AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIE Mestská polícia v rámci protidrogovej prevencie ponúka interaktívne besedy. Referát oddelenia... arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 37% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 34% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MESTSKÁ POLÍCIA » ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Organizačný poriadok MP Žilina,. platný od 1.4.2011MESTSKÁ POLÍCIA ŽILINA, HOLLÉHO 11, 010 01  ŽILINA

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK


Účinnosť od  1.1.2017

OBSAH

PRVÁ  ČASŤ

§ 1  Základné ustanovenia

§ 2  Riadenie a zastupovanie

§ 3  Členenie podľa organizačnej štruktúry

DRUHÁ ČASŤ  Riadenie, postavenie, práva a povinnosti

§ 4  Vedúce funkcie

§ 5  Hodnostné označenie

§ 6  Náčelník MP

§ 7  Zástupca náčelníka

§ 8  Vedúci oddelenia výkonu služby

§ 9  Oddelenie výkonu služby MP

§10 Veliteľ okrsku a veliteľ zmeny

§11 Zástupca veliteľa okrsku

§12 Operačné stredisko MP

§13 Oddelenie vzdelávania a policajných činností

§14 Referát priestupkov

§15 Referát prevencie

§16 Referát kynológie a odchytu zvierat

§17 Referát informatiky a mestského kamerového systému

§18 Školiace stredisko, Kadeti

§19 Vnútorné a organizačné oddelenie

§20 Referát ekonomický

§21 Referát administratívy

§22 Referát hospodárskej správy

 

TRETIA ČASŤ

§23 Rajonizácia mesta – miestna pôsobnosť jednotlivých okrskov MP Žilina

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

§24 Hodnostné označenie a insígnie príslušníkov MP Žilina

§25 Grafické vyobrazenie insígnií používaných MP Žilina

 

PIATA ČASŤ

§26  Záverečné, zrušovacie ustanovenie, účinnosť

 

VIAC TU

YWJlN2I