AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIE Mestská polícia v rámci protidrogovej prevencie ponúka interaktívne besedy. Referát oddelenia... arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 37% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 34% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%INFORMÁCIE » AKTUÁLNE
Noví príslušníci mestských a obecných polícií.

Noví príslušníci mestských a obecných polícií.

 

V dňoch 23. a 24.5.2017 sa na pôde školiaceho zariadenia Mestskej polície Žilina ukončila odborná príprava pre nových príslušníkov mestských a obecných polícií z miest Žilina, Martin, Zvolen, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Ružomberok. Vzdelávací program odbornej prípravy úspešne ukončilo všetkých 21 uchádzačov záverečnými skúškami.  Skúšobná komisia Ministerstva vnútra SR z Prezídia policajného zboru spolu s náčelníkom MP Žilina vr. kom. Ing. Milanom Šamajom odovzdala absolventom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podľa slov predsedu skúšobnej komisie pplk. Ing. Otta Tótha bola komisia s vedomosťami a zručnosťami absolventov  spokojná a pochvalne sa vyjadril aj k dobre fungujúcemu školiacemu stredisku Mestskej polície Žilina a príprave uchádzačov o toto zamestnanie.

 

V súčasnosti sú na Slovensku vzdelávacie zariadenia pre výkon tohto povolania zriadené mestami Bratislava, Nitra, Košice a Žilina.

Futsalový turnaj...

 

 

 

Dňa 7.6.2013 sa príslušníci MP Žilina zúčastnili futsalového turnaja mestských polícií v Nových Zámkoch.

Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev – Nové Zámky, Levice, Komárno, Žilina, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom.

Mestská polícia Žilina skončila po dramatickom finálovom zápase za stavu 2:2 na druhom mieste.

Poradie:

1. Nové Zámky

2. Žilina

3. Levice

 

Ďakujeme za spoluprácu.

Oddelenie prevencie MP Žilina...

Oddelenie prevencie MP Žilina  pripravilo pre deti súťažný program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý sa konal v areály tenisových kurtov za Mestskou krytou plavárňou.Kontrola Mestskej polície Žilina na požívanie alkoholických nápojov v meste Žilina

 

Dňa 1. 3. 2013 vo večerných hodinách Mestská polícia Žilina vykonala kontrolnú akciu vo vytypovaných prevádzkach v meste na požívanie alkoholických nápojov osobami do 18 rokov. Dychovou skúškou boli zistené štyri mladistvé osoby, ktoré požili alkoholické nápoje. V zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, budú správne delikty zaslané miestne príslušným obciam podľa trvalých pobytov mladistvých osôb. Obce rozhodnú o uložení sankcií.

 

Mestská polícia Žilina upozorňuje, že priestupku sa dopustí aj ten, kto predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe mladšej ako 18 rokov a osobe zjavne ovplyvnenej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou.

 

Kontroly bude Mestská polícia Žilina vykonávať opakovane.
Letný trojboj o pohár náčelníka mestskej polície Žilina

Na Mestskej krytej plavárni Žilina sa v piatok 29. júna konal 2. ročník športových súťaží prevažne silových zložiek s názvom „Letný trojboj o pohár náčelníka mestskej polície“. Športový duch a priateľská atmosféra ovládli ihriská plážového volejbalu a priniesli veľa výborných športových výkonov.

Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev – dve družstvá Mestskej polície Žilina, 5. pluk špeciálneho určenia, Colná správa, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Záchranná brigáda HaZZ a družstvo tímu All Stars na čele s Robom Kaššom. Víťazstvo a pohár náčelníka mestskej polície si vybojovalo družstvo Mestskej polície Žilina, ktorá prebrala prvenstvo z minulého roka 5. pluku špeciálneho určenia.

Letný trojboj pozostával z plaveckej štafety 4 x 50 m voľným štýlom, zo silových disciplín (tlak s činkou na lavičke, zhyby na hrazde a bicepsový zdvih) a zo zápasov v plážovom volejbale.


Výsledky jednotlivých disciplín
štafeta v plávaní na 4 x 50 m:
1. miesto – 5. pluk špeciálneho určenia,
2. miesto – All Stars,
3. miesto – Mestská polícia Žilina
silové disciplíny:
1. miesto – Mestská polícia Žilina,
2. miesto – 5.pluk špeciálneho určenia,
3. miesto – Mestská polícia Žilina „B“
plážový volejbal:
1. miesto – Mestská polícia Žilina,
2. miesto – All Stars,
3. miesto – Colná správa


Zdroj: www.zilina.sk
Mestská polícia Žilina čistila park...

Jednou zo základných úloh Mestskej polície Žilina je aj ochrana životného prostredia, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a čistoty verejných priestranstiev. Zamestnanci Mestskej polície Žilina vyčistili 4. apríla 2012 park na Bôriku mimo svojho pracovného času, čím chceli poukázať na to, že im nie je ľahostajné životné prostredie v ktorom žijú a vykonávajú službu. Mestskí policajti nielen upozorňujú a postihujú občanov za znečisťovanie mesta a zelene, ale sami sa chopili možnosti na jej zveľadenie.
 
„Poslaním našej mestskej polície nie je len chrániť a dbať na dodržiavanie zákonov, ale aj príkladným vzorom motivovať a inšpirovať všetkých Žilinčanov, aby si v tomto predveľkonočnom období upratali pred svojimi panelákmi, domami či kanceláriami. Teší ma, že mestským policajtom nie je ľahostajné životné prostredie a touto dobrovoľnou brigádou prispeli k zdravšiemu životu v meste,“ uviedol primátor mesta Žilina na adresu Mestskej polície Žilina.
 
Poďakovanie patrí aj obyvateľovi mesta Žilina, pánovi Tiborovi Suchánkovi, ktorý sa pripojil k partii 30 mestských policajtov a prispel svojou prácou k vyčisteniu Bôrického parku.
 
Začiatok konca autovrakov v Žiline.

Mesto Žilina v spolupráci s Mestskou políciou Žilina, zahájilo 1. etapu odťahovania autovrakov z územia mesta. Odtiahnutie prvého autovraku sa uskutočnilo 21. novembra 2011 na sídlisku Vlčince.

Prvým takýmto vozidlom bola Lada Samara na Ústeckej ulici na Vlčincoch. Po ňom nasledovala Škoda 105 na tej istej ulici. Ako sa pri tejto príležitosti vyjadril primátor mesta Žilina Igor Choma: „autovraky je nutné odstraňovať z viacerých dôvodov, z estetického hľadiska a z bezpečnostného, nakoľko sa pri nich a v nich rady hrávajú deti, z praktického hľadiska zbytočne zaberajú parkovacie miesta, ktorých je aj tak nedostatok.“

 

Prvá fáza odťahovania autovrakov, ktoré blokujú parkovacie miesta a svojim vzhľadom pôsobia neesteticky, spočíva v odstránení 27 takýchto vozidiel z verejného priestranstva. Mesto Žilina plánuje denne premiestniť 2 až 3 autovraky na vyčlenený pozemok v areáli SAD na Košickej ulici, kde budú vozidlá umiestnené 1 rok. Majiteľ si môže svoje vozidlo v tejto lehote vyzdvihnúť na uvedenom mieste, pričom znáša všetky náklady spojené s odstránením autovraku z verejného priestranstva.
Za autovrak sa považuje vozidlo, ktoré nespĺňa podmienky na zaradenie sa do cestnej premávky – nemá evidenčné číslo, platnú technickú a emisnú kontrolu a v takomto stave stojí dlhodobo na verejnej komunikácii, pričom jeho majiteľ nerešpektuje výzvy na odstránenie vozidla.

 

Zdroj: www.zilina.sk
mestská polícia Žilina

Vrak Lada Samara Vrak Škoda Vrak Škoda 2 Vrak Peugeot Vrak Škoda Felicia Vrak Škoda 3

Mestská polícia očami detí...

Vedenie Mestskej polície Žilina v minulom týždni slávnostne vyhodnotilo 3. ročník tvorivej súťaže „Mestská polícia očami detí“. Súťaže sa zúčastnili deti zo základných škôl, ktoré  absolvovali  dopravnú výchovu na detskom dopravnom ihrisku Vlčince.

Úlohou pre deti bolo vyjadriť svoje predstavy o mestskej polícii formou kresby. Po vyhodnotení sa na prvom mieste umiestnili žiaci IV.A zo ZŠ Martinská, ktorí boli odmenení vecnými cenami.

Mestská polícia Žilina

Fotogaléria:

http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazspravu&id=11189

Strelecká príprava

V týchto dňoch prebieha strelecká príprava príslušníkov Mestskej polície Žilina na strelnici Riviéra v Považskom Chlmci. Cieľom streleckej prípravy je ovládanie služobnej zbrane ako aj zásady bezpečnosti nosenia a používania vo výkone. Príprava ďalej spočíva v samotnej streľbe a to mierená športová streľba na 10 a 15 m + pudová streľba, kde sa v časovom limite strieľa na určité ciele dve rany v krátkom slede za sebou. Po ukončení strelieb sa príslušníci ešte vzdelávajú v právnych normách.
NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

imgAovip3180lv imgw0mwaVD7m1S img25.12.2016 14:10
img9fCDsYmkjs8 imgXY8gisYCpH img24.12.2016 16:07
Pohár náčelníka Mestskej polície Žilina

Vo štvrtok dňa 16.6.2001 od 09:00 hod. sa na beach volejbalových kurtoch na žilinskom kúpalisku konal 1.ročník o Pohár náčelníka Mestskej polície Žilina /letný trojboj/.

 

Súťažné disciplíny:

  • Štafeta v plávaní – 4 x 50 m
  • Plážový volejbal
  • Silové disciplíny – zhyby na hrazde, tlak na lavičke a bicepsový zdvih veľkou činkou

 

Súťažiaci:

  • 5. Pluk špeciálneho určenia
  • Zbor väzenskej a justičnej stráže
  • Železničná polícia
  • Mestská polícia Žilina

 

Výsledky:

 

Štafeta v plávaní:

1. 5.pluk

2. MP Žilina

3. Železničná polícia

 

Plážový volejbal:

1. MP Žilina „A“

2. 5. pluk

3. MP Žilina „B“

 

Silové disciplíny:

1. 5.pluk

2. Železničná polícia

3. MP Žilina

 

Pohár náčelníka si vybojovalo družstvo z  5. Pluku špeciálneho určenia.

 

Gratulujeme!

 

kompletná fotogaléria TU


trojboj - otvorenie trojboj - otvorenie plavecká štafeta plavecká štafeta

STREDISKO PRVÉHO KONTAKTU

Mestská polícia Žilina každú stredu v týždni od 14:30 do 20:00 prevádzkuje na sídlisku Vlčince (Nanterská ulica, areál detského dopravného ihriska) stredisko prvého kontaktu, kde môžete kontaktovať príslušníka mestskej polície a žiadať ho o konzultáciu, podávať podnety a návrhy v rámci kompetencie mestskej polície.

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA NÁČELNÍKA S VEREJNOSŤOU

Každú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte sídlo MP Žilina na Hollého ulici č. 11 a od 10:00 do 14:00 využite možnosť podebatovať s Ing. Šamajom o vašich postrehoch, pripomienkach a nápadoch k činnosti mestskej polície v našom meste!

20 ROKOV MESTSKEJ POLÍCIE

Dňa 2.6. 2011 pri príležitosti 20. výročia Mestskej polície Žilina udelil primátor Ing. Igor Choma ocenenie 36 bývalým i súčasným mestským policajtom i zamestnancom mestskej polície.

Viac sa dočítate na:

http://www.webnoviny.sk/svet/mestska-policia-v-ziline-oslavuje-20/302658-fotografia.htmlMESTSKÁ POLÍCIA UPOZORŇUJE

Upozorňujeme majiteľov dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel parkujúcich  (odhlásených z evidencie vozidiel, staré vozidlá) na území mesta Žilina, na dodržiavanie povinnosti odstrániť takéto vozidlo z verejnej komunikácie. V opačnom prípade mestská polícia začne konanie proti majiteľom takýchto vozidiel v zmysle  zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. V prípade nerešpektovania zákona bude rozhodnuté o odtiahnutí takéhoto vozidla na náklady majiteľa.

Mestská polície oznamuje občanom Žiliny skutočnosť, že pravidelne aktualizuje databázu dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel a na konkrétnych prípadoch pracuje. Privítame každé Vaše oznámenie o takomto porušení zákona.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme vážených návštevníkov detského dopravného ihriska na Nanterskej ulici, na dodržiavanie prevádzkového poriadku, hlavne zákazu poškodzovania majetku a zákazu vstupu do areálu mimo vyhradených hodín, v opačnom prípade bude prevádzkovateľ nútený obmedziť prevádzkový čas ihriska.

NDAxNWJ