AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIEZ dôvodu bezpečnosti, mesto Žilina pripomína ZÁKAZ VYPÚŠŤANIA LAMPIÓNOV.   V zmysle Všeobecne... arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 38% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 33% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%
Oznámenie pre vodičov ZŤP

Nakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  státím vozidlami s parkovacím preukazom na parkovacích miestach označených dopravnou značkou č.  IP 16 / parkovisko reservé, s dodatkom pre koho je rezervované/   a dopravnou značkou č.  IP 17a    / platené parkovanie /,  Mestská polícia Žilina poskytuje výklad k používaniu európskeho parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.

Parkovacie miesto s vyhradeným státím sa podľa prílohy č.1. vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.  ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov označuje dopravnou značkou č. IP 16, ktorá označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie len pre určité vozidlo, napr. pre osoby so zdravotným postihnutím /s dodatkovou tabuľkou č. E 15/. Na dopravnej značke môžu byť vyjadrené aj ďalšie údaje týkajúce sa napr. polohy a dovoleného spôsobu státia, času, atď., príp. sa tieto môžu uviesť aj na dodatkovej tabuľke č. E 12, ktorá určuje pre koho je priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím určený.

Zákon č.8/2009 Z. z. – o cestnej premávke v § 44 – „Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz ustanovuje v súlade s doterajšou právnou úpravou označenie vozidiel, ktoré sú vedené alebo ktorými sú prepravované určité kategórie osôb a na ktoré sú ostatní vodiči povinný brať ohľad. Rovnako upravuje, ktoré povinnosti nemusia vodiči takýchto vozidiel dodržiavať.       V ods. 7 uvedeného paragrafu sa hovorí : vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím     / dopravná značka č. IP16 s dodatkom E15/. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm.  b., zák. 8/2009 Z. z. a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny, pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona „.

Z dikcie citovanej platnej právnej úpravy vyplýva, že vodič s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím nemôže zastaviť a stáť na parkovacom mieste s vyhradeným státím /č. IP 16/ a na parkovacom mieste s plateným státím / č. IP17a/, pokiaľ predmetné vozidlo  nespĺňa povinnosti  vyplývajúce z predmetných značiek.

 

Mestská polícia Žilina

 

MzE4ND