AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIE Mestská polícia v rámci protidrogovej prevencie ponúka interaktívne besedy. Referát oddelenia... arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 37% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 34% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%PREVENCIA
Projekty oddelenia prevencie MP Žilina

Mestská polícia v rámci protidrogovej prevencie ponúka interaktívne besedy.

Referát oddelenia prevencie Mestskej polície v Žiline vykonáva besedy pre mladistvých na tému ,,Drogy, drogová závislosť." Téma je vedená formou prezentácie cez interaktívnu tabuľu spolu s video ukážkami a drogovým kufrom. 

Ide o aktualizovanú reedíciu tejto edukačnej pomôcky, ktorej využitie je veľmi široké. Prednosťou drogového kufra je, že ponúka možnosť vidieť drogy „in natura“, ako vyzerajú, v akej forme a akým spôsobom sa zneužívajú. Preto sú atrapy drog a pomôcok na nerozoznanie od skutočných, sú však vyrobené zo zdraviu neškodných materiálov.

Študenti si tak môžu vytvoriť jasnú predstavu o rôznych podobách návykových látok, formách balenia a aplikačných pomôckach.

Ďalej sú študenti oboznámení o škodlivosti a účinkoch drog, o ich agresivite na ľudské telo, trestoch za ich prechovávanie, držanie a požívanie.

Beseda je zameraná pre študentov na stredných školách.

 


 

V roku 2015 získala MP Žilina, odbor prevencie dotáciu zo štátneho rozpočtu na prevenciu kriminality.

Za získané finančné prostriedky bol spracovaný projekt "Seniori bezpečne", vďaka ktorému boli seniori z okresu Žilina obdarovaní reflexnými páskami a informačnými letákmi.

 

 


 

Prevádzkový poriadok

Dopravná výchova:

Prioritnou oblasťou prevencie je vyučovanie Dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku (DDI) na sídlisku Vlčince. DDI bolo v roku 2014 vďaka projektu z Ministerstva školstva a dotácie získanej sponzorstvom mesta Žilina obohatené o nové bicykle a kolobežky. V súčasnosti je žiakom k dispozícii 28 nových bicyklov, 10 kolobežiek, 20 reflexných viest a 20 cyklistických prílb.

Zmodernizoval sa aj interiér budovy, kde prebieha vyučovanie. V súčasnosti je učebňa vybavená premietačkou a premietacím plátnom, čo výrazne zlepšilo záujem žiakov. Vyučovanie dopravnej výchovy prebieha v mesiacoch Apríl - Jún a September - Október, v závislosti od počasia je možné vyučovanie predĺžiť o November. Počas letných prázdnin je ihrisko k dispozícii pre letné a denné tábory a pre verejnosť. Počas školského roka treba rátať s vyučovaním na DDI a preto je ihrisko pre verejnosť otvorené denne od 15.00 - 20.00hod. Projektu Dopravná výchova sa môžu zúčastňovať všetky Materské a Základné školy (1. stupeň) v meste Žilina. Školy a škôlky sa na vyučovanie môžu objednať priamo na tel. čísle: 041 5621166 na klapke 122.

Prednášky pre MŠ, ZŠ a SŠ:

Materské školy:

Pre materské školy sú pripravené prednášky s rôznym zameraním. Priblíženie činnosti Mestskej polície deťom, bezpečný pohyb detí v cestnej premávke, ako sa správať doma, v škôlke a na verejnosti atď. Záleží od požiadaviek MŠ.

 

Základné školy:

Pre základné školy sú pripravené nasledovné prednášky.

5,6,7,8,9 ročník - Šikanovanie, Používanie zábavnej pyrotechniky

8,9 ročník - Kriminalita mládeže

 

Stredné školy:

1.-2. ročník SŠ: Kriminalita mládeže - trestnoprávna zodpovednosť, Drogové závislosti, Obchod s bielym mäsom a pod.

Školy, ktoré majú záujem o nasledovné prednášky sa môžu takisto objednať na tel. čísle: 041 5621166 na klapke 122.

 

Seniori:

Oddelenie prevencie má pripravené prednášky aj pre seniorov a to na témy: Bezpečnosť seniorov, Bezpečnosť domova, Bezpečnosť seniorov v cestnej premávke. Na týchto prednáškach spolupracujeme s Jednotou dôchodcov na Slovensku a s Domovmi dôchodcov.

 


 

FOTOGALÉRIA:


Prevádzkový poriadok


Dopravné ihrisko Nové bicykle a kolobežky Nové prilby a reflexné vesty Priestory na vyučbuMjdhMmE