokynov
priamych     nadriadených      ako     aj   náčelníka a zástupcu náčelníka MP. Ich činnosť je
zabezpečovaná v rámci  oddelení výkonu A, B, C, D,
-   práca    všetkých   príslušníkov    tejto   organizačnej  jednotky  je  upravená samostatnými
pracovnými   náplňami, kde  základ pracovnej náplne každého príslušníka MP tvoria úlohy
vyplývajúce  zo  zákona  o  obecnej polícii.  Vzhľadom  k tomu, že funkcia  vodiča hliadky,
veliteľa      hliadky    a    hliadky zabezpečujúcej výjazd k objektom napojených na PCO je
pohyblivá      a   je    možné     ju   meniť  na  každej pracovnej zmene boli s povinnosťami
pracovníkov týchto funkcií  oboznámení vo svojich pracovných náplniach všetci príslušníci
MP,
-   okrem   povinnosti   uložených   danými  pracovnými náplňami príslušníci MP vykonávajú
v    prípade   potreby   v súlade   so   zákonom  o obecnej polícii aj iné činnosti  na základe
pokynov    veliteľa    oddelenia   výkonu   MP,     zástupcu   veliteľa  oddelenia,  náčelníka
a zástupcu   náčelníka   MP   ako  aj   na   základe   rozhodnutia  primátora  mesta, resp. na
základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

2. Oddelenie vnútorné a organizačné (VOO)


-    vedie agendu súvisiacu s ukladaním úloh náčelníkom MP  a   sleduje plnenie termínov plnenia úloh,
-    organizačne zabezpečuje pracovný program náčelníka MP,
-    vedie agendu súvisiacu s vybavovaním, evidovaním a archivovaním spisov v zmysle zákona o archívoch a registratúrach,
-    vedie agendu súvisiacu s došlou a odoslanou poštou,
-    sleduje úlohy uložené  mestskej polícii z porád, schôdzí, zasadnutí MZ s následným hodnotením a vedením agendy k daným úlohám a jej odstúpením príslušným inštitúciám,
-    vypracováva správu o činnosti MP za I. polrok a príslušný kalendárny rok predkladanú MZ mesta a správu o činnosti MP predkladanú MV SR v zmysle zákona o obecnej polícii,
-    vedie personálnu a mzdovú agendu príslušníkov MP a ostaných zamestnancov MP,
-    vypracováva pracovné zmluvy a platové dekréty, ktoré predkladá ekonomickému odboru MÚ na základe legislatívnych zmien, zvýšenie resp. zníženie osobných príplatkov          na základe rozhodnutí náčelníka MP a  spracováva návrhy na odmeny podľa pokynu náčelníka MP,
-    kontroluje a odsúhlasuje počty odpracovaných hodín jednotlivými zamestnancami podľa dochádzky do zamestnania, príkazov a dohôd o vykonaní práce nadčas, pracovnej pohotovosti a predkladá ich na schválenie náčelníkovi MP pred odovzdaním                   na ekonomický odbor MÚ Žilina,  
-    vedie agendu súvisiacu s kontrolnou činnosťou poverených zamestnancov MP na výkon kontroly a pri zistení porušenia pracovnej disciplíny u jednotlivých zamestnancov MP sústreďuje a spracováva podklady za účelom prijatia disciplinárnych opatrení príp. vypracovania upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny,
-    v súlade s platnými právnymi predpismi a pokynu náčelníka MP vykonáva zmeny Štatútu Mestskej polície Žilina, vypracováva Organizačný poriadok MP Žilina, Platový poriadok MP a Pracovný poriadok MP Žilina, kde premieta zmeny právnych predpisov súvisiacich s aktualizáciou uvedených dokumentov ako aj zmeny na základe rozhodnutia náčelníka MP,
-    vedie agendu súvisiacu s činnosťou MP Žilina v krízovom štábe mesta a sleduje termíny a včasnosť plnenia úloh vyplývajúcich pre MP,
-    organizačne zabezpečuje činnosť týkajúcu sa chráneného pracoviska zriadeného na MP,
-    plní aj iné úlohy na základe pokynu náčelníka MP.


•    Referát ekonomický

-    pripravuje podklady na spracovanie rozpočtu MP na príslušné roky s následným usmerňovaním jeho čerpania,  
-    vykonáva   polročné   a  ročné hodnotenie čerpania rozpočtu, v prípade potreby predkladá
na finančné oddelenie MsÚ návrhy na zmeny rozpočtu,
-    vedie evidenciu došlých faktúr, vykonáva úhrady faktúr prostredníctvom platobných  poukazov zasielaných na odbor finančného manažmentu MsÚ k realizácii platby, s povinnosťou vystavenie príslušných dokladov pri kúpe tovarov a materiálu,
-    vykonáva vecnú a formálnu kontrolu faktúr za nákup tovarov a služieb, s oprávnením vykonávania predbežnej finančnej kontroly a povinnosťou zabezpečiť vykonanie kontroly správnosti dodania tovarov a služieb u oprávneného zamestnanca,
-    zabezpečuje hotovostný preddavok pre potreby bežných nákupov tovarov a služieb v zmysle Smernice náčelníka MP Žilina č. 5/2010,
-    mesačne vykonáva vyúčtovanie preddavku peňažnej hotovosti s predložením účtovných dokladov a rekapitulácie čerpania týchto prostriedkov, zároveň k účtovným dokladom prikladá všetky doklady potrebné pre evidenciu zakúpeného majetku a tovaru,
-    mesačne zabezpečuje nákup, výdaj a vyúčtovanie stravných lístkov pre zamestnancov MP s mesačným predpisom predkladaným na odd. fin. manažmentu MP a zároveň predkladá podklady k zrážkam zo mzdy za stravné lístky poskytnuté v kalendárnom mesiaci zamestnancom MP,
-    spracováva evidenciu dochádzky zamestnancov MP zaradených na VOO + zamestnancov chráneného pracoviska,
-    sústreďuje podklady k výplatám miezd od jednotlivých veliteľov oddelení a zástupcu náčelníka MP,  následne spracováva prehľad čerpania dovoleniek, PN, OČR a  náhrad v rámci prekážok v práci, ktoré predkladá odd. fin. manažmentu MsÚ k spracovaniu miezd,
-    v mzdovej oblasti spracováva v súlade s právnymi predpismi  Platový poriadok,
-    zabezpečuje vypracovanie  Pracovného poriadku MP Žilina, s premietnutím aktuálnych zmien právnych predpisov súvisiacich s aktualizáciou uvedených dokumentov,
-    spracováva agendu pre odd. CO MsÚ v súlade s požiadavkami vedúcej  oddelenia,                                                                                                                           
-    vedie agendu súvisiacu s poistením zamestnancov MP,
-    spolupracuje  na vypracovaní správy o činnosti MP za príslušný kalendárny rok predkladaný v zmysle zákona o obecnej polícii MV SR,
-    spolupracuje na vypracovaní správy o činnosti MP za príslušný rok predkladanej Mestskému zastupiteľstvu Žilina,
-    zabezpečuje agendu spojenú s pracovnými úrazmi zamestnancov MP v spolupráci s bezpečnostným technikom MsÚ Žilina,
-    zabezpečuje   zmeny   Štatútu   Mestskej polície Žilina súvisiace s aktualizáciou právnych
predpisov,
-    spracováva  Dohody o vykonaní práce so zamestnancami, okrem lektorom ŠVS,
-    vykonáva i ďalšie práce na základe pokynu priameho nadriadeného, resp. náčelníka MP.
-    

•    Samostatný odborný a ekonomický referent - zabezpečuje a vykonáva

-    zabezpečovanie pokutových blokov na pokutu vyplatenú na mieste a  blokov na pokuty nevyplatené na mieste z Daňového úradu I. Žilina,
-    vedenie evidencie o obidvoch druhoch pokutových blokov,
-    výdaj obidvoch druhov pokutových blokov príslušníkom MP a spracováva evidenciu ich výdaja,
-    zúčtovanie zinkasovaných pokút od príslušníkov MP za pokuty zaplatené na mieste,
-    týždenné vykonávanie odvodov zinkasovaných blokových pokút na účet MsÚ Žilina,
-    mesačne kontrolu na finančnom oddelení MsÚ, či boli pokuty nevyplatené na mieste    uhradené v stanovenej lehote,
-    v prípade, že nebola pokuta nevyplatená na mieste zaplatená v stanovenej lehote   pripravuje podklady pre exekučné vymáhanie, ktoré odstupuje exekútorovi,
-    vedenie evidencie  priestupcov, ktorých spisy týkajúce sa neuhradenej pokuty na mieste boli odstúpené na vymáhanie exekútorovi,
-    mesačné finančné zúčtovanie obidvoch druhov blokov na finančnom oddelení MsÚ Žilina,
-    polročné vypracovávanie správ o stave pokút  t.j. príjem z DÚ a výdaj príslušníkom MP, odvod na účet MsÚ  s následným predložením správy na finančné  oddelenie MsÚ Žilina,
-    v rámci ročnej inventúry cenín odsúhlasenie účtovného stavu MP s finančným    oddelením MsÚ Žilina,
-    1x ročne kontrolu stavu pokutových blokov s DÚ Žilina,
-    a plní aj ďalšie práce na základe pokynov priameho nadriadeného a náčelníka MP.


•    Referát hospodárskej správy

-   vedie  evidenciu  objednávok  podpísaných  náčelníkom  MP  a  s  vyznačením predbežnej
finančnej kontroly,
-    pri   kúpe   tovarov a  služieb  zabezpečuje  ponuky   od  dodávateľov na dodanie tovarov
a služieb, ktoré následne predkladá k posúdeniu náčelníkovi MP,
-    zabezpečuje prevádzkyschopnosť budovy  a okolia budovy MP, vrátane bežných opráv a revízií zariadení, ktorú sú upravené príslušnými právnymi predpismi, iné úkony zabezpečujúce bezproblémové užívanie budovy (maľovanie, deratizáciu, dezinsekciu a pod.) a zabezpečuje udržiavanie čistoty v areáli objektu MP,
-    zabezpečuje výzbroj a výstroj pre príslušníkov MP, ochranné a hygienické pracovné prostriedky, spotrebný materiál pre všetkých zamestnancov MP,
-    v prípade poškodenia výstroje a výzbroje pred skončením doby užitia rozhoduje o výmene výstroje a výzbroje, resp. o náhrade škody ak k poškodeniu došlo zavineným konaním príslušníka MP,
-    vedie   evidenciu   skladových   zásob   na  skladových   kartách. Výdaj majetku – tovaru
eviduje   na   osobných   kartách  jednotlivých zamestnancov MP s vyznačením množstva,
dátumu  a podpisu preberajúceho zamestnanca.  Výdaj  technických  zariadení a pomôcok  
eviduje   na   samostatných   skladových  kartách,  na ktorých vyznačuje množstvo, dátum
a podpis zamestnanca, ktorému bol tovar vydaný,
-    zabezpečuje servis vysielacej techniky – okrem PDA,
-    sleduje  a kontroluje elektromery, plynomery a  vodomery v súvislosti s účtovaním spotreby predmetných energií a vody,
-    zabezpečuje chod plynovej kotolne s povinnosťami vykonávanými podľa prevádzkového poriadku kotolne,
-    v spolupráci s ekonomickým referátom MP zabezpečuje na príslušnom oddelení MsÚ evidenciu majetku – DLHM, DNHM, DHM a DNM v zmysle Zásad pre obeh účtovných dokladov  pred uhradením príslušnej faktúry,
-    vedie evidenciu prírastkov a úbytkov  OTE, s následným koncoročným  vykonaním inventúry podľa nariadení primátora mesta,
-    2x   ročne   predkladá    k zúčtovaniu finančnému odd. MsÚ Žilina stav skladových zásob,
-    v rámci inventarizácie majetku  odsúhlasuje fyzický stav DLHM, DLNM, DHM a DNM s príslušným oddelením MsÚ Žilina. V prípade zistenia rozdielov navrhuje spôsob riešenia,
-    náčelníkovi MP predkladá návrhy  na vyradenie majetku so zabezpečením odborných posudkov na majetok, u ktorého sa posudok vyžaduje,
-    zabezpečuje prevádzkyschopnosť autoparku MP, s prihliadnutím na rentabilitu opráv, vykonáva kontrolu  prác pri opravách – vybavuje prípadné reklamácie opráv a pod.,
-    v prípade   dopravnej   nehody   služobného  motorového  vozidla zabezpečí všetky úkony
súvisiace  s posúdením  vzniknutej   škody,  opravou  vozidla v nadväznosti na vymáhanie
úhrad za opravy od príslušnej poisťovne, resp. príslušníka MP, ak nehodu zavinil,
-    vykonáva aj iné práce na základe pokynu priameho nadriadeného, resp. náčelníka MP.


•    Údržbár - informátor

-   vykonáva     bežnú      údržbu     vybavenia,     zariadenia   samotnej budovy MP –  okrem
údržby elektrozariadení,
-    zabezpečuje obsluhu plynovej kotolne v budove MP, v prípade zistenia akýchkoľvek závad informuje o nich bezodkladne svojho priameho nadriadeného,
-    zabezpečuje čistotu okolia budovy MP, v zimných mesiacoch spojenú s odhŕňaním snehu a odstraňovanie snehu a cencúľov z budovy MP,
-    vykonáva donášku a odnos pošty pre MP z Pošty I. Žilina a na podateľňu MsÚ Žilina,
-    vykonáva aj iné práce podľa pokynu svojho priameho nadriadeného, resp. náčelníka MP.


•    Upratovačka

-    vykonáva bežné upratovanie MP Žilina,
-    denne vynášanie odpadkov z celej budovy,
-    denne umývanie budovy na 1. a 2. poschodí,
-    denne zametanie a umývanie všetkých priestorov na prízemí budovy,
-    denne utieranie prachu v celej budove,
-    ročne umývanie okien v celej budove,
-    bežné čistenie – zametanie, umytie priestorov pred vstupom do budovy MP,
-    vykonáva aj iné práce podľa pokynu svojho priameho nadriadeného, resp. náčelníka MP.


•    Správca budovy

-    plní úlohy na základe pokynu vedúcej vnútorného a organizačného oddelenia MP a náčelníka MP,
-    zabezpečuje starostlivosť a údržbu objektu (budovy na Vlčincoch), priestorov dopravného multifunkčného ihriska (ďalej len DMI) – zabezpečuje čistotu na ihrisku (kosenie trávy, vynášanie komunálneho odpadu, prípravu DMI, starostlivosť o technické zariadenie ihriska (semafor, dopravných značiek, bicyklov a ostatných zariadení DMI súvisiacich aj so zabezpečením bežných opráv),
-    zabezpečuje sprístupnenie DMI, dodržiavanie zásad prevádzkového poriadku na DMI,
-    zabezpečuje odstránenie nedostatkov, v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku hlási tento zistený nedostatok priamemu nadriadenému, prípadne referentovi hospodárskej správy,
-    zabezpečuje dodržiavanie príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na kotolňu  - nízkotlakové nádoby a príslušenstvo, hasiacich prístrojov, komína a pod.,
-    kontroluje chod plynovej kotolne, kontroluje plynomer, elektromer a vodomer v súvislosti s účtovaním spotreby predmetných energií a vody – zabezpečuje odpisy (voda, elektrika, plyn),
-    vykonáva i ďalšie práce na základe pokynu vedúcej vnútorného a organizačného oddelenia a náčelníka MP.  


•    Chránené pracovisko (zriadené pre občanov so zdravotným postihnutím)

-    podlieha priamemu riadeniu vedúcej vnútorného a organizačného oddelenia,
-    počas služby sa zamestnanci obsluhy kamerového systému riadia pokynmi veliteľov oddelení výkonu a ich zástupcov,
-    úlohou obsluhy kamerového systému je monitorovanie verejných priestorov v meste kde sú kamery umiestnené a vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie, o ktorej priebežne informujú veliteľov oddelení výkonu a ich zástupcov,
-    zabezpečuje komplexné a samostatné zabezpečenie evidencie a kontroly pohybu cudzích osôb v budove MP,
-    zabezpečuje poskytovanie bežných informácií,
-    zabezpečuje práce pri evidovaní, nahlasovaní a zisťovaní určených skutočností,
-    zabezpečuje spájanie telefónnych hovorov a ďalšie pomocné práce,
-    počas služby zamestnanci dbajú na to, aby nedošlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,
-    vykonáva aj ďalšie práce na základe pokynov vedúcej vnútorného a organizačného oddelenia a náčelníka.


3.    Oddelenie vzdelávania a policajných činností (OVPČ)

-    organizuje  školenia z právnych noriem potrebných pre výkon povolania príslušníka obecnej polície,
-    organizuje  streleckú  a telesnú prípravu, výcvik sebaobrany a nácvik   taktiky   zákrokov  pre príslušníkov Mestskej polície Žilina, ako  aj  školenia z   aktuálnych právnych noriem potrebných pre výkon MP,
-    organizuje   previerky   z  odbornej a fyzickej pripravenosti príslušníkov Mestskej polície Žilina,
-    organizačne   zabezpečuje   celý   priebeh   školenia   na   získanie „Odbornej spôsobilosti príslušníkov  obecných polícií“ v zmysle NV SR č. 590/2003 Z. z.  o  skúškach  odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície,
-    organizuje výberové konania na pracovnú pozíciu príslušníka Mestskej   polície v Žiline   za   účelom   čoho zriaďuje komisiu na výber uchádzačov, zabezpečuje  výkon psychodiagnostického vyšetrenia a príslušné zdravotné prehliadky,
-    zabezpečuje distribúciu   ponúk jednotlivým mestským políciám v rámci SR a sústreďuje žiadosti  o výkon   vzdelávania   MP  s  následným  postúpením podkladov   k  fakturácii     za vzdelávanie na finančné oddelenie MÚ Žilina,
-    zabezpečuje ubytovanie pre prihlásených účastníkov vzdelávania,  
-    zabezpečuje lektorov   výučby predmetov podľa učebných osnov a spracováva Dohody      o vykonaní práce  s lektormi,  
-    spracováva podklady    pre   výplatu    mesačných   odmien   lektorov   podľa skutočne odpracovaných   hodín   v   zmysle   Dohôd   o vykonaní   práce,   ktoré   po   odsúhlasení náčelníkom MP odstupuje k realizácii mzdovej učtárni MÚ Žilina,  
-    zabezpečuje učebné materiály pre účastníkov vzdelávania,   
-    zabezpečuje podklady   pre   MV SR za účelom vykonania skúšok odbornej spôsobilosti    ako aj samotné vykonanie skúšky,
-    spolupracuje   s   pracovníkmi  referátu  prevencie MP  pri vypracúvaní                             a  zabezpečovaní   preventívnych   projektov   ako   aj   výučby   žiakov ZŠ v rámci dopravnej výchovy,
-    vykonáva ďalšie práce na základe pokynu náčelníka MP.

•    Referát priestupkov – zabezpečuje a vykonáva:

-    a organizuje prácu priestupkového oddelenia v zmysle zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zodpovedá za úplnosť a vecnosť priestupkových spisov,
-    podľa zákona o obecnej polícii a zákona o priestupkoch objasňovanie priestupkov v rozsahu oprávnení mestskej polície,
-    spolupracuje s orgánmi štátnej správy, najmä Obvodným úradom v Žiline, Orgánmi PZ a Mestom Žilina vo veciach objasňovania a riešenia priestupkov,
-    zabezpečuje štatistiku vo veciach priestupkov,
-    spracovávanie  agendy pre správne konanie vo veci priestupkov, ktoré neboli vyriešené v blokovom konaní ako aj priestupkov,  ktoré nie je mestská polícia oprávnená riešiť avšak boli mestskou políciou zistené prípadne boli mestskej polícii  oznámené, pričom spisový materiál odstupuje na správne konanie príslušným  orgánom štátnej správy,
-    doriešenie priestupkov v blokovom konaní na základe výzvy danej priestupcovi policajtmi MP počas výkonu služby,
-    administrativne rieši dlhodobo stojace nepojazdné motorové vozidlá (ďalej len vraky) a nelegálne skládky odpadov,
-    a plní aj ďalšie práce na základe pokynov veliteľa OVPČ, náčelníka MP aj zástupcu náčelníka MP.

•    Referát prevencie – zabezpečuje a vykonáva:

-    preventívne,   výchovne   a  vzdelávacie  aktivity Mestskej polície Žilina
-    komunikáciu s ostatnými subjektmi na úseku prevencie, najmä s Mestom Žilina, Policajným zborom SR a Obvodným úradom v Žiline,
-    lektorskú činnosť v rámci celoštátneho prevenčného projektu „Správaj sa  normálne“ – preventívne prednášky, konzultácie z dopravnej výchovy, kriminality, rôznych druhov závislostí, správania sa v bežnom živote i v extrémnych situáciách,   
-    lektorskú činnosť v materských školách s výberom vhodných tém akceptovateľných deťmi predškolského veku, základných a stredných školách s výkladom problematiky podľa požiadaviek riaditeľov škôl – zväčša alkohol, drogy, správanie sa v uliciach v kritických situáciách,
-    lektorskú činnosť v rámci aj iných projektov (programov),,
-    plynulý chod detského dopravného ihriska, v prípade potreby i v spolupráci s inými oprávnenými subjektmi,
-    v spolupráci s Krízovým štábom Mesta Žilina spracovanie a realizáciu projektov    v súvislosti s krízovými situáciami vzniknutými na území mesta a plní aj ďalšie práce     na základe pokynov veliteľa OVPČ, náčelníka MP aj zástupcu náčelníka MP.


•    Referát kynológie a odchytu zvierat – zabezpečuje a vykonáva:

-    odchyt opustených a zatúlaných zvierat, prioritne však zvierat ohrozujúcich život a zdravia občanov,   ktoré   umiestňuje  do priestorov mestskej polície na to určených a do útulkov zvierat,
-    kŕmenie a podľa možností MP starostlivosť o odchytené zvieratá a ich základné nevyhnutné ošetrenie pred odovzdaním či už majiteľovi alebo iným subjektom vrátane útulkov,
-    prostredníctvom veterinárov utratenie odchyteného zvieraťa, ktorého nie je možné  vzhľadom  k zdravotnému stavu alebo iných závažných okolností odovzdať resp. umiestniť v útulku,
-    spolupracuje s organizáciami, občianskymi združeniami, nadáciami, ktoré majú v popise činnosti starostlivosť a následne umiestňovanie bezprizorných zvierat,  
-    a plní   aj   ďalšie  úlohy  na   základe   pokynov veliteľa OVPČ, náčelníka MP aj zástupcu náčelníka MP.•    Referát informačných systémov – zabezpečuje a vykonáva:

-    správu informačných systémov a informačných technológii MP,
-    prevádzku     technického,     systémového    a  aplikačného  vybavenia  IS           MEMPHIS a ISS využívaných MP  a zároveň zabezpečuje ich administráciu,
-    údržbu a opravu využívaných technických zariadení v rámci informačných           systémov,
-    pripravuje podklady na nákup nových softwérových a hardwérových zariadení pre MP vrátane vykonania samotných nákupov, ku ktorým je poverený náčelníkom MP,
-    dopĺňa technické a programové vybavenie zamestnancov MP podľa požiadaviek a pokynov veliteľa OIBS a náčelníka MP,
-    správu domény www.mpza.sk.
-    správu bezpečnostných systémov a bezpečnostných technológii MP,
-    prevádzku     technického,     systémového    a  aplikačného  vybavenia  bezpečnostných systémov využívaných MP,
-   údržbu a opravu využívaných technických zariadení v rámci bezpečnostných  
systémov,
-    pripravuje podklady na nákup nových zariadení a komponentov pre MP v rámci prevádzky bezpečnostných systémov vrátane vykonania samotných nákupov, ku ktorým je poverený náčelníkom MP,
-    dopĺňa technické a programové vybavenie MP v rámci bezpečnostných systémov podľa požiadaviek a pokynov veliteľa OIBS a náčelníka MP,
-    vedie technickú dokumentáciu a písomnú agendu súvisiacu s prevádzkou bezpečnostných systémov využívaných MP,
-    spolupracuje s médiami,
-    a plní   aj   ďalšie  úlohy  na   základe   pokynov veliteľa OVPČ, náčelníka MP aj zástupcu náčelníka MP.Čl. III.   Rajonizácia mesta  -  miestna pôsobnosť
jednotlivých oddelení výkonu MP Žilina

A.    oddelenie výkonu MP – Centrum, Hliny, Budatín, Zádubnie, Zástranie
- plní úlohy  MP na celom území mesta Žilina

B.    oddelenie výkonu MP – Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka
- plní úlohy  MP na celom území mesta Žilina

C. oddelenie výkonu MP – Hájik, Strážov, Žilinská Lehota, Brodno
- plní úlohy  MP na celom území mesta Žilina

D. oddelenie výkonu MP – Solinky, Bytčica, Považský Chlmec, Vranie
- plní úlohy  MP na celom území mesta ŽilinaČl. IV.   Interné predpisy upravujúce činnosť a povinnosti
zamestnancov mestskej polície

Základné úlohy, organizácia, práva a povinnosti zamestnancov mestskej polície sú vymedzené zákonom  č. 552/2003 Zb., zákonom 553/2003 Z. z., Zákonníkom práce a zákonom NR SR č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Na ich základe boli spracované pracovné náplne zamestnancov MP Žilina.
Pracovná náplň mestského policajta je záväzným dokumentom každého príslušníka mestskej polície, ktorý vykonáva činnosť podľa zákona o obecnej polícii a je verejným činiteľom odhliadnuc od toho, akú funkciu vykonáva.
Pracovné náplne ostatných zamestnancov mestskej polície, ktorí nie sú verejnými činiteľmi,      sú stanovené v zmysle katalógu pracovných činností zamestnancov verejnej služby vykonávaných jednotlivými zamestnancami MP.
Činnosť, povinnosti a oprávnenia zamestnancov Mestskej polície v Žiline sú ďalej upravené týmto Organizačným poriadkom ako aj Štatútom Mestskej polície v Žiline a Platovým poriadkom Mestskej polície v Žiline, ktoré schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Žiline.    


Pracovné náplne zamestnancov MP Žilina tvoria nedeliteľnú súčasť Organizačného poriadku MP Žilina a sú uvedené v prílohách:

Príloha č. 1
1.    Pracovná náplň náčelníka MP
2.    Pracovná náplň zástupcu náčelníka MP
3.    Pracovná náplň veliteľa oddelenia výkonu
4.    Pracovná náplň zástupcu veliteľa oddelenia výkonu
5.   Pracovná náplň príslušníka mestskej polície, vrátane povinností veliteľa hliadky a vodiča -
technika zmeny
6.   Pracovná náplň veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností
7.   Pracovná náplň príslušníka MP riešiaceho priestupky  
8.   Pracovná náplň príslušníka MP na úseku prevencie
9.   Pracovná náplň príslušníka MP na úseku kynológie a odchytu zvierat
10. Pracovná náplň príslušníka MP na úseku informačných systémov
11. Pracovná náplň kadeta MP


Príloha č. 2
Pracovné náplne ostatných zamestnancov mestskej polície, ktorí nie sú verejnými činiteľmi, sú stanovené v zmysle katalógu pracovných činností zamestnancov verejnej služby vykonávaných jednotlivými zamestnancami MP,  tvoria neoddeliteľnú súčasť Organizačného poriadku a sú uvedené v prílohe č. 2
1.   Pracovná náplň vedúcej vnútorného a organizačného oddelenia
2.   Pracovná náplň ekonomického referenta
3.   Pracovná náplň referenta hospodárskej správy
4.   Pracovná náplň správcu budovy Vlčince
5.   Pracovná náplň POP – údržbára MP, upratovačky MP
6.   Pracovná náplň zamestnancov chráneného pracoviska (obsluha kamerového systému a
prac. prvého kontaktu – informátor)    

Čl. V.   Záverečné a zrušujúce ustanovenia


Organizačný poriadok MP Žilina nadobúda účinnosť dňom 01.04.2011 a zároveň sa zrušuje   II. zmena a doplnenie Organizačného poriadku MP Žilina schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 18.10.2010.

Prevencia MP Žilina

Projekt 2013: Reflexný pásik pre deti ZŠ.

V roku 2013 Mestská polícia Žilina vytvorila projekt "Reflexný pásik pre deti ZŠ". Projekt prebiehal na multifunkčnom dopravnom ihrisku mesta Žilina na ulici Nanterská sídlisko Vlčince, kde sa žiaci učili dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


 


 

Projekt „Správaj sa normálne“

 

Tento projekt je zameraný na žiakov piateho ročníka základných škôl. Je to celoročný projekt organizovaný v súčinnosti s krajským riaditeľstvom PZ SR v Žiline. Prednáška na danú tému je vždy v trvaní 45 minút, čiže jedna vyučovacia hodina. Každý lektor MP Žilina si čas jednotlivých vyučovacích hodín upresní s konkrétnou základnou školou. Zo skúsenosti policajti vedia, že nie je dobré uskutočňovať prednášku v skorých ranných, ani poobedných hodinách. Je to najmä preto, lebo u žiakov je tendencia k zhoršenej disciplíne alebo pozornosti. Obsahom projektu je desať tém, ktoré sú z hľadiska detí a ich ďalšieho vývoja dôležitou súčasťou ich života. Počas celého projektu deti sprevádza kreslená postavička menom Robo, ktorá slúži na lepšie pochopenie danej tematiky. Lektor musí vedieť počúvať žiakov, včas a primerane reagovať na otázky prípadne vzniknuté nedorozumenia. Každá prednáška sa končí určitou vedomostnou úlohou na danú tému a najlepší jedinci sú odmeňovaní vecnými cenami.

 

Témy projektu „Správaj sa normálne“:

1.)    Priatelia policajti!

Téma zameraná na predstavenie polície, činnosti polície, jednotlivých druhov polície a príkladov zo života, ktoré slúžia na názornú ukážku využitia policajta v krízovej situácii.

2.)    Každý je iný!

Táto téma sa jednoduchou formou zaoberá prevenciou rasizmu, diskriminácii a predsudkom v spoločnosti.

3.)    Kto kradne je zlodej!

Téma je zameraná  na kriminalitu v oblasti majetkovej trestnej činnosti a kleptománie.

4.)    Odpáľ to do vzduchu!

Problematika zábavnej pyrotechniky a možných zdravotných následkov nesprávneho používania je základom témy. Táto téma je zaradená do procesu vyučovania vždy v mesiaci december, z dôvodu zvýšenej miery používania zábavnej pyrotechniky.

5.)    Bingo! ...za moje peniaze!

Hlavnou myšlienkou tejto témy je patologické hráčstvo a závislosti na niektorých hazardných hrách.

6.)    A pôjdeš v tom s nami!

Základom témy je komunikácia o násilí všeobecne a miestach, kde k tomuto javu dochádza.

7.)    Na zdravie!...ďakujem, radšej nie!

U detí v tomto veku je silná túžba skúšať niečo nové, nepoznané. Jedným z možných rizík je práve alkohol a tabak.

8.)    Zákerná droga!

Veľmi dôležitou témou v dnešnej dobe je drogová problematika. Deti vo veku 11 až 12 rokov sú silne ovplyvniteľné okolím.

9.)    To musíš vedieť!

Téma je venovaná pravidlám cestnej premávky. Deti dostávajú základné informácie o správaní sa na cestách.

10.) Správaj sa normálne!

Téma je pokračovaním predchádzajúcej prednášky. Viac sa sústreďuje na pohyb osôb na bicykli a korčuliach.

Po ukončení poslednej prednášky sú deťom slávnostne odovzdávané certifikáty o absolvovaní projektu „Správaj sa normálne“. Každý žiak získava taktiež vecnú cenu, ktorej účelom je ďalšia motivácia do aktívnej účasti na  preventívnych akciách. U detí vyvoláva  celoročné stretávanie sa s policajtom zvýšenú dôveru v prácu polície a zároveň pocit, že policajt je človek, ktorý je povinný pomôcť niekomu, kto sa ocitne v krízovej situácii v rámci porušovania zákona. V školskom roku 2011/2012 budú do projektu zapojený 2 príslušníci MP Žilina.
 

 

Projekt „Dopravná výchova“

Dopravná výchova je veľmi dôležitá súčasť práce prevencie kriminality. V dnešnom modernom svete je potrebné zlepšovať pripravenosť detí na nástrahy dopravného systému. Je potrebné vštepovať informácie o dopravnej výchove hravou formou a najmä praktickými ukážkami. Na to slúži Mestskej polícii Žilina Multifunkčné dopravné ihrisko. Nachádzajú sa na ňom rôzne druhy križovatiek a taktiež svetelná signalizácia. Súčasťami ihriska sú aj oddychové zóny pre rodičov s malými deťmi, ako aj športové ihriská na futbal, basketbal, stolný tenis. Dopravná výchova prebieha v podobe teoretickej prípravy v učebni budovy MP na Vlčincoch a následného praktického výcviku. Celkový čas zamestnania na ihrisku sú 2 vyučovacie hodiny. V prípade zvýšeného záujmu je možné zamestnanie predĺžiť, v prípade nepriazne počasia je možné ukončiť zamestnanie skôr. Výcvik na dopravnom ihrisku prebehne spravidla po predchádzajúcej dohode so zástupcami škôl. Predpokladaný začiatok praktického výcviku je naplánovaný na začiatok, prípadne stred apríla 2011.

Výcvik na ihrisku je rozdelený podľa vekových kategórií a podľa toho je aj upravená náročnosť zamestnaní. Sú to tieto kategórie:

Žiaci 1.ročníka

-          Prvá hodina zameraná na vysvetlenie základných zásad pohybu po komunikáciách ako chodec. Teoretický prednes úplných základov dopravnej výchovy, podanie rád, čo robiť v prípade stratenia sa rodičom.

-          Druhá hodina zameraná na praktický výcvik pohybu na komunikáciách v organizovanom útvare a pravidiel pohybu na kolobežkách.

Žiaci 2.ročníka

-          Mierne zvýšenie náročnosti prednášaných tém, pridanie niektorých dopravných značiek, ktoré majú význam pre bezpečnosť chodca v cestnej premávke. Priama orientácia na priechod pre chodcov a pohyb po ňom.

-          Praktické osvojenie si získaných vedomostí, peší pohyb a pohyb na kolobežkách, bicykloch alebo kolieskových korčuliach.

Žiaci 3.ročníka

-          Nadviazanie na teoretické skúsenosti zo školy, ktoré deti nadobudli zo samostatného pohybu na cestách, ako aj pribratie povinností účastníka CP na bicykli.

-          Praktické osvojenie si získaných vedomostí.

Žiaci 4.ročníka

-          Zvýšenie náročnosti na vedomosti, vysvetlenie povinností účastníka CP (chodca, cyklistu alebo korčuliara), objasnenie významu niektorých dopravných značiek.

-          Praktické preskúšanie získaných vedomostí.

Žiaci 5.ročníka

-          Praktický výcvik na dopravnom ihrisku z doterajších získaných vedomostí, ktoré majú deti získané najmä z projektu „Správaj sa normálne“ a prednášok „Dopravná výchova“.

-          Prebratie významu väčšiny dopravných značiek.

U všetkých vekových kategórií je kladený dôraz na nutnosť prilby, reflexných doplnkov a osvetlenia bycikla. Častý jav je ten, že deti nevedia používať prilby a viditeľne k tomu nie sú z domácnosti naučené.

 

Projekt „Drogová závislosť“

Tento projekt je určený pre žiakov siedmeho, resp. ôsmeho ročníka základných škôl a študentov prvého alebo druhého ročníka stredných škôl v meste Žilina. Spravidla je dĺžka jednej prednášky 90 minút, ale po dohode s pedagógom je možné čas upraviť. Téma sa sústreďuje na objasnenie pojmov droga, vymedzenie legálnych a nelegálnych drog. Komunikácia prebieha o omamných a psychotropných látkach, ktoré sú na slovenskom trhu najdostupnejšie.

Legálne drogy sú:                                                      Nelegálne drogy sú:

-          Alkohol                                                                     - Marihuana

-          Nikotín                                                                      - Extáza

-          Kofeín                                                                                   - Pervitín

-          Teín                                                                           - Kokaín

-          Muškátový orech                                                      - Heroín

- iné

 

Priebeh prednášky:

-          Opísanie účinkov legálnych drog, nebezpečenstvo trvalého užívania alkoholu, cigariet a liekov.

-          Vysvetlenie nebezpečnosti užívania nelegálnych drog, možných zdravotných následkov.

-          Diskusia na témy súvisiace s drogovou závislosťou.

-          Celá prednáška je doplňovaná príkladmi zo života, ktorých je v okolí viac než dosť.

Zámerom tohto projektu je snaha o zvýšenie informovanosti mládeže o rizikách užívania drog. Taktiež u väčšiny mladých ľudí vládnu skreslené informácie o účinkoch niektorých drog a tým vznikajú rôzne fámy, ktoré majú za následok nesprávne odhadnutie následkov užitia drogy.

 

Projekt „Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov“

Tento projekt je taktiež určený pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl a študentov prvého a druhého ročníka stredných škôl v meste Žilina. Spravidla je dĺžka jednej prednášky 90 minút, ale po dohode s pedagógom je možné čas upraviť. Podstatou projektu je vysvetlenie priestupkového a trestného zákona.

-          Vymedzenie pojmu priestupok:

Priestupkom  je  zavinené  konanie,  ktoré  porušuje alebo ohrozuje záujem  spoločnosti a je za  priestupok výslovne označené v tomto  alebo  v  inom  zákone,  ak  nejde  o  iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

-          Druhy priestupkov a sankcie za ich spáchanie

-          Trestnosť a pojem mladistvý páchateľ priestupku

-          Vymedzenie pojmu trestný čin:

Trestný čin je čin, ktorý je pre spoločnosť nebezpečný čin, a ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone. Trestný čin sa delí na prečin a zločin.

-          Druhy trestných činov a sankcie za ich spáchanie, pravidlo 3x a dosť pri zločinoch, výnimočné tresty, konkrétne tresty za spáchanie zločinu a prečinu

-          Diskusia na témy súvisiace s témou trestného a priestupkového zákona

-          Celá akcia je dopĺňaná príbehmi zo života

Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti nebolo možné uskutočniť všetky požadované prednášky. V budúcom školskom roku si už zarezervovalo niekoľko stredných škôl prednášky na témy „Omamné a psychotropné látky“ a „Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov“. Taktiež sa plánuje rozšírenie ponuky prednášok na tému „Obchodovanie s bielym mäsom“ s pozvanými hosťami z tohto oboru. V tomto smere sa zbierajú potrebné informácie a rozvíja sa spolupráca s mimovládnymi organizáciami.

 

Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

Mestská polícia Žilina má v organizovaní takýchto a podobných projektov určité skúsenosti. V období posledných štyroch rokov MP Žilina pripravila niekoľko kultúrnych a športových akcií. Všetky boli zamerané na rôzne vekové kategórie, od predškolského veku až po dospelosť.

Najväčším podujatím pripraveným Mestskou políciou Žilina je Medzinárodný deň detí na námestí A. Hlinku v Žiline. Počas celej akcie sú k dispozícii deťom rôzne hry, za ktoré dostávajú vecné ceny od Mesta Žilina a MP Žilina. Taktiež je pripravená a prezentovaná ukážka zákroku príslušníkov Mestskej polície. Jedná sa o zadržanie nebezpečného páchateľa pomocou varovného výstrelu a služobného psa. Celkovo sa akcia stretáva s veľkým záujmom širokej verejnosti. Je predpoklad, že táto akcia sa bude konať každoročne.

 

Novou súťažou sa stala súťaž žiakov 4.ročníka základných škôl v Žiline v kreslení alebo tvorbe koláží na tému Mestská polícia očami detí, ktorá sa konala pravidelne v mesiaci október. Tejto súťaže sa doteraz zúčastnili žiaci z desiatich základných škôl v Žiline. Posledný ročník vyhrala 4.A zo základnej školy na Hollého ulici v Žiline. Za víťazstvo získal kolektív 4.A sladkú odmenu v podobe torty a menších prezentov od Mestskej polície Žilina.

Mestská polícia Žilina má záujem na rozvíjaní športových aktivít. Preto usporiadava každoročne „Vianočný volejbalový turnaj o putovný pohár náčelníka Mestskej polície Žilina“, ktorý je určený žiakom 7. a 8.ročníka základných škôl v Žiline. Tento  turnaj sa spravidla koná v mesiaci december a miestom konania je telocvičňa niektorej zo zúčastnených základných škôl.

 

Významnou kultúrnou akciou je Mikuláš pre deti príslušníkov MP Žilina. Akcia sa spravidla uskutočňuje v budove Mestskej polície a každoročne sa na nej zúčastňuje približne 25 rodičov s deťmi. Každé prítomné dieťa dostáva Mikulášsku nádielku. Projekt mal doteraz u všetkých účastníkov veľký úspech.

V posledných rokoch sa pravidelne vykonávajú hliadkami MP kontroly požívania alkoholu a cigariet mladistvými osobami v prevádzkových jednotkách v meste Žilina. V tomto smere sa stav oproti minulým rokom zlepšil, hoci sa stále evidujú občasné prípady podávania alkoholu mladistvým. Aj o tomto probléme sa komunikuje na prednáškach.

 

Predpokladaný vývoj prevencie v roku 2011

-          Realizácia projektu „Správaj sa normálne“ s 2 príslušníkmi MP Žilina v piatom ročníku základných škôl v Žiline s predpokladaným počtom 150 žiakov.

-          Realizácia projektu organizovania preventívnych prednášok a besied pre žiakov 7.a 8. ročníka základných škôl a študentov 1.a 2. ročníka stredných škôl na rôzne témy, najmä o problematike drogovej závislosti a prevencie kriminality.

-          Realizácia praktických výcvikov na dopravnom ihrisku pre deti vo veku 6 -12 rokov.

-          Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre širokú verejnosť:

 • Mikuláš na MP Žilina,
 • Medzinárodný deň detí v Žiline,
 • vianočný volejbalový turnaj o putovný pohár náčelnáka MP Žilina,
 • návšteva MP Žilina deťmi základných škôl,
 • tvorivá súťaž „Mestská polícia očami detí“,
 • iných akcií.

Športové akcie organizované MP Žilina

Volejbalový a basketbalový turnaj

Výber škôl bude pozostávať z celkového hodnotenia školy v správaní sa žiakov na verejnosti, ako aj z účasti na preventívnych aktivitách. Každá škola si sama zostaví jeden tím, ktorí ju bude reprezentovať. Víťazné mužstvo získa pohár MP Žilina a tričko s logom Mesta Žilina, druhý a tretí tím dostane od MP Žilina a Mesta Žilina medaily.

 

Ďalšie činnosti spojené s prevenciou kriminality

-          Kontroly správania sa účastníkov cestnej premávky v blízkosti škôl a nebezpečných úsekoch ciest počas pohybu cez prechod pre chodcov, ktorý je vykonávaný najmä v ranných hodinách. Podľa dohody s konkrétnou školou je možné upraviť čas prítomnosti hliadky. Do tejto činnosti je zapojených okolo 30 príslušníkov MP denne.

-          Kontroly areálov a okolia materských, základných a stredných škôl vo večerných a nočných hodinách vykonávané hliadkami MP Žilina.

-          Kontroly prevádzkových jednotiek na území mesta s dôrazom na požívanie alkoholu mladistvými osobami.

-          Kontroly v školách ohľadom páchania rôznej trestnej činnosti, najmä prechovávania zakázaných omamných látok a šikanovania medzi žiakmi. Zisťovanie bude prebiehať viacerými formami:

 • Rozhovor
 • Anketa
 • Pohovor s triednym učiteľom
 • Anonymný prieskum
 • Osobný pohovor

Zistené skutočnosti budú námetom na ďalšie rozvíjanie komunikácie medzi lektorom a poslucháčmi. Ak bude potrebné vec riešiť razantnejším spôsobom, budú vinníkom uložené sankcie v rámci zákona.

Prevencia kriminality, omamných a psychotropných látok, dopravnej výchovy a iných závažných tém je veľmi dôležitou súčasťou výchovy detí a mládeže. Je potrebné neustále s mladými ľuďmi komunikovať a riešiť rôzne možné alebo už vzniknuté problémy. Deti a mládež si určite zaslúžia otvorenú komunikáciu. Najviac si ju však vážia, ak je s človekom, ktorý nie je všednou súčasťou každodenného života a má priame skúsenosti z daných tém. Preto oceňujú prednášky a besedy s policajtom. Aj samotní mladí ľudia uvítajú ak sa bude v oblasti prevencie naďalej pracovať a zhromažďovať informácie, ktoré neskôr môžu pomôcť potenciálnym obetiam zločinov. Taktiež je potrebné pracovať v oblasti materiálneho zabezpečenia prevencie, či už formou preventívnych projektov alebo organizovaním verejných športových a kultúrnych podujatí.

Spracoval: ppor. Anton Marek

zvodky do 30.5.11

29.-30.5.2011

23:32 hod. Oznamovateľ p. K. z Brezna požiadal o pomoc pri hľadaní jeho priateľa p. Š. z Polomky, ktorý sa po poslednom telefonickom rozhovore nachádza v Žiline na autobusovom nástupišti a pravdepodobne je pod vplyvom alkoholu, následkom čoho bol asi okradnutý o mobilný telefón a už sa s ním nemohol neskôr spojiť. Hliadka MP osobu našla na autobusovom nástupišti, bez finančnej hotovosti a mobilného telefónu a bez možnosti vrátiť sa do miesta bydliska. Hliadka MP p. Š oboznámila o príchode p. K do Žiliny, ktorý príde pre neho autom.

28.-29.5.2011

01:10 hod. Hliadkou MP na Mariánskom námestí zistená bitka skupinky osôb. Hliadka po obnovení verejného poriadku zistila útočníka. Jednalo sa o:Jozef M. Žilina. Poškodený Michal J. Žilina mal zranenia v oblasti tváre. Hliadka MP zabezpečila aj očitých svedkov a na miesto bola privolaná hliadka štátnej polície. Počas ďalšieho šetrenia bolo zistené, že po poškodenom Michalovi J. je vyhlásené pátranie, nakoľko sa vyhýbal nástupu do výkonu trestu odňatia slobody.

28.5.2011

19:45 hod. nahlásila p. Dana D. Žilina, hajlujúceho a cigáňov urážajúceho mladíka na ulici Veľká Okružná. Na miesto vyslaná hliadka MP Žilina, ktorá mladíka Michal P. Žilina na mieste zadržala a z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu proti § 423 Zák. č. 300/2005 Z. z., na miesto privolaná hliadka štátnej polície, ktorá si vec prevzala.

26.5.2011

19:20 hod. Operačný PZSR požiadal o preverenie oznamu, ktorý prijal o nebezpečne blízko sa pohybujúcich diviakov na ul. Petzvalovej. Hliadka MP na mieste zistila samicu diviaka s mladými. Zvieratá sa po vizuálnom kontakte s hliadkou rozutekali. Hliadka MP opätovne vykonala pohovor s obyvateľmi ohľadom /ne/kŕmenia zveri.

25-26.5.2011

21:47 hod. bol telefonicky nahlásený na operačné stredisko MP požiar suchej trávy na križovatke ulíc sv. Cyrila a Metoda a Obchodnej, za veľkogarážami. Obratom bol operačným telefonicky vyrozumený Hasičský zbor a na miesto vyslaná hliadka MP Žilina, ktorá zabezpečila okolie.

00:26 hod. volala pani S. z ul. A. Bernoláka ohľadom partie mladých ľudí ktorá sa pohybuje okolo herne na spomenutej ulici a údajne kričia a ničia koše a trhajú stierače z áut. Vyslaná hliadka MP na mieste nezistila nahlásenú udalosť, ale bol zistený na strome sediaci muž, ktorý olamoval konáre. Jednalo sa o Peter N., Revúca. Menovaný bol hliadkou vyriešený, za ničenie verejnej zelene.  Iné poškodenia v okolí, hliadka nezistila.

02:50 hod. volala čašníčka z PJ Mayrish pub, Štefánikova ul. ohľadom hosťa ktorý jej ukazuje obscénne gestá a ona má z neho strach. Vyslaná hliadka MP na mieste zistila černocha zo Somálska, študenta medicíny v Martine, s povoleným trvalým pobytom na Slovensku na ul. Pri Celulózke Žilina, ktorého poučili o jeho nevhodnom chovaní, po čom sa ospravedlnil čašníčke a prisľúbil, že sa to už nebude viac opakovať.

 

24.5.2011

14:42 hod. hliadka MP Žilina, na nám. A. Hlinku, pri vchode do OD Mirage, zistila pána ktorý odpadol. Hliadka vyrozumela operačné stredisko MP cez ktoré bola privolaná RZP. Do príchodu RZP bola hliadkou osobe poskytovaná odborná predlekárska činnosť a kontrolované životné funkcie. Následne bol pán, zistené hliadkou, že sa jedná o Jozefa H.,  prevezený RZP do nemocničného zariadenia na pozorovanie.

 

18.5.2011

16:30 hod. Telefonicky oznámil pán L. ,že videl ako neznámy muž hodil do Rajčianky  vrece, ktoré obsahovalo utrateného psa. Keď ho upozornil, psa vytiahol na breh a odišiel preč. Hliadka MP Žilina na mieste zistila, že sa oznam zakladá na pravde. Z menovaným spísaná zápisnica  o podanom vysvetlení a taktiež aj oznámenie o priestupku. Pes bol prevezený do asanačného podniku VAS M. Lúčka na likvidáciu.

 

19:25 hod. Hliadkou MP Žilina na ul. Vuruma zistené dve maloleté deti Adam a Nina H., ktoré sa stratili rodičom na Mariánskom  námestí. Hliadkou rodičia zistený  v strede Mariánskeho námestia ako už svoje ratolesti hľadajú. Maloleté osoby si prevzal otec Boris H. Žilina.

 

 

17.5.2011

17:00 Hod. Hliadka MP Žilina na ulici Bajzovej pri PJ LIDL spozorovala a následne zadržala osobu /Miloš H./, na ktorú bolo vyhlásené pátranie /príkaz na zatknutie/. Osoba bola odovzdaná hliadke štátnej polície.

 

 

16.5.2011

14:10 Zadržanie osoby na pátraní: Hliadka MP Žilina na ul. J. Fándlyho spozorovala a následne zadržala osobu na pátraní /dodanie do VTOS/ Ján C., Žilina. Osobu si na mieste prevzal vyšetrovateľ štátnej polície.

 

19:13 Oznamovateľka /p.V./ nahlásila, že dochádza k vytápaniu jej bytu susedou /p.M./. Hliadka MP Žilina sa na mieste pokúšala vyrozumieť p. M., ktorá však neotvárala. Nakoľko sa jedná o osobu staršieho veku, bolo dôvodné podozrenie, že by mohla mať vážne zdravotné problémy, bola z tohto dôvodu požiadaná súčinnosť Hasičského zboru Žilina a za pomoci rebríka príslušník MP vstúpil cez otvorené okno do bytu, kde našiel p.M. spať v posteli. Pani je hluchá, ale bolo jej vysvetlené, že závada na jej vodoinštalácií spôsobuje škodu na majetku oznamovateľke. Na mieste bol prítomný vodoinštalatér firmy Bytterm a.s. Žilina , ktorý závadu v prítomnosti domovníka /Pavel S./ odstránil.

14.05.2011

23:00 hod. Hliadkou MP Žilina na ul. Národná zistená ruvačka medzi Ľubošom Ď. a neznámym útočníkom zadržaným hliadkou MP. Poškodený Ľuboš Ď. ošetrenie nepožadoval, bol poučený a odoslaný do miesta bydliska. Nakoľko útočník nemohol preukázať totožnosť ani po  predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti, bola táto osoba predvedená na útvar Mestskej polície v Žiline. Pri lustrácii sa zistilo, že sa jedná o Jozef F., ktorý bol za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, vyriešený v blokovom konaní.

 

13.05.2011

23:05 hod. Hliadkou MP ŽIlina na ul. P. O. Hviezdoslava spozorovaný neznámy muž unikajúci pred hliadkou štátnej polície, oddelenia Železničnej polície. Uvedený muž bol hliadkou MP Žilina zadržaný na Autobusovej stanici. Jednalo sa o osobu podozrivú zo spáchania zločinu lúpeže. Objektom činu bol mobilný telefón, ktorého sa za použitia násilia voči inej osobe zmocnil Patrik B. Uvedeného muža i s mobilným telefónom si na mieste prevzala hliadka štátnej polície, oddelenia železničnej polície.

21:30 hod. Na základe požiadavky hliadky štátnej polície na Hlinkovom námestí zistení /Tibor B. a Ladislav F./ dôvodne podozriví z krádeže dámskej kabelky, ktorú odcudzili študentke v prevádzke 1908 v Sade SNP. Po príchode hliadky štátnej polície poškodená žena obidvoch páchateľov jednoznačne spoznala. V blízkosti páchateľa Ladislava F. bol nájdený mobilný telefón, ktorý bol odcudzený spolu s kabelkou.

 

12.05.2011

17:10 hod. prijatý telefonický oznam p. M. ohľadom výrubu stromov na ul. V. Spanyola Hliadkou MP Žilina na mieste neprístupnom verejnosti zistený nepovolený výrub 15 m dubu s priemerom kmeňa cca 30-40 cm, v rozpore s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Z uvedeného stavu vyhotovená fotodokumentácia a v zmysle zákona č. 564/1991 o obecnej polícii vec oznámená Odboru životného prostredia pri MsÚ v Žiline.

20:10 hod. prijatý telefonický oznam p. K. ohľadom nájdenia finančnej hotovosti 20,-€ v bankomate Slovenskej sporiteľne na ul. A. Bernoláka. Hliadkou MP Žilina na mieste s oznamovateľkou spísaná príslušná agenda, hotovosť prevzatá a spísaný úradný záznam. Následne telefonicky vyrozumená pracovníčka infolinky Slovenskej sporiteľne a získaný telefonický kontakt na pracovníčku oddelenie riešiaceho obdobné udalosti za účelom oznámenia uvedenej skutočnosti.

 

11.5.2011

12:30 hod. Telefonicky nahlásil p. Š. na ulici Tatranská 10 roj včiel. Hliadkou MP Žilina zabezpečené okolie a cez operačné stredisko následne kontaktovaný včelár, ktorý sa dostavil na miesto a roj odchytil.

28.04 2011

14:15 hod. Telefonicky nahlásila p. M. - že jej brat je pod vplyvom alkoholu a vyhráža sa jej zo sekerou v ruke. Hliadka MP Žilina na mieste zistila že p. Milan J.  brat oznamovateľky nie je pod vplyvom alkoholu a kálal drevo v drevárni. Ďalej uviedol, že so sestrou má dlhoročný rodinný spor a preto dochádza k nedorozumeniam a žiadnemu ohrozovaniu z jeho strany zo sekerou nedochádzalo. Situácia upokojená a odporučení na občianskoprávne konanie.

14:55  hod. na Nám. požiarnikov hliadka MP Žilina spozorovala osobu ležiacu v tráve. Na mieste zistený starší muž / Rudolf D. roč.51/, ktorý bol malátny a hliadke stihol uviesť, že je silný diabetik a dostal záchvat. Na miesto privolaná RZP, ktorá previezla muža na ošetrenie. Do príchodu sanitky hliadka muža uložila do stabilizovanej polohy a kontrolovala životné funkcie.

 

27-28.4.2011

4.45 hod. Hliadkou MP Žilina pri patrolácii na ul. Národná zistené otvorené vchodové dvere na prevádzke Obuv a kožená galantéria Partizánske. Telefonicky kontaktovaná vedúca prevádzky /Drahomíra S./, ktorá uviedla, že sa jedná zrejme o poruchu uzamykacieho mechanizmu na dverách. Na miesto sa dostavila /Margita K./, ktorá vykonala kontrolu prevádzky, pričom násilné vniknutie a prípadné odcudzenie tovaru vylúčila.

 

27.4.2011

16:10 hod. Telefonicky oznámila p. M, že vo svojej záhrade našla nevládneho dravca, ktorý nemohol vzlietnuť. Hliadka MP Žilina na mieste zistila a za pomoci majiteľa domu odchytila dravca pravdepodobne s poraneným krídlom. Vták bol prevezený na útvar MP Žilina a následne bol vyrozumený pracovník NPMF. /Národny park Malá Fatra/UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka slúži na oznámenie výnimočných  situácií, keď je ohrozený život, zdravie občanov, alebo dochádza k protiprávnemu jednaniu. V prípadoch, keď sa nejedná o závažnú udalosť používajte prosím telefónne číslo +42141/5621166.

Dajme šancu tým, ktorí potrebujú pomoc.

Mestská polícia Žilina


mapka hájik

NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤ

Každú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte sídlo MP Žilina na Hollého ulici č. 11 a od 10:00 do 14:00 využite možnosť podebatovať s Ing. Šamajom o vašich postrehoch, pripomienkach a nápadoch k činnosti mestskej polície v našom meste!

STRATA DOMÁCEHO MILÁČIKA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤA

Mestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho domáceho miláčika kontaktovali linku 159. Na toto číslo prosíme nahlasujte aj výskyt túlavých psov. Zvieratá budú po odchyte umiestnené v Žilinskom útulku a bude im zabezpečená veterinárna starostlivosť. Referát kynológie mestskej polície zabezpečuje odchyt nahlásených zvierat nasledovne:

PONDELOK - PIATOK

od 07:00 do 18:00

 

SOBOTA - NEDEĽA

od 07:00 do 17:00

 

MjU5YzI1Y