AKTUÁLNE

arr3VÝZVA ... arr3SA ZAKAZUJE  ... arr3OZNÁMENIE Mestská polícia v rámci protidrogovej prevencie ponúka interaktívne besedy. Referát oddelenia... arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 37% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 34% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MÉDIÁ » TLAČOVÉ SPRÁVY
Historická zóna mesta nie je určená pre autá

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Žilina 21. február 2018 – Mestská polícia rieši prípady nepovolených vjazdov a stojace autá v historickom centre Žiliny. Nedávno sa ukončila dopravno-bezpečnostná akcia, v rámci ktorej sa mestskí policajti zamerali na porušovanie zákazu státia automobilov v centre mesta a na vozidlá v pešej zóne bez platného oprávnenia. Podmienky vjazdu upravuje zákon o cestnej premávke a tiež všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o dani za vjazd do historickej časti mesta.

„Pešie zóny sú súčasťou každého mesta a väčšinou všade platia isté dopravné obmedzenia či pravidlá vjazdu. Žilinská pešia zóna už dávno prestala plniť svoju pôvodnú funkciu a stala sa z nej cesta pre zásobovacie vozidlá, ktoré častokrát ohrozujú chodcov a ničia dlažbu,“ uviedol primátor Žiliny Igor Choma. Aj preto mesto sprísnilo podľa jeho slov kontroly vjazdov. Policajná akcia prebiehala od polovice januára do polovice februára a počas tohto obdobia skontrolovali mestskí policajti 4 449 vozidiel. „Zistili sme 270 priestupkov, pričom z uvedeného počtu 234 vodičov vošlo do pešej zóny bez platného oprávnenia (zaplatenej dane za vjazd) a 36 vodičov stálo na miestach zakázaného státia, mimo dopravného označenia oprávňujúceho v pešej zóne parkovať,“ informoval náčelník žilinskej mestskej polície Milan Šamaj. V blokovom konaní tak policajti uložili za priestupky pokuty vo výške 5 400 eur. Mestská polícia bude v kontrolách pokračovať aj naďalej.

Snahou vedenia žilinskej samosprávy je zlepšovať dopravnú situáciu v meste. Možným riešením sú mechanické zábrany. Vstup by regulovala mestská polícia, ktorá by v prípade zásahu záchranných zložiek spustila zábrany na diaľku priamo z operačného strediska. „Tento spôsob by zamedzil vjazd automobilom, ktoré nemajú povolenie na vstup do pešej zóny a zároveň by eliminoval ľudský faktor – policajtov. Tí by tak nemuseli kontrolovať tieto porušenia, ale mohli by hliadkovať v iných častiach mesta, kde sú potrebnejší,“ uzavrel Igor Choma.  

 

 

Barbora Zigová

hovorkyňa mesta

 

Oplotenie na Hájiku

17.06.2011- PhDr. Pavol Čorba

Výstavba oplotenia na severnej strane sídliska Hájik


Od začiatku roku 2011 sa na Mestský úrad v Žiline obracajú obyvatelia Hájika s požiadavkou na riešenie situácie s pohybom diviakov v blízkosti mestskej časti Hájik. Diviaky postupne strácali svoju prirodzenú plachosť. Na základe tejto skutočnosti Mestský úrad v Žiline zorganizoval v mesiaci marec výberové konanie na zhotoviteľa oplotenia severnej strany Hájika. Následne bolo pristúpené k osadeniu pachových zábran.

Očakávame, že i obyvateľstvo Hájika zmení svoj prístup k voľne žijúcej zveri a vyvaruje sa jej lákaniu prikrmovaním. V pondelok 13. 6. 2011 zahájila zhotoviteľská spoločnosť práce na vytvorení koridoru na hranici Mestského pozemku Hájik – sever. Následne Mesto pristupuje k výstavbe samotného oplotenia. To bude ukončené do konca mesiaca jún 2011.
Prebehlo viacero rokovaní s čelnými predstaviteľmi Slovenského poľovníckeho zväzu, s predsedom poľovného združenia Hubertus, ktorého súčasťou poľovného revíru je i územie pod Hájikom – sever. Všetci zúčastnení vnímajú v komplexnosti celý problém a prijímajú opatrenia súladné so zákonom.
Máme zato, že investícia Mesta, primerané sa správanie obyvateľov sídliska, výrazne zvýšené aktivity členov poľovného združenia Hubertus a porozumenie Lesného úradu navodí stav normálneho režimu v blízkosti sídliska a v sídlisku Hájik, v rámci koexistencie človek – flóra a fauna.
Ing. Dušan Petrík
prednosta Mestského úradu v Žiline


V prípade ďalšieho výskytu divej zveri alebo napadnutia človeka v ktorejkoľvek časti mesta Žilina, prosím, kontaktujte:

 • Mestskú políciu v Žiline na tel. čísle: 159 alebo 041/56 21 166

 • predsedu poľovného združenia v Žiline: 0904 417 285 alebo 0904 416 458


odovzdanie medailí pri príležitosti 20. výročia MP Žilina

07.06.2011- PhDr. Pavol Čorba

20. výročie Mestskej polície Žilina - odovzdávanie medailí + FOTOGALÉRIA


Mestská polícia Žilina oslavuje 20. výročie svojej činnosti. Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok 2. júna 2011 uskutočnilo na Radnici slávnostné odovzdávanie pamätných medailí súčasným i bývalým zamestnancom Mestskej polície a hosťom.

Medaily si ocenení prevzali z rúk primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu a náčelníka Mestskej polície Žilina Ing. Milana Šamaja.

Zoznam ocenených hostí:

zlato

 • Ing. SLOTA Ján
 • Mgr. VARNAI Gustáv
 • JUDr. MAHÚT Igor
 • Mgr. MICHELČÍK Miloš

striebro

 • HÁJKOVÁ Helena
 • Bc. KALIČÁK Michal

Zoznam ocenených zamestnancov Mestskej polície Žilina:

zlato

 • podporučík BENIAČ Oto
 • nadporučík MAJERÍK Ján
 • major MIŠEJKA Peter
 • SERAFÍNOVÁ Katarína
 • major PaedDr. Mgr. TURČAN Milan
 • podporučík VANDLÍK Ľudovít

striebro

 • nadporučík BAŠŤOVANSKÝ Oto
 • nadporučík HUCKO Peter
 • podporučík JAKUBÍK Juraj
 • nadporučík JÁNOŠÍK Marián
 • nadporučík JELUŠ Marián
 • podporučík JURICKÝ Alojz
 • kapitán Bc. JURÍČEK Peter
 • podporučík LOPUŠAN Pavol
 • podporučík Bc. MOLNÁR Peter
 • nadporučík PECHA Róbert
 • podporučík REHÁK Roman
 • kapitán Bc. ZEMÁNEK Ladislav

bronz

 • podporučík BLUNÁR Marek
 • kapitán CAPKO Ján
 • nadporučík KARAK Miroslav
 • podporučík KUBICA Dušan
 • podporučík MARMAN Jaroslav
 • nadporučík MURÁRIK Ján
 • seržant MATÚŠ Michal
 • seržant Bc. ONDÁK Peter
 • nadporučík ŠOTTNÍK Peter
 • seržant ŠMÁRIK Marek
 • podporučík PANUŠKA Peter
 • starší seržant PAVELKA Radoslav
 • nadporučík SASÁK Martin
 • podporučík ZACHAR Michal

Vývoj MP Žilina až po súčasnosť

07.06.2011- PhDr. Pavol Čorba

Vývoj Mestskej polície Žilina až po súčasnosť


Zásadnou úlohou obecnej polície je zabezpečovanie miestnych záležitostí verejného poriadku. Predstavitelia a poslanci Mesta Žilina už v roku 1990, pod vedením primátora Ing. Jána Slotu, začali vyvíjať aktivity smerujúce k založeniu Mestskej polície Žilina (ďalej len ,,MsP“). Prijatím zákonnej normy, ktorou bol zákon o obecnej polícii dochádza k výraznému medzníku v jej činnosti. Zákon určuje všeobecné oprávnenia, povinnosti a úlohy príslušníkov obecných polícií.

V počiatkoch mala Mestská polícia Žilina 48 príslušníkov, zároveň bol útvar umiestnený na Mestskom úrade Žilina. Prvým náčelníkom sa stal Mgr. Gustáv Varnai. Verejnosť mesta si postupne začala zvykať na každodennú prítomnosť príslušníkov MsP v uliciach mesta. O prácu príslušníka MsP bol veľký záujem. Vedenie Mestskej polície sa snažilo vytvárať priaznivé pracovné podmienky, aj napriek tomu sa nepodarilo doplniť žiaduci počet príslušníkov. Ukázalo sa, že táto práca je fyzicky aj psychicky náročná.

Z dôvodu vysokej fluktuácie predstavitelia Mesta a MsP prichádzajú z myšlienkou založenia školiaceho strediska, ako potreby sebestačnosti pri vzdelávaní a výcviku novoprijatých príslušníkov do radov MsP. Od roku 1997 sa táto myšlienka začala postupne realizovať.

V roku 2001 dochádza k výmene na poste náčelníka MsP, kde sa vedenia ujal Mgr. Ľubomír Hrabovec. Počas jeho vedenia dochádza k presťahovaniu celej Mestskej polície Žilina do zrekonštruovaných priestorov na Ul. Hollého. V tomto čase mala Mestská polícia Žilina v svojich radoch približne 70 policajtov.

Po prehodnotení výsledkov práce polície dochádza k výmene náčelníka MsP. Novým náčelníkom sa stáva Miloš Michelčík. Pod jeho vedením dochádza k širokej reorganizácii MsP. Významným opatrením na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta a jeho návštevníkov bolo vybudovanie a sprevádzkovanie kamerového systému. Kamery 24 hodín denne monitorujú verejné priestranstvá a vedomosť o ich fungovaní významnou mierou odrádza potenciálnych páchateľov trestnej činnosti.

V roku 2007 nový primátor mesta Ivan Harman vymenoval do funkcie náčelníka Mgr. Stanislava Kľučku. Zároveň sa začali otvárať brány do radov príslušníkov MsP aj pre ženy.

V súčasnosti Mestská polícia Žilina, pod vedením nového náčelníka Ing. Milana Šamaja, prešla rozsiahlou organizačnou zmenou, ktorej výsledkom bolo predovšetkým efektívnejšie využívanie všetkých príslušníkov MsP na výkon hliadkovej a pochôdzkovej činnosti.
Ďalšou z priorít nového vedenia je profesionalizácia a vzdelávanie príslušníkov a snaha o vnímanie tohto bezpečnostného zboru ako služby občanovi.

Spoločenské požiadavky na ochranu verejného poriadku a úloh obecných polícií sa prejavila aj v rekodifikácií zákona o obecnej polícií.

Zo zásadnejších zmien môžeme uviesť:

* možnosť predviesť osobu na útvar obecnej polície,
* oprávnenie zastavovať vozidlá, ktorých vodiči sa dopustili priestupku,
* na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky odtiahnuť vozidlo z komunikácie,
* použiť blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ktoré stojí v rozpore s dopravným značením a ustanoveniami cestnej premávky,
* oznamovať maloleté a mladistvé osoby, ktoré zneužívajú návykové látky,
* a ďalšie.

Poslednou novelou zákona o obecnej polícii umožnil zákonodarca vykonávať služobnú činnosť príslušníkom MsP aj na území obce, ktorá nepatrí do katastrálneho územia zriaďovateľa MsP, a to na základe vzájomnej zmluvy medzi zastupiteľstvami dotknutých obcí.

Na výkon služobných povinností používa MsP v súčasnej dobe 12 vozidiel, vozový park bol celkovo 6 x obnovený. Okrem vozidiel, MsP využíva aj bicykle, ktoré sa stali populárnym dopravným prostriedkom pre samotných príslušníkov a pozitívne to vníma aj verejnosť.
Na uplatňovanie zákona a ochranu vlastných životov príslušník MsP používa krátku guľovú zbraň ČZ 85 mm Luger. Výnimkou oproti ostatným Mestským políciám je používanie protiúderových kompletov (korytnačiek) ako individuálnej ochrany príslušníkov MsP (futbalové zápasy).

MsP Žilina je riadnym členom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií. Ako riadny člen sa spolupodieľa na činnosti, ktoré táto organizácia zastrešuje. Vedenie MsP sa snaží sústavne vzdelávať všetkých svojich príslušníkov tak, ako to vyžadujú spoločenské trendy (jazykové vzdelávanie, komunikačné schopnosti, asertívne správanie) a organizovať školenia, nevyhnutné k výkonu služby.

Minulosť aj prítomnosť potvrdzuje, že obecné polície sa stali nevyhnutnou súčasťou samospráv, kde výrazným spôsobom napomáhajú ku dodržiavaniu zákonov a verejného poriadku v mestách a obciach.
 
Schválenie nových VZN mesta Žilina

01.06.2011- PhDr. Pavol Čorba

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj nové VZN o psoch a alkohole


V pondelok sa konalo 6. zasadnutie MZ v Žiline, na ktorom boli schválené aj nové všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina (VZN) o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina, VZN o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií, VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a VZN Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.

VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
Nielen mesto Žilina zápasí s problémom rozšíreného chovu psov a znečisťovaním priestranstiev, či nedisciplinovanými majiteľmi. Preto je potrebné upravovať niektoré podmienky a navrhnuté VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina rieši:
 • vymedzenie pojmov, ktoré nie sú obsiahnuté v zákone 282/2002 Z. z.,
 • podrobnosti o vodení psa,
 • vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný,
 • určuje povinnosti majiteľa resp. osoby, ktorá psa vedie, ktoré vedú k zvýšeniu čistoty verejných priestranstiev ako aj zvýšeniu disciplinovanosti,
 • možnosti zasahovania a sankcionovania kontrolných orgánov.
VZN o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
Doteraz platné VZN č. 3/2008 zahŕňalo podmienky pre platbu dane za užívanie verejného priestranstva súčasne s platbou správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií. Pre rozdielnosť oboch inštitútov a prehľadnosť VZN boli vypracované dve samostatné úpravy. Sadzobník poplatkov je uvedený v €, pričom došlo aj k úprave výšky sadzieb.
Návrh VZN nájdete na:
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva
Doteraz platné VZN č. 3/2008 zahŕňalo podmienky pre platbu dane za užívanie verejného priestranstva súčasne s platbou správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií. Pre rozdielnosť oboch inštitútov a prehľadnosť VZN boli vypracované dve samostatné úpravy. Sadzby dane sú uvedené v € a v niektorých prípadoch došlo aj k zvýšeniu sadzieb.
Predkladané VZN o dani za užívanie verejného priestranstva určuje presný postup daňovníkovi, akým spôsobom žiada o užívanie verejného priestranstva a jeho povinnosti s tým spojené. Na základe zistených skutočností z komplexnej obnovy evidencie vyhradených parkovacích miest a prehodnotením podmienok pre užívanie verejného priestranstva bolo potrebné doplniť podmienky užívania verejného priestranstva, spôsob vybavovania agendy a spôsob úhrady dane.
Návrh VZN nájdete na:
VZN Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
Mesto Žilina (tak ako aj ostatné samosprávy) sa čoraz viac stretáva s problémom konzumovania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, čo má vážny negatívny dopad na verejný poriadok, čistotu a bezpečnosť v meste; rovnako tiež neprispievalo k dobrému dojmu o meste. Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb priamo splnomocňuje obec na obmedzenie alebo zákaz v určitých hodinách alebo dňoch predávať, podávať alebo požívať alkoholické nápoje v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach.
Toto VZN upravuje miesta a čas, v ktorých platia zákazy, pričom Mesto Žilina navrhovanou úpravou sleduje trend, ktorý je badať aj v iných mestách (i obciach), kde sa podobné opatrenia takisto prijali (Bratislava, Košice, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Trenčín, Skalica...). Navrhované VZN umožní postihovať nekontrolovateľnú a doteraz nepostihnuteľnú konzumáciu alkoholických nápojov v niektorých častiach mesta. Úprava a zosúladenie vyberania pokút za porušenie tohto VZN bude mať pozitívny dopad na situáciu v meste a ukladaním sankcií umožní výchovne pôsobiť proti nežiaducemu správaniu, súvisiacemu s konzumáciou alkoholických nápojov.
Návrh VZN nájdete na:
Všetky VZN nadobudnú účinnosť 15. dňom od ich vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
Dokumenty k programom zasadnutí Mestského zastupiteľstva nájdete na:


YjY0YjMxO