AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIE Mestská polícia v rámci protidrogovej prevencie ponúka interaktívne besedy. Referát oddelenia... arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 37% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 34% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MÉDIÁ » NAPÍSALI O NÁS
Markíza sa Žiline za Modré z neba ospravedlniť odmieta.Čítajte viac: http://zilina.sme.sk/c/6716091/markiza-sa-ziline-za-modre-z-neba-ospravedlnit-odmieta.html#ixzz2MH1fznlT
20 rokov mestskej polície Žilina

ŽILINA. Primátor Žiliny Igor Choma a náčelník Mestskej polície (MP) v Žiline Milan Šamaj dnes pri príležitosti 20. výročia vzniku MP ocenili štyri desiatky policajtov zlatými, striebornými a bronzovými medailami.

Za dvadsať rokov prešlo žilinskou MP podľa Šamaja 300 až 400 policajtov. Je to treba pripísať aj tomu, že ide o náročnú službu. Niektorí po vstupe do služby prídu na to, že realita je trošku iná ako predstavy. Aktuálny počet policajtov je 90 a štyria občianski pracovníci. Máme predstavu, že aspoň 10 policajtov v rámci plánovaných stavov by sme chceli prijať, skonštatoval Šamaj.

Žilinský primátor zdôraznil, že MP vníma predovšetkým ako nástroj mesta na udržiavanie poriadku, na sledovanie a dodržiavanie nariadení mesta. Ľudia v prímestských aj v mestských častiach konštatujú, že vidia už policajtov tam, kde majú byť. Na miestach, ktoré sú nebezpečné, na miestach, kde policajti svoju činnosť vykonávať majú. Z tohto pohľadu vidno isté zlepšenie. Nechcem tým povedať, že všetko je ideálne. Myslím si, že náčelník ide tvrdo po tom, aby policajti vo výkone robili svoju činnosť tak, ako ju robiť majú, povedal Choma.

MP v Žiline vznikla podľa Šamaja v roku 1990 a pracovať začala 1. júla 1991. Počas 20 rokov prešla mnohými zmenami, či už personálnymi alebo organizačnými, ktoré si vyžadoval čas aj príslušné novely zákonov a nariadení. MP vždy pracovala, aj bude pracovať v zmysle zákonov. Samozrejme, policajti sa budú musieť ďalej vzdelávať, aby táto práca bola kompetentná. Aby vystupovali voči občanom slušne a myslím si, že za 20 rokov sa práca policajtov zlepšila a napreduje čoraz k lepšiemu, dodal Šamaj.

zdroj: http://zilina.sme.sk/c/5920065/zilinski-mestski-policajti-s-oceneniami.html

Interview s náčelníkom MP Žilina
amajS náčelníkom mestskej polície aj o kontrole policajtov a maximálnych pokutách za „papuče“
Viac ako dva mesiace stojí na čele Mestskej polície v Žiline Ing. Milan Šamaj (na snímke). Nového náčelníka schválilo mestské zastupiteľstvo 24. januára 2011 a do funkcie nastúpil na druhý deň. V policajných kruhoch nie je žiadnym nováčikom, pôsobil v štátnej polícii v rôznych funkciách, skončil ako okresný riaditeľ Policajného zboru v Žiline v roku 2006. Potom pracoval v súkromnej sfére a po štyroch rokoch sa opäť vrátil k polícii – tentoraz mestskej. Už počas svojej krátkej prítomnosti urobil niekoľko zmien, ktoré považoval za nevyhnutné. Porozprávali sme sa s ním aj o pálčivých témach v meste, v ktorom chce urobiť, ako hovorí, všetko pre poriadok.


Každý, kto preberá „žezlo“ po svojom predchodcovi, musí najskôr zrekapitulovať to, čo mu z uplynulého obdobia zostalo. Primátor Choma si vyhradil na kritiku svojho predchodcu Harmana prvý pol rok. Ako k tomu, čo ste „zdedili“, pristupujete vy?
Nemienim sa k predchádzajúcemu obdobiu vyjadrovať. Robím také opatrenia, o ktorých si myslím, že prispejú k lepšiemu výkonu mestskej polície. Upravil či zmenil som niektoré zmluvné vzťahy medzi MP a inými subjektmi. Dôkazom toho, že mám iné predstavy, ako mal môj predchodca, je aj reorganizácia mestskej polície, ktorej opatrenia začali platiť uplynulý týždeň. Vychádza z mojich praktických a osobných skúseností, ktoré som získal počas deväťročnej riadiacej práce v rôznych funkciách v policajnom zbore. V tom, čo bolo dobré za predchádzajúceho vedenia MP, by som chcel pokračovať a niektoré činnosti budem robiť tak, aby to bolo čo najlepšie pre výkon. Napríklad keď je dobrá kontrola, je aj dobrý výkon. Preto budem kontrolovať mojich podriadených veliteľov ako vykonávajú kontrolu svojich podriadených a budem trvať na tom, aby to robili na 100 percent.
Minulý týždeň ste teda do praxe mestskej polície uviedli zmeny, aké?
Zmeny nespočívali iba v organizačnej štruktúre, ale aj v štatúte MP, organizačnom a pracovnom poriadku či platobnom poriadku. Bol to celý komplex opatrení, niektoré vyplývali aj zo zmien v legislatíve.
Našli ste po vašom nástupe do funkcie niečo, čo bolo nutné riešiť okamžite? Nebolo to tak dávno, čo sa v médiách objavili informácie o ohrozených výplatách v mestskej polícii…
Stalo sa to koncom roka. Situácia bola naozaj zlá, riešil ju už nastupujúci primátor Igor Choma. Vyriešil to a mesto urobilo všetko pre to, aby sa takáto situácia už neopakovala. Nechcem posudzovať, kto spravil v tomto smere chybu, ale chyba sa napravila. Aj keď sa nám určite ťažšie pracuje pri nákladoch, ktoré v porovnaní s minulosťou vyčlenilo mesto pre mestskú políciu. Musíme však rešpektovať finančnú situáciu mesta v súčasnosti.
Rozpočet mesta pre tento rok bol schválený 21. marca. Umožní vám kapitola, ktorú poslanecký zbor odsúhlasil pre mestskú políciu, uskutočniť vaše zámery?
Predsavzal som si, že všetky náklady spojené s reorganizáciou budú hradené z toho, čo máme dané teraz. Nepriberali sme nových ľudí, zrušil som niektoré referáty a oddelenia, skumulovali sa funkcie. Provizórium, ktoré tu bolo, nám v tomto smere ukázalo rezervy. V každom prípade, ak chceme, aby policajti pracovali lepšie - a to chceme, musia dostať aj odmenu. Urobím všetko pre to, aby ku koncu roka, keď sa bude pripravovať nový rozpočet, to v ňom bolo zohľadnené. A nejde iba o finančné prostriedky na mzdy, ale aj techniku, ktorú bude treba bezpodmienečne obnoviť alebo vymeniť.
Poďme k technike, čo je v najhoršom stave?
Technika je už zastaraná a hlavne nebola žiadnym spôsobom udržiavaná. Už teraz však vieme, že budeme musieť vymeniť vreckové počítače, tzv. PDA-čka, ktorým sa napríklad už po dvoch hodinách vo výkone vybijú zdroje. V zlom stave je i kamerový systém mesta, ktorého funkčnosť je skoro nulová. V tomto čase práve robíme kontrolu celého systému a hľadáme možnosti, ako ho znovu sfunkčniť tak, aby pomohol riešiť bezpečnostnú situáciu v meste. Kamerový systém by sme postupne chceli rozšíriť po celom území mesta. A hoci si vzhľadom na obmedzený počet prostriedkov nemôžeme „stavať vzdušné zámky“, chceli by sme postupne kamerami prepojiť Solinky, Vlčince, Hájik a Kamennú ulicu.
Primátor sa vyjadril v tom zmysle, že zmenou v mestskej polícii má byť aj maximálny počet policajtov v teréne... Donedávna sme však počúvali, že ich na to nie je dosť.
Zvýšený počet hliadok vytvoríme z ľudí z oddelení, ktoré som zrušil. Napríklad oddelenie kynológie či operačné oddelenie, samostatným oddelením už nie je ani oddelenie zabezpečujúce pult centralizovanej ochrany (výjazdy k poplachom, ochrana majetku mesta a verejnej správy) a zrušené sú napr. aj referáty zaoberajúce sa vrakmi a nelegálnymi skládkami odpadov. Policajti ich môžu policajti predsa zaevidovať aj počas výkonu služby a ďalej to bude riešiť jeden človek.
Takýmto spôsobom sme „ušetrili“ dosť ľudí.
Kynológia bola predsa ešte nedávno vyzdvihovaná aj pre problémové futbalové zápasy v Žiline...
Sám som futbalovým fanúšikom, chodím na zápasy. No myslím si, že tu úplne stačia kynológovia štátnej polície. Služobné psy sa využívali na rôzne propagačné účely, napríklad pri MDD a záchranárske práce, ktoré nesúvisia priamo s výkonom mestskej polície. A pokiaľ som si overoval, za posledné dva roky mestskí policajti so psami neurobili ani jeden zákrok. Na zápasy budú naši policajti v spolupráci so štátnymi nastupovať - ale bez psov, ktorých mestská polícia odpredá.
Aké zmeny nastanú v samotnom hliadkovaní?
Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v meste bude jedna pešia hliadka 24-hodín denne na Hájiku. Hlásia mi odtiaľ najväčšie problémy nielen obyvatelia sídliska, ale aj domoví dôverníci, v súvislosti s mládežou, jej popíjaním či znečisťovaním verejných priestranstiev. V prípade potreby doplníme aj motorizovanú hliadku. Nesnažím sa však posadiť policajtov do áut, aby sa len vozili a nerobili to, čo majú. Pešie hliadky budú mať určite bližší kontakt s ľuďmi a dostanú sa k problémom priamo.
Na Vlčincoch a Solinkách bude, na každom sídlisku permanentne jedna pešia hliadka a jedna motorizovaná – tá bude jazdiť aj do blízkych prímestských častí. K zmene dôjde aj v centre, budú tu stabilne tri dvojčlenné hliadky, v jednej zóne okolo Hlinkovho námestia až k autobusovému nástupišťu, v druhej okolo Mariánskeho námestia až po Aupark a Dom odborov. Tretia hliadka bude pôsobiť na samotnom Bulvári a na Hlinách. Plus ďalšie hliadky budú mať na starosti dopravu, ďalšie pult centralizovanej ochrany a podobne. Hliadok bude rozhodne viac ako bolo.

Počas prvej tlačovej besedy s novinármi povedal Igor Choma niečo v tom zmysle, že zmeny v organizovaní výkonu služby mestských policajtov majú byť také, aby sa nestihli vytvárať v regiónoch „rôzne zvláštne vzťahy“.

Po novom budú mať všetky štyri oddelenia rovnaký rajón. To má pre mňa veľký význam – budem môcť porovnávať prácu jednotlivých oddelení a policajtov. Všetci budú mať rovnaké podmienky pre výkon a oddelenia približne rovnaký počet ľudí. A k tým vzťahom, ak štyri roky pracovala jedna hliadka na rovnakej ulici, mohli sa utvárať rôzne vzťahy, veď každý tam tých policajtov poznal. Nech si každý o tom utvorí svoju mienku. Všade na svete však ustupujú od toho, aby mal policajt dlhodobo svoj maličký rajón. Časy anglických „Bobbíkov“ búchajúcich si pendrekom po nohe sú dávno preč.
Viac mestských policajtov sa má objavovať aj v prímestských častiach...
V týždenných rozpisoch budú rozdelené aj služby v jednotlivých prímestských častiach. Budeme tam posielať motorizované hliadky, policajti však majú pokyn auto odstaviť a hliadkovať pešo. Do týchto častí nasmerujeme aj cyklohliadky.
Do akej miery sú policajti zdatní v ovládaní niektorého cudzieho jazyka?
Sú takí, ktorí ovládajú cudzie jazyky, najmä mladší. No je to zároveň stále problém, asi ako v celej našej spoločnosti.
Keď sme pri tejto téme, chcem zabezpečiť policajtom ďalšie odborné vzdelávanie. Zúčastnia sa na interných školeniach o zákonoch, všeobecne záväzných nariadeniach, budú tvrdo skúšaní. A zároveň aj dvakrát ročne prísne testovaní fyzicky, sme predsa ozbrojenou zložkou. Keď sú školení a odborne pripravení, určite vedia inak pristupovať k svojej práci aj k ľuďom. Ich ďalší rozvoj bude mať potom vplyv aj na odmeňovanie, takáto pohyblivá zložka môže tvoriť až štvrtinu platu.
Budete prijímať nových policajtov?
Ak budeme, tak na jeseň. Stav policajtov je stanovený, aj keď si myslím, že teraz je ich počet poddimenzovaný, v porovnaní s inými väčšími mestami. No chýbať by nám mohli v období po 1. júni, pretože od 1. 6. by mala byť schválená novela zákona o obecnej polícii. V nej je návrh, že obce, ktoré nemajú obecnú políciu, by mohli využívať najbližšiu obecnú alebo mestskú políciu. Ak by sa niektoré obce na nás s takouto požiadavkou obrátili, určite by nám policajti chýbali. To ukáže budúcnosť. Záujemcovia si k nám však žiadosť môžu podať kedykoľvek.
Mestských policajtov ľudia často vnímajú ako tých, ktorí zakladajú papuče a vyberajú pokuty. Vedenie mesta chce túto „metódu“ zachovať, ale má sa zároveň prehodnocovať parkovanie v centre aj na sídliskách…
Parkovanie je v Žiline katastrofálne. Pokiaľ je vydaných skoro tritisíc povoleniek pre vstup do pešej zóny, ktoré nie sú časovo ohraničené, a nie je ani technický systém na to, aby sa kontrolovali vozidlá, ktoré sa tam pohybujú, je to veľmi zlé. Ľudia si musia uvedomiť, že ak chcú chodiť v pešej zóne bezpečne, musí v nej byť taký systém dopravy, aby neohrozoval ľudí. Policajti si robia svoju prácu a polícia je represívny orgán, ktorý udeľuje pokuty vždy ľuďom nedodržiavajúcim zákony a nariadenia. Táto spoločnosť nie je taká vyspelá, aby si to ľudia kontrolovali sami.
Zákon hovorí, že pokuta za tieto tzv. papuče môže ísť do výšky 60 eur. Myslím si, že doteraz, keď sa išlo do polovičnej možnej výšky, boli pokuty nízke. Budem tvrdo trvať na tom, aby sa zvýšili, najmä v opakujúcich sa prípadoch. Prešiel som si totiž niekoľkokrát Bulvár a jeho dvory a stoja tam stále tie isté autá, ktorým sa tam za pokutu 10 – 20 eur zrejme oplatí stáť. Obyvatelia, ktorí majú zaplatené rezidentské karty, potom nemajú kde parkovať. Tieto autá budeme lustrovať a pokuty pôjdu do maximálnej výšky, teda až 60 eur.
Ďalším problémom je parkovanie na sídliskách, hoci v minulom období mesto aj tu vybudovalo parkovacie miesta.
Aj keby opäť pribudli, bude ich stále málo. Pociťujem to ako problém, sám som býval na Solinkách. Je realitou, že na sídliskách sa parkuje na trávnikoch, a preto vždy bude jedna hliadka aj tu zakladať „papuče“. Keďže sa niekoľkokrát stalo, že ani počet papúč nestačil, takéto prípady riešime aj výzvou. Chcem upozorniť obyvateľov, že takáto výzva neskončí v odpadkovom koši, ak zostane bez reakcie, pristupujeme k exekútorským konaniam. Každú výzvu zdokumentujeme fotografiou a uložíme do počítača. Robíme to pre poriadok v meste a pre tých, ktorí chcú dobre a slušne parkovať.
Ľudia hovoria, že najskôr treba vytvoriť parkovacie miesta a potom udeľovať vysoké sankcie. Parkovanie v centre v podstate vyriešil Aupark. Beriete to tak?
Áno. V Auparku sa parkuje zdarma a spodné parkovisko je aj počas pracovného týždňa skoro prázdne.
Mestská polícia už nebude využívať budovu na Vlčincoch. Prečo? Bývalý primátor dôvodil tým, že takáto prítomnosť mestskej polície na najväčšom žilinskom sídlisku je potrebná...
Takáto myšlienka bola dobrá možno pred dvadsiatimi rokmi. Medzitým však Vlčince zostarli a mladých ľudí v tínedžerskom veku je omnoho viac napríklad na Hájiku. Mestská polícia sa predsa nebude sťahovať každých desať rokov tam, kde je najväčší problém. Tu na Hollého ulici bol dostatok miesta a napriek tomu sa tam vysťahovali ľudia a musela sa hradiť prevádzka. Nevidím v tom žiaden zmysel, a ani prínos pre obyvateľov. Ale zostáva nám tam dopravné ihrisko pre prevenciu a výchovu predškolskej a školskej mládeže.
Keď sme pri prevencii, chcete sa jej podrobnejšie venovať?
Jeden dobrý preventista urobí niekedy lepšiu robotu ako dvadsať policajtov vo výkone. Preto dávam prevencii zelenú vo všetkých smeroch. Preventisti by mali hľadať aj možnosti získavania financií z grantov, aby sme mohli pre dopravné ihrisko (mimochodom, najbližšie takéto ihrisko spĺňajúce kritériá dopravného je v Bratislave), zaobstarať ďalšie pomôcky, alebo napríklad aj ceny do rôznych súťaží. Ak na ihrisku práve nebudeme uskutočňovať prevenciu, chceme, aby bolo v apríli až októbri, vždy počas dňa prístupné deťom s rodičmi, večer po zotmení ho bude hliadka zamykať.
Aj starší ľudia potrebujú prevenciu, najmä ako sa vyhýbať kriminalite, nenaletieť podvodníkom, ale aj v oblasti dopravnej výchovy. Okrem toho chceme pôsobiť aj v oblasti užívania drog či požívania alkoholu, ľudia na sídliskách sa takýchto skupín obávajú, takže prevencia je namieste.
Okrem toho chcem dať ľuďom do pozornosti novú stránku mestskej polície www.mpza.sk, ktorá bude pravidelne aktualizovaná a interaktívna, takže ľudia tu budú môcť prispievať a zverejňovať svoje názory. Rešpektujem každý seriózny názor, ktorý sa na nej objaví a budem sa snažiť aj reagovať.
V Žiline je háklivou témou odchyt a hlavne umiestňovanie túlavých či voľne sa pohybujúcich psov.
Referát odchytu psov tu ostáva a pracovníci sú naozaj zahltení prácou. Denne máme tri – štyri prípady súvisiace so psami, či už sú stratení, túlaví alebo riešime napadnutie psom. Problém je, že v Žiline nie je zatiaľ funkčný útulok. Dočasne budú slúžiť pre odchytených psov aj koterce v dopravnom podniku, kde doteraz boli služobné psy a jeden koterec, ktorý máme pri našom sídle na Hollého ulici. Začiatkom marca sme mali dve sťažnosti týkajúce sa napadnutia psami v lokalite Bratislavskej ulice. V súčasnosti chystá mesto nové všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa chovu a vodenia psov, obyvatelia mesta sa musia pripraviť na prísnejšie pravidlá v tomto smere a určite aj na prísnejšie posudzovanie znečisťovania mesta psami.
Aby ste boli v kontakte so Žilinčanmi, zriadili ste pre nich prvé stredy v mesiaci. Využívajú ich?
Áno, naposledy tu začiatkom marca bolo deväť občanov. Som im k dispozícii v podstate od rána do 15. hodiny. Na všetky podnety sa snažím odpovedať a riešiť ich. Dokonca s dvomi sťažovateľmi som bol už aj na káve, kde som im vysvetlil situáciu. Keď niekto iba sedí doma a nadáva, prečo to robí mestská polícia tak ako to robí, nič sa tým nevyrieši. Preto vítam aktivitu každého občana v tomto smere. Veď aj mne, ako „starému“ Žilinčanovi, záleží na tom, aby sme sa cítili vo svojom meste dobre a bezpečne. Snažím sa všetkým vždy vysvetliť situáciu a možnosti, ktoré mestská polícia má v zmysle zákona a vždy sa snažím pomôcť všetkým v ich problémoch. Zároveň akceptujem aj kritiku práce polície, čo beriem ako podnet na zlepšenie. Verím, že kritických hlasov bude postupne ubúdať a v budúcnosti pribudne pre našu prácu aj pochvala. Urobím pre to všetko čo je v mojich silách.


zdroj: Žilinský večerník, 5.4.2011, autor: Dana Mlejneková

Nový náčelník MP
 

01.02.2011
mestsk_polciaPre zlepšenie komunikácie s občanmi si vyhradil čas na pripomienky a podnety
Na n
ávrh primátora poslanci odvolali súčasného náčelníka mestskej polície (MP) Stanislava Kľučku, od 25. januára žilinským policajtom šéfuje Milan Šamaj.
Nový náčelník MP v Žiline chce v rámci reorganizácie presunúť ľudí z kancelárií do ulíc. Na návrh primátora Igora Chomu poslanci odvolali doterajšieho náčelníka Stanislava Kľučku a do funkcie policajného šéfa schválili Milana Šamaja.
Bývalý žilinský okresný policajný riaditeľ sa najprv chce oboznámiť so situáciou a posúdiť organizačnú štruktúru i personálne obsadenie. Prípadné zmeny urobí do konca marca, „aby sa mohlo od 1. apríla nabehnúť podľa mojich predstáv a ja verím, že to nie sú len moje predstavy, ale aj predstavy občanov a, samozrejme, mestského zastupiteľstva. Sú tam zbytočné referáty, je tam oddelenie, ktoré má nadriadeného, ktorý má ďalších podriadených. Sú tam ďalšie oddelenia, ktoré podľa mňa nemajú vôbec zmysel pre výkon.“ Práve výkony mestských policajtov v uliciach chce nový náčelník posilniť ľuďmi z nezmyselných referátov. Konkrétne organizačné či personálne zmeny Šamaj zatiaľ konkretizovať nechcel.
Žilinská mestská polícia začala fungovať v lete 1991, v jej uniformách vtedy aktívne pracovalo 28 policajtov, dnes ich je vyše sto. V rámci štruktúr polície v súčasnosti funguje referát priestupkov, referát prevencie, referát kynológie, referát osobitných činností, tiež školiace a výcvikové stredisko, operačné stredisko a oddelenia výkonu Centrum, Vlčince, Hájik.

zdroj:  -dam-, SITA, snímka Jozef Feiler
YjI2YTMxY