AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 39% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 31% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MP na facebooku

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1495

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 873

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 937

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 589

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 707

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 364 Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí a činnosti hliadok MP Žilina za týždeň.

 

MAREC 2019

11. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 341

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 229

Okrsok Mesto – centrum:

09:44 hod. Člen vlastnej ochrany obchodného centra Mirage nahlásil, že zákazník predajne Lindex poškodil na predajnej ploche tovar. Hliadkou MP na mieste zistené, že muž Michal Z.,  si v skúšobnej kabínke obliekol dámsku spodnú bielizeň napriek upozorneniu personálu, že intímne časti odevu nie je možné z hygienického hľadiska skúšať. Pri kontrole totožnosti mužovi vypadol plastový obal, ktorý obsahoval sušenú rastlinnú drvinu. Na otázku čo plastový obal obsahuje uviedol, že ide o sušenú marihuanu. Vzhľadom na podozrenie zo spáchania prečinu nedovolenej držby omamnej látky si ďalšie riešenie prevzala hliadka PZSR. V  predajni poškodený tovar uhradil.

01:12 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že sa stala obeťou podvodu, keď jej na byt na ul. Rajecká cesta zaklopal neznámy muž, ktorý sa predstavil ako nový sused a uviedol, že nutne potrebuje 20€ pre svoju manželku. Po tom ako mu menovaná odovzdala peniaze muž utiekol. Oznamovateľka nechcela nič ďalej riešiť, vec oznámila aby mala polícia povedomie o aktivite podvodníka. Hliadkou MP prepátrané okolie bez zistenia podozrivej osoby.

21:37 hod. Oznamovateľ nahlásil na ul. Hollého  podozrivú osobu v kapucni medzi stojacimi vozidlami, s igelitovým vreckom v ruke. Hliadkou MP na mieste zistený Roman B., ktorý inhaloval toluén, ktorý pri príchode hliadky MP vylial. Odoslaný do miesta bydliska na ul. Bratislavská cesta, doriešený dôrazným dohovorom.

09:00 hod. Hliadka MP zistila poškodenie obrubníka na ul. Obežná pri prácach na vjazde na súkromný pozemok. Prácu vykonávali Gabriel N., bytom Žilina a Jozef V., bytom Čierne. Menovaní nedisponovali žiadnym platným povolením MsÚ Žilina na vykonávanú prácu. Hliadkou na mieste vyhotovená fotodokumentácia. Po konzultácii s pracovníčkou MsÚ Žilina jej bola na jej žiadosť emailom odoslaná fotodokumentácia na dopravné odd. MsÚ Žilina.

16:20 hod. Personál PJ Gofri v pasáži PJ Smer nahlásil, že do PJ vošiel muž a zvalil sa na zem. Hliadkou MP na mieste zistený Peter Ž., bez možnosti komunikácie a chvíľami strácal vedomie. Privolaná sanitka, ktorá si ho prevzala.

08:00 hod. Hliadkou MP zistený ležiaci muž na Farských schodoch, pri ktorom sa nachádzala skupina ľudí, ktorí uviedli, že pán na mieste odpadol. Prítomnými osobami na miesto privolaná RZP, informácia preverená u operačnej IZS, ktorá potvrdila výjazd RZP. Na mieste sa nachádzala pani, ktorá uviedla, že pracuje ako zdravotná sestra a následne v súčinnosti s hliadkou MP mužovi poskytli predlekársku pomoc (kardiopulmonálna resuscitácia). V čase o 08:09 hod., sa dostavila posádka sanitného vozidla, ktorá muža začala okamžite oživovať, následne po oživení neodkladne prevezený do FNsP v Žiline.

15.03 hod. Oznamovateľ  telefonický nahlásil, že ho na ul. Národná okradli. Hliadke MP pri osobnom kontakte uviedol, že po tom ako opustil pohostinské zariadenia na ul. P. O. Hviezdoslava spadol na zem a stratil vedomie. Po tom ako sa prebral zistil, že mu chýba príručná taštička zn. Adidas v maskáčovom vzore, ktorá obsahovala občiansky preukaz, vodičský preukaz a hotovosť. Vzhľadom na to, že na kamerových záznamoch nebol incident zachytený a muž silne pod vplyvom alkoholu nedokázal uviesť viac podrobností o prípadných páchateľoch bol odporučený vec nahlásiť na miestne príslušné OOPZ.

23:10 hod. Kamerovým systémom mesta spozorovaný na Autobusovej stanici incident medzi troma osobami, kde jeden muž sediaci na lavičke zastávky po krátkom rozhovore udrel lakťom do tváre vedľa sediaceho muža. Na mieste sa nachádzala aj žena, identifikovaná ako Daniela Š., bytom Turie, ktorá poškodenému mužovi vybrala neznámy predmet z vrecka /neskôr zistené cigarety/ a taktiež ho udrela do tváre. Po príchode hliadky MP bol na mieste stotožnený poškodený Miroslav M., trvale bytom Žilina - Zádubnie a útočník Dávid D.,  bytom Spišská Nová Ves. Incident sa mal týkať údajnej krádeže finančnej hotovosti medzi účastníkmi, avšak ani jeden z nich nevedel uviesť ako malo k údajnej krádeži dôjsť. Všetci javili známky požitia alkoholu. Nakoľko poškodený nepožadoval ošetrenie ani ďalšie riešenie udalosti, boli všetci prítomní odporučení do miesta svojho bydliska resp. mimo frekventované miesta.

Okrsok Vlčince:

22:03 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom skupiny osôb na ul. Pittsburská, ktoré sa vzájomne fyzicky napádajú. Hliadkami MP na mieste zistené, že po vzájomnej nezhode v byte sa presunula skupinka účastníkov pred bytový dom a tam Štefan K., bytom  Žilina, mal napadnúť Michaelu U., bytom Svederník a Erika H., bytom  Žilina - Trnové. Poškodená si na miesto privolala RZP, nakoľko je údajne tehotná. Na miesto sa dostavila aj hliadka PZ SR, ktorá si prevzala ďalšie riešenie.

19:35 hod. Oznamovateľka nahlásila, že našla ženu na ul. Dobšinského /pravdepodobne pod vplyvom alkoholu/, ktorá si pri páde na chodník udrela hlavu. Hliadkou MP zistené /podľa vernostnej karty Billa/, že sa jedná pravdepodobne o Andreu M. Iným dokladom totožnosti osoba nedisponovala a verbálna komunikácia bola na minimálnej úrovni. Posádka privolanej sanitky si menovanú prevzala na vyšetrenie. Hliadkou MP v mieste bydliska informovaný manžel  Peter M., ktorý si manželku po lekárskom vyšetrení prevzal.

10:30 hod. Oznamovateľka nahlásila voľne pobehujúceho psa na parkovisku OD Metro. Hliadkou MP na mieste zistený zlatý retríver, ktorého zasahujúci policajt spoznal a následne spolu s druhým psom odchyteným v prímestskej časti Bytčica odovzdal majiteľovi.  Na mieste zaplatil  blokovú pokutu  za nedodržanie VZN mesta o chove a držaní zvierat na území mesta.

Okrsok Solinky:

19:17 hod. Zamestnanec SBS v HM Tesco na ul. Obvodová nahlásil krádež tovaru. Hliadkou MP na mieste zistený Anatolii H., trvale bytom Ukrajina, ktorý prešiel s tovarom pokladničnou zónou bez zaplatenia. Nakoľko menovaný nemal pri sebe žiadne doklady a hliadke na mieste nedokázal hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť, bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá si riešenie prevzala.

20:23 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom pravdepodobne bezdomovca spiaceho pred dverami jej bytu na ul. Jaseňová. Hliadkou MP vo vchode do bytového domu zistený Peter P.,  ktorý po poučení miesto opustil.

13:55 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ruvačky viacerých osôb v priestore za OD Lidl na ul. Bajzova. Na miesto bola za použitia výstražných zvukových a svetelných znamení vyslaná hliadka MP. Po jej príchode bol zistený Igor V., s tržným zranením v oblasti čela, ktorému bola privolaná lekárska pomoc, ktorá si ho prevzala do lekárskej starostlivosti. Pri menovanom sa nachádzali dve mladistvé osoby, javiace známky požitia alkoholu, ktorých svedkovia incidentu označili ako útočníkov. Jednalo sa o Dávid Š., a Martin G. Na miesto sa taktiež dostavila hliadka KR PZ, ktorá si osobu Dávid Š., prevzala z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví. S osobou Martin G., bol prejednaný priestupok v zmysle VZN 15/2012 – konzumácia alkoholu na mieste prístupnom verejnosti, za ktorý bol doriešený blokom na pokutu nezaplatenú na mieste. Svedkovia ruvačky boli v súčinnosti s hliadkami MP prevezení na OO PZ Žilina – západ.

Okrsok Hájik:

20:10 hod. Hliadka MP na základe emailovej žiadosti oznamovateľa vykonala kontrolu parkoviska na ul. M. Bela so zameraním na pokyn vyplývajúci z dopravnej značky IP16 a dodatkovej tabuľky E12 s textom „Pre vozidlá s platnou parkovacou kartou“. Počas úkonu sa hliadka stala terčom verbálneho útoku zo strany obyvateľov obytného domu a samotného žiadateľa. Z tohto dôvodu bola z miesta odvolaná.

10. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 360

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 283

Okrsok Mesto – centrum:

12:10 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom bezdomovca pod vplyvom alkoholu narúšajúceho verejný poriadok v priestore Sociálnej poisťovne na ul. A. Bernoláka. Hliadkami MP na mieste zistený bezdomovec Ján F., ktorý bol po poučení z miesta vykázaný. Nakoľko začal javiť známky psychickej poruchy, boli použité donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty a putá) z dôvodu napádania okoloidúcich osôb. Na miesto privolaná posádka RZP, ktorá si menovaného prevzala do lekárskej starostlivosti.

21:10 hod. Kamerovým systémom mesta boli pred vchodom do OD Aupark na ul. V. Okružná zistení štyria muži pod vplyvom alkoholu, ktorí požívali víno. Jednalo sa o bezdomovcov Vladimír B., Ján J., Dušan H., a Peter B. Počas prejednávania priestupku si hliadka MP všimla nápadnú podobnosť posledného z uvedených s mužom zachyteným na kamerovom zázname mesta zo dňa 5.3.2019 čas 15:00 hod. Na tomto zázname sú zachytení dvaja muži javiaci známky požitia alkoholu, ktorí prichádzajú pred OD Aupark, pričom jeden z nich zvalil staršiu ženu na zem a pokračoval ďalej. O tejto skutočnosti bola telefonicky vyrozumený príslušník PZ SR slúžiaci na stálej službe OOPZ SR Žilina – Západ. Muž bol za účelom overenia totožnosti predvedený na útvar MP Žilina. Jednalo sa o Peter B. K veci uviedol, že muž, ktorý mal starenku zvaliť na zem a tým jej spôsobiť trieštivú zlomeninu ruky je Peter Ž., bytom Žilina. O zistených skutočnostiach hliadka spísala úradný záznam a odovzdala ho na príslušné odd. PZ SR.

13:45 hod. Oznamovateľka nahlásila agresívneho muža, ktorý napáda okoloidúce osoby na ul. A. Bernoláka. Popis: športové okuliare oranžovej farby, modrá bunda s kapucňou a čierne nohavice. Hliadkou MP podľa popisu zistený Ján C., bytom Žilina – javiaci známky miernej psychickej nerovnováhy. Po dôraznom pohovore bol odporučený do miesta bydliska.

Okrsok Vlčince:

14:12 hod. Oznamovateľ, zamestnanec charitatívneho zariadenia Harmónia na ul. P.O. Hviezdoslava nahlásil klienta pod vplyvom alkoholu, ktorý odmieta vykonať dychovú skúšku a opustiť zariadenie, napriek upozorneniu, že opakovane porušuje interné predpisy pre ubytovaných klientov, ktoré prítomnosť alkoholu vylučujú. Na mieste bol zistený muž, ktorý verbálne, vulgárne napádal personál a aj privolaných príslušníkov MP odmietal uposlúchnuť výzvy personálu aj hliadky. Nakoľko sa nepodarilo muža primäť k spolupráci ani po opakovaných výzvach, bol za pomoci miernych DP /hmaty, chvaty, putá/ zo zariadenia vyvedený a následne predvedený na útvar Mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Na útvare bolo zistené, že sa jedná o Pavol V., bytom Kamenná Poruba. Dychovej skúške sa odmietol podrobiť. Za porušenie §47, ods.1/a Zák. 372/90 Zb. o priestupkoch – neuposlúchnutie VČ pri výkone jeho právomocí mu bola udelená BP.

04:30 hod. Na stálu službu MP Žilina sa dostavil Boris S., trvale bytom Žilina. Menovaný pod vplyvom alkoholu a v zlom psychickom stave odmietal opustiť priestor pred budovou MP Žilina. Nakoľko sa postupom času začalo prejavovať depresívne chovanie a samovražedné sklony za pomoci donucovacích prostriedkov /hmaty, chvaty, putá/, bola osoba do príchodu rodičov zadržaná na útvare MP Žilina. V čase 05:15 hod. sa po telefonickom vyrozumení dostavil otec Vladimír S., ktorý uviedol, že sa boja o život a zdravie syna ako aj o svoje a nevedia ho s manželkou zvládnuť. Privolaná RZP menovaného za asistencie hliadky MP  previezla na Psychiatrické odd. FNsP v Žiline, kde bol hospitalizovaný na lôžko. Za porušenie VZN mesta Žilina č. 15/2009 znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety a prevrátením smetnej nádoby, bol  doriešený v blokovom konaní.

Okrsok Solinky:

05:50 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila že na ul. Pod Dielce spadol strom, ktorý zasiahol elektrické vedenia. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, zistené, že ide zrejme o telefónne vedenie, avšak strom kompletne znemožnil prejazd na uvedenej ulici. Situácia nahlásená HaZZ, do ich príchodu svojpomocne čiastočne sprejazdnený jeden jazdný pruh.

Okrsok Hájik:

18:06 hod. Viacnásobný oznam obyvateľov Závodia ohľadom výskytu diviakov na ul. Gogoľova a Pod Sadom. Hliadka MP zistila, že diviaky sa nachádzajú na trávnatom pozemku. Hliadkou situácia monitorovaná, okoloidúci upozornený na prítomnosť diviakov. Na mieste sa nachádzajúca oznamovateľka uviedla, že v minulosti už kontaktovala predsedu poľovného združenia.

08:30 hod. Pracovníkom kynologického odd. MP Žilina, bola na základe podnetu občanov vykonaná kontrola chovu a držania psa na ul. Baničova /kríženec/ majiteľkou – Ivana M., bytom Žilina. Z dôvodu zistenej nedostatočnej starostlivosti a neprimeraného chovu a držania, bol po dohode s majiteľkou pes odobratý a umiestnený do útulku v Mojšovej Lúčke.

12:30 hod. Oznamovateľka nahlásila osobu na konečnej zastávke MHD na ul. Stodolova, ktorá sa na pohybuje po verejnom priestranstve vyzlečený od pása dolu. Hliadkou MP zistený Ľubomír K., nejavil známky požitia alkoholu, ale zrejme sa jedná o osobu dezorientovanú so známkami psychickej poruchy. Pracovníčka priľahlého  novinového stánku uviedla, že pán je na mieste asi už od 11:00h. Na miesto privolaná sanitka, ktorej posádka si menovaného prevzala na vyšetrenie.

FEBRUÁR - MAREC 2019

9. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 224

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 134

Okrsok Mesto – centrum:

21:00 hod. Prijatý telefonický oznam obsluhy PJ Gladiátor na ul. Sládkovičova ohľadom štyroch zákazníkov ohrozujúcich ostatných zákazníkov stoličkami. Nakoľko sa na mieste nachádzali osoby, ktoré chovanie jedného z mužov pohoršilo, bol na mieste prejednaný priestupok proti verejnému poriadku (vzbudenie verejného pohoršenia), páchateľ priestupku Peter P., doriešený v blokovom konaní. Následne prevádzkareň opustil. Na miesto sa počas prejednávania dostavila hliadka Policajného zboru, ktorú nezávisle privolali zákazníci.

08:45 hod.  Hliadka MP spozorovala ženu Lýdiu Š., bytom Žilina, ktorá na ul. Bratislavská cesta pod estakádou vypaľovala káble, čím zadymila široké okolie. Oheň uhasila, doriešená pohovorom /slabá soc. vrstva/.

13:30 hod. Operátor linky 112 požiadal o súčinnosť k zabezpečeniu psa zranenej osobe staršieho veku Tatiana H., bytom Žilina, ktorá je momentálne prevážaná na ošetrenie. Pes je dočasne pod dohľadom svedka. Kynológom MP Žilina bol pes prevzatý a následne odovzdaný jeho majiteľovi Milan K., bytom Žilina, priateľovi zranenej ženy, ktorý uviedol, že psa majú spoločného. Následne požiadal hliadku, či by bolo možné doručiť jej doklady na urgentný príjem, nakoľko on by to z dôvodu vyššieho veku a zdravotného stavu zvládol s ťažkosťami. Požiadavka bola vybavená k spokojnosti všetkých strán.

17:40 hod. Oznamovateľ nahlásil skupinku podnapitých osôb na ul. Na rybníky, ktoré sa hlasne a vulgárne vyjadrujú, znečisťujú priestranstvo ohorkami cigariet a drobným odpadom. Hliadkou MP na mieste zistení Peter H., a  Pavlína S., ktorá uviedla, že bola menovaným fyzicky napadnutá. Viditeľné zranenia neboli zistené. Napriek tomu bola Pavlína S., dôkladne poučená o možnosti riešenia veci v rámci občianskoprávneho resp. trestnoprávneho konania.  

12:35 hod. Oznamovateľ nahlásil skupinku bezdomovcov, ktorí pred budovou Domu dôchodcov na ul. Osikova znečisťujú VP močením a iným odpadom. Na mieste zistení  Milan K.,  Peter P., a  Marián Š., všetci po dôraznom pohovore miesto uviedli do pôvodného stavu a boli odporučení na iné nefrekventované miesto.

20:30 hod. Hliadkou MP bol na autobusovom nástupišti zistený muž javiaci známky požitia alkoholu, ktorý znečisťoval verejné priestranstvo močení. Nakoľko po poučení odmietol preukázať svoju totožnosť a kládol aktívny odpor, boli voči mužovi použité donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty) a následne nasadené putá. Pri zákroku boli mužovi spôsobené drobné odreniny v oblasti hornej a dolnej končatiny - avšak ošetrenie odmietol. Hliadkou bol za účelom zistenia totožnosti predvedený na útvar mestskej polície. Na útvare MsP predložil občiansky preukaz. Jednalo sa o Róberta P. Za priestupok proti verejnému poriadku (neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa) bol doriešený v blokovom konaní na mieste.

02.39 hod. Prostredníctvom operátora tiesňovej linky 112 prijatý telefonát od Simony V., ktorá uviedla, že ju z prevádzky Enjoy vyniesli vyhadzovači na Mariánske námestie a odmietajú ju vpustiť dnu aby si mohla vziať osobné veci. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, kontaktovaný vedúci prevádzky, ktorý uviedol, že menovaná je problémová zákazníčka, ktorá obťažuje iných návštevníkov. Dôvodom jej vyvedenia z prevádzky bola jej snaha tancovať na barovom pulte. Tiež uviedol, že v minulosti sa prezentovala veľmi agresívnym správaním keď napadla pracovníkov ochranky vreckovým nožíkom a slzotvorným sprejom. Za prítomnosti hliadky MP si zobrala všetky osobné veci a z prevádzky odišla. Následne na Mariánskom námestí začala požadovať riešenie prípadu s tvrdením, že bola fyzicky napadnutá členom SBS. Poučená o možnosti regresného konania,  bez viditeľných zranení s veľmi neštandardným správaním, ktoré pravdepodobne spôsobila nadmerná konzumácia alkoholických nápojov alebo aplikácia psychotropnej látky.

04.40 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil bitku viacerých osôb na ul. Bottová v blízkosti prevádzky Centauri. Hliadkou MP na mieste zistená skupina podnapitých osôb, ktoré sa navzájom verbálne napádali. Na zemi ležal jeden muž, ktorý mal silne krvácajúce zranenie v oblasti tváre (pravdepodobne zlomený nos). Po stabilizovaní a čiastočnej upokojení situácie zistené, že poškodený muž Juraj B., bytom Martin mal verbálne uraziť priateľku jedného z útočníkov po čom ho dvojica /Marek P., a Lukáš H., obaja bytom Turie/ fyzicky inzultovala. Na miesto sa dostavili hliadky PZ SR, ktoré si prevzali ďalšie riešenie. Zraneného muža si prevzali do privolaní zdravotníci.

20:35 hod. Operačný tiesňovej linky HaZZ Žilina požiadal hliadky MP o častejšie kontroly na  ul. T. Ružičku a v okolí, nakoľko ich posádka na mieste vykonáva opakovaný zásah pre horiaci kontajner na komunálny odpad. V čase 21:00 hod spojovateľ tiesňovej linky 112 nahlásil ďalší horiaci kontajner na ul. J. Fándlyho následne ďalší na ul. Komenského. Hliadkami MP vykonaná opakovaná kontrola uvedených lokalít aj okolia. Okolie taktiež monitorované kamerovým systémom MP.

Okrsok Vlčince:

21:13 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom štyroch osôb, ktoré v priestore pri večierke Arboreum na ul. Bulharská hádžu kamene do plechovej garáže. Hliadkou MP na mieste zistené osoby zodpovedajúce popisu. Dve mladistvé osoby podrobené dychovej skúške, nakoľko javili známky požitia alkoholu. Jednalo sa o osoby Martin G., s pozitívnym výsledkom a Andrej J., u ktorého bol výsledok dychovej skúšky negatívny. Na mieste ani v blízkom okolí nezistené poškodenie majetku.

Okrsok Solinky:

00:30 hod. Hliadkou MP v blízkosti staveniska diaľničného privádzača na ul. Obvodová bola  zistená osoba, ktorá sa po spozorovaní hliadky rozbehla cez trávnatú plochu smerom na prímestskú časť Bytčica. Nakoľko bolo jej správanie podozrivé, bola hliadkou MP dostihnutá a požiadaná o vysvetlenie svojho konania. Jednalo sa o Roman T., bytom Kunerad. Menovaný bol vyťažený spoločne s hliadkou PZ SR, pričom uvádzal, že sa bol prejsť, respektíve, že bol behať. Neďaleko miesta sa nachádzalo jeho vozidlo Peugeot, v ktorom sa nachádzali okrem rôznych osobných vecí aj 3 kusy prázdnych plastových bandasiek. Zistené skutočnosti boli postúpené kompetentným orgánom /odbor majetkovej kriminality OKP PZSR/.

Okrsok Hájik:

19:25 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom veľkého ohňa v priestore pod obytnými domami na ul. Petzvalova. Hliadkou MP na mieste prejednané štyri priestupky v zmysle VZN 15/2009 (voľné spaľovanie odpadu). Páchatelia priestupku Peter K., Oliver M., Martina G., a Kevin Erik W., doriešené BP. Oheň uhasený.

22:05 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom pohybu diviaka medzi panelákmi na ul. Baničova. Hliadkou MP na mieste zistený diviak, ktorý mal krvácajúce zranenie v oblasti zadnej nohy. Po telefonickom vyrozumení sa na miesto dostavil správca revíru Hubertus, ktorý uviedol, že zranenia sú malého rozsahu a nie je nutný odchyt a následný odstrel. Zver odplašená mimo obytnú zónu. V čase 23:10 hod. na ul. Jedlíkova opätovne spozorované 3 diviaky, ktoré boli hliadkou MP monitorované a následne odplašené.

 

ARCHÍV - Pýtajte sa náčelníka ...

V časti KONTAKTY - bol vytvorený Archív - pýtajte sa náčelníka.

Tu budú presúvané Vaše diskusné príspevky, ktoré boli zodpovedané. V prípade, že budete mať nejaké nové pripomienky, alebo budete chcieť reagovať neskôr na dannú tému v Archíve - treba v časti KONTAKTY - PÝTAJTE SA NÁČELNÍKA - vytvoriť novú diskusiu.

 

Ďakujeme...

 

ARCHÍV - Pýtajte sa náčelníka

POĎAKOVANIA...

 

email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom chodníku. Pri páde som utrpel otras mozgu s následnou stratou koordinácie a súčasne som si pri páde narazil a natiahol šľachy a kosti pod oboma kolenami. Výsledkom pádu bolo,že som nedokázal nie len chodiť, ale vôbec sa postaviť na nohy. Chcem vysloviť podakovanie dvom mestským policajtom, identifikačné číslo 085 a 008, ktorí mi svojou ochotou a činnosťou pomohli dostať sa domov.                                                    Flimel             


email ........... Chcem poďakovať za vysoko profesionálny a ľudský prístup operačnému dôstojníkovy MP a MP v ranných hodinách piatok 7.12.2018 pri riešení dopravnej situácie na ulica Kamenná oproti Kinekusu kde dochádzalo ku kolízii vozidiel s chodcami po zabratí chodníka stavebnou firmou, dakujem Peter
[GDPR] Newsletter súhlas ............ ÁNO


email ........... Dobrý deň, chcem vyjadriť pochvalu a poďakovať ešte raz hliadke, ktorá mala službu dnes v noci, t.j.13.9.2018 a hliadkovala na sídlisku Vlčince, zazvonili mi pri dverách a upozornili ma, že mám na aute zapnuté výstražné svetlá, nech si ich idem vypnúť, aby sa mi nevybila baterka... Este raz ďakujem za prístup týchto pánov, chovajú sa presne podľa hesla Pomáhať a chrániť... Poprosím Vás, aby ste im tlmočili moje poďakovanie, s pozdravom M. Chňapeková  


Vážený pán náčelník,

dovoľte mi, pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017, poďakovať Vám a Vašim zamestnancom za spoluprácu pri zabezpečení bezpečnosti žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline pri príchode do školy cez prechod pre chodcov na veľmi frekventovanej ulici Hálkova.

Vašou zásluhou nedošlo k žiadnej dopravnej nehode a prítomnosť mestských policajtov zvýšila povedomie našich žiakov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Vaša práca preventívne pôsobí aj na vodičov osobných a nákladných automobilov.

Rovnako si vážime prácu hliadok Mestskej polície v Žiline pri realizácii preventívnych aktivít v okolí školy, ktoré majú zamedziť protispoločenskému správaniu mládeže.

Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na spoluprácu v novom školskom  roku.

 

Ing. Václav Dostálek

riaditeľ školy

SSUŠ, Hálkova 2968/22, Žilina

0905 407 262

 


email ........... Dobrý deň touto cestou sa chcem poďakovať pracovníkom celej nočnej smeny z 6.7.2017 na 7.7.2017 na Hlinách 8 ulica Lichardova ,ktorá prijali moje hlásenie o skupine mladistvých ktorý sa zabávali prevracaním a kopaním do smetných nádob. Po veľmi krátkej dobe som si všimol že tieto nádoby skupinka nespratníkov vrátila naspäť. ďakujem za vybavenie.


email ........... jduris@azet.sk Dňa 6.2.2017 som privolal Mestskú políciu k domu č. 27, Drieňová ulica Závodie, kde po dvore behal veľký čierny pes, skákal na plot a svojou veľkosťou presahoval polovicou svojho tela ponad plot. Ako dôkaz mám foto. Privolať mestskú políciu som sa rozhodol kvôli tomu, že dňa 31. 1. 2017 z tohto domu preskočil plot pes a napadol môjho suseda, p. Závodského pri venčení svojho psa, ktorého mal na vodítku. P. Závodský ochraňoval svojho psa a pes z domu č. Drieňová 27 mu spôsobil zranenie na nohe, natrhol mu sval, prehrýzol žilu, zranenie bolo ošetrené desiatimi stehmi. Svedkom tohto napadnutia bola pani Kulová, tiež suseda, ktorá p. Závodskému poskytla pomoc. Majiteľ psa z domu Drieňová 27 bol niekoľko krát upozorňovaný susedmi, že má nízky plot na tak veľké plemeno a že pes môže preskočiť, ale aj môže svojím vyskakovaním na plot niekoho vyľakať a následne spôsobiť pád, zlomeniny atď. Rovnako aj ja po incidente som majiteľa domu upozornil, že v prípade, ak neupraví plot tak, aby pes neohrozoval okoloidúcich, privolám mestskú políciu. Majiteľ psa nerešpektoval upozornenia a nič neurobil preto, aby zabránil vyskakovaniu psa na plot, čo dospelo k preskočeniu plota a napadnutiu človeka. Privolaný policajt slušne a zrozumiteľne vysvetľoval pani žijúcej v spomínanom dome, že plot treba zabezpečiť proti preskokom, že je plot nízky. Vzhľadom k tomu, že dom sa nachádza pri základnej škole, po ulici sa pohybujú aj malé deti a vzhľadom na to, aby sa nič podobné nemohlo zopakovať, prosím mestskú políciu pri obchôdzke Závodia náhodne skontrolovať aj situáciu okolo domu Drieňová 27, či sa problém neopakuje. Zároveň chcem poďakovať privolanému policajtovi Mestskej polície za operatívnosť a profesionalitu pri riešení problému. S pozdravom Jozef Ďuriš.


email ........... Dobrý večer, chodievam večer do roboty peši.Pracujem ako sbs-kár.Som veľmi spokojný s prácou Mestskej polície v Žiline,pretože stretávam hliadky večer na autách pri rôznych rizikových miestach,kde by mohlo dôjsť k trestnej činnosti.Aj keď som potreboval pomôcť,vždy prišla hliadka tak cca do 5 - max 8 min,pomohli,poradili.Frekvencia hliadok štátnej polície,ktoré stretávam,je minimálna.Keď som potreboval niečo poriešiť,prišli aj do 30 minút.Cez deň,keď chodím do mesta vybaviť rôzne veci,stretávam dvojice hliadky Mestskej polície vykonávať obchôdzku peši.Viackrát som videl,ako ich ľudia zastavili a pýtali sa napr.na nejakú ulicu,hliadka bola vždy ochotná a ľuďom poskytli potrebné informácie.Podľa môjho názoru,sú na vysokej morálnej a profesionálnej úrovni.Vážim si Vašu prácu.


Dobry den,

dakujeme Vasim pracovnikom, kt. nam pomohli 1.11.2016 pri Starom cintorine, ked sa nam vybila baterka v aute. Sme z Banskej Bystrice a vdaka nim a dalsej hliadke, kt. dosla so startovacimi kablami, sme mohli bez problemov pokracovat v ceste a dostat sa v sviatocny den domov.

Nech sa Vam dari.

S pozdravom,
rodina Durnikova


Vážení,

 

dňa 7. 3. 2016 sme pri vybavovaní občianskeho preukazu na MsÚ v Žiline zabudli peňaženku nášho syna Martina Beňka s dokladmi a obnosom finančných prostriedkov.

 

Vyslovujeme veľkú vďaku Mestskej polícii v Žiline, pracovníkom 005 a 027 za promptné oznámenie a vrátenie stratených vecí.

 

Taktiež pracovníkom MsÚ v Žiline za odovzdanie týchto predmetov polícii.

 

Ďakujeme!

 

Ste verní svojmu poslaniu: Pomáhať a chrániť!

 

S vďakou a s pozdravom

 

Mária  B e ň k o v á

 


Vážený p.náčelník,


dovoľte mi s veľkou úctou a rešpektom vyjadriť poďakovanie Vášmu policajtovi so služobným číslom  063 za profesionálny prístup pri plnení si svojícj pracovných povinností.

Dňa 10.6.2015  som svojím nedopatrením zabudla pracovnú tašku na Mariánskom námestí,ktorá po ohlásení straty bola veľmi rýchlo nájdená.

Môj pocit zúfalostí sa zmenil na radosť,že máme ľudí ,ktorí sú zodpovední,svedomití a takýto si zaslúžia veľkú vďaku.

 


Chceme poďakovať za pomoc.

V noci okolo 24,00 hod.  sme zablúdili v Žiline, zišli sme zlým zjazdom a hľadali sme cestu na Čadcu. Vaši policajti, dvaja mladí chlapi, veľmi milí a usmiaty sami od seba prišli k nám na benzínovej pumpe a pomohli nám dostať sa na hlavnú cestu zo Žiliny do Čadce. Veľmi im ďakujeme. Vďaka tým policajtom sme bezpečne vyšli z mesta. Veľmi prosíme poďakovať  spomenutým policajtom.

Agnieszka i Lukasz, sasiedi z Katowic.


POĎAKOVANIE. 

Vážený pán náčelník,

chcem sa touto cestou poďakovať za veľmi profesionálny a promtný prístup Vášho podriadeného, mestského policajta -kynológa, služobné číslo 074 pri riešení týrania zvierat-psov u rómskej rodiny pri Vurale, ktorý som nahlásila v poobedných hodinách, dňa 4.3.2015. Hneď druhý deň ráno, vďaka tomuto úžasnemu človeku bol prípad vyriešený. Odobral od nich 2 feny a jedno štena. Nachádzajú sa v Útulku Žilina.

Veľmi chcem poďakovať aj za jeho slušné vystupovanie a vskutku profesionálne analyzovanie situácie a následne riešenie.

Po veľmi dlhej dobe som mala takýto príjemný pocit z odvedenej práce a pocit, že niektorí ľudia sú naozaj na svojom mieste .

Veľmi si vážim skutočne fungujúcich ludí, ktorí sa len nepriživujú na systéme a svedomito si plnia svoje poslanie.

Ešte raz ĎAKUJEM a prajem Vám čo najviac takto spoľahlivých podriadených.

S pozdravom

Magdalena Schwarzova

 


POĎAKOVANIE.

 

email ........... Dobry den, rada by som vyjadrila podakovanie prislusnikom Mestskej policie, ktori v piatok sprevadzali mikulassky sprievod a operativne ihned pomohli pri rieseni strateneho dievcatka. Ochotne a s milym pristupom.


POĎAKOVANIE.

email ........... ďakujeme Vám a vašej hliadke ktorá našla mobil nášho syna. ste super rod.Synáková


email ........... Vážený pán náčelník, chcela by som vysloviť vrelé poďakovanie vašim kolegom (osobné čísla: 066,008,059,013), ktorí mi nezištne pomohli. Cestou z práce 19. 11. 2014 som dostala defekt na frekventovanej križovatke ul. V. Spanyola smerom na Predmestskú. Zaparkovala som pri garážach na Predmestskej. Zastavila sa pri mne hliadka a pomohli mi vymeniť koleso. Bola tma, mrholilo a auto stalo v blate. Kým mi prišiel na pomoc manžel, koleso bolo vymenené. Ešte raz dáma a páni - veľké ďakujem.

Dana Bolibruchová


 

Vážený pán primátor a vážený pán náčelník!

Chcela by som vyjadriť obrovskú vďaku a nesmiernu úctu a nesmiernu úctu včerajšej nočnej hliadke mestskej polície a os. čislami 093 a 085 za pomoc pri probléme s defektom a následnou výmenou rezervy vo dvore na Bulvari.

Veľmi si vážim, že mi pomohli a týmto im zo srdca ĎAKUJEM. Milota

 


Dobrý deň,

 

Aspoň týmto emailom by som chcel vysloviť velkú vdaku mestu, parkovacej spoločnosti, mestskej polícii Žilina a všetkým kompetentým za to, že po ôsmych rokoch nám už pred našimi okanmi nestoja neoprávnene stojace vozidlá taxi služby LUNA, aj keď neoprávnene nadalej stoja na druhej strane považujem za absolutný úspech, že sme po rokoch  neprisposobivých dostali z rezidentských miest.

Tým pádom už neprisposobivý neznečistujú rezidentské miesta pred našim vchodom a pevne verím, že sa aj zredukujú neustále konflikty, ktoré tam vyvolávajú majitelia taxi LUNA.

Naozaj nikomu neprajem, aby musel žiť s neprisposobivými a denne počúvať rôzne vyhražky, takže ešte raz velká vdaka za podporu a porozumenie.

ĎAKUJEME,

Martin Harvanek  a obyvatelia ulice Rybníky.

 


Vážený pán primátor, vážený pán náčelník,

v mene našej organizácie by som sa chcela poďakovať mestskej polícii v Žiline za príkladnú spoluprácu s našou organizáciou. Mestská polícia a zvlášť kynológovia sú vždy ochotní promptne zareagovať, keď treba pomôcť týraným zvieratám.

Pevne verím, že naša spolupráca bude naďalej úspešne pokračovať.

S pozdravom

 

Mgr. Mária Sliacka, inšpektorka Slobody zvierat


 

email ........... Dobrý deň.

Aj keď s menším oneskorením (pracovná vyťaženosť), ale predsa, chcem sa poďakovať všetkým pracovníkom MP, ktorí sa podieľali na odstránení dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel s neplatnými STK a EK, ktoré si tu odstavili neporiadni a arogantní vodiči a blokovali tak parkovacie miesta na ul.Bulharská.

Rovnako im ďakujem za riešenie situácie okolo bývalej ZŠ Moskovská, v areáli ktorej sa dennodenne stretávali partie tínedžerov, neraz sa správali hlučne, rozbíjali vybavenie, chodili po strechách...Vážim si, že si plnia svoju neľahkú prácu takýmto spôsobom.

Ešte raz ďakujem a prajem príjemný deň.


Dobrý deň.

V piatok 7. júna 2013, sme mali školský výlet pri Vodnom diele Žilina. Jeden zo žiakov náhle odpadol. Našťastie išiel okolo práve službukonajúci príslušník mestskej polície 068 a hneď podal pomocnú ruku a organizoval záchranu nášho žiaka. Chcem vyjadriť poďakovanie Mestskej polícii v Žiline a jej príslušníkovi 068 za rýchly a rozhodný zásah a pomoc. Príslušník mestkej polície 068, nám veľmi pomohol pri záchrane nášho žiaka, ktorý náhle odpadol a našťastie bol práve v jeho blízkosti a hneď nám pomohol riešiť vážnú situáciu pri jeho záchrane. Chcem mu vyjadriť poďakovanie za veľkú pomoc v núdzi. Zabezpečil nám aj sanitku a odbornú lekársku pomoc pri jeho záchrane. Zároveň chcem vyjadriť aj svoje poďakovanie Falck Záchranná a.s., jej pracovníkom: MUDr. M. Tóbikovi a jeho tímu, záchranárke: p. Paulíkovej, vodičovi: Šelingovi, za rýchlu pomoc pri záchrane života nášho žiaka.

Viem, že si plnili "len svoju prácu", ale aj tak si zaslúžia poďakovanie aj pre ich morálne ohodnotenie a motiváciu pre ďalšiu ich prácu. Zvlášť v dnešnej dobe, keď len kritizujeme, znevažujeme prácu druhých, nevážime si ľudí okolo nás a nevieme vyjadriť svoje poďakovanie. Ďakujem, Pšanecký.


Dobrý večer,

touto cestou by som sa chcela poďakovať policajtom MsP Žilina, ktorí ma upovedomili v sobotu ráno - 22.9.2012., že bola ich hliadkou nájdená moja peňaženka, ktorá mi bola odcudzená, pravdepodobne na Hlinkovom námestí. Ľudia väčšinou kritizujú ich prácu, ale v mojom prípade môžem povedať, že to sobotné ráno bolo veľmi príjemné, už tým, akým spôsobom mi telefonovali.

Veľmi pekne ďakujem a prajem celému oddeleniu veľa takých čestných policajtov.

S pozdravom

Marcela Sliviaková.

(pozn. prepis emailu)


Dobrý deň,

chcem sa touto cestou ešte raz poďakovať pracovníkom Vášho odd. MP Žilina za zodpovedný prístup k zdandlivo banálnemu problému -  dňa 17. 12. 2011 som nahlásila zatúlanie 6. mesačného zlatého retrivera (Badyho),v lokalite Žiline-Trnové, kde na Ul. Na Bárek  č. 9, sídli Domov sociálnych služieb, N. O. Clementia, pre ktorého sme psíka pred pár dňami nadobudli. V nestráženom okamihu vybehol za opatrovateľkou, ktorá ráno končila službu a keďže ešte nepozná okolie, stratil sa.

Predovšetkým ďakujem policajtovi,  ktorý mal 18. 12. službu a dal si skutočne námahu a psa pohľadal. VEľMI MILO MA TO PREKVAPILO /Iste viete, že toto plemeno je vhodné na kanysterapiu, a  preto jeho straty by mi bolo ľúto, nielen ako riaditeľky zariadenia, ale predovšetkým ako majiteľky, ktorá ho má na starosti.

Mgr. Marta Filipová,


Prajem príjemný večer.

Nakoľko rok 2011 končí, týmto Vám a Vašim kolegom ďakujem za spoluprácu pri riešení podnetov obyvateľov územného obvodu Vlčince, ktorá bola touto elektronickou formou, ale aj priamo Vašou účasťou na našich zasadnutiach výboru č. 4 pri priamom a osobnom strete s našimi obyvateľmi. Práve tam sme sa dozvedali o Vašej práci v teréne a tam sme boli usmernení, kde častejšie hliadkovať, na čo sa zamerať a podobne.

Preto aj ďalej posúvam poďakovanie od našich obyvateľov za Vašu činnosť, ktorá je podľa nich badateľne dôslednejšia a častejšia v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Od poslednej elektronickej informácie, ktorú som Vám predložila, neboli podané nové konkrétne podnety. Snáď preto, že na lepšie si ľahko človek zvykne, keby bol problém, okamžite to máme oznámené.

Osobitne chcem v mene nášho výboru poďakovať pánovi Janošíkovi, ktorý trpezlivo poskytoval na zasadnutiach výboru „prednášky“ o postupoch mestskej polície, o postupoch pri oznamovaní skutkov, ktorých sú ľudia svedkami a poskytoval cenné rady ľuďom, ktorí sa ho pýtali na správanie sa v rôznych situáciách.

Preto Vám všetkým prajem do roka 2012 veľmi veľa síl, dôvtipu a vytrvalosti pri riešení všetkých vecí, s ktorými sa stretnete. V prvom rade však zdravie šťastie a pocit pohody v kruhu rodín Vám praje

výbor č. 4 Vlčince.

OZNÁMENIE

Oznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod.

prejednávať priestupky zistené Mestskou políciou Žilina a iné podania na území sídliska

Hájik aj v budove Okrsku MP Žilina Hájik na ulici Korzo číslo 31.

 

Oznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 08:30 do 14:30 hod.

prejednávať priestupky zistené Mestskou políciou Žilina a iné podania na území sídliska

Vlčince a prímestských častí  Rosinky a Trnové aj v budove Okrsku MP Žilina

Vlčince na ulici Nanterská číslo 29.

 

Oznámenie pre vodičov ZŤP

Nakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  státím vozidlami s parkovacím preukazom na parkovacích miestach označených dopravnou značkou č.  IP 16 / parkovisko reservé, s dodatkom pre koho je rezervované/   a dopravnou značkou č.  IP 17a    / platené parkovanie /,  Mestská polícia Žilina poskytuje výklad k používaniu európskeho parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.

Parkovacie miesto s vyhradeným státím sa podľa prílohy č.1. vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.  ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov označuje dopravnou značkou č. IP 16, ktorá označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie len pre určité vozidlo, napr. pre osoby so zdravotným postihnutím /s dodatkovou tabuľkou č. E 15/. Na dopravnej značke môžu byť vyjadrené aj ďalšie údaje týkajúce sa napr. polohy a dovoleného spôsobu státia, času, atď., príp. sa tieto môžu uviesť aj na dodatkovej tabuľke č. E 12, ktorá určuje pre koho je priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím určený.

Zákon č.8/2009 Z. z. – o cestnej premávke v § 44 – „Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz ustanovuje v súlade s doterajšou právnou úpravou označenie vozidiel, ktoré sú vedené alebo ktorými sú prepravované určité kategórie osôb a na ktoré sú ostatní vodiči povinný brať ohľad. Rovnako upravuje, ktoré povinnosti nemusia vodiči takýchto vozidiel dodržiavať.       V ods. 7 uvedeného paragrafu sa hovorí : vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím     / dopravná značka č. IP16 s dodatkom E15/. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm.  b., zák. 8/2009 Z. z. a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny, pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona „.

Z dikcie citovanej platnej právnej úpravy vyplýva, že vodič s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím nemôže zastaviť a stáť na parkovacom mieste s vyhradeným státím /č. IP 16/ a na parkovacom mieste s plateným státím / č. IP17a/, pokiaľ predmetné vozidlo  nespĺňa povinnosti  vyplývajúce z predmetných značiek.

 

Mestská polícia Žilina

Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči

 

Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo +421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

 

Mestská polícia Žilina

OZNÁMENIE

Mestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na dodržiavanie prevádzkového poriadku, predovšetkým na dodržiavanie čistoty a poriadku.

Z dôvodu poškodenie futbalových bránok nie je možné ich ďalej používať, nakoľko by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia návštevníkov ihriska.

V prípade zistenia úmyselného poškodzovania zariadenia ihriska prosím kontaktujte mestskú políciu na bezplatnom telefónnom čísle 159.

 

Mestská polícia Žilina

NAPÍŠTE NÁM

V menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám.

Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše otázky, postrehy, alebo iné požiadavky na prácu MP. Ak nebude zadaná emailová adresa, Vaša správa nebude doručená, systém ju bude ignorovať.

Kompetentný Vám na Vami zadanú adresu odpovie.

 

S pozdravom MP Žilina

Hlučný sused

Názov príspevku : 

Hlučný sused

Autor : 

Mirka

Email : 

domanicka@centrum.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-21 19:50:46

Text príspevku : 

Dobrý deň, bývame v byte na Vlčincoch a pred Vianocami sa nad nám nasťahovali noví susedia asi nie starší ako 30 rokov. Počas dňa si nahlas púšťajú hudba, hádajú sa a trieskajú všetkým, čo im príde pod ruky. Niekedy máme pocit, že sa ku nám prepadnú. Boli sme ich niekoľkokrát upozorniť, aj domovník ich bol napomenúť, ale nič nepomohlo. Chcela by som vedieť, či môžeme zavolať MP v prípade, že rušia kľud aj počas dňa. Je to totižto dosť neúnosné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: Hlučný sused

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-22 11:49:13

Text príspevku : 

Dobrý deň, zavolať hliadku MP môžete, ale moc Vám cez deň v tomto smere nepomôžeme. Hliadka môže maxim. upozorniť susedov na ich nevhodné správanie a hluk voči ostatným susedom, čo zrejme budú po čase ignorovať. Zákon hovorí jasne, kedy je rušený nočný kľud - od 22:00 do 06:00 hod., vtedy môže MP zasiahnuť. Vo Vašom prípade by som odporučil podať oznámenie na Obvodný úrad v Žiline, oddelenie priestupkov vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Vhodné by bolo zapísať do oznámenia svedkov, resp. susedov, ktorým vadí hluk neprispôsobivých susedov. Využiť môžete aj link na webe http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_zilina_1/ovvs/priestupky/podanie_oznamenia.pdf Ak konanie bude pretrvávať aj naďalej, brániť sa tiež môžete v občiansko-právnom konaní súdnou ochranou v zmysle Občianskeho zákonníka.

 

Názov príspevku : 

Re: Re: Hlučný sused

Autor : 

Mirka

Email : 

domanicka@centrum.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-22 18:32:02

Text príspevku : 

Ďakujem pekne za radu. Pekný deň

 

Parkovanie Hypertesco

Názov príspevku : 

parkovanie hypertesco

Autor : 

Jozef

   
   

Dátum vloženia : 

2012-02-23 22:51:15

Text príspevku : 

Dobry den Dna 17.2. 2012 okolo 15-16hod. som dostal pokutu za udajne nespravne parkovanie (pre vozickarov).Bolo vela snehu, prsalo, ponahlal som sa.Dnes som siel do Tesca a pozrel som sa kde som dostal pokutu a zistil som ze som pokutu 30e dostal nepravom od prislusnika mestskej policie lebo som stal hned vedla vyhradeneho parkovacieho miesta cize Vas mestsky prislusnik konal zle a nepravom mi osadil papucu.Podla mna dobre vedel o co sa jedna lebo bol nervozny pokial som nevytiahol peniaze a zaplatil pokutu.Je mi jasne ze peniaze uz neuvidim ale som proti takymto konanim a velmi ma to nastvalo.Som presvedceny ze o tom mest. policajt vedel ze stojim spravne a len skusal ci sa necham oklamat/nachytat.(Mam svedka)Myslim si ze keby som mal ZA znacku tak sa na mna ani nepozru.Bol by som rad keby ste si toto presetrili!!! Na bloku na pokutu mam napisane perom co mi napisal vas policajt : 078 17.2.12 IPI6 a vytlacene blok. č. 100901-3. Pripadne viem dolozit Bol by som rad keby ste sa mi k tomuto vyjadrili pripadne pridem osobne. Dakujem Jozef

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: parkovanie hypertesco

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-27 08:37:44

Text príspevku : 

Dobrý deň, priestupok som preveril a nezistil pochybenie príslušníka MP. Pokiaľ máte však iný názor, máte právo podať trestné oznámenie. Upozorňujem však na skutočnosť v zmysle zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb., § 84 ods. 3 - proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Zároveň je nutné uviesť, že zákon o priestupkoch ani iný všeobecne záväzný právny predpis upravujúci predmetnú oblasť, nepozná inštitút odpustenia, resp. zníženia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím (blok).

 

Názov príspevku : 

Re: parkovanie hypertesco

Autor : 

spravodlivý

Email : 

emo@emo

   

Dátum vloženia : 

2012-02-24 18:17:19

Text príspevku : 

pekne napísaný príspevok, len mi nie je jasné prečo si zaplatil pokutu keď nebola oprávnená ??

 

 

Názov príspevku : 

 

 

Re: Re: parkovanie hypertesco

Autor : 

Jozef

Email : 

jozef.cmelik.ml@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-02-29 15:36:05

Text príspevku : 

Dobry den. Mam iny nazor.Skoda pre mna ze som si neodfotil auto s papucou tak ako stalo zaparkovane na udajne vyhradenom mieste pre vozickarov inac by som to riesil. Ved Vas prislusnik MP musel odfotit moje auto ako je zaparkovane ci nie???Asi tie fotky uz neexistuju inac by ste mi dali za pravdu. Nemam co k tomu dodat dostal som pokutu za spravne parkovanie.Mal som sa lepsie pozerat.Dufam ze inym sa toto nestane

 

Názov príspevku : 

Re: Re: parkovanie hypertesco

Autor : 

Jozef

Email : 

jozef.cmelik.ml@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-02-25 09:30:07

Text príspevku : 

Na to som prisiel az neskor ked som siel na nakup.Zisiel sneh (vtedy bola kalamina 17.2.) Vedel som presne kde som stal lebo som mal vedla seba hned box na nakupne voziky.A tam je to miesto kde sa este moze stat

Štatistický prehľad priestupkov 2012

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún

2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1929

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 759

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 924

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 889

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj

2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2020

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 733

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1747

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 901

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2354

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 704

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Október 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1839

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1001

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2677

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 809

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2145

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 951

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1816

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 722

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2298

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 936

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1594

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 685

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl

2012:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1878

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 863

Poškrabané auto

Názov príspevku : 

Poškrabané auto

Autor : 

Anka

Email : 

AnnaMaresova@zoznam.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-03-02 21:43:17

Text príspevku : 

Dobrý deň,bývame v Budatíne pri hlavnej ceste ,máme dve autá a malý dvor z garážou, takže jedno auto parkujeme cez deň pred domom ,keď idú deti zo školy skoro už pravidelne nám doškrabu auto asi s kľúčami (je to už na obidvoch stranach po celej dlžke auta).Máme to riešiť so školou? Prosím Vás o radu ako máme konať? Ešta dotaz: sú petardy povolené mimo Vianoc? Lebo u nás sa strieľa akokeby bol Silvester a náš pes už z tých petard zblbol.Ďakujem za radu.

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: Poškrabané auto

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-03-03 11:17:49

Text príspevku : 

Dobrý deň, škola môže preventívne upozorniť žiakov, nezodpovedá však za konanie mimo školského vyučovania. Uvedené konanie môže byť políciou kvalifikované podľa úmyslu a výšky škody ako priestupok alebo trestný čin poškodzovania cudzej veci. Podstatné je zistenie konkrétneho páchateľa a na základe toho ak nedôjde k dohode o náhrade škody je nutné si škodu uplatniť na príslušnom súde, ktorý môže o nej rozhodnúť. Používanie zábavnej pyrotechniky je na území mesta povolené v zmysle VZN č. 15/2009 iba v dňoch 1.1. a 31.12. príslušného kalendárneho roka. Pri zistení protiprávneho konania kontaktujte Mestskú políciu na tel.č. 159 alebo 041 5621166.

Premávka mot. vozidiel v hist...

Názov príspevku : 

Premávka motorových vozidiel v historickej časti mesta v nočných hodinách

Autor : 

občan99

Email : 

sulperazon@centrum.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-25 16:53:13

Text príspevku : 

Dobrý deň! V úvode chcem vysloviť poďakovanie za to, že najmä v posledných dňoch príslušníci MP dôsledne kontrolujú dodržiavanie VZN 15/2011 v súvislosti s vjazdom a zotrvaním vozidiel v historickej časti mesta. Ako obyvateľ s trvalým pobytom / platiacim daň v zmysle VZN/ preto vítam dôslednú kontrolu dodržiavania mestom stanovených pravidiel dopravy v centre mesta. Problém však vidím v dodržiavaní VZN v nočných hodinách a to aj v čase nočného kľudu. Najmä v piatok a sobotu v noci sú parkoviská napríklad na Dolnom Vale pri OTP Banke, hoteli Grand atd. plné cudzích automobilov. Samozrejme bez akéhokoľvek oprávnenia na vjazd do centra mesta. Posádky takýchto vozidiel nezriedka svojím hlučným správaním narušujú integritu bývania a spánku obyvateľov uvedených častí. Situácia sa neustále zhoršuje, pretože si tu zvyklo v noci parkovať čoraz viac automobilov, pretože nie sú nijako sankcionované. VZN 15/2011 je pritom v platnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Platným povolením sa pritom v zmysle VZN musia preukázať aj parkujúci na súkromných plochách historickej časti mesta. Neregulovaná a pomerne intenzívna premávka neoprávnených vozidiel v historickej časti mesta v nočných hodinách je pritom výsmechom tým obyvateľom, ktorí sa stanoveným pravidlám prispôsobili. Moja otázka na MP teda znie: Je možná ešte intenzívnejšia kontrola statickej dopravy v historickej časti mesta v zmysle VZN 15/2011 v nočných hodinách v horeuvedených lokalitách? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: Premávka motorových vozidiel v historickej časti mesta v nočných hodinách

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-27 09:01:16

Text príspevku : 

Dobrý deň, som rád, že občania vnímajú prácu MP v pešej zóne. Máte pravdu, zintenzívnili sme kontrolu v pešej zóne aj s ohľadom na povolenia, resp. dane za vjazd, ktoré strácajú platnosť. Môžem Vás ubezpečiť, že kontroly v zmysle platného VZN 15/2011 sa nevykonávajú iba cez deň, ale aj v noci so zameraním na víkendy, kedy do centra prichádzajú ľudia za zábavou. V tomto smere pripravujeme ďalšie opatrenia v pešej zóne na vodičov vozidiel nerešpektujúcich zákon.

Dvojitá spravodlivosť...

Názov príspevku : 

Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

Peter

Email : 

peter.mrvecka@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-03-03 09:12:55

Text príspevku : 

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na parkovanie pri Auparku vyhradenom pre LPG vozidlá - je tam možné zaparkovať alebo sa na ne vzťahuje zákon č. 8/2009, § 25,odst 1, písmeno n)? V prípade ak áno ako je to zo státim ZTP vozidiel na takto vyhradenom priestore? Stalo sa mi že ja som pokutu dostal za státie na tomto mieste a keď som na vozidlo ZTP upozornil hliadku - tak ma odbili zo slovami že teraz riešia mňa. Zaujímavé bolo že dané vozidlo zrejme patrí niektorému z pracovníkov SBS v Auparku... Celú vec mám fotograficky zdokumentovanú a samozrejme sa nachádza pod kamerovým systémom Auparku. Aký je Váš názor na postup pracovníkov mestskej polície? fotografie sú na http://natankuj.sme.sk/poradna/603-dvojita-spravodlivost Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-03-07 11:10:17

Text príspevku : 

Dobrý deň, skutočnosť že vozidlo označené symbolom ZŤP stálo na mieste vyhradenom pre vozidlá LPG ešte neznamená, že priestupok nebol zadokumentovaný a objasňovaný. V zmysle zákona o obecnej polícii nie je možné použiť donucovací prostriedok - "papuču" na takto označené vozidlo. Nepíšete konkrétne informácie (dátum, čas, číslo policajta...), neviem sa objektívne vyjadriť k danému priestupku vodiča ZŤP a postupu hliadky MP. V § 44 zákona o cestnej premávke sú uvedené všetky pravidlá parkovania vozidiel označených osobitnými symbolmi. V zmysle tohto ustanovenia nemôže na uvedenom mieste parkovať vodič s vozidlom ZŤP. Môžte ma kontaktovať aj mailom, alebo telef.

 

Názov príspevku : 

Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

ľia Muromec

Email : 

fako@fako

   

Dátum vloženia : 

2012-03-03 20:03:34

Text príspevku : 

To je pekné , že píše dostal si pokutu tak treba rýchlo udať aj suseda..Ty si Slovák ??

 

Názov príspevku : 

Re: Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

peter

Email : 

peter.mrvecka@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-03-04 18:38:22

Text príspevku : 

tu nejde o pokutu ale o o to, ze vozidlo patrilo pracovnikovi Auparku Sbs ktory,mestsku policiu na mna zavolal....

 

Názov príspevku : 

Re: Re: Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

San - dokan a perla s labuánu

Email : 

pišza@pišta.com

   

Dátum vloženia : 

2012-03-04 20:34:11

Text príspevku : 

možno volal, možno nie ..spravodlivosť neexistuje, ak bolo vozidlo SBS oni majú výnimku tak hovorí zákon..to, že sedeli v Auparku na káve...žiaľ

Názov príspevku : 

Re: Re: Re: Re: Dvojitá spravodlivosť?

Autor : 

peter

Email : 

peter.mrvecka@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-03-05 19:16:43

Text príspevku : 

No len s tým rozdieľom že keby si sa pozrel na sme tak zistíš že to bolo ZTP vozidlo a nie vozidlo SBS...

Štatistický prehľad priestupkov 2017

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JÚN 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2334

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 896

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac DECEMBER 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1464

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 749

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac MÁJ 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1905

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 698

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac NOVEMBER 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1679

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 669

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac APRÍL 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2129

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 871

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac OKTÓBER 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1935

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 725

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac MAREC 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2256

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 801

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac SEPTEMBER 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1573

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 583

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac FEBRUÁR 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2228

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 801

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac AUGUST 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1380

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 649

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JANUÁR 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1541

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 689

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JÚL 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1609

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 712

Vyhradené miesto na parkovanie.

Názov príspevku :

Vyhradené miesto na parkovanie

Autor :

Marián

Email :

tttomino@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-01-24 11:09:51

Text príspevku :

Dobrý den prajem pán Ing. Milan Šamaj.Mal by som na Vás otázku týkajúcu sa vyhradeného miesta na parkovanie a to, platnosti takejto značky. Stala sa mi taká nemyla vec, keď deň do zadu osadili značku vyhradujucu parkovanie ZTP. Ja som prišiel v noci z práce domov a bolo tam voľne miesto a nevšimol som si že je tam značka ZTP, keďže tam bývam už dvadsať rokov tak som parkoval po pamäti ( ja viem je to moja chyba ).Pokutu som zaplatil na mieste. Ale chcem sa Vás opýtať je takáto značka už platná pokiaľ je osadená v zemi ale nie je určené kde značka platí, keďže nie je vyznačená na zemi značením (farbou). Či už je takéto miesto na parkovanie oficiálne platné keďže zjavne ešte nebolo dokončené? Za odpoveď Vám veľmi pekne Ďakujem ...

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Vyhradené miesto na parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-26 14:43:51

Text príspevku :

Dobrý deň. Mrzí ma, že ste dostali pokutu, ale zvislé dopravné značenie v zmysle zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. je platné aj bez vodorovného dopravného značenia, nestráca význam. Má to logiku, inak by za súčasných klimatických podmienok bol v doprave chaos. Uvedená dopravná značka podľa vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke č. 9/2009 Z. z. sa používa najmä v kombinácii s vodorovným dopravným značením hlavne pre zrozumiteľnejšie vyznačenie miesta. Vodorovné značenie sa k zvislej DZ zrejmä doplní na jar za vhodného počasia.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Vyhradené miesto na parkovanie

Autor :

Marián

Email :

tttomino@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-01-27 12:19:46

Text príspevku :

Dobrý deň... Ďakujem Vám za odpoveď. Ja viem bola to moja chyba, že som si nevšimol tu značku ale keď som prišiel z roboty bola už tma a tu značku som si vážne nevšimol a ani ma nenapadlo že by tam mohla byt, keďže tam už bývam dosť dlho a parkoval som po pamäti a predtým tam nikdy nebola...Tu značku tam osadili asi deň pred tým. No čo už budem poučený pre druhy raz, len ma mrzí, že mam teraz záznam ako závažný dopravný priestupok a pritom som to naozaj naschvál neurobil...ešte raz Vám Ďakujem za Vašu odpoveď. Dovidenia

 

Mestský kamerový systém

Názov príspevku :

Mestský kamerový systém

Autor :

Makovický

Email :

koncord@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-01-24 11:24:49

Text príspevku :

Dobrý deň pán náčelník. Chcem sa Vás opýtať v akom štádiu je budovanie nového kamerového systému v Žiline. Bolo už začaté spomínané výborové konanie? Kedy môžu ľudia očakávať kvalitný a hlavne plne funkčný KS, ktorý by napomáhal bezpečnosti nášho mesta. Ďakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Mestský kamerový systém

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-26 13:12:24

Text príspevku :

Dobrý deň, verejná súťaž na dodávateľa kamerového systému je realizovaná príslušným odborom MsÚ, výsledok by mal byť známy 23.2.2012. Na Mestskej polícii v súčasnosti pripravujeme priestory pre umiestnenie kamier a obsluhu týchto kamier / občanov so zníženou pracovnou schopnosťou /. Vzhľadom na značnú finančnú náročnosť celého projektu, až 150 kamier, bude celý projekt rozložený na niekoľko rokov.

 

Názov príspevku :

Mestský kamerový systém

Autor :

Makovický

Email :

koncord@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-02-27 20:30:30

Text príspevku :

Dobrý deň p. náčelník, ďakujem Vám za predchádzajúcu odpoveď. Sú už známe výsledky verejnej súťaže na nového dodávateľa KS?

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Mestský kamerový systém

Autor :

Referent IS MP Žilina

Email :

hucko@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-03-08 10:52:09

Text príspevku :

Dobrý deň. V týchto dňoch prebieha verejná súťaž.

 

Pes

Názov príspevku :

pes

Autor :

xy

Email :

0907046356@orangemail.sk

Dátum vloženia :

2012-02-02 13:43:25

Text príspevku :

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s opakovaným problémom so psom a to konkrétne v Bytčici na ul. Na Záchrastí majiteľom je Ivan Grečnár, jedná sa o nemeckého ovčiaka, ktorý pravidelne v ranných hodinách, v čase približne od 7:30 až 7:45 v pracovných dňoch, keď obyvatelia toho domu vyťahujú autá z dvora, nechajú otvorenú bránu a pes zvykne vybiehať von, špiniť na chodník, ohrozuje vrčaním ľudí a to v čase keď idú ľudia s deťmi do školy a škôlky. Boli už viac krát upozornení, no bohužiaľ sú arogantní a čakajú asi na to kým pes niekoho nedohryzie alebo im z výkalmi ich psa z chodníka neokožuje niekto ich dom. Nakoľko máte presné informácie nebude problém si ich overiť. Ďakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: pes

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-07 10:00:10

Text príspevku :

Dobrý deň, hliadka MP vykonala niekoľko kontrol ohľadom uvedeného problému, avšak priestupok nezistila. Kontaktovaný bol majiteľ psa, ktorý bol preventívne upozornený na porušovanie zákona. Ak sa bude problém so psom opakovať, telefonicky kontaktujte operačné stredisko MP na č. 159 alebo 041 56 211 66. Hliadky budú priebežne ulicu monitorovať aj naďalej.

 

Názov príspevku :

Re: pes

Autor :

xy

Email :

0907046356

Dátum vloženia :

2012-02-09 18:43:56

Text príspevku :

Áno, ďakujeme, hliadky tam boli skutočne videné, ale bohužiaľ alebo našťastie momentálne skutočne pes nebehá, možno je to silnými mrazmi alebo majitelia dostali rozum. V každom prípade Vás budeme kontaktovať ak sa znova majiteľ psa bude chovať nerozumne. Ešte raz vďaka za promptné riešenie situácie. S pozdravom obyvatelia uvedenej ulice.

Návšteva a parkovanie ...

Názov príspevku :

návšteva a parkovanie

Autor :

Michal

Email :

carnecky80@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-11-01 16:51:35

Text príspevku :

Dobrý deň, bývam na Lichardovej uilici - pásmo 3, v blízkossti bydliska mám garáž, kde aj parkujem a rezidentská karta pre mňa nie je potrebná. Chcel by som sa informovať ako postupovať, keď ku mne príde návšteva a parkuje pred bytovkou ? V tomto rezidenstkom pásme nie sú automaty na parkovacie lístky.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: návšteva a parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-07 12:01:09

Text príspevku :

Dobrý deň, systém parkovania v meste spravuje Žilinská parkovacia spoločnosť (ŽPS), Mestská polícia kontroluje dodržiavanie dopravného značenia v súlade s platnou právnou legislatívou. Pre návštevy sú ŽPS vydávané krátkodobé parkovacie karty. Informáciu Vám poskytne aj uvedená spoločnosť na ul. Košická 2, alebo priamo na webstránke www.parkovaniezilina.sk.

 

hlasenia 3-17-6-2011
Pes

Názov príspevku :

pes

Autor :

anonym

Email :

romana.nguyenova@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2012-01-18 15:46:21

Text príspevku :

Dobrý deň, p. Šamaj, chcela by som vás poprosiť, či by ste nemohli posielať hliadky do Bánovej. Po našej ulici nám bežne chodia pustení bojoví psy. Bývajú tu rodiny s deťmi, boja sa chodiť na prechádzky s kočíkom... Už sa mi viacej krát stalo , že som sa s nimi zoči voči stretla v neskorú hodinu večer.Na ulici nikto nebol , aby mi pomohol. Veľmi som sa bála. Chcela by som vás poprosiť, či by ste to tu nemohli chodiť kontrolovať. Alebo čakáte, až keď sa niečo vážne stane? Vopred ďakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: pes

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-20 08:16:20

Text príspevku :

Dobrý deň. Nemám rád otázky typu "či čakáme či sa niečo stane". Samozrejme nikto nečaká na nešťastie, ale musíte si uvedomiť, že policajt nemôže byť vždy, hneď a všade na konkrétnom mieste. Nemuseli ste písať príspevok, stačilo zatelef. na 159 a hliadka by riešila situáciu okamžite. Majiteľ psa mohol byť identifikovaný. Pri takej rozlohe mesta a prímestských častí je systém hliadkovania rozdelený na "rajóny", Bánová je hliadkovaná tak ako ostatné prímestské časti a výsledky pravidelne konzultuje príslušný veliteľ oddelenia s poslancom MZ za Váš volebný obvod. Nekonkretizovali ste časť, ulicu, lokalitu výskytu priestupkov. Od včera je hliadka MP zameraná intenzívnejšie na uvedený problém.

 

Názov príspevku :

Re: Re: pes

Autor :

anonym

Email :

romana.nguyenova@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2012-01-21 09:15:35

Text príspevku :

Dobrý deň. Susedia na 159 volali... Ale stále sa s tým nič nerobí. Psy si stále chodia pustení po uliciach. A keď ich majiteľom hovoríme, že sa ich bojíme, nech si ich nechávajú v záhrade. Tak sa len zasmejú a odvrknú, že psy nič neurobia. Keby im aspoň náhubky dávali , ale nič. Ja vás chápem, že to nemôžete hneď riešiť..

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Re: Re: pes

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-21 10:44:02

Text príspevku :

Môžme hneď riešiť..., len potrebujeme vedieť konkrétne informácie, po čase objasňovať priestupok na základe indícií, bez dôkazov je takmer nemožné. Zatelefonujte na MP v čase zistenia páchania priestupku. MP hliadkuje Bánovú v režime, ako som už písal, ale nemôžeme tam pôsobiť 24 hod. denne.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: pes

Autor :

anonym

Email :

romana.nguyenova@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2012-01-22 19:02:26

Text príspevku :

Chápem, ďakujeme.

Parkovanie ...

Názov príspevku :

parkovanie

Autor :

Patrik

Email :

pku123@seznam.cz

Dátum vloženia :

2011-11-07 18:07:34

Text príspevku :

Dobry den prosim Vas chem sa spytat ako postupovat v nasledujucej situacii. Pri stati na parkovisku v bytovom subore HLINY 8 , mi jeden najomnik oznamil ze tam nemozem parkovat ze je to sukromna zona a ze ma moze dat odtiahnut. V celom areali nie je ziadna znacka ze by to bol sukromy pozemok a ani na parkovacom mieste nie je ziadna znazka typu P-Reserve. Ja tam parkujem rano za ucelom vylozenia syna do skoly co je ccca 10min. Dakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-09 11:49:40

Text príspevku :

Dobrý deň. Ak na uvedenom mieste nie je obmedzujúce dopravné značenie, alebo informácia o súkromnom pozemku, ktorý si môže majiteľ pozemku alebo správca zabezpečiť pred vjazdom iných vozidiel vhodným spôsobom napr. zábranou, popr.dopravným značením, nedopustili ste sa priestupku, neporušili ste zákon. Musíte si však dať pozor na "iné miesta, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov, určených na zásobovanie alebo parkovacích miest" - čo je dikcia zákona o cestnej premávke.

Veľká okružná - nastavenie semaforov.

Názov príspevku :

Veľká okružná - nastavenie semafórov

Autor :

Lenka T.

Email :

lenkat89@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-11-16 20:06:12

Text príspevku :

Dobrý večer, často chodím cez prechod pre chodcov na ulici Veľká okružná z ulice Komenského smerom do centra mesta a vždy, keď tade prechádzam (samozrejme na zelenú), tak skoro žiadny vodič mi nedá prednosť, ani keď ide skupinka chodcov a niekoľkokrát ma skoro zrazilo auto a tiež aj iných ľudí a to všetko preto, lebo odkedy sú tam nové semafory, tak kým vodiči už majú dávno zelenú, tak chodcom ešte len začne a trvá pár sekúnd a kým stihnem prísť do polovice prechodu, tak už mám červenú a vodiči stále zelenú a tak to vyzerá, že ja som vlastne šla na červenú, lebo oni to tak vidia a vôbec nezastavujú a tak sa ja ako chodec uprostred prechodu musím vyhýbať vodičom. Podotýkam, že nie som jediná, kto má tento názor a postreh. Na koho sa obrátiť s týmto problémom a či je vôbec možné niečo s tým urobiť?

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Veľká okružná - nastavenie semafórov

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-21 11:22:31

Text príspevku :

V rámci rekonštrukcie komunikácií okolo Auparku prebieha aj výmena svetelných a iných dopravných značení. Nakoľko činnosť ešte nie je ukončená a neprebehlo kolaudačné konanie, nie je zrejme nastavené správne cyklovanie zmeny svetelných signálov. Je to otázka na odbor dopravy na Msú. Podľa informácií viem, že po meraniach sa v krátkom čase dá situácia do poriadku.

 

Názov príspevku :

Re: Veľká okružná - nastavenie semafórov

Autor :

mr.

Email :

martinr@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-11-18 10:02:14

Text príspevku :

Pripájam sa k tejto pripomienke a zároveň mám ďalšie podnety na aktuálne nastavenie nových i starších semaforov. Do koho kompetencie to spadá?

tzv. Rozoberanie aut.

Názov príspevku :

tzv Rozoberanie aut

Autor :

H4ck3r

Email :

haxo158@azet.sk

Dátum vloženia :

2012-01-22 10:05:23

Text príspevku :

Zdravim chcem sa spytat ci porusujem niake VZN alebo niaky iny zakon ak rozoberam auto na verejnom priestranstve (napriklad davam dole z neho skla interier a podobne) vsetok bordel zaroven ale ukladam do dalsieho auta ktore ho odvezie ,cize na zemi niesu ziadne odpadky ,ziadne oleje a pod .

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: tzv Rozoberanie aut

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-24 14:26:14

Text príspevku :

Dobrý deň. Ak využívate na rozoberanie verejné priestranstvo, odpoveď nájdete vo VZN č. 15/2009 čl. 5, o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny.

VÝSTAVBA OPLOTENIA NA HÁJIKU

Z dôvodu zvýšeného výskytu divej zveri na žilisnom sídlisku Hájik pristúpilo mesto k vybudovaniu oplotenia, ktoré má zamedziť najmä diviakom prístup do oblasti sídliska. Viac informácií nájdete v TLAČOVEJ SPRÁVE.

Parkovanie - Hliny III.

Názov príspevku :

Parkovanie - Hliny III

Autor :

Ivan

Email :

liveman@pobox.sk

Dátum vloženia :

2011-11-22 09:46:11

Text príspevku :

Dobrý deň, na Hlinách III v blízkosti Materskej školy Puškinova parkuje každé druhé auto bez parkovacej karty. Už som vám to v minulosti hlásil telefonicky, ale nič sa neudialo. Niektorí šoféri dokonca parkujú drzo tak, že zaberajú celú šírku chodníka, alebo nechajú len 0,5 m voľného miesta, niektorí parkujú na trávniku. Nech platia všetci alebo nikto !

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Parkovanie - Hliny III

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-23 08:09:05

Text príspevku :

Dobrý deň, ohľadom tohto podnetu sme spolu telefonovali, bol som osobne na mieste, hliadka MP bude zameraná aj na uvedený priestor.

Štatistický prehľad priestupkov 2018
 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún 2018:                             

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2072

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1032

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 707

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 364

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2018:                                      

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1734

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 768

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1805

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 816

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2463

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1129

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Október 2018:                             

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1603

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 719

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2018:       

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1997

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 784

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2018:                                                        

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1256

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 609

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2018:            

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1712

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 611

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2018:                              

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1739

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 992

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1856

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 586

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl 2018:                                                          

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1558

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 767

Pálenie káblov...

Názov príspevku :

Palenie kablov

Autor :

Peter

Email :

favorit135ls@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-12-03 18:47:33

Text príspevku :

Zdravim chcel by som sa spytat co mi hrozi ak zapalim kable niekde pri hore? alebo na polnej ceste? ake hrozia zato sankcie .?

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Palenie kablov

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-12-08 09:11:54

Text príspevku :

Pálenie káblov je priestupok, za ktorý je podľa viacerých zákonov možnosť páchateľa postihnúť. Ak páli osoba káble napr. pri hore, kde je možný vznik a rozšírenie požiaru, môže Hasičský a záchranný zbor uložiť blokovú pokutu fyzickej osobe do 331 €. Mestská polícia zakročí v zmysle VZN Mesta Žilina v súvislosti so zákonom o odpadoch. Za porušenie ustanovení VZN č. 15/2009 alebo VZN 25/2009 uvedených nariadení mestský policajt môže uložiť blok. pokutu vo výške 33 €, právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže primátor mesta uložiť pokutu až do výšky 6.638,70 € . V určitých prípadoch je možné postupovať aj podľa občianskeho zákonníka.

Poďakovanie...

Názov príspevku :

Poďakovanie

Autor :

Ján_MT

Email :

anairda@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-12-19 14:26:01

Text príspevku :

Vážený pán náčelník. Dovolím si Vám napísať poďakovanie za prístup Vášho prislušníka mestskej polície Michala Matúša, ktorý mi dňa 5.12.2011 prišiel zložiť papuču z môjho mot. vozidla. Jeho správanie bolo vysoko profesionálne a korektné. Za čo sa mu chcem srdečne poďakovať . A zároveň dať na vedomie Vám, ako náčelníkovi MP. Ďakujem s pozdravom Ján z MT. Prajem krásne vianoce celému kolektívu MP v Žiline :-)

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Poďakovanie

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 12:34:20

Text príspevku :

Ďakujem Vám za Váš prístup k celej veci, nakoľko sa vo väčšine prípadov pre pokutovaní priestupcov stretávame len s tým, že policajti sú zlí, nevedia sa správať a samozrejme 3/4 priestupcov sa cítia byť nevinnými. Ešte raz, ďakujem.

 

 

 

Názov príspevku :

Re: Poďakovanie

Autor :

inak

Email :

inak@inak.sk

Dátum vloženia :

2012-02-02 13:13:36

Text príspevku :

To je vrchol, ked si tu blby MP pod inim menom na seba sameho napise podakovanie za to ako sa slusne sprava pri skladani papuce. To je vrchol ved, ktory hlupak si tu bude vypisovat chvaly a neviem ake podakovania za to, ze mal papucu od MP na aute. To uz je poriadna komunisticka arogancia MP, preberte sa uz koncene ludia Ziliny, co to tu mame za MP, hnus.

UDAVAČI...

Názov príspevku :

UDAVACI

Autor :

anonym

Email :

anonym@cotadotoho.sk

Dátum vloženia :

2011-12-20 18:23:31

Text príspevku :

Zdravim chcel by som sa spytat co mi hrozi ak sa budem doma strasne nudit a budem sa bavit s telefonom a budem volat 159 (mestsku policiu ) len tak zbytocne ,alebo ked sa oznam nebude zakladat na pravde....lebno sused to robi pravidelne a vidim ze nic nehrozi ,tak by ma zaujimalo ci sa to da sankcionovat

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: UDAVACI

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 13:07:36

Text príspevku :

Neviem, či bavenie s telefónom je najlepší spôsob ako zaháňať nudu. V každom prípade to považujeme za chrapúnstvo, nakoľko v danom okamihu naozaj niekto môže potrebovať pomoc a nedovolá sa. Aj keď číslo 159 nie je zaevidované medzi tiesňové telef. čísla, MP nemá problém zistiť pôvodcu takýchto falošných telefonátov a za zneužívanie linky vyvodiť následné opatrenia.

 

Názov príspevku :

Re: Re: UDAVACI

Autor :

opatrenia

Email :

x@x.sk

Dátum vloženia :

2012-01-16 07:52:42

Text príspevku :

o ake opatrenia sa jedna??? velm irad by som vam aj pomohol .staci ze zacnem rozoberat niake auto napriklad len vymienat ziarovky a on zavola 159 aj niekolkokrat za den zbytocne pridu odidu a ked vidi ze stim nic neurobia vola aj statnych ktory takisto nic neurobia .... lebo sused zneuziva pravidelne 159 ,vola koli zbytocnym veciam a policajti tu boli uz asi 8x zbytocne ani raz mi nedali pokutu nic nemohli proste mohli len prist a odist a zakazdim a za kazdim ..... tento clovek je pravdepodobne naruseny (moj sused)

 

Odpoveď:

ázov príspevku :

Re: Re: Re: UDAVACI

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

 

Dátum vloženia :

2012-01-17 14:29:04

Text príspevku :

Ohľadom uvedenej informácie sme spolu komunikovali mailom.

Práca niektorých mestských policajtov.

Názov príspevku :

,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

neuvedene

Email :

x@c.sk

Dátum vloženia :

2011-12-24 13:51:06

Text príspevku :

Zdravim bol som znechuteny ako mestsky policajti zakrocovali proti jednemu leziacemu opitemu panovi , boli tam 6ti mestkyy policajti a vykrikovali po nom tykali mu a proste 2- 3ja s nim komunikovali alebo co robili a ostatny tam len staly namiesto toho aby BOLI NIEKDE INDE Kde ich bolo treba naozaj, dajme tomu AK KAZDY 2ja policajti maju na starosti jednu cast centra alebo jedno namestie teraz ich zbytocne bolo 6 na jednom namesti (PRITOM TEN OPILEC nic nerobil lezal tam a komunikoval nikoho nenapadal ....) mna by len zaujimalo kebyze sa vtedy nieco stane na marianskom namesti kym by tam dobehli uz by mohlo byt velmi neskoro ,a este jedna otazka MOZE POLICAJT BEZDOVODNE PO MNE VYKRIKOVAT A PYTAT SI OBCIANSKY???? pokial viem zo zakona nieje obcan povinny nosit OP ,a pokial som nespachal priestupok alebo niesom hladana osoba nemaju vobec pravo po mne vyziapovat (mozno bol dovod to ze som sa z jednym este rozpraval ze aha 6ti na jedneho iba sme kecali)potom som si odfotil bna sukromne uceli 6tich policajtov co tam len tak stoja ...(nikomu nebolo vidno do tvare) a hned nabehli 3ja MESTSKY POLICAJTI ze co sa na nich divame ze nech vypadneme a potom si pytali obciansky .a nech to vymazem,vyhrazali sa mi ze mozem u nich starvit sviatky a podobne dobre ze ma tam nenapadli .AJ OSTATNY LUDIA SA LEN PRISTAVILI KED ISLI OKOLO A HNED ZACALI PO NICH ZIAPAT NECH POKRACUJU V CESTE JE TOTO NORMALNE??????..si myslia ze ked su 6ti tak asi nikto nad nimi neni

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 11:54:41

Text príspevku :

Dobrý deň, pozdravujem všetkých prispievateľov k uvedenej téme. Vzhľadom na to, že som bol dlhšie PN a následne som mal dovolenku, nemal som dostatok informácii k problému. Až dnes som sa dostal k odpovedi na Vaše príspevky. Nechcem hodnotiť či zákrok policajtov MP zodpovedal situácii, ani to, či zakročujúcich policajtov bolo šesť alebo boli štyria, to som dal všetko vyšetriť. Musím konštatovať, že správanie sa niektorých policajtov nie je vždy podľa mojich predstáv a podľa predstáv občanov, s tým súhlasím. Ja vo svojej funkcii však už nemôžem svojich podriadených vychovávať, vychovať ich mala rodina a škola, ja ich môžem len viesť k profesionálnemu prístupu v práci. Za rok 2011 čo som vo funkcii náčelníka som však okrem sťažností na ich prácu / 11 policajtov bolo potrestaných v rámci interných noriem / som obdržal aj písomné pochvaly od občanov, čo ma veľmi teší / celkom 10 /. K úrovni diskutujúcich k danej téme len toľko, že Vy páni určite nemôžete byť vzorom pre správanie sa policajtov a nemáte morálne právo niekoho kritizovať, pretože jedna vec je kritika a poukazovanie na zlé konanie policajtov a iná vec je hlúpymi invektívami znevažovať niekoho prácu. Ešte jedna vec ma zaujala – údajné komunistické vedenie MP v Žiline. Ja som nikdy nebol v komunistickej strane ani v žiadnej inej a vždy som ako policajt pristupoval ku každému bez toho, aby som posudzoval jeho členstvo v politickej strane a vždy som posudzoval človeka podľa jeho schopností a správania. To len ľudia bez prirodzenej inteligencie a absencie základných morálnych hodnôt nie sú schopní ináč posudzovať ľudí. Ja sa k tejto téme už viacej písomne vyjadrovať nebudem, pokiaľ majú prispievatelia záujem, u mňa nájdu otvorené dvere a nechám im priestor na slušné argumenty, čím môžu prispieť ku zlepšeniu práce MP Žilina.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

veliteľ oddelenia

Email :

juricek@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-12-29 16:20:38

Text príspevku :

Dobrý deň. V uvedený deň /štedrý deň/ som prijal telefonický oznam od vystrašenej ženy, ktorú neznámy muž bezdôvodne a veľmi vulgárne verbálne napadol. Keďže som nevedel nakoľko môže byť tento muž, ktorý zjavne nerešpektuje základné etické normy nebezpečný, na miesto som vyslal dve hliadky t. j. 4 nie 6- ti policajti. Asi by Vaša reakcia bola trošku iná, keby dotknutou ženou bola Vaša blízka osoba, ktorá si práve v tento sviatočný deň musela vypočuť prúd tých najohavnejších oplzlostí. Skôr ma zaujala Vaša reakcia, že ste si tento smutný príbeh filmovali. Nikde vo Vašom príspevku som nezachytil Váš záujem, ako spomenutý muž dopadol. Nech už títo ľudia na okraji spoločnosti reagujú akokoľvek, zaslúžia si našu pomoc. A nemali by sa stávať kuriozitou vo Vašej filmotéke. Štylizácia a gramatika vo Vašom príspevku hovoria o tom, že ste pravdepodobne mladý človek možno nevyzretá osobnosť, čo vás z časti ospravedlňuje. Ostávam s pozdravom. Kpt. Mgr . Peter Juríček

 

 


Názov príspevku :

Re: Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

Rufen

Email :

rufen@szms.k

Dátum vloženia :

2012-01-07 17:17:13

Text príspevku :

Neda mi nereagovat na komentare nacelnika a jeho zastupcu, to su vykecavacky ako za komunizmu, hamba MP v Ziline, to su take komunisticke frazy az hamba - kontrola pravopisu a stylu pisania, namiesto jasnej odpadovede, vysvetlovacky a opis blbosti, obhajoba hlupych MP, vysvetlovanie nieco o empatii (kde nevedia ani slusne sa spravat - Dobry den, dovidenia, prosim a pod. a nie to aby boli aj empaticki, ustretovi, napomocni a pod.)namiesto toho aby uznali, ze to s MP v Ziline nie je ok, ved to je nemozne aby MP nevedel komunikovat, cakaju na rohu a vyberaju pokuty za zle minutove parkovanie, su drzi a pod. MP v Ziline je o komunistickom vedeni a vulgarnych MP, ktori sa nevedia ani slusne spravat a takto dokola v 21 st.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

presne tak

Email :

x@xc.sk

Dátum vloženia :

2012-01-08 17:27:19

Text príspevku :

S vynimkou niektorych mestskychpolicajtov ktory vedia zakrocit a vedia sa aj spravat (vacsinou motorizovane hliadky MP).....Ako vidis tak ani neodpisu uz lebo vedia kde je pravda.....bolo tam 6 mestskych policajtov ....spravali sa drzo dokonca je tam aj kamera ..zato ze si ich niekto foti ( co nieje nikde zakazane) hned vybehnu zatebou pytaju si od teba obciansky a hraju SA NA DRSNYCH KED ICH JE TAM 6 ....skoda reci ...ze pytajte sa nacelnika=prpomienky,staznosti,otazky a pritom nikdy tu nedostanes jasnu odpoved a co je na tom smutne su plateni z nasich dani

 

Názov príspevku :

Re: Re: ,,Praca niektorych mestkych policajtov ,,

Autor :

RE:

Email :

RE:@xc.sk

Dátum vloženia :

2011-12-29 23:59:25

Text príspevku :

4ria hovorite ano???? DAM AVM FOTO JE ICH TAM 6 1hliadka po jej prichode cca 5minut +dalsie 2tam isli z marianskeho namestia !!!!! a clovek nebol vulgarny po prichode hliadky MP iba kecal nech mu kupia pivo a podobne proste bol podnapity...nebol agresivnyONI MU HNED ZACALI TYKAT a ludia sa ani pozret nemohli ze preco je tam tolko policajtov kazdy kto sa pristavil alebo pozrel len ziapali po nom nech vypadne alebo nech pokracuje v ceste..... ...INAK NA UVEDENOM MIESTE JE AJ KAMERA OBCHODNEHO DOMU KTORA MOZNO VULGARNE SPRAVANIE POLICAJTOV ZACHYTILA ..oni mi nemaju rpavo prezerat mobil .......fotku by som vam poslal ak chcete neni na nej vydno ziadnu tvar iba 6policajtov ako sotji pri OD TESCO.. 4ria stali len tak a jeden sa mu venoval alebo 2ja ......VSAK DAJTE MAIL JA VAM FOTKU RAD POSLEM .....

Názov príspevku :

Rušenie nočného kľudu

Autor :

R.S.

Email :

roptosamko@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2011-12-26 09:08:55

Text príspevku :

Dobrý deň pán náčelník,bývame na sídlisku Vlčince a máme problém so susedmi pre neustále hulákanie a reprodukciu hlasnej hudby a to najmä v nočných hodinách do neskorých ranných hodín.Príkladom je aj dnešná noc (t.j. z 25. - 26. decembra),kedy tu bol taký "bordel",že sa nám budili deti a keď sme ich boli o 01:12hod upozorniť,tak sa nám vysmiali a povedali,že však je sloboda.Podotýkam,že sa jedná o mladých ľudí vo veku do 25.rokov.Prosíme Vás touto cestou o radu,ako v takomto prípade postupovať a či privolávať hliadku Mestskej polície,alebo hliadku PZ SR. Ďakujeme

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-12-28 10:52:30

Text príspevku :

Dobrý deň. V zmysle zákona rušenie nočného kľudu je priestupok na úseku verejného poriadku, ktorý objasňuje Mestská polícia (MP) aj Policajný zbor SR. Ak máte problém s hlučným susedom v čase od 22:00 do 06:00 hod., kontaktujte operačné stredisko MP na tel.čísle 159, +421 41 5621166 alebo Obvodné oddelenie PZ - Žilina východ, nachádzajúce sa priamo na sídlisku Vlčince.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

R.S.

Email :

roptosamko@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2012-01-01 10:31:40

Text príspevku :

Ďakujem za odpoveď,a prajem všetko dobré do Nového roku.

 

 

Názov príspevku :

Re: Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

mato

Email :

matejmadar@gmail.com

Dátum vloženia :

2012-01-23 09:54:39

Text príspevku :

Dobrý den, v prípade opakovaného porušovania nočného kludu a opakovaného zásahu MP je mozne posunut vec este dalej, alebo to pokutou konci a nic viac sa s tým robit nedá. Dakujem velmi pekne za odpoved.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

mato

Email :

matejmadar@gmail.com

Dátum vloženia :

2012-01-23 10:02:10

Text príspevku :

A este sa chcem spýtat do akej výsky sa moze pohybovat pokuta za nedodrziavanie nocneho kludu

Názov príspevku :

Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

Lukas

Email :

haxo158@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-12-26 10:28:27

Text príspevku :

Samozrejme mozte zavolat najskor na MP a nahlasit rusenie nocneho kludu ,a ak by ani to nepomohlo alebo by to bolo opakovane zavolat na obvodne oddelenie PZ ZILINA-VYCHOD ktory to takisto mozu vyriesit blokovou pokutou SAMOZREJME NA POLICIU MOZTE ZAVOLAT AJ CASTEJSIE t.j kolkokrat tam policajti zistia rusenie nocneho kludu tolkokrat pokuta

 

Názov príspevku :

Re: Re: Rušenie nočného kľudu

Autor :

dodatok

Email :

x#@x.sk

Dátum vloženia :

2011-12-26 10:30:14

Text príspevku :

mestska policia 159 ,a obvodne oddelenie PZ ZILINA VYCHOD (kedze patrite pod sidlisko vlcince) 158 najlepsie bude ak uvediete aj to ze ste ich bioli upozornit a robia este vacsi bordel ..... POLICIU MOZTE ZAVOLAT KOLKO KRAT CHCETE A AJ KEBY PRISLI A RUSENIE NOCNEHO KLUDU BY NEBOLO ZISTENE VAM NEHROZI NIC dokonca ani pokuta

Štatistický prehľad priestupkov 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1495

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 873

 

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 937

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 589

 

 

Štatistický prehľad priestupkov 2013

 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1929

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 969

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1215

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 652

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2234

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 951

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1878

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 617

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2548

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 983

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Október 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2030

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 759

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2228

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 992

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1927

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 807

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2009

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 813

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1878

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 862

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1545

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 779

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl 2013:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1787

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 938

Poďakovanie

Názov príspevku : 

podakovanie

Autor : 

MUDr Grega Ludovit

Email : 

ludogrg@gmail.com

   

Dátum vloženia : 

2012-02-18 19:47:24

Text príspevku : 

Vyjadrujem touto cestou podakovanie pracovnicke MP Zilina cislo odznaku 046, za profesionalny a ludsky pristup pri rieseni situacie do ktorej som sa dostal dna 13 februara 2012 dakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: podakovanie

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-20 10:36:56

Text príspevku : 

Dobrý deň, každá kladná reakcia poteší. Preveril som si konkrétnu situáciu, takže viem o čo išlo. Vaše poďakovanie je zadosťučinením nielen pre konkrétnu policajtku, ale ja pre všetkých príslušníkov MP, ktorí si svoju prácu vykonávajú zodpovedne.

 

 

Názov príspevku : 

Re: Re: podakovanie

Autor : 

empaticke dakujem

Email : 

empik@empik.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-27 12:32:37

Text príspevku : 

si tu dakujete ... ale ved to je MP - MP, komunisticky MP, nikdy som nevidel a nezazil MP Ziliny, zeby riesil nieco ludsky ako tu vypisuje nacelnik - empaticky - MP je skupina arogantnych a surovych ludi v oblekoch mestskej policie na cele s komunistickym nacelnikom

 

Štatistický prehľad priestupkov 2016

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1734

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 690

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 785

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 589

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1815

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 721

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1249

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 610

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1812

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 634

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Október 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1561

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 633

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1865

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 569

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1736

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 835

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1915

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 504

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1786

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 747

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1456

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 468

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl 2016:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1672

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 653

Práca príslušníka MP...

Názov príspevku :

práca príslušníka MP

Autor :

kaprik

Email :

carpteam@pobox.sk

Dátum vloženia :

2011-09-28 16:21:25

Text príspevku :

Dobrý deň,chcel by som sa spýtať na prácu príslušníka MP. Rád by som vedel či je možnosť,sa prihlásiť do služobného pomeru,alebo aspoň na aký termín je plánovaný výber nových uchádzačov.ďakujem

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: práca príslušníka MP

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-03 10:14:01

Text príspevku :

Žiaľbohu na Váš dotaz môžem reagovať len s tým, že výberové konanie na miesto policajta Mestskej polície Žilina sa konalo v mesiaci september 2011. Táto skutočnosť bola oznámená všetkým záujemcom v masovokomunikačných prostriedkoch, kde boli uvedené aj podmienky na prijatie do zamestnania. Pre Vašu informáciu, nejedná sa o služobný pomer, ale o pracovný pomer. Vyhlásenie ďalšieho výberového konania bude závisieť od personálnych ako aj ekonomických podmienok v roku 2012.

Odpratanie snehu ŽPS.

Názov príspevku : 

odpratanie snehu žilinskou parkovacou

Autor : 

roman

Email : 

roman.gajdošík@desire-za.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-16 08:41:02

Text príspevku : 

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či bude sankcionovaná Žilinská parkovacia spoločnosť za noodpratanie smehu podľa nariadenia VZN mesta. Jedná sa o parkovisko železničnej stanice (čo podľa môjho názoru je prioritné miesto). Viem , že je kalamita ale myslím si , že železničná stanica je dôležité miesto a do 9.00 mohlo byť odpratané. Ak niekto nezaplatí parkovné dostáva pokutu ale ak si niekto nesplní svoju povinnosť? Pri výhovorke Žilinskej parkovacej , že nebudú na neupravených parkoviskách vyberať, ako k tomu prídu tý ktorý majú predplatenú kartu? CHcem Vás požiadať aby ste trošku apelovali na Žilinskú parkovaciu spoločnosť hlavne na odpratávanie snehu na významných miestach ako železničná stanica určite je. Ďakujem.

 

Názov príspevku : 

Re: odpratanie snehu žilinskou parkovacou

Autor : 

brunteles

Email : 

cicko@chmuľo

   

Dátum vloženia : 

2012-02-20 19:05:11

Text príspevku : 

parkovacej spoločnosti sa nič nestane...ak si niekto myslí opak cha..cha

 

Odpoveď:

Názov príspevku : 

Re: odpratanie snehu žilinskou parkovacou

Autor : 

zástupca náčelníka MP

Email : 

misejka@mpza.sk

   

Dátum vloženia : 

2012-02-20 11:10:45

Text príspevku : 

Mestská polícia v súvislosti so zimnou údržbou vykonáva opatrenia v zmysle VZN č. 15/2009, to znamená aj smerom k Žilinskej parkovacej spoločnosti, ktorá bola mestom upozornená na plnenie povinností v zmysle citovaného všeobecne záväzného nariadenia Mesta. Vec ďalej rieši odbor dopravy MsÚ

 

Parkovanie na Lichardovej ulici...

 

Názov príspevku :

parkovanie na Lichardovej ulici zona III

Autor :

Marciella

Email :

m.fabsiko@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-09-30 09:50:03

Text príspevku :

Dobrý deň pán náčelník, neviem ako by sa dala vyriešiť naša situácia, ale skúsim sa opýtať aj Vás, keďže Vaši podriadení s tým "nevedia" nič urobiť. Už viac krát som volala hliadku, aby sa prišli pozrieť na to, ako sa u nás na parkovisku parkuje. Na parkovisku sú osadené tabuľky s označením parkovacích miest -a zóny III. Autá by mali podľa týchto tabuliek stáť kolmo na okraj cesty a tá by mala byť prejazdná s dvoma voľnými pruhmi pre príjazd a odjazd vozidiel. Avšak aby niektorí šetrilkovia "ušetrili" parkujú jednoducho tak, že nestoja na vyznačených parkovacích miestach, ale zaberajú jeden celý dopravný pruh. tým blokujú prístup ku kontajnerom, aj výjazdu motorových vozidiel, ktoré stoja správne na vyznačených parkoviskách. Dnes ráno som spravila aj fotky pre Vás, aby ste videl ako to vyzerá za bežnej prevádzky. Po zavolaní hliadky, táto to obzrela, vyfotila a odišla. Nič sa nezmenilo, autá žiadne upozornenie nedostali a situácia sa nezmenila ... neviem prečo. Môžem vám zaslať aj dnešné fotky, dajte mi prosím adresu a budem rada ak sa situácia vyrieši. ďakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: parkovanie na Lichardovej ulici zona III

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-03 11:22:39

Text príspevku :

Dobrý deň, pre ozrejmenie celej situácie a miesta ma prosím kontaktujte mailom na misejka@mpza.sk, príp. telef. cez stálu službu MP v čase 7:00-15:00 hod. Ďakujem.

 

Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie na Lichardovej ulici zona III

Autor :

Marciella

Email :

m.fabsiko@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-10-04 19:22:01

Text príspevku :

Dobrý večer, fotky som Vám zaslala na uvedený e-mail, som rada že sa o situáciu zaujímate

Pokuty...

Názov príspevku :

pokuty

Autor :

Ing.Ľubomír Hollý

Email :

lubomir.holly@za.vs.sk

Dátum vloženia :

2011-10-03 11:09:10

Text príspevku :

Otázka na náčelníka : Na základe akej platnej právnej úpravy pokutuje príslušník mestskej polície občana ak parkuje motorové vozidlo na trávniku (pozemku) ktorý je vo vlastníctve právnickej osoby a nie v majetku mesta. Pozemok sa nachádza na sídlisku Solinky a nemá oplotenie.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: pokuty

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-04 11:23:32

Text príspevku :

Mestský policajt objasňuje priestupky v zmysle platnej právnej legislatívy, t.z., že zastavenie a státie na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou je podľa zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. § 25, ods. 1, pís. s, priestupkom. Vlastnícke práva k určitému pozemku, nehnuteľnosti môže občan dokladovať a potom samozrejme Mestská polícia nemá možnosť objasňovať priestupky uvedeného druhu. Mestský policajt v rámci výkonu služby nedisponuje znalosťou všetkých majetkoprávnych vzťahov na území mesta.

 

Názov príspevku :

Re: Re: pokuty

Autor :

Hollý

Email :

lubomir.holly@za.vs.sk

Dátum vloženia :

2011-10-13 12:19:34

Text príspevku :

Ďakujem, Hollý

Štatistický prehľad priestupkov 2015

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JÚN 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1745

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 721

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac DECEMBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 822

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 568

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac MÁJ 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1799

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 755

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac NOVEMBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1966

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 558

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac APRÍL 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1906

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 693

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac OKTÓBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2018

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 651

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac MAREC 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2308

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 760

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac SEPTEMBER 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1781

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 635

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac FEBRUÁR 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1722

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 604

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac AUGUST 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1711

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 779

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JANUÁR 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1301

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 581

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JÚL 2015:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1491

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 744

Rozsah zásahu mestského policajta...

Názov príspevku :

rozsah zásahu meststského policajta

Autor :

Ing.Miroslav Kotuláč

Email :

kotulac@zoznam.sk

Dátum vloženia :

2011-10-04 23:30:51

Text príspevku :

Prajem Vám pekný deň. Dnes o 15,30 som bol zadržaný orgánmi MP Žilina, ak dobre čítam č.054, v lokalite H.Val. Je niekoľko okolností, okrem evidentnej bezdôvodnej arogancii príslušníka, ktoré zarážajú. Ale "čerešničkou na torte" bolo fotografovanie môjho vozidla uvedeným príslušníkom už po zaplatení blokovej pokuty. Takisto si dlhšie niečo opisoval z môjho OP. Nikdy sa mi nič podobné nestalo. Prvá a druhá fotografia boli na zadnú a prednú poznávaciu značku, čo sa pri lepšej vôli dá pochopiť. Ale prečo bola tretia smerovaná odpredu na interiér vozidla? Žiadam Vás, aby uvedené fotografie boli zaslané na moju mailovú adresu. Takisto údaje, ktoré si Váš podriadený opísal z môjho OP. Ak bude potrebné, svoju žiadosť postúpim na prezídium policajného zboru. S pozdravom: Ing.Miroslav Kotuláč. MT: 0903522285. Ale veď všetko o mne si bohužiaľ dokážete zistiť.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: rozsah zásahu meststského policajta

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-05 12:09:39

Text príspevku :

Po telef. rozhovore a objasnení celej situácie so zákonným opodstatnením pokladám celú vec za vybavenú, s čím ste súhlasili. Mestský policajt si nefotí vozidlo pre svoje súkromné účely, ale pre riadne zadokumentovanie dopravného priestupku a prípadné následné konanie ako dôkazový materiál. Umožňuje mu to súčasná právna legislatíva.

Priechodnosť chodníkov

Názov príspevku :

priechodnosť chodníkov

Autor :

Lenka

Email :

lenkaglovova@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-01 00:59:22

Text príspevku :

Rada by som sa opýtala v koho kompetencii je kontrolovať priechodnosť chodníkov. Konkrétne sa jedná o chodník na Jesenského ulici, kde hneď vedľa kontajnerov na separovaný zber stojí už vyše mesiaca akási stará chladnička navyše hneď vedľa zvislej dopravnej značky a to takým spôsobom, že ako mamička s kočíkom pomedzi ne nemám šancu prejsť. Ak navyše na ceste pri obrubníku zaparkuje nejaké auto, som nútená s kočárom ho obísť vlastne až stredom cesty, čo nie je práve najbezpečnejšie i keď na tejto ulici našťastie premávka nie je veľká. Donedávna som jednoducho chodila po chodníku na druhej strane cesty, no aj tam som dnes objavila pre zmenu kopu štrku (majiteľ priľahlého domu zrejme robí nejakú rekonštrukciu), ktorá bola nasypaná cez celý chodník až na cestu. Takže sa nedalo prejsť ani po jednej, ani po druhej strane a bola som nútená obchádzať dané prekážky po ceste.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: priechodnosť chodníkov

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-01 20:14:43

Text príspevku :

Dobrý deň, situáciu na Jesenského ulici som dal hneď preveriť hliadke, majiteľ skládky štrku má na záber chodníka, resp. verejného priestranstva povolenie z Mestského úradu do konca týždňa. "Vyhodená" chladnička je na mieste dlhšie časové obdobie,tak ako píšete, samozrejme páchateľa priestupku žiadny obyvateľ z okolia nepozná. Nakoľko organizácia zabezpečujúca zber komunálneho odpadu na území mesta nerealizuje zber uvedených zariadení, bude táto skutočnosť oznámená na úrad životného prostredia.

Kamery v meste...

Názov príspevku :

kamery v meste

Autor :

Martin Veneny

Email :

mveneny@kia.sk

Dátum vloženia :

2011-10-05 09:54:35

Text príspevku :

dobry den chcem sa spytat ci mestska policia ma na starosti kamery v meste a ci je mozne sa mne ako beznemu obcanovi dostat k zaznamu (ak existuje) popripade za akych podmienok dakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: kamery v meste

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-06 08:36:05

Text príspevku :

Dobrý deň, Mestská polícia prevádzkuje kamerový systém v bezpečnostnom režime a videozáznam je určený výlučne pre potreby priestupkového a trestnoprávneho konania. Výstup z kamerového sytému je na základe písomnej žiadosti predložený orgánom činným v trestnom konaní. Občan môže vzhliadnuť videozáznam na útvare MP v prípade priestupkového konania ako dôkazný materiál, či už ako páchateľ priestupku alebo ako poškodená osoba.

 

Názov príspevku :

Re: Re: kamery v meste

Autor :

martin veneny

Email :

mveneny@kia.sk

Dátum vloženia :

2011-10-07 07:30:00

Text príspevku :

dobry den dakujem za odpoved ide presne o taky pripad ako ste opisali na stefanikovom namesti mi bolo poskodene auto (prerazena nadrz a ukradnuty benzin) rovno pred vchodom pod lampou. Vsimol som si ze na budove "lesnika" je umiestnena kamera ktora by mohla mat zaber na toto miesto. Neviem vsak ci je funkcna a aky ma zaber. Takze ak sa chcem dostat k zaznamu mam to riesit cez statnu policiu? Dakujem, prajem pekny den.

Staré autá a iné

Odkaz na príspevok


Názov príspevku :

staré autá a iné

Autor :

Magdaléna

Email :

magda.vtackova@gmail.com

 

 

Dátum vloženia :

2011-08-24 11:43:59

Text príspevku :

Na Vlčincoch 1 parkuje jeden obyvateľ 6 áut na podivných špz, ide o staré terénne vozidlá s EČV rôznych krajín, zaberajú parkovacie miesta pre ostatných nájomníkov. Jediná zmena je v lete, keď sa majiteľ na 2 letné prázdninové mesiace sťahuje aj s autami na svoju chatu na Straníku, kde všetky "autá" parkuje na miestnej lúke. Je to konfliktný a agresívny človek, s ktorým sa nedá normálne rozprávať, na chate drží dva agresívne buldočky, ktoré pred týždňom zaútočili na miestneho chatára, starého pána. My, obyvatelia sídliska máme z tohto človeka vážne obavy (len na margo - jeho dvor na chate ja posiaty starými náhrobkami a hrdzavými krížmi, umelými kvetmi pravdepodobne tiež z cintorínov)... jednoducho tento človek je vo viacerých smeroch veľkým problémom a nevieme, ako túto situáciu riešiť. Vedeli by ste nám prosím poradiť? Ďakujem.

Názov príspevku :

Re: staré autá a iné

Autor :

Mgr. Jaroslav Brezina

Email :

mediator@spor.sk

Dátum vloženia :

2011-10-07 16:04:43

Text príspevku :

Vaše starosti je možné prvotne riešiť mimosúdnou cestou, ozvite sa mi na email a dohodneme si stretnutie.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: staré autá a iné

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-01 19:02:26

Text príspevku :

Dobrý deň. Samozrejme poradím, ak bude mať MP k dispozícii relevantné konkrétne informácie ohľadom uvedenej situácie. Vozidlá nie je problém preveriť, ale určité územia na Straníku patria Urbariátu obce Teplička n. Váhom, kde kompetencie Mestská polícia Žilina nemá. Prosím, kontaktujte ma osobne, mailom, alebo telefonicky pre ozrejmenie informácií.

Označenie parkovacieho miesta pre invalidov.

Názov príspevku :

označenie parkovacieho miesta pre invalidov

Autor :

Michal Sýkora

Email :

msaqua@centrum.sk

Dátum vloženia :

2011-10-07 10:36:45

Text príspevku :

Dobrý Deň.Chcem sa spýtať či parkovacie miesto pre invalidov musí obsahovať zvyslé aj vodorovné značenie a či je miesto iba s jedným ozačením ( miesto je označené iba zvyslím značením,teda nieje jasná hranica parkovacieho miesta,jedná sa o pozdĺžne parkovanie) platné.Ako v tomto prípade určíme hranicu parkovacieho miesta? Ďakujem.

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: označenie parkovacieho miesta pre invalidov

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-11 15:52:04

Text príspevku :

Dobrý deň, podľa zákona o cestnej premávke je zastavenie a státie vozidla pri vozidle s parkovacím preukazom "ZŤP" definované povinnosťou ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m. Dopravná značka vyhradené parkovisko ak nie je použitá v spojení s príslušným vodorovným dopravným značením (Vyhl. č.9/2009 Z.z.) pri pozdĺžnom parkovaní samozrejme nestráca platnosť, ale býva spravidla doplnená dodatkovou tabuľou spresňujúcou označenie v metroch. Ak chýba pri uvedenej DZ vodor.dopr.značenie, alebo dodatková tabuľa, je problematickejšie určenie hranice parkovacieho priestoru, počíta sa s dĺžkou automobilu.

Mládež

Názov príspevku :

mladež.

Autor :

majo

Email :

majko.kulik@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-11 16:17:43

Text príspevku :

Dobrý deň. Chcem sa Vás aj touto cestou opýtať, kedy začne záujem mestskej polície o poriadok na sídlisku solinky a dokedy sa budú musieť obyvatelia panelákov dívať na neprispôsobyvú mladež ( ich vysedávaním na schodoch paneláku,pokrikovaním a fajčením aj keď na to nemajú vek) pod oknami bytov,ktorí majú trvalý pobyt v iných častiach sídliska, prípadne v inej mestskej časti.Ďakujem.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: mladež.

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-14 13:21:10

Text príspevku :

Dobrý deň, výkon dvojčlennej hliadky na sídlisku Solinky je vykonávaný 24 hodín denne a v prípade potreby zasahuje aj motorizovaná hliadka. O tom, že činnosť hliadok je intenzívna svedčí i to, že od 1.4.2011 bolo na tomto sídlisku zistených celkom 440 priestupkov a boli udelené pokuty v celkovej výške 3090,-EUR. Čo sa týka správania mládeže mestská polícia môže zakročiť a sankcionovať len v intenciách zákona a príslušných nariadení. Mestská polícia v žiadnom prípade nemôže nahradiť ich výchovu v školách a rodinách. Dovolím si Vás upozorniť na možnosť využitia linky 159 / mestská polícia / alebo 158 / štátna polícia / v prípade protiprávneho konania alebo konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Zaujímalo by ma koľkokrát ste Vy využili možnosť oznámenia na políciu, resp. aké máte skúsenosti s činnosťou mestskej polície po oznámení na linku 158

Utrápená mama...

Názov príspevku :

utrápená mama

Autor :

Klimová Lýdia

Email :

klimovalydia@mail.com

Dátum vloženia :

2011-10-12 17:18:21

Text príspevku :

Pýtam sa v mene mamy, ktorá býva na Ruppeldtovej ul.č.5. Sused bývajúci v podnájme používa spol. priestor sušiareň ako telocvičňu.Do oceľovej šíny v strope namontoval pieskové vrece, do ktorého kope a boxuje čím spôsobuje neskutočné otrasy v izbe mojej mamy. Trasie sa celá izba vrátane sklenej výplne vo dverách. Slušne ho požiadala, aby prestal búchať do vreca no arogantne odvrkol nech si na to zvykne. Mama bude mať 89 rokov a má srdcové problémy. Nevieme si poradiť nič nazaberá a nevieme na koho sa máme obrátiť. Majiteľa bytu nevieme zastihnuť telefonicky ani v práci ani na čísle domov. Prosím poraďte nám. Mám strach o mamu, že sa jej niečo stane. Ďakujem.

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: utrápená mama

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-18 10:01:28

Text príspevku :

Dobrý deň. Neviem v akom právnom vzťahu je byt Vašej mamy k bytovke, ale odporúčam problém riešiť najskôr cestou správcu alebo majiteľa budovy. Mestská polícia môže v uvedenom prípade zasiahnuť, ak by bol nájomníkom rušený nočný kľud po 22:00 hod.,alebo by sa dopúšťal iného priestupku na úseku verejného poriadku. Ak nájomca na Vaše písomné upozornenie ohľadom občianskeho spolunažívania nereaguje, môžete sa dožadovať ochrany cestou Obvodného úradu,alebo súdnou ochranou podľa Občianskeho zákonníka § 127 ods.1, kde je uvedené konkrétne sťažovanie, obťažovanie alebo ohrozenie výkonu vlastníckeho práva. V takom prípade budete zrejme potrebovať služby právneho zástupcu

Neoprávnené pokutovanie...

Názov príspevku :

Neoprávnené pokutovanie?!?!

Autor :

Kucharik

Email :

daniel.kucharik@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-13 08:46:56

Text príspevku :

Dobrý deň, môj problém spočíva v tom že dňa 11.10.2011 ma pri vychádzaní z pešej zóny pri hoteli Boss zastavil príslušník mestskej polície pre kontrolu povolenia na vjazd. Jedná sa o prenosné povolenie kde sa jednotlivé vstupy zapisujú a vopred je zaň riadne mestu zaplatené. Na povolení je dátum platnosti do 30.6.2011 ale na mestskom úrade nám jeho platnosť predĺžili do 31.10.2011 preto že je na ňom mnoho voľných vjazdov, čo však príslušníkovi polície nestačilo a riadil sa tým že povolenie je neplatné a udelil mi blokovú pokutu. Pri vstupe sa takýto problém nevyskytol pri kontrole inou policajtkou. Na mestskom úrade mi bolo povedané že mestská polícia vie o tom že platnosti povolenia sa predĺžili a má to brať v zreteľ pri kontrolách. Táto skutočnosť sa udiala v utorok 11.10.2011 v čase cca 14.30 hod. pri už spomínanom výjazde medzi bankou VUB a hotelom Boss. Pokutu udeľujúci príslušník polície poznačil na blok na pokutu séria: A, blok č: 0477738 zozadu údaj 0735912 a dátum 11.10.11. Neviem či takéto konanie mám brať ako zneužívanie postavenia polície a buzeráciu bezproblémových občanov mesta alebo iba za neinformovanosť príslušníkov polície alebo neschopnosťou mestského úradu informovať Vás o tejto skutočnosti predlžovania povolení na vtup do pešej zóny Žilina. Prosím Vás o riešenie tejto vzniknutej situácie kontaktovanie ma a nejaký návrh na nápravu, ďakujem Kucharik.

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Neoprávnené pokutovanie?!?!

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-18 10:47:03

Text príspevku :

Dobrý deň, príslušníci MP sú vždy včas oboznámení a preškolení s nových VZN mesta a iných právnych noriem. Neviem sa momentálne vyjadriť k problému a urobiť záver, nakoľko som nevidel Vaše povolenie, resp. potvrdenie o dani za vjazd, ktoré bolo ako tvrdíte predĺžené MsÚ po dobe platnosti. Prosím o osobnú návštevu a predloženie uvedeného povolenia s pokutovými blokmi, na základe ktorých môžem posúdiť konanie policajta MP. V prípade pochybenia príslušníka MP vyvodím dôsledky.

Napádanie detí cigánčatami.

Názov príspevku :

Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

Milan

Email :

yorkshire555@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-16 10:13:33

Text príspevku :

Dobry den, stalo sa , že mi domov prišiel syn, že pod viaduktom vedľa Sloveny, tam kde maju bmx-nadšenci také provizórne cvičisko urobené, tak tam ich otĺkali staršie cigánčatá. Ako to, že tam v živote nezájdu nejaké hliadky. Je to blízko tej ich kolónie. Chodia tam vôbec Vaši príslušníci, alebo sa tam boja zájsť? Títo ľudia / ak ich tak vôbec mám nazvať / totižto začínajú byť problémom nielen pre deti, ale aj dospelých. Keď sa vracajú do tých svojich brlohov zväčša potúžení toluénom, alebo chľastom, tak napádajú aj dospelých. Nemôžte to riešiť namiesto zakladania papúč??????????? Na to ste experti buzerovať za chu....ny. Čo vy na to p. náčelník??? Alebo to máte na saláme, ako na fotke - vyvalení na stoličke s úsmevom hovoriacim " mám vás v p..i" ...

 

Názov príspevku :

Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

Lenka

Email :

lenkakovacova@pobox.sk

Dátum vloženia :

2011-10-16 13:58:14

Text príspevku :

Kultúrnosť Vašeho prejavu nesvedčí veľmi o tom, že by ste sa mali dôvod povyšovať nad "tie cigánčatá z kolónie". Ako rodič chápem Vaše rozčúlenie, ak niekto ublížil Vášmu dieťaťu, ale vulgarizmami a navážaním sa do Mestskej polície nič nevyriešite. Policajti nemôžu byť všade. Samozrejme, ak niekto napadol Vaše dieťa, treba to riešiť. Ale ak sa vyskytne nejaký problém, treba na neho čo najskôr (ak nie ihneď) upozorniť - hoci aj na 159. Tiež som pred nedávnom narazila na problémovú situáciu na ulici, kde hliadky nechodia, ale akonáhle som na problém upozornila, ihneď sa začal riešiť. Nadávkami si možno akurát tak vyventilujete svoju zlosť, ale nič nimi nevyriešite.

 

Odpoveď: (pre Milan)

Názov príspevku :

Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-18 09:13:07

Text príspevku :

K Vášmu príspevku len toľko, že za obdobie tohto roku nebolo na Mestskú políciu nahlásený žiadny problém v tejto oblasti. Stačilo aby ste Vy alebo občan, ktorý bol napadnutý, vytočili bezplatné číslo 159 a určite by hliadka MP zakročila proti narušiteľom poriadku a určite by zakročila pri fyzickom napadnutí Vašich detí. Môžem Vás ubezpečiť, že policajti MP Žilina sa neboja zakročiť proti žiadnemu páchateľovi, najväčším nebezpečenstvom pre pre prácu policajta je arogancia a hlúposť niektorých spoluobčanov. Ale proti tomu už nemôžme zakročiť, musíme takýchto občanov len tolerovať a myslieť si o nich svoje. Nepáči sa Vám ako vyzerám, to je Vaša vec, ale ja s týmto vzhľadom už žijem 55 rokov a kvôli Vám svoj vzhľad meniť nemienim.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

Milan.

Email :

yorkshire555@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-18 19:50:52

Text príspevku :

V podstate s Vami súhlasim, ale ten záver... 1. Nemyslel som tym, ze vyzerate hrozne, alebo nieco podobne, to v ziadnom pripade, ale to, akym spôsobom ste odfotený. Možno za to ani Vy nemôžte, jednoducho vás nejaký amatér takto posadil do toho kresla a cvakol spúšť foťáka. A aj keď ste možno naznačeným úsmevom chceli urobiť akože dobrú fotku, tak aspoń podĺa mna to nedopadlo najlepsie. Ale v podstate fotka nie je dolezita. 2. Co sa tyka toho hlasenia: ked mi dieta prislo po pol hodine odtial to akoze aky by malo zmysel Vam to oznamovat. Zasrani by tam dááávno neboli a iba by ste zbytocne cestu k nam merali. Hlavne ma stve, ze sa odbavuju Vasi zamestnanci plateni z nasich dani na zakladani papuc a na podstatne veci potom nemaju cas. A O TO MI IDE !!!

 

Názov príspevku :

Re: Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

Milan.

Email :

yorkshire555@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-18 19:59:33

Text príspevku :

Nechápem aké vulgarnosti myslíte ak to "v p..i" tak to je normálne slovné spojenie, ktoré som pre istotu s ohľadom napísal vybodkované. Ja som tam vtedy nebol, tak som netelefonoval a deti netelefonovali / aj ked mali mobili / koli tomu, ze sa bali, ze ked tie spiny cierne uvidia ich mobili, tak im ich ukradnú. Vidno, ze ste sa este neocitli v podobnej situácii. Ak sa ich tak zastavate /ciganov/ doporucujem Vam sa tam nastahovat na 2 tyzdne. Ani tolko by ste tam nevydrzali..... Howk.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Napádanie detí cigánčatami.

Autor :

lenka

Email :

lenkakovacova@pobox.sk

Dátum vloženia :

2011-10-20 23:13:59

Text príspevku :

Mala som tú "česť" žiť 6 rokov v Košiciach na Luníku VIII - hneď vedľa "presláveného" Luníka IX !!! Takže veľmi dobre viem, čo je to žiť s nimi (cigánmi) - len toľko

Opilci na sídlisku

 


Názov príspevku :

Opilci na sídlisku

Autor :

Ondriš

Email :

peter.ondris@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-06 15:12:51

Text príspevku :

Dňa 22.6.2011 nadobudlo platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov. Chcem sa preto spýtať či MP aj preventívne kontroluje dodržiavanie tohto nariadenia? Na sídlisku Vlčince sa hlavne v podvečerných hodinách veľmi často stáva, že na lavičkách pred panelákmi posedávajú osoby, ktoré voľne popíjajú alkohol s plastových fliaš. No pešiu, alebo motorizovanú hliadku sa mi ešte na týchto miestach stretnúť nepodarilo. Ďakujem.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: Opilci na sídlisku

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-07 09:26:27

Text príspevku :

Dobrý deň, trochu štatistiky - na Vlčincoch bolo od platnosti VZN 6/2011 udelených celkom 36 pokút a na základe Zákona č. 219/96 Z.z. O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov bolo zistených 24 priestupkov mladistvých a maloletých, čo bolo oznámené príslušnému obecnému úradu. Výkon hliadok na sídlisku Vlčince je vykonávaný pravidelne 24 hodín denne a výsledky práce / v porovnaní s minulým rokom / a odozva obyvateľov sídliska aj tomu nasvedčuje. Samozrejme sú prípady, kedy sa hliadka nenachádza tam, kde by to vyžadovala bezpečnostná situácia a tu je potrebná spolupráca s obyvateľmi, preto Vás osobne ako aj tých, ktorým záleží na bezpečnosti a poriadku v meste Žilina vyzývam, aby ste oznámili porušenia nariadení a príslušných zákonov na linke mestskej polície 159 alebo na linke štátnej polície 158.

 


Názov príspevku :

parkovanie a poplatky

Autor :

jano

Email :

jano@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-09-03 08:57:54

Text príspevku :

dobrý den,chcel by som sa spytat,ked nemam pri sebe mince na zaplatenie v automate,tak si ich idem pochopitelne zamenit a medzi časom cca 5 min kym nieake tie zozeniem tak mi date papucu.a ked sa vratim k autu z listkom tak ma nemilo prekvapilo to ze som musel zaplatit pokutu vo vyske 30 eur.je to podla vas normalne?tak sa vas chcem spytat kolko casu mam na to aby som si zohnal nieke tie mince.viete stane sa to raz za cas ze tie mince v takej hodnote nemate.date 50 cent a pyta doplatit a vy fakt nemate.dakujem za odpoved

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: parkovanie a poplatky

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-06 09:42:22

Text príspevku :

Dobrý deň. Spoplatnené a rezidentské parkovanie sa nachádza v zóne zákazu státia, ktorá je na komunikáciách označená dopravnou značkou IP24a s výnimkou státia vozidiel na vyhradených a spoplatnených parkoviskách označených dopr. zn. IP 16 a IP17a. Symbolika na zónovej dopr. značke - zákaz státia je Vám ako vodičovi zrejmá, dopustili ste sa priestupku, keď ostalo Vaše vozidlo dlhšiu dobu bez park. lístka. Záležalo iba na príslušníkovi MP, či Vám túto skutočnosť uverí. Predísť pokute ste mohli napr. zatelef. na operačné stredisko Mestskej polície.

 


Názov príspevku :

Re: parkovanie a poplatky

Autor :

Nespokojny navstevnik ZA

Email :

rufen@szm.sk

Dátum vloženia :

2011-11-18 22:37:13

Text príspevku :

Je smutne ked ochranocovia a pomocnici v sluzbe mesta vykonavaju vyberacov a striehnu tak, aby mali istu pokutu. Mne sa stal opak, skoncila mi platnost listka na parkovanie a to po desiatich minutach, ked som sa dostavil k autu tiez som mal uz aktivne nasadenu papucu a este som ich stihol a bez kompromisu a vysvetlenia a ze som sa ponahlal (mal som zdravotné problemy) a mal som na to dovody mi nasolili pokutu 20 eur ... samozrejme ze som nebol ZA ... velka hamba takto si zarabat, som znechuteny u nas v meste ma za toto len upozornili, no je kriza a treba si na seba pod ruskom legislativy zarabat ... hamba, ale tam kde ich treba nie su, resp. keby to bol Slota tak sa ani len neopovazia ... a to ich jednanie bolo hrozne, velmi surove, bez ludskeho pristupu ani len "dobry den a dovidenia" ... no som znechuteny z celej Ziliny

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie a poplatky

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-21 12:33:54

Text príspevku :

Je to Váš názor. Pri takom počte prejednaných a objasnených priestupkov nemám ideály o činnosti MP bez pripomienok a sťažností. V každom prípade vedenie MP je za slušné správanie svojich podriadených s príslušnou mierou empatie pri zisťovaní porušovania a prejednávania priestupkov a k tomu smerujú aj príslušné opatrenia. Každá kritika na činnosť MP neostáva bez povšimnutia, na druhej strane si však je potrebné uvedomiť, že MP je organizácia zabezpečujúca fungovanie mesta aj na úseku zabezpečovania statickej aj dynamickej dopravy a s tým spojené aj nepopulárne represívne opatrenia, ktoré si každý vyloží po svojom. V centre mesta je cez deň niekoľko hliadok MP ktoré kontrolujú dopravnú situáciu a parkovacie miesta s potrebnou intenzitou. Keďže píšete anonymne a nekonkrétne, bližšie stanovisko k Vášmu priestupku neviem zaujať. Môžte tak urobiť na zastupca@mpza.sk, alebo nacelnik@mpza.sk.

Zákon len pre niektorých

Názov príspevku :

Zakon len pre niektorych

Autor :

ja

Email :

anonym@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-09-14 10:49:13

Text príspevku :

Dnes som isiel z Rosiny pri ziline, smerom do Ziliny okolo AAA Auto(cesta ku Tescu), opravuju tam most, na ceste su dve zakazove znacky, Zakaz vjazdu, nevsimol som si ich. Tam uz Mestsky policajti vyberali pokuty. Prislusnik (organ) mi tvrdil ze zastavuju vsetkych chcel mi dat 60e pokutu, nakoniec mi dal 30,argumentoval ze som si nevsimol znacky, preto ze sa to neda riesit dohovorom,zaplatil som a hned za mnou pustil dve auta bez toho aby ich zastavil. Kedze sa uz nedalo vratit a mal som uz pokutu zaplatenu, nedalo sa snim konfrontovat co to ma byt, zjavne Vasi podriadeny beru zakon do vlastnych ruk,mimo Zilinsky zaplatia, ostatny mozu ist, podavat oficialne staznosti nemam cas, musim zarabat na tych dvoch panov, co ma stopli, ved kde inde by cih zamestnali. Za podobne jednanie by s prace vyhodili na hodinu,a nikto by neriesil oficialne staznosti, len policajti musia mat oficialnu staznost. Pritom by stacilo sem tam sa postavit, na podobny usek a videli by to aj ich nadriadeny. Zaujmalo by ma ako sa to bude riesit.

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-14 14:53:38

Text príspevku :

Dobrý deň, podľa mojich zistení na mieste, ktoré uvádzate vykonávala hliadka službu v čase od 9.30 hod. do 9.45 hod. Za tento čas bolo vybratých celkom 5 pokút, pričom podľa tvrdenia hliadky je možné, že počas riešenia dopravných priestupkov prešlo motorové vozidlo bez toho, aby bolo sankcionované. V žiadnom prípade hliadka netolerovala porušenie dopravnej značky zákazu vjazdu vozidlám v čase bežnej kontroly. Čo sa týka Vašich invektív na prácu policajta a platenia daní, konštatujem, že ste otázku na mňa položili v zlom duševnom rozpoložení čo je vidieť z počtu gramatických chýb a ktoré ja u policajtov nie som ochotný tolerovať. Taktiež psychotesty, ktoré policajti musia absolvovať naznačujú ako sa vedia správať v záťažovej situácii, preto si myslím, že Vy sa nemusíte obávať ponuky na prácu v polícii.


Názov príspevku :

Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

anonym

Email :

viktor@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-09-15 01:32:51

Text príspevku :

Predstavte si ze ponuku som dostal, a nie jednu. Je zaujmave ze mi bolo tvrdene, ze su stopovane vsetky auta a hned za mnou dve presli. Ze pocas kontroly sa mohlo stat,ze preslo vozidlo ktore nedostalo pokutu,je hlupost,dane vozidla museli cakat kym sa zaradim do pruhu, keby prislusnici chceli,stacilo ku nim len prist a odstavit ich. Tak isto tam hliadka bola dlhsie ako 15min, odisla az ked tam prisla statna policia. Ku gramatike sa nema vyznam vyjadrovat,podobnych argumentacii je plny internet. Ako som cakal jasne ze pravdu ma vzdy prislusnik.

Názov príspevku :

Re: Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

tomas

Email :

lacko.tomas@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-15 12:40:22

Text príspevku :

chcem sa opytat ako budu riesit cyklistov ktori su tiez ucastnikmi premavky a pre ktorych by malo tiez platit dopravne znacenie, ako pre vodicov motocyklov alebo automobilov, pretoze nie jeden krat sa mi stalo ze som na poslednu chvilu postrehol rutiaceho sa neosvetleneho cyklistu cez usek ktory je s vynimkou autobusov uzavrety, ktory som aj ja obchadzal bocnymi ulickami pretoze aj tak som sa potreboval dostat na ulicu Pri celulozke (v podstate znacenie iba komplikuje situaciu miestnym obyvatelom pre chybajucu dodatkovu tabulku "Obsluhe vjazd povloleny")

Odpoveď:


Názov príspevku :

Re: Re: Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-09-19 10:55:01

Text príspevku :

Dobrý deň, ako ste správne uviedli bicyklista je účastník cestnej premávky, preto je v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a v prípade zistenia priestupku hliadkou MP strpieť výkon jej oprávnení.


Názov príspevku :

Re: Zakon len pre niektorych

Autor :

tomas

Email :

lacko.tomas@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-09-19 13:44:27

Text príspevku :

prave aj cyklisti prechadzaju okolo bez povsimnutia hliadky preto som sa na to pytal. Dakujem

Štatistický prehľad priestupkov 2014

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1899

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 814

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1102

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 645

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1944

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 743

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1414

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 703

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1713

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 697

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Október 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1760

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 724

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1980

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 684

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1794

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 701

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Február 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1715

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 655

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1702

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 712

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1755

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 604

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl 2014:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1847

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 754

Povolenie do PZ...

Názov príspevku :

povolenie do pesej zony

Autor :

martina

Email :

tinitta00@yahoo.com

Dátum vloženia :

2011-10-20 01:01:30

Text príspevku :

rada by som sa spytala, ako to je s povolenim do pesej zony v pripade, ak mi toto povolenie bolo odcudzene s autom a potrebujem ho denne pre svoju pracu, ake povolenie mozem pouzit, ako dlho trva vydanie nahradneho, resp. docasneho povolenia v pripade, ak si prenajimam auto od cudzej firmy, ktora znacku auta a teda aj SPZ strieda podla vlastnych potrieb? dakujem

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: povolenie do pesej zony

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-20 14:21:30

Text príspevku :

Je to také isté, ako keby ste mali odcudzené iné doklady. Musíte vybaviť nové. Potvrdenie o dani za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta vydáva Mestský úrad za určitých podmienok, ktoré sú uvedené vo VZN mesta č. 15/2011.

 

Názov príspevku :

Re: Re: povolenie do pešej zony

Autor :

martina

Email :

tinitta00@yahoo.com

Dátum vloženia :

2011-10-20 16:17:07

Text príspevku :

Ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa rada opýtala, ako to je s pokutovaním tzv "papučky" za slabo umiestnené povolenie do PZ v prípade, ak o par metrov stoji iné auto, v tom istom čase, bez povolenia na viditeľnom mieste - ak nejaké existuje - a bez už spomínanej "papučky". Je v poriadku odpoveď prislušníkov PZMZ "on už je poriešený"? A aj keby bol, čomu sa dá ťažko veriť, nemal by po pokutovaní okamžite odstrániť chybu a dané povolenie umiestniť na viditeľné miesto, aby nedošlo k opakovanému pokutovaniu v ten istý deň? Pretože mi napadá - kiežby - fiktívna situácia, že príslušníci PZMZ pokutujú prvé auto, ktoré nájdu a ďalej si už autá ani neoverujú, alebo v horšom prípade nepoužívajú rovnaký meter na každého a nepokutujú z dôvodu, laicky nazvaného "známosti". Mimochodom o tomto je aj dôkazový materiál. ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Re: Re: povolenie do pešej zony

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-24 12:44:27

Text príspevku :

 

 

 

Dobrý deň, samozrejme ak existujú dôkazy veľmi rád si ich pozriem, ak môžte pošlite mi to na mail : nacelnik@mpza.sk. Ubezpečujem Vás, že v prípade zistenia pochybenia policajta budem postupovať voči nemu veľmi prísne a exemplárne, takéto nedostatky v práci policajta nebudem akceptovať.

 

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: povolenie do pešej zony

Autor :

Jan

Email :

deko@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-10-21 21:51:14

Text príspevku :

 

Znova niekto dostal pokuta a vsetko,na co sa zmoze, je poukazovat na druhych..

 

 

Názov príspevku :

 

 

Re: Re: Re: povolenie do pešej zony

Autor :

Milan.

Email :

yorkshire555@gmail.com

Dátum vloženia :

2011-10-20 18:52:29

Text príspevku :

 

 

To s tými "známosťami" máš žial pravdu, ale kedže sme všetci len ľudia, tak tomu nezabrániš... Jednoducho vo svete je to tak. Nie len na Slovensku.

 

Týranie zvierat.

Názov príspevku :

týranie zvierat?

Autor :

Zuzana

Email :

zuzanasedliakova@azet.sk

Dátum vloženia :

2011-10-27 12:41:44

Text príspevku :

Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať aké možnosti mám pokiaľ sused ustavične napáda môjho psa (hádže po ňom kamene, opadané jablká, cez plot ho napadá palicou) nehovoriac o tom, že jeho syn mi psa prikrmuje (do tej miery, že začína byť obézny). Tento istý problém má aj pani čo býva z druhej strany môjho suseda. Som veľká milovníčka zvierať a preto nebudem robiť zle ich psovi ono inteligencia ani nepustí! Prosím poradte mi, nechcem sa dožiť toho, že ju raz s tým kameňom trafí tak nešťastne, že......Ďakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: týranie zvierat?

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-11-07 14:34:57

Text príspevku :

Dobrý deň, pri podozrení z týrania zvierat sa môžete obrátiť priamo na inšpektora Regionálnej veterinárnej správy - RVPS, ktorá je povinná riešiť každú sťažnosť na porušovanie zákona o veterinárnej starostlivosti a ochrane zvierat č. 488/2002. V § 21citovaného zákona sú presne vymedzené pojmy, podmienky a zákazy na ochranu zvierat. Sťažnosť sa podáva písomne s uvedením informácií. Vo Vašom prípade, pokiaľ sused nereaguje na Vaše upozornenia, by som doporučoval obrátiť sa s podnetom na Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy - priestupkové oddelenie a podať oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

 

Názov príspevku :

Re: týranie zvierat?

Autor :

Miroslava

Email :

anairda@centrum.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 12:13:09

Text príspevku :

Tak takého suseda by som nakopala do sedacieho svalu :-

Otázka...

Názov príspevku :

Otázka

Autor :

obyvateľ

Email :

aaaa

Dátum vloženia :

2012-02-02 18:27:25

Text príspevku :

Minule nás navštívili v Bánovej príslušníci Mestskej polície s upozornením ,že v uličkách pred domami nesmieme parkovať.Je tým vraj porušovaný zákon a bráni to prejazdu sanitky ,alebo hasičského auta. Poslúchli sme viacerí a odparkovali svoje autá o pár metrov ďalej na širokú komunikáciu ,alebo do svojich dvorov.Niektoré autá ,ale zostali parkovať v uličkách .Dozvedel som sa , že majú vybavenú nejakú výnimku. Prosím Vás o radu na koho sa máme obrátiť keď budeme chcieť tiež výnimku.Alebo môžeme parkovať na pôvodných miestach?

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Otázka

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-06 14:03:54

Text príspevku :

Dobrý deň, výnimka na uvedené porušovanie zákona neexistuje, nemám žiadnu informáciu o výnimkách vo Vašich uličkách. Aj naďalej vykonávame priebežné kontroly, ak hliadka zistí priestupok, vodič musí rátať so sankciou, nakoľko dohováranie sa minulo účinkom.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Otázka

Autor :

otázka

Email :

aaa

Dátum vloženia :

2012-02-06 19:32:38

Text príspevku :

Ďakujem rozumiem.

 

Názov príspevku :

Re: Otázka

Autor :

sadko z rozprávky

Email :

emo@emo

Dátum vloženia :

2012-02-20 19:07:37

Text príspevku :

výnimka je možná: klikni www.vatikánpomoc.it

Reklamné pútače.

Názov príspevku :

reklamné pútače

Autor :

roman

Email :

roman.gajdošík@desire-za.sk

Dátum vloženia :

2012-02-06 01:40:24

Text príspevku :

Dobrý večer. Chcel by som sa Vás spýtať či je možné osádzať reklamné pútače na mestskú zeleň, tak ako to je na ulici Štefániková v smere od HM Tesco po Štefánikove nám. Reklamné pútače sú drôtom pripevnené na stromy. Túto skutočnosť som už nahlásil aj na Vaše telefónne číslo ale žiadna náprava ani po týždni sa neuskutočnila. Je to výsmech pre ostatných ľudí , ktorým nie je ľahostajné ani to málo zelene ktorá v centre mesta ostala. Keď ich nechce odstrániť majiteľ tak to môže spraviť MP a náklady si vymáhať od neho.Ak si dobre spomýnam nie je dôležité kto ich tam dal (určite sa majiteľ vyhovára že o ničom nevie) ale keďže sa tam jedná o jeho fy. je za to zodpovedný (ako u plagátov) alebo sa mýlim? ďakujem za odpoveď

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: reklamné pútače

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-06 15:05:55

Text príspevku :

Dobrý deň, dnes som dal situáciu preveriť. Priestupok je zadokumentovaný a objasňovaný v zmysle VZN mesta č. 10/2011 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina. Každý právny delikt musí byť riadne zadokumentovaný, teda aj uvedený druh priestupku. Pre spoľahlivé objasnenie priestupku a zistenie páchateľa sa využívajú všetky dostupné úkony v zmysle zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. a o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. Objektívna zodpovednosť v tomto prípade neplatí, potrestať osobu bez ohľadu na zavinenie len preto, že je majiteľ alebo prevádzkovateľ je protiústavné. Každá fyzická osoba má právo, aby bola trestaná za skutok, ktorý sa preukáže, že spáchala. Ak by Mestská polícia nezistila páchateľa priestupku, odstráni reklamu na vlastné náklady mesto.

 

Názov príspevku :

Re: Re: reklamné pútače

Autor :

roman

Email :

roman.gajdošík@desire-za.sk

Dátum vloženia :

2012-02-07 22:54:24

Text príspevku :

Dobrý večer, ďakujem Vám za skorú odpoveď.Ak som to správne pochopil, tak tam tie pútače budú dokým sa to neprerieši? resp.pokiaľ sa nezistí vinník, alebo nepreukáže že vinníka niet? Až potom môže MP konať a žiadať odstánenie resp. ich odstrániť? Takže ak niekto nechce platiť reklamným agentúram za priestor, stačí to dať na verejnú zeleň a po mesiaci keď to už niekto dá dole povedať že o tom nič neviem a pri najhoršom odísť z napomenutím a oproti zaplateniu reklamnej plochy zanedbateľnej pokute. tak to sa máme na čo tešiť pri niektorých podnikateľoch. ešte raz ďakujem za vašu odpoveď. S pozdravom

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Re: Re: reklamné pútače

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-09 09:51:58

Text príspevku :

Dobrý deň, na Vaše pripomienky k postupu MP môžem povedať len toľko, že policajti môžu postupovať len v zmysle zákona a samozrejme postihovať môžme len vinníka priestupku, ktorému bol jednoznačne priestupok preukázaný. Máte predstavu, že policajti môžu postupovať ináč ? K veci : páchateľ Vami uvádzaného priestupku bol policajtmi MP zistený ihneď v ten deň ako ste ho nahlásili, priestupok bol zdokumentovaný pričom páchateľ priestupku bol za uvedený skutok sankcionovaný. Lehota na odstránenie RIP zariadení bola dohodnutá na deň 9.2.2012. V prípade, že tieto zariadenia odstránené nebudú, policajti MP postúpia vec na MsÚ kde bude hrozba sankcie ďaleko vyššia. Bol by som veľmi rád, keby ste prácu policajtov a náčelníka v budúcnosti neodsudzovali bez toho, aby ste sa presvedčili o stave veci a opatreniach, ktoré MP vykonala.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: reklamné pútače

Autor :

roman

Email :

roman.gajdošík@desire-za.sk

Dátum vloženia :

2012-02-09 21:43:41

Text príspevku :

Ďakujem Vám za odpoveď, nakoľko som bol párkrát v situácii kedy som potreboval pomoc MP a vždy som bol spokojný s ich prácou, môžem skonštatovať , že MP nielen že je na vysokej profesionálnej úrovni ale aj ku každému prípadu pristupuje aj z ľudského hľadiska vždy korektne.Preto som bol trochu zaskočený, že tieto pútače tam už boli minimálne týždeň a vaše hliadky (keďže je to spoplatnená zóna, alebo pri bežnej hliadkovej činnosti) nekonali a čakalo sa až na podnet. Ešte raz Vám veľmi ďakujem za odpoveď a prajem veľa úspechov.

 

Výberové konanie.

Názov príspevku :

výberové konanie

Autor :

kaprik

Email :

carpteam@pobox.sk

Dátum vloženia :

2012-02-08 21:17:38

Text príspevku :

Dobrý deň,chcem sa len predbežne informovať,či je už stanovený termín výberového konania na pozíciu prislušníka MP,alebo nejaké voľné pracovné miesto,prípadne či sa dá zamestneť u MP aj mimo výberového konania.Ďakujem

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: výberové konanie

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-02-10 14:57:13

Text príspevku :

Žiaľbohu musím Vás sklamať, ďalší výber na miesto policajta MP bude až niekedy koncom leta, ale nič nebráni tomu aby ste si poslali žiadosť o prijatie na MP, budeme ju evidovať a v prípade otvorenia kurzu Vás oslovíme.

Málo rezidentskych miest...

Málo rezidentských miest

Názov príspevku :

Málo rezidentských miest

Autor :

Emília

Email :

mimi27@szm.sk

Dátum vloženia :

2011-09-24 12:51:31

Text príspevku :

Pekný deň,prosím o vysvetlenie postupu príslušnika MP ohľadom parkovania v II.pásme. Mám vydanú rezidentskú parkovaciu kartu na konkrétnu ulicu, na ktorej bohužiaľ nie vždy nájdem voĺné miesto v rámci vyznačeného rezidentského parkovania,preto som nútená zaparkovať na mieste,kde je parkovanie za poplatok. Neobmedzujem nikoho v parkovaní(vždy je tam veľa voľných miest,kde nik neparkuje, mám zaplatený ročný poplatok, bývam na tej ulici a nemôžem tam parkovať??? Zaujímalo by ma,či má parkovacia spoločnosť spočítaný počet kariet vydaných na konkrétne pásma a ulice, kedže v dnešnej dobe bežne domácnosti využívajú aj dve autá. Je nemysliteľné a hlavne nepochopiteľné,aby som si kupovala parkovací lístok, keď mám kartu. Čítala som parkovací poriadok a skutočne tento nezmysel tam je! Je možné požiadať o rozšírenie úseku rezidentského parkovania na našej ulici? Čo preto treba urobiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Málo rezidentských miest

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2011-10-03 10:07:04

Text príspevku :

Ako som z Vašej otázky vyrozumel, platíte za rezidentskú parkovaciu kartu 3.20,-EUR na rok. Mesto Vám nemôže nijakým spôsobom zaručiť, že za túto sumu budete celý rok parkovať pod oknami svojho bytu, pretože ako sám píšete, každá domácnosť má v súčasnosti aj dve autá. V prípade, že by ste boli vlastníkom rezidentskej parkovacej karty prenosnej za 66,-EUR, mohli by ste využívať parkovacie miesta v rámci II. pásma. Čo sa týka počtu pridelených rezidenstkých kariet, tieto vydáva Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. Žilina a podľa dostupných informácii bolo vydaných do 80% kariet na parkovacie miesta. Z toho vyplýva, že sa v blízkej budúcnosti budú musieť prijať nové podmienky na vydávanie parkovacích kariet.

Parkovanie Bánová...

Názov príspevku :

parkovanie

Autor :

pavol s

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-10 21:38:21

Text príspevku :

Pozdravujem Vás a žiadam o pomoc pri riešení situácie ohľadom parkovania a garážovania niektorých obyvateľov časti Bánová časť kolónia.Sú tam uličky široké asi 2,5 metra a v poslednej dobe si zvyklo veľa ľudí parkovať v týchto uličkách , kde zostava na prechod medzi autom a plotom asi 50- 70cm. Nedá sa tam prejsť ani s byciklom alebo detským kočíkom. Keď napadne sneh tak skoro ani peši. Pri oslovení mi bolo odpovedané aby som použil inú uličku ktorá je teraz prázdna.Niektorí ľudia sa nemôžu dostať autom do svojho dvora ,alebo musia cúvať po celej uličke lebo vo dvore sa nedá otočiť , lebo pozemky sú malé.Pritom za tymýto domami vo vzdialenosti asi 30metrov sú široké komunikácie kde nie je takmer vôbec premávka a dá sa tam parkovať.V noci tieto autá nikomu nezavadzajú ,ale cez deň je to porušenie zákona o parkovaní a preto Vás touto cestou žiadam o pomoc. V prípade neriešenia tohoto problému sa obrátim o pomoc pána primátora.Ďakujem za pozornosť

 

Názov príspevku :

Re: parkovanie

Autor :

ido

Email :

chmuľo@dilo

Dátum vloženia :

2012-01-27 21:11:22

Text príspevku :

obráť sa aj na Pápeža.

 

Odpoveď: (pre pavol s)

Názov príspevku :

Re: parkovanie

Autor :

náčelník MP

Email :

nacelnik@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 10:10:40

Text príspevku :

Dobrý deň, ďakujem Vám za upozornenie na základe ktorého prijal som opatrenia na zvýšený výkon hliadok v danej oblasti.

 

Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie

Autor :

pavols@gmail.sk

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-18 21:33:19

Text príspevku :

Zatiaľ zvýšený výkon hliadok nebadať. Ak tak na Kuzmányho ulici

 

 

Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie

Autor :

pavols

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-17 18:22:27

Text príspevku :

Situácia s parkovaním a garážovaním je horšia ako pred žiadosťou o nápravu. Auta parkujú ďalej s tým rozdielom , že v uličkách pribudol ešte aj sneh.V Bánovej traktorom prehŕňajú cesty , ale uličky sa nedajú pre tieto autá. S autom už ani nevyjdem pre sneh ináč by som musel prehádzať ručne celú uličku. Neviem kto by vedel v tomto pomôcť.Skúsim sa o pomoc obrátiť na p. primátora.Veď Podľa zákona musí vedľa vozidla zostať jazdný pruh min.3 metre.Na Kuzmányho ulici sú hliadky stále a pokutujú aj vodičov čo tam vojdu omylom a tuto parkujú autá úmyselne.Skúsim to ešte nafotiť a poslať do niektorého media s prosbou o pomoc.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: parkovanie

Autor :

satan

Email :

emkoemko

Dátum vloženia :

2012-01-27 21:13:49

Text príspevku :

Slovák ako repa..napiškaj môj aj do CNN pomôže Ti to ako mrtvemu kniha...

 

Odpoveď:

Názov príspevku :

Re: Re: Re: parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-20 08:26:28

Text príspevku :

Dobrý deň. Ja viem, že čakáte okamžitý výsledok, no najskôr sme si museli preveriť na MsÚ uvedené uličky, či sú majetkom mesta, či sú začlenené do cestnej siete. Nejde to len tak vrhnúť sa do problému a mať potom ešte väčšie... Od včera tam hliadka MP vykonáva kontrolu.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: parkovanie

Autor :

pavol

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-26 20:01:31

Text príspevku :

Chválim prácu Mestskej polície za riešenie problému s garážovaním v úzkych uličkách v Bánovej -kolónii.Situácia sa neporovnateľne zlepšila a traktor mohol aj prehrnúť uličky po ktorých sa dá normálne prejsť. Ešte zostávajú asi dve vozidlá , ktorých majitelia majú asi dlhšie vedenie a stále tam parkujú. Verím však v úspech našej Mestskej polície ,ktorá si aj s týmito poradí. Neberte to ako nejakú buzeráciu ,ale ste podľa mňa jediní , ktorí s týmto problémom mohli niečo urobiť a ľudia sa môžu normálne pohybovať.Prajem p. náčelníkovi a všetkým policajtom všetko dobré.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: Re: parkovanie

Autor :

Chvala

Email :

chvala@chvala.sk

Dátum vloženia :

2012-02-01 09:33:18

Text príspevku :

Len ho nechval, lebo ti drbne pokut, ako jeho arogantni MP - psiska komunisticke, to ich povinnost a maju to robit za to su plateni, pardon z vyberania pokut, chrapuni

 

Názov príspevku :

Re: Re: parkovanie

Autor :

pavols

Email :

pavols@gmail.sk

Dátum vloženia :

2012-01-13 18:17:51

Text príspevku :

Ďakujem pánovi náčelníkovi za reakciu a držim palce.Nejde tu o pokutovanie , ale upozorniť parkujúcich , že nielen porušujú zákon , ale skutočne zavadzajú .Zaparkovať auto o 20 metrov ďalej by pre nich ozaj nemal byť problém. S pozdravom Pavol

Pokuta za parkovanie...

Názov príspevku :

Pokuta za parkovanie

Autor :

Dušan

Email :

dusan.strananek@gmail.com

Dátum vloženia :

2012-01-14 09:18:21

Text príspevku :

Som pracovník SPP-distribúcia , ktorý dostal 13.1.2012 7:15 pokyn demontovať plynomer na ulici J.Vuruma 5 . Zastavil som 50 metrov od miesta demontáže (pri vinotéke Vanko) a demontoval plynomer. Celý úkon by trval max.10 minút , keby neprišlo auto MP a aj keď nás videli niesť plynomer ku autu , hneď nám nasadili papuču.Mestský policajt , ktorý nemal toľko slušnosti , aby sa predstavil , žiadal odo mňa 60 eur pokuty , správal sa ku mne mimoriadne hrubo a vyhrážal sa mi , že keď nezaplatím , zavolá na mňa štátnu políciu . Je to skutočne nutné správať sa hrubo a arogantne voči radovým zamestnancom plynární , ktorí idú do centra iba vtedy , keď musia . Možno v minulosti niektorí z nás zneužívali vjazd do centra na súkromné účely , ale dnes už máme v autách GPS a sme tvrdo kontrolovaní a môžme chodiť len za pracovnými povinnosťami. Stretol som sa od r.1990 , odkedy robím v SPP , s viacerými mestskými policajtami , ale s takýmto chrapúnskym chovaním som sa ešte nestretol. Na záver , pokutu som zaplatil(Myslím si,že bola neprimerane vysoká), ale mohli by ste nás pri výkone svojej práce tolerovať aj keď nemáme povolenie na vstup , pracujeme s nebezpečným médiom ako je plyn

 

Názov príspevku :

Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

fejko

Email :

mifus@centrum.sk

Dátum vloženia :

2012-01-21 20:40:37

Text príspevku :

ja by som Ti dal rovno 5OO € nemáš žiadnu výnimku tak dodržuj zákon

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

chrapun

Email :

MP@MP.sk

Dátum vloženia :

2012-02-01 09:27:13

Text príspevku :

Co si myslis, ze nevieme ze si mestky policajt, to vase spravanie je hrozne ty chrapun MP, hamba vam - komunisticka skupinka, vy ste si este po 21 neuvedomili, ako sa spravat a tak vyzera cely nas chrapunsky stat.

 

Odpoveď: (pre Dušan)

Názov príspevku :

Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

zástupca náčelníka MP

Email :

misejka@mpza.sk

Dátum vloženia :

2012-01-18 15:00:52

Text príspevku :

Mesto Žilina vydalo nové VZN o dani za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta, ktoré je účinné od 11.10.2011. Kritériá a podmienky, za ktorých sú povolenia vydávané sa sprísnili. S odstupom času vzhľadom na stav v pešej zóne sú taxatívne vymedzené nové pravidlá, no a samozrejme aj z toho súvisiaca sprísnená kontrola zo strany MP. Vy ste tvrdo kontrolovaný GPS, MP je nielen tvrdo kontrolovaná ale aj konfrontovaná zo strany vedenia mesta, poslancov MZ, ale aj samotných obyvateľov mesta, ktorí sa zaujímajú okrem iného aj o stav v pešej zóne. Je asi ťažké zvyknúť si po 21 rokoch na nový systém vo Vašej práci, keď služobné vozidlo používate aj v centre mesta, v pešej zóne a musíte sa prispôsobiť novým podmienkam, resp. dodržiavať platné dopr. značenie v zmysle zákona. Nie je nič jednoduchšie, ako označiť chovanie policajta za chrapúnske, nedôstojné a pod. Pritom si plní svoju povinnosť v zmysle zákona, robí si svoju prácu za ktorú je ešte aj pranierovaný? Za 21 rokov Vás zrazu policajt v pešej zóne pokutoval a už nie je jeho správanie v poriadku? Ak by prehliadol priestupok bolo by to v poriadku, prišla by pochvala? Z výsledkov preverovania priestupku a hliadky je zrejmé, že ste to boli práve Vy, ktorý ste hliadku v čase kontroly ignorovali. Stačilo len trocha námahy z Vašej strany zatelef. na operačné stredisko MP a ozrejmiť situáciu, na výmenu hodín ste mohli využiť aj parkovisko pri trhovisku, havarijný stav to určite nebol. Argument, že ste išli za pracovnými povinnosťami neobstojí, väčšina vodičov vozidiel, ktoré jazdia do PZ idú za pracovnými povinnosťami. Nie ste to len Vy, je tu množstvo firiem a organizácií, ktoré jednoducho musia akceptovať podmienky a nariadenia, ktoré sa z logických príčin sprísnili. Podmienky stanovuje Mesto, vydávanie povolení o zapl. dane za vjazd do PZ vykonáva MsÚ odbor dopravy, Mestská polícia je jednou zo zložiek kontrolných orgánov. Žiadate o toleranciu pri kontrolách. Viete si predstaviť, že si budeme vyberať z organizácií koho uprednostníme? Okrem toho, že naša práca by v krátkej dobe stratila zmysel, nedovoľuje nám to ani zákon a čo je najhoršie nevyhli by sme sa zrejme trestnému stíhaniu za zneužívanie právomoci verej. činiteľa. Vy pracujete s nebezpečným médiom, s plynom, my dennodenne pracujeme s ľuďmi na verejnosti a bojujeme často aj s ľudskou ľahostajnosťou, nevedomosťou a neochotou prispôsobiť sa stanoveným pravidlám.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

Dušan

Email :

dusan.strananek@gmail.com

Dátum vloženia :

2012-01-19 13:14:49

Text príspevku :

Skoro všetky vaše argumenty uznávam. Ostáva len slovo proti slovu.Pre mňa sa človek v nadradenej pozícii(policajt) správa chrapúnsky , keď na mňa na ulici vykrikuje,až sa ľudia obzerali a ja sa snažím slušne komunikovať. Hliadku som neignoroval , boli sme od auta 30 metrov a kolega ich videl skákať zo služobného auta rovno ku nášmu s papučou a kým sme stihli tých 30 metrov dobehnúť , tak ju nasadili. Mimochodom na dve autá stojace pri nás ani nepozreli , o kontrole ani nehovorím,ale chápem váš postoj,orgán má vždy pravdu. A výška pokuty mi príde neprimeraná,60 eur za prvé porušenie vašeho VZN sa mi zdá neprimerané.

 

Názov príspevku :

Re: Re: Re: Pokuta za parkovanie

Autor :

fantomas

Email :

emil@gmail.com

 

Dátum vloženia :

2012-01-21 20:41:55

Text príspevku :

chrapúň si Ty ..

Organizačný poriadok MP Žilina

PRVÁ ČASŤ

§1

Základné ustanovenia

(1) Organizačný  poriadok  je  vypracovaný  v  súlade so zákonom  č. 564/1991 Zb.  o obecnej

polícii v znení neskorších predpisov.

(2) Upravuje  najmä  organizačnú  štruktúru  Mestskej polície v Žiline  (ďalej len MP),  určuje

rámec   základných  povinností  jednotlivých  pracovných  pozícií, rozsah oprávnení vedúcich a  ďalších riadiacich  zamestnancov, upravuje vzájomné vzťahy nadriadenosti a podriadenosti medzi jednotlivými pracovnými úsekmi a pozíciami.

(3) Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorých pracoviskom je mestská polícia.

(4)  Každý zamestnanec musí byť s organizačným poriadkom oboznámený.

(5) Organizačný  poriadok  je prístupný každému zamestnancovi  na informačných  tabuliach MP a u vedúcich zamestnancov.

§2

Riadenie a zastupovanie

(1) Činnosť MP Žilina riadi náčelník mestskej polície, ktorý je priamo podriadený primátorovi mesta.  Náčelníka MP na návrh primátora mesta vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

(2) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka.

(3) Mestská   polícia   Žilina  je poriadkový útvar mesta, ktorého organizačnú štruktúru tvoria:

a) oddelenie výkonu služby, ktoré je rozčlenené na štyri okrsky:

 • okrsok Mesto - centrum,
 • okrsok Vlčince,
 • okrsok Solinky,
 • okrsok Hájik,

b) oddelenie vzdelávania a policajných činností,

c) vnútorné a organizačné oddelenie.

(4) Všetci príslušníci MP, s výnimkou náčelníka a zástupcu náčelníka, sú bez ohľadu na svoje pracovné zaradenie povinní, na základe rozhodnutia nadriadeného, plniť úlohy príslušníka mestskej polície – člena hliadky.

§3

Členenie podľa organizačnej štruktúry

(1) Priamo pod riadenie náčelníka MP spadajú títo zamestnanci:

 • zástupca náčelníka
 • vedúci oddelenia výkonu služby
 • veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností
 • vedúci vnútorného a organizačného oddelenia

(2) Priamo pod riadenie vedúceho oddelenia výkonu spadajú títo zamestnanci:

 • veliteľ okrsku Mesto - centrum,
 • veliteľ okrsku Vlčince,
 • veliteľ okrsku Solinky,
 • veliteľ okrsku Hájik,
 • zástupca veliteľa okrsku Mesto - centrum,
 • zástupca veliteľa okrsku Vlčince,
 • zástupca veliteľa okrsku Solinky,
 • zástupca veliteľa okrsku Hájik
 • operačné stredisko MP

(3) Priamo pod riadenie veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností spadajú

tieto referáty:

 • referát priestupkov
 • referát prevencie
 • referát kynológie a odchytu zvierat
 • referát informatiky a mestského kamerového systému
 • Školiace stredisko – kadeti

(4) Priamo pod riadenie vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia spadajú tieto referáty:

 • referát ekonomický
 • referát administratívy
 • referát hospodárskej správy

DRUHÁ ČASŤ

Riadenie, postavenie, práva a povinnosti

§4

Vedúce funkcie

Vedúcimi funkciami sú funkcie:

 • náčelník MP,
 • zástupca náčelníka,
 • vedúci oddelenia výkonu služby
 • veliteľ okrsku Mesto - centrum
 • veliteľ okrsku Vlčince
 • veliteľ okrsku Solinky
 • veliteľ okrsku Hájik
 • zástupca veliteľa okrsku Mesto - centrum
 • zástupca veliteľa okrsku Vlčince
 • zástupca veliteľa okrsku Solinky
 • zástupca veliteľa okrsku Hájik
 • veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností
 • vedúci vnútorného a organizačného oddelenia

§5

Hodnostné označenie

(1) Príslušníkovi MP je po splnení požadovaných kritérií udelené hodnostné označenie. MP Žilina zaviedla používanie hodnostných označení v závislosti od dĺžky odbornej praxe a funkčného zaradenia.

(2) Hodnostné označenie, jeho vyobrazenie, kritéria a ostatné náležitosti súvisiace s ním, je upravené v tomto organizačnom poriadku.

§6

Náčelník MP

(1) Náčelník MP koordinuje, riadi a zodpovedá za činnosť MP. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

(2) Plní základné úlohy náčelníka v zmysle zákona o obecnej polícii:

 • organizuje prácu zamestnancov mestskej polície,
 • podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
 • spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
 • predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
 • zabezpečuje v spolupráci s veliteľom oddelenia vzdelávania a policajných činností odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície,
 • podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi zamestnancov mestskej polície,
 • zúčastňuje sa zasadnutí mestskej rady a zasadnutí mestského zastupiteľstva, zasadnutí príslušných komisií na základe ich požiadaviek,
 • predkladá primátorovi návrhy interných predpisov, v rámci svojej riadiacej činnosti vydáva pokyny a nariadenia,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti mestskej polície.

(3) Plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora.

§7

Zástupca náčelníka

(1) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka.

(2) Zástupca náčelníka organizuje, koordinuje spoluprácu oddelení a okrskov a plní   úlohy najmä:

 • zodpovedá za správnu aplikáciu právnych a ostatných predpisov ako i všeobecne záväzných nariadení mesta, a túto vyžaduje od podriadených zamestnancov,
 • informuje podriadených zamestnancov o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných pre ich činnosť,
 • spolupracuje s vedúcimi oddelení, s veliteľmi okrskov a ich zástupcov,
 • stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne podriadených zamestnancov a vytvára im vhodné podmienky,
 • riadi, kontroluje a pravidelne mesačne hodnotí prácu a výsledky práce podriadených zamestnancov a navrhuje im priznanie nadstavbovej zložky mzdy a prípadných odmien,
 • dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podriadených zamestnancov,
 • v prípade potreby sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva, orgánov mestského zastupiteľstva a verejných zhromaždení s občanmi mesta,
 • osobne    zabezpečuje    účasť   príslušníkov   MP    na    akciách   konaných  v meste           Žilina   s určením    účasti     jednotlivých    príslušníkov   na    konkrétnych   akciách            s právomocou  určovať  príslušníka MP zodpovedného za príslušnú akciu,
 • v prípade zabezpečovania mimoriadne náročných akcií, pri aktivitách príslušníkov MP, ktorými prispejú k zisteniu páchateľa trestného činu, vypátraniu hľadaných osôb, vozidiel a pod. má oprávnenie navrhovať príslušníkom MP odmeny,
 • zabezpečuje brífing s veliteľmi okrskov a vedúcim oddelenia výkonu služby,
 • zabezpečuje spoluprácu s hovorcom mesta Žilina, spolupracuje s médiami,
 • prešetruje sťažnosti občanov, zabezpečuje vyhotovenie zápisníc z prešetrenia a písomných odpovedí občanom v spolupráci s MsÚ.

(3) Vykonáva    kontrolnú   činnosť     výkonu      jednotlivých      oddelení  MP   a kontrolnú činnosť  hliadok v jednotlivých okrskoch s právomocou navrhovať náčelníkovi sankcie pri zistení nedostatkov v činnostiach  vyplývajúcich príslušníkom mestskej polície zo zákona       o obecnej polícii a pokynov nadriadených vrátane veliteľov  okrskov a ich zástupcov.

(4) Podľa  pokynov  nadriadených  plní  ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

§8

Vedúci oddelenia výkonu služby

(1) Je podriadený náčelníkovi MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcovi náčelníka.

(2) Veliteľ oddelenia výkonu služby najmä:

 • priamo riadi veliteľov okrskov a ich zástupcov,
 • spracováva rozpisy služieb,
 • plánuje hliadkovú činnosť svojich  podriadených,
 • vedie evidenciu dochádzky a odpracovaných hodín veliteľov okrskov a ostatných príslušníkov MP,
 • dbá na hospodárne využívanie motorových vozidiel a technických zariadení používaných vo výkone,
 • kontroluje dokumentáciu týkajúcu sa výkonu služby,
 • dbá na dodržiavanie pracovnej disciplíny príslušníkov MP, oznamuje náčelníkovi MP alebo zástupcovi náčelníka zistené porušenia,
 • spolupracuje s ostatnými veliteľmi pri plnení úloh MP,
 • vypracúva správy o činnosti svojho oddelenia podľa pokynu náčelníka MP alebo zástupcu náčelníka a predkladá požiadavky na zabezpečenie činnosti oddelenia,
 • kontroluje splnenie úloh uložených svojím podriadeným,
 • organizuje   previerky   z   fyzickej pripravenosti príslušníkov MP.
 • zástupcovi náčelníka predkladá podklady na určenie čerpania nadčasov u jednotlivých príslušníkov MP,
 • organizuje  streleckú  a telesnú prípravu, výcvik sebaobrany a  nácvik taktiky   zákrokov  pre príslušníkov MP,

(3) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom  práce.

§9

Oddelenie výkonu služby MP

(1) Je   organizačná     jednotka     MP,    ktorá     zabezpečuje    prostredníctvom  veliteľov

okrskov MP výkon  úloh mestskej polície v zmysle  zákona  o obecnej polícii v nepretržitej  prevádzke.

(2) Príslušníci  mestskej   polície  zaradení    do   jednotlivých okrskov,  vykonávajú  úlohy

vyplývajúce  zo zákona   o   obecnej     polícii,  príslušných  pracovných náplní  a pokynov

priamych     nadriadených      ako     aj   náčelníka MP  a zástupcu náčelníka.

Ich činnosť je zabezpečovaná v rámci  okrskov:

 • okrsok Mesto - centrum,
 • okrsok Vlčince,
 • okrsok Solinky,
 • okrsok Hájik.

(3) Práca všetkých   príslušníkov  tejto   organizačnej jednotky  je  upravená  samostatnými

pracovnými   náplňami,   kde   základ   pracovnej  náplne  každého príslušníka  MP   tvoria

úlohy vyplývajúce  zo  zákona  o  obecnej polícii.  Vzhľadom   k   tomu, že funkcia vodiča

hliadky, veliteľa hliadky a hliadky zabezpečujúcej výjazd k objektom napojených na  PCO

je    pohyblivá   a   je   možné   ju   meniť  na  každej pracovnej zmene boli s povinnosťami

vyplývajúcich z týchto funkcií  oboznámení vo svojich pracovných náplniach

všetci príslušníci MP.

(4) Okrem     povinnosti    uložených     danými     pracovnými   náplňami   príslušníci   MP

vykonávajú  v    prípade   potreby   v súlade  so   zákonom  o obecnej polícii aj  iné činnosti

na   základe    pokynov   veliteľa    okrsku,  zástupcu  veliteľa  okrsku, vedúceho  oddelenia

výkonu služby, náčelníka  a   zástupcu  náčelníka ako aj na  základe  rozhodnutia primátora mesta.

§10

Veliteľ okrsku a veliteľ zmeny

(1) Je priamo podriadený vedúcemu oddelenia výkonu služby, v čase jeho neprítomnosti  zástupcovi náčelníka.

(2) Zodpovedá za činnosť prideleného okrsku:

 • zabezpečuje    a   riadi   chod   okrsku   a    celej  zmeny   príslušného  okrsku:  vydáva zbrane,    strelivo    a    ostatné    technické  prostriedky  zo zbrojného skladu slúžiacim príslušníkom MP,
 • zodpovedá za zverené výzbrojné súčiastky a technické prostriedky,
 • dbá na hospodárne využívanie motorových vozidiel a technických zariadení používaných vo výkone ním riadenej pracovnej zmeny,
 • vedie        dokumentáciu     dochádzky    podriadených     príslušníkov   MP,   zadeľuje

príslušníkov MP do hliadok s konkrétnymi úlohami,

 • vykonáva      inštruktáž     a     kontrolu     príslušníkov   MP   pred   ich    nástupom   do zamestnania,
 • dbá na slušnosť a profesionalitu svojich podriadených príslušníkov MP,
 • priamo  velí  hliadkam  vo  výkone, vykonáva ich kontrolu a navrhuje odmeny a sankcie svojim podriadeným príslušníkom MP,
 • zabezpečuje   a    riadi   úkony   v    súvislosti    s    výkonom   činností  v  rámci strediska registrovaných     poplachov   a   organizuje  výjazdy policajných hliadok k zaznamenaným poplachom (v každej zmene  min.  1  moto – hliadky),
 • zodpovedá     za   činnosť    svojho zástupcu  a obsluhu   kamerového  systému,
 • vedie evidenciu udalostí a priestupkov zaznamenaných počas výkonu služby v elektronickej podobe,
 • počas     služby      zabezpečuje   prostredníctvom  obsluhy  kamerového systému priebežné vyhodnocovanie   video   záznamov z kamier umiestnených v meste a na základe získaných informácií o bezpečnostnej situácii  prijímajú opatrenia na jej okamžité riešenie,
 • vykonáva   kontrolnú činnosť, spolupracuje s hliadkami a priamo v teréne velí hliadkam pri zákrokoch,
 • preberá    od    končiaceho   slúžiaceho   veliteľa   zmeny  a  jeho zástupcu  informácie   potrebné  pre výkon zmeny a zabezpečenia verejného poriadku  v meste,
 • zabezpečí preberanie budovy od predošlej zmeny a dbá na jej zabezpečenie v zmysle interných predpisov,
 • zabezpečuje     prítomnosť    podriadených    príslušníkov  MP    na  výcvikoch,   školeniach  a akciách,
 • vykonáva   bezprostredný   kontakt  s  občanmi  a poslancami mestského zastupiteľstva za  príslušný   volebný  obvod,
 • vybavuje    e-mailovú    a     telefonickú     komunikáciu,   prijíma   sťažností od  občanov,
 • v čase neprítomnosti zamestnanca referátu priestupkov vybavuje predvolaných občanov a rieši priestupky na úradovni MP.

(3) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

§11

Zástupca veliteľa okrsku

(1) Podlieha priamemu riadeniu veliteľovi okrsku, v čase jeho neprítomnosti vedúcemu oddelenia výkonu služby.

(2) Plní pokyny svojho priameho nadriadeného veliteľa okrsku, v čase jeho neprítomnosti vedúceho oddelenia výkonu služby. V čase neprítomnosti veliteľa okrsku riadi a zodpovedá za činnosť celého svojho okrsku a zmeny v plnom rozsahu.

(3) Zástupca veliteľa okrsku:

 • jeho veleniu   podliehajú všetky hliadky na území mesta zabezpečujúce výkon služby,
 • zabezpečuje na začiatku služby vydanie a pri ukončení služby odovzdanie zbraní, telekomunikačných prostriedkov a ďalších technických zariadení jednotlivým hliadkam, pričom pred nástupom služby vykonáva inštruktáž hliadkam a oboznamuje ich o úlohách uložených hliadkam veliteľom okrsku MP,
 • dbá na hospodárne využívanie motorových vozidiel a technických zariadení používaných vo výkone ním riadenej pracovnej zmeny,
 • počas výkonu služby koordinuje a zodpovedá za činnosť hliadok a ukladá im úlohy podľa operatívnej situácie v meste a podľa pokynov veliteľa okrsku MP, vedúceho oddelenia výkonu služby, náčelníka MP a zástupcu náčelníka,
 • prijíma oznámenia, podnety a sťažnosti od občanov a zástupcov organizácií, ktoré podľa okolností rieši okamžite prípadne o nich informuje veliteľa okrsku MP, náčelníka MP a zástupcu náčelníka,
 • pri prijatí signálu z Pultu centrálnej ochrany (ďalej len PCO) o narušení chráneného objektu vykoná zákrok – zásah vyslaním hliadky, ktorá zabezpečuje výjazdy k chráneným objektom,
 • prijíma a realizuje ďalšie úlohy, ktoré signalizuje PCO počas zákroku – zásahu hliadky MP na prvotný signál z PCO,
 • priebeh zákroku – zásahu vrátane prvotného signálu z PCO zaznamenáva v evidencii PCO,
 • riadi sa pokynmi ustanovenými v internej smernici MP Žilina pre obsluhu PCO,
 • o priebehu služby informuje veliteľa okrsku, v jeho neprítomnosti vedúceho oddelenia výkonu služby,
 • v  prípade    závažných    a    mimoriadnych    udalostí  informuje náčelníka MP okamžite  a v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka,
 • v čase neprítomnosti veliteľa okrsku preberá budovu od predošlej zmeny a dbá na jej zabezpečenie,
 • v čase neprítomnosti zamestnanca referátu priestupkov vybavuje predvolaných občanov a rieši priestupky na úradovni MP.

(4) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

§12

Operačné stredisko MP

(1) Podlieha priamemu riadeniu veliteľovi okrsku, v čase jeho neprítomnosti zástupcovi veliteľa okrsku.

(2) Príslušník MP zaradený na operačné stredisko MP – plní úlohy:

 • preberá službu od predchádzajúceho operačného, vrátane  odkazov,  kľúčov a iného materiálu   podľa   zoznamu   schváleného  interným  predpisom,  o  prevzatí služby vyhotoví záznam v knihe služieb,
 • zodpovedá za vysielaciu techniku a používanie telefónu, ktorý sa nachádza na operačnom stredisku MP,
 • zodpovedá   za   presné   vedenie  evidencie údajov  v počítači nahlasovaných  príslušníkmi MP,
 • je povinný zisťovať polohu jednotlivých hliadok v rozpätí cca 15 – 20 min. od posledného hlásenia hliadky centrále,
 • zodpovedá za prijímanie informácií od verejnosti cez telefón, prípadne oznamy vykonané verejnosťou osobne na operačné stredisko MP a zodpovedá za ich presnú  evidenciu,
 • zodpovedá   za   presné  odovzdávanie informácií získané počas výkonu práce operačného veliteľovi okrsku alebo jeho zástupcovi,
 • prijíma  oznámenia,  podnety a sťažnosti od občanov a zástupcov organizácií, ktoré podľa okolností    rieši   okamžite  prípadne  o nich informuje veliteľa alebo zástupcu okrsku, v čase ich neprítomnosti vedúceho oddelenia výkonu služby,
 • pri prijatí signálu z Pultu centrálnej ochrany (ďalej len PCO) o narušení chráneného objektu vykoná zákrok – zásah vyslaním hliadky, ktorá zabezpečuje výjazdy k chráneným objektom,
 • prijíma a realizuje ďalšie úlohy, ktoré signalizuje PCO počas zákroku – zásahu hliadky MP na prvotný signál z PCO,
 • priebeh zákroku – zásahu vrátane prvotného signálu z PCO zaznamenáva v evidencii PCO,
 • riadi sa pokynmi ustanovenými v internej smernici MP Žilina pre obsluhu PCO,
 • o   priebehu   služby  informuje   veliteľa okrsku, prípadne jeho zástupcu, v prípade závažných a     mimoriadnych      udalostí     informuje   náčelníka   MP okamžite a v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka,
 • v čase neprítomnosti zamestnanca referátu priestupkov vybavuje predvolaných občanov a rieši priestupky na úradovni MP.

(3) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

§13

Oddelenie vzdelávania a policajných činností (ďalej len OVPČ)

(1)   OVPČ priamo riadi veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností. Je podriadený náčelníkovi MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcovi náčelníka.

(2)   Zabezpečuje a riadi chod oddelenia vzdelávania a policajných činností:

a)      referát priestupkov,

b)      referát prevencie,

c)      referát kynológie a odchytu zvierat

d)     referát informatiky a mestského kamerového systému,

e)      Školiace stredisko – kadeti

(3)   Plní úlohy:

 • vedie dokumentáciu dochádzky podriadených príslušníkov MP, zadeľuje konkrétne úlohy svojim podriadeným príslušníkom MP a následne vykonáva kontrolu zverených úloh,
 • vybavuje pridelenú poštu, dbá na dodržanie zákonných lehôt,
 • navrhuje odmeny a sankcie svojim podriadeným príslušníkom MP,
 • dbá na slušnosť a profesionalitu celého oddelenia,
 • organizuje  vzdelávanie a školenia pre príslušníkov MP z   aktuálnych právnych noriem a predpisov potrebných pre výkon MP,
 • vykonáva kontroly uplatňovania teoretických znalostí v praxi a organizuje   previerky   z  odbornej  pripravenosti príslušníkov MP,
 • organizačne   zabezpečuje   celý   priebeh   školenia   na   získanie „Odbornej spôsobilosti príslušníkov  obecných polícií“ v zmysle NV SR č. 590/2003 Z. z.           o  skúškach  odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície,
 • organizačne zabezpečuje výberové konanie na pracovnú pozíciu príslušníka Mestskej polície v Žiline   za   účelom   čoho, so súhlasom náčelníka MP, zriaďuje komisiu na výber uchádzačov,
 • zabezpečuje  výkon psychodiagnostického vyšetrenia a príslušné zdravotné prehliadky,
 • zabezpečuje distribúciu ponúk jednotlivým mestským políciám v rámci SR                   a sústreďuje žiadosti  o výkon   vzdelávania   MP  s  následným  postúpením podkladov   k  fakturácii     za vzdelávanie na finančné oddelenie MsÚ Žilina,
 • zabezpečuje ubytovanie pre prihlásených účastníkov vzdelávania,
 • zabezpečuje lektorov  výučby predmetov podľa učebných osnov a spracováva Dohody      o vykonaní práce  s lektormi,
 • spracováva podklady    pre   výplatu    mesačných   odmien   lektorov   podľa skutočne odpracovaných   hodín   v   zmysle   Dohôd   o vykonaní   práce,   ktoré   po   odsúhlasení náčelníkom MP odstupuje k realizácii na referát ekonomický,
 • zabezpečuje učebné materiály pre účastníkov vzdelávania,
 • zabezpečuje podklady   pre   MV SR za účelom vykonania skúšok odbornej spôsobilosti    ako aj samotné vykonanie skúšky,
 • spolupracuje s pracovníkmi  referátu  prevencie MP  pri vypracúvaní                             a  zabezpečovaní   preventívnych   projektov   ako   aj   výučby   žiakov ZŠ v rámci dopravnej výchovy.

(4)   Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.

§14

Referát priestupkov

(1)   Je podriadený veliteľovi oddelenia vzdelávania a policajných činností.

(2)   Zabezpečuje a vykonáva:

 • v zmysle zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zodpovedá za úplnosť a vecnosť priestupkových spisov,
 • podľa zákona o obecnej polícii a zákona o priestupkoch vykonáva objasňovanie priestupkov v rozsahu oprávnení mestskej polície,
 • rieši priestupky na úradovni MP – výzvy do piatich dní (ukladá pokutové bloky, spisuje zápisnicu),
 • prijíma podnety, oznámenia o priestupkoch a sťažností od občanov,
 • zabezpečuje zadávanie priestupkov do PC – MP Manager,
 • vykonáva kontrolu zadaných priestupkov príslušníkmi MP,
 • zabezpečuje prevzatie výziev z úradovne MP (po piatich dňoch),
 • vykonáva kontrolu dokumentácie k priestupkom, doplňovanie dokumentácie – resp. vrátenie na doplnenie,
 • vykonáva objasňovanie priestupkov,
 • zabezpečuje zaevidovanie priestupku – pridanie čísla jednania, zapísanie č.j. do knihy evidencie priestupkov a založenie do spisu,
 • pri predvolaní zabezpečuje – vypočutie podozrivých resp. svedkov, doplnenie spisového materiálu, prípadne obhliadku miesta, vylustrovanie držiteľa motorového vozidla, napísanie žiadosti o súčinnosť na iné zložky a pod.,  štatistiku podľa priestupkov, spísanie správy o výsledku objasňovania,
 • zabezpečuje výstupnú kontrolu spisov pripravených na odstúpenie k prejednaniu správnym orgánom, odpísanie v PC, následne odovzdanie spisov,
 • zabezpečuje vybavovanie žiadostí o súčinnosť z iných zložiek: priestupky spáchané občanmi mesta Žilina na ich území – nedoriešené na mieste, žiadosti o pátranie po hľadaných a nezvestných osobách, žiadosti o preverenie osôb,
 • zabezpečuje štatistiku priestupkov (analýzy, rozdelenia, tabuľky, grafy a pod.), prípravu spisových podkladov,
 • vykonáva poradenskú činnosť príslušníkom MP,
 • zabezpečuje evidenciu priestupkov, evidenciu oznámení z MsÚ o zmenách v dopravnom značení,  evidenciu oznámení z MsÚ o kultúrnych podujatiach a prevádzkových jednotkách a iné,
 • zabezpečuje odovzdanie doriešených priestupkov do archívu: odpísanie v PC, v knihe evidencie priestupkov, pri odložení/uložení priestupku pridanie ÚZ,
 • zúčastňuje sa rokovania komisií MsÚ Žilina pre nebytové priestory,
 • zabezpečuje rozdelenie spisov na doobjasnenie po zmenách + evidencia (spisy, ktoré nie je možné postúpiť k prejednaniu, kvôli chýbajúcej výpovedi priestupcu – po márnej výzve k podaniu vysvetlenia),
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, najmä Okresným úradom v Žiline, Orgánmi PZ a Mestom Žilina vo veciach objasňovania a riešenia priestupkov,
 • zabezpečuje štatistiku vo veciach priestupkov,
 • zabezpečuje spracovávanie  agendy pre správne konanie vo veci priestupkov, ktoré neboli vyriešené v blokovom konaní ako aj priestupkov,  ktoré nie je mestská polícia oprávnená riešiť avšak boli mestskou políciou zistené prípadne boli mestskej polícii  oznámené, pričom spisový materiál odstupuje na správne konanie príslušným  orgánom štátnej správy,
 • zabezpečuje doriešenie priestupkov v blokovom konaní na základe výzvy danej priestupcovi príslušníkmi MP počas výkonu služby,

(3)   Plní aj ďalšie úlohy na základe pokynov veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností a náčelníka MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka.

§15

Referát prevencie

(1)   Je podriadený veliteľovi oddelenia vzdelávania a policajných činností.

(2)   Zabezpečuje a vykonáva:

 • preventívne, výchovné a vzdelávacie aktivity Mestskej polície Žilina (preventívne prednášky, konzultácie z dopravnej výchovy, kriminality, rôznych druhov závislostí, správania sa v bežnom živote i v extrémnych situáciách),
 • komunikáciu s ostatnými subjektmi na úseku prevencie, najmä s Mestom Žilina, Policajným zborom SR a Okresným úradom v Žiline,
 • lektorskú činnosť v materských školách s výberom vhodných tém akceptovateľných deťmi predškolského veku, v základných a stredných školách s výkladom problematiky podľa požiadaviek riaditeľov škôl – zväčša alkohol, drogy, správanie sa v uliciach v kritických situáciách,
 • lektorskú činnosť v rámci aj iných projektov (programov),
 • plynulý chod detského dopravného ihriska, v prípade potreby i v spolupráci s inými oprávnenými subjektmi,
 • v spolupráci s Krízovým štábom Mesta Žilina spracovanie a realizáciu projektov v súvislosti s krízovými situáciami vzniknutými na území mesta,

(3)   Plní aj ďalšie úlohy na základe pokynov veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností a náčelníka MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka.

§16

Referát kynológie a odchytu zvierat

(1)   Je podriadený veliteľovi oddelenia vzdelávania a policajných činností.

(2)   Zabezpečuje a vykonáva:

 • odchyt opustených a zatúlaných zvierat, prioritne však zvierat ohrozujúcich život a zdravie občanov,   ktoré   umiestňuje  do priestorov mestskej polície na to určených a do útulkov zvierat,
 • kŕmenie a podľa možností MP starostlivosť o odchytené zvieratá a ich základné nevyhnutné ošetrenie pred odovzdaním či už majiteľovi alebo iným subjektom vrátane útulkov,
 • prostredníctvom veterinára zabezpečuje vyšetrenie odchyteného zvieraťa a riadi sa jeho doporučením,
 • na základe rozhodnutia veterinára o utratení zvieraťa zabezpečí odovzdanie utrateného zvieraťa do asanačnej stanice,
 • spolupracuje s organizáciami, občianskymi združeniami, nadáciami, ktoré majú v popise činnosti starostlivosť a následne umiestňovanie bezprizorných zvierat,

(3)   Plní   aj   ďalšie  úlohy  na   základe   pokynov veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností a náčelníka MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka.

§17

Referát informatiky a kamerového systému

(1)   Je podriadený veliteľovi oddelenia vzdelávania a policajných činností.

(2)   Plní úlohy na úseku informatiky – zabezpečuje a vykonáva:

 • správu informačných systémov a informačných technológii MP,
 • prevádzku     technického,     systémového    a  aplikačného  vybavenia  MP Manager,    IS využívaných MP  a zároveň zabezpečuje ich administráciu,
 • údržbu a opravu využívaných technických zariadení v rámci informačných           systémov,
 • pripravuje podklady na nákup nových softwérových a hardwérových zariadení pre MP vrátane vykonania samotných nákupov, ku ktorým je poverený náčelníkom MP,
 • dopĺňa technické a programové vybavenie zamestnancov MP podľa požiadaviek a pokynov veliteľa vzdelávania a policajných činností a náčelníka MP,
 • správu bezpečnostných systémov a bezpečnostných technológii MP,
 • prevádzku     technického,     systémového    a  aplikačného  vybavenia  bezpečnostných systémov využívaných MP,
 • údržbu     a     opravu     využívaných  technických  zariadení  v rámci bezpečnostných

systémov,

 • pripravuje podklady na nákup nových zariadení a komponentov pre MP v rámci prevádzky bezpečnostných systémov vrátane vykonania samotných nákupov, ku ktorým je poverený náčelníkom MP,
 • vedie technickú dokumentáciu a písomnú agendu súvisiacu s prevádzkou bezpečnostných systémov využívaných MP,
 • vedie evidenciu zmlúv a dokumentáciu k objektom napojených na Pult centrálnej ochrany (ďalej len PCO) a zabezpečuje príslušnú agendu pre potreby operačného strediska (zoznam objektov, plány od objektov, aktuálne kontaktné údaje, atď.),
 • pravidelnú kontrolu funkčnosti PCO MP Žilina a vyhodnocuje pripájanie jednotlivých objektov, navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov súvisiacich s funkčnosťou PCO a jednotlivých elektronických zabezpečovacích  zariadení (ďalej len EZZ) pripojených na PCO,
 • prevádzkyschopnosť EZZ jednotlivých objektov mesta pripojených na PCO MP Žilina,
 • prevádzkyschopnosť kamier MP Žilina prostredníctvom servisnej organizácie,
 • prevádzkyschopnosť rádiovej a vysielacej techniky MP Žilina a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov v súvislosti s funkčnosťou a využívaním rádiovej a vysielacej techniky,
 • servis vysielacej techniky, kamerového systému MP a PCO MP Žilina.

(3)   Plní úlohy na úseku kamerového systému – zabezpečuje a vykonáva:

 • obsluhu kamerového systému – v rámci tejto činnosti sleduje monitory kamerového systému, ktoré sú súčasťou operačného strediska, a ktorých úlohou je monitorovanie verejných priestranstiev v meste kde sú kamery umiestnené, na základe nich vyhodnocuje bezpečnosť situácie, o ktorej priebežne informuje operačného dôstojníka. Zabezpečuje aj vyhotovovanie záznamov o vzniknutých protiprávnych a iných z pohľadu bezpečnostnej situácie dôležitých udalostiach. Pri výkone tejto činnosti úzko spolupracuje s operačným dôstojníkom. Podrobný popis výkonu sledovania monitorov a obsluhy prevádzky monitorovacieho kamerového systému je upravený v internom dokumente MP Žilina.

(4)   Plní aj ďalšie úlohy na základe pokynov veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností a náčelníka MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka MP.

§18

Školiace stredisko

Kadeti

(1)   Školiace stredisko organizačne riadi veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností.

(2)   V školiacom stredisku sa organizačne   zabezpečuje   celý   priebeh   školenia   na   získanie „Odbornej spôsobilosti príslušníkov  obecných polícií“ v zmysle NV SR        č. 590/2003 Z. z. o  skúškach  odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície          a vzdelávanie a školenia pre príslušníkov MP z   aktuálnych právnych noriem a predpisov potrebných pre výkon MP.

(3)   Kadeti sú zamestnancami mesta, ktorí po prijatí do radov MP (za príslušníka mestskej polície) nespĺňajú osobitný kvalifikačný predpoklad, t.j. odbornú spôsobilosť príslušníka mestskej polície.

(4)   Odo dňa prijatia do zamestnania do doby ukončenia odbornej prípravy úspešným vykonaním skúšky a vydaním osvedčenia odbornej spôsobilosti podliehajú kadeti MP organizačne pod vedenie veliteľa vzdelávania a policajných činností, ktorý vykonáva hodnotenie a usmernenie ich činnosti počas uvedenej doby.

(5)   Počas tejto doby absolvujú odborné vzdelávanie v Školiacom stredisku MP Žilina stanovenom zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície, formou denného vzdelávania.

§19

Vnútorné a organizačné oddelenie (ďalej len VOO)

(1)   VOO priamo riadi vedúci vnútorného a organizačného oddelenia. Je podriadený náčelníkovi MP v čase jeho neprítomnosti zástupcovi náčelníka.

(2)   Zabezpečuje a riadi chod vnútorného a organizačného oddelenia:

a)      referát ekonomický

b)      referát administratívy

c)      referát hospodárskej správy.

(3)   Plní úlohy:

 • vedie personálnu a mzdovú agendu príslušníkov MP a ostaných zamestnancov,
 • vypracováva pracovné zmluvy a platové dekréty, ktoré predkladá na schválenie primátorovi mesta,
 • spracováva agendu súvisiacu so zvýšením resp. znížením nadstavbovej zložky mzdy zamestnancom na základe rozhodnutia náčelníka MP a  spracováva návrhy na odmeny zamestnancom podľa pokynu náčelníka MP,
 • pri zistení porušenia pracovnej disciplíny u jednotlivých zamestnancov sústreďuje a spracováva podklady za účelom prijatia disciplinárnych opatrení príp. vypracovania upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny,
 • zabezpečuje agendu spojenú s pracovnými úrazmi zamestnancov v spolupráci s bezpečnostným technikom MsÚ Žilina,
 • kontroluje a odsúhlasuje počty odpracovaných hodín jednotlivými zamestnancami podľa dochádzky do zamestnania, podľa uzatvorených dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti a predkladá ich na schválenie náčelníkovi MP pred odovzdaním na referát ekonomický,
 • kontroluje spracovanie evidencie dochádzky zamestnancov zaradených na VOO, náčelníka MP a zástupcu náčelníka,
 • kontroluje podklady k výplatám miezd od jednotlivých veliteľov okrskov, veliteľa oddelenia výkonu služby a zástupcu náčelníka,
 • kontroluje prehľad čerpania dovoleniek, PN, OČR a  náhrad v rámci prekážok v práci

zamestnancov,

 • mesačne spolupracuje s referátom ekonomickým na zabezpečení nákupu, výdaja a vyúčtovania stravných lístkov pre zamestnancov s mesačným predpisom predkladaným na odbor ekonomický MsÚ Žilina a zároveň predkladá podklady k zrážkam zo mzdy za stravné lístky poskytnuté v kalendárnom mesiaci zamestnancom MP a štvrťročne predkladá požiadavky na príspevok na stravné zo sociálneho fondu,
 • v súlade s platnými právnymi predpismi a pokynu náčelníka MP vypracováva Organizačný poriadok MP a Pracovný poriadok MP, kde premieta zmeny právnych predpisov súvisiacich s aktualizáciou uvedených dokumentov ako aj zmeny na základe rozhodnutia náčelníka MP,
 • vypracováva dokument „Správa o činnosti MP“ za príslušný kalendárny rok, ktorú zasiela v písomnej aj elektronickej forme MV SR v zmysle zákona o obecnej polícii,
 • vypracováva dokument „Správa o činnosti MP“ za príslušný kalendárny rok, ktorú predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline.

(5)   Vykonáva aj plnenie iných úloh podľa pokynov náčelníka MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka.

§20

Referát ekonomický

(1)   Je podriadený vedúcemu vnútorného a organizačného oddelenia.

(2)   Plní úlohy na úseku rozpočtu a účtovníctva:

 • spracováva rozpočet MP na príslušné roky s následným usmerňovaním jeho čerpania,
 • vykonáva štvrťročné, polročné a ročné hodnotenie čerpania rozpočtu, v prípade potreby predkladá na odbor ekonomický MsÚ návrhy na zmenu rozpočtu,
 • vedie evidenciu došlých faktúr, vykonáva úhrady faktúr prostredníctvom platobných  poukazov zasielaných na odbor ekonomický MsÚ k realizácii platby, s povinnosťou vystavenie príslušných dokladov pri kúpe tovarov a materiálu,
 • vykonáva vecnú a formálnu kontrolu faktúr za nákup tovarov a služieb, s oprávnením vykonávania predbežnej finančnej kontroly a povinnosťou zabezpečiť vykonanie kontroly správnosti dodania tovarov a služieb u oprávneného zamestnanca,
 • zabezpečuje hotovostný preddavok pre potreby bežných nákupov tovarov a služieb na príslušný mesiac a následne vykonáva vyúčtovanie preddavku peňažnej hotovosti s predložením účtovných dokladov a rekapitulácie čerpania týchto prostriedkov, zároveň k účtovným dokladom prikladá všetky doklady potrebné pre evidenciu zakúpeného majetku a tovaru,
 • mesačne predkladá účtovný stav skladov MP – na odbor ekonomický MsÚ Žilina, vedie evidenciu majetku MP DHM, DNM, OTE a pripravuje podklady pre evidenciu investičného majetku MP na MsÚ Žilina,
 • mesačne zabezpečuje nákup, výdaj a vyúčtovanie stravných lístkov pre zamestnancov s mesačným predpisom predkladaným na odbor ekonomický MsÚ Žilina a zároveň predkladá podklady k zrážkam zo mzdy za stravné lístky poskytnuté v kalendárnom mesiaci zamestnancom a štvrťročne predkladá požiadavky na príspevok na stravné zo sociálneho fondu,
 • spracováva evidenciu dochádzky zamestnancov zaradených na VOO, náčelníka MP      a zástupcu náčelníka, sústreďuje podklady k výplatám miezd od jednotlivých veliteľov okrskov, veliteľa oddelenia výkonu  a zástupcu náčelníka MP,  následne spracováva prehľad čerpania dovoleniek, PN, OČR a  náhrad v rámci prekážok v práci, ktoré predkladá na referát ekonomický k spracovaniu miezd,
 • vedie agendu súvisiacu s poistením zamestnancov,
 • zabezpečuje agendu spojenú s pracovnými úrazmi zamestnancov v spolupráci s bezpečnostným technikom MsÚ Žilina,
 • spolupracuje  na vypracovaní dokumentu „Správa o činnosti MP“ za príslušný kalendárny rok predkladaný v zmysle zákona o obecnej polícii MV SR a Mestskému zastupiteľstvu v Žiline,
 • v rámci inventarizácie majetku ako člen inventarizačnej komisie odsúhlasuje účtovný stav s ekonomickým odborom MsÚ Žilina, vyjadruje sa k prípadným inventarizačným rozdielom,
 • spracováva návrh na vyradenie majetku s príslušnými odbornými posudkami pokiaľ sú pre posúdenie technického stavu majetku potrebné.

(3)   Plní úlohy na úseku mzdovej učtárne:

 • zabezpečuje spracovanie miezd a odmien zamestnancov, zamestnancom vykonávajúcim práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – najmä vedenie mzdových listov, likvidácia miezd, náhrad miezd, dovoleniek a náhrad pri pracovnej neschopnosti, odmien, realizácia odvodov do poisťovní a daní zo mzdy,
 • zodpovedá za správnosť spracovaných miezd a odmien,
 • zabezpečuje evidenciu podkladov pre priznanie dôchodkov, zdaňovanie príjmov a daňového bonusu, náhrad pri dočasnej pracovnej neschopnosti a zrážok zo mzdy,
 • zabezpečuje spracovanie mesačných výkazov, štatistík, hlásení súvisiacich so mzdovou oblasťou, daňových prehľadov a ročných hlásení na daňový úrad,
 • zabezpečuje prípravu rozpočtu v oblasti miezd a podkladov pre určenie nadstavbovej zložky mzdy,
 • vydáva potvrdenia zamestnancom  pre finančné inštitúcie, na účely sociálne a daňové,
 • vystavuje elektronicky registračné listy zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v príslušnom termíne do poisťovní,
 • nahlasuje všetky zmeny a prerušenia – ako práceneschopnosť, rodičovská dovolenka,
 • odosiela evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,
 • zodpovedá za správnosť vykonaných úkonov a dodržiavanie stanovených lehôt.

(4)   Plní úlohy na úseku evidencie a výdaja pokutových blokov - zabezpečuje a vykonáva:

a)      Evidenciu a vydávanie pokutových blokov - manipuláciu s finančnou hotovosťou z pokutových blokov, ktorá zahŕňa:

 • vydávanie pokutových blokov príslušníkom MP vo výkone,
 • odoberanie finančnej hotovosti z pokutových blokov od príslušníkov MP,
 • kontrolu odovzdávania a vypisovania pokutových blokov príslušníkmi MP,
 • presnú evidenciu vydaných pokutových blokov v písomnej ako aj v elektronickej podobe,
 • komunikáciu s Daňovým úradom v Žiline – objednávanie nových pokutových zväzkov
 • odovzdávanie zinkasovanej finančnej hotovosti do banky v pravidelných týždňových intervaloch + vždy na konci mesiaca, vedenie zborníku platieb,
 • vykonanie celkovej inventúry nakladania s pokutovými blokmi ako aj s finančnou hotovosťou – vždy ku koncu roka,
 • mesačné vyúčtovanie pokutových blokov – spolupráca so zodpovedným zamestnancom na MsÚ Žilina,
 • spracovanie platieb terminálom, vypracovanie príjmových/výdavkových lístkov, vedenie pokladničnej knihy.

b)      Evidenciu a vydávanie blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, ktorá zahŕňa:

 • komunikáciu s Daňovým úradom v Žiline – objednávanie nových pokutových zväzkov na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • vydávanie zväzkov blokov na pokutu nezaplatenú na mieste príslušníkom MP,
 • presnú evidencia vydaných blokov príslušníkom MP v písomnej ako aj elektronickej podobe,
 • kontrolu vypisovania blokov na pokutu nezaplatenú na mieste príslušníkmi MP,
 • kontrolu správnosti údajov v závislosti od zaevidovaného priestupku v PC - informačnom systéme   MP MANAGER,
 • evidenciu pokutových blokov, ktoré boli vyplatené priestupcom (ďalej len povinný) - komunikáciu so zodpovedným zamestnancom na MsÚ Žilina – kontrolu platenia pokutových blokov povinnými, priloženie dokladu o zaplatení pokuty ku kópii pokutového bloku, vedenie zborníku platieb,
 • evidenciu pokutových blokov ku ktorým v stanovenej lehote nebola priradená platba povinným – následné spísanie listovej dokumentácie k začatiu exekučného konania, ktorá je po schválení primátorom mesta odovzdaná súdnemu exekútorovi k vymáhaniu pohľadávok od povinných,
 • evidenciu upovedomení súdneho exekútora o začatí vymáhania pohľadávok od povinných,
 • priradenie rozhodnutia ku kópii bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • vypracovanie návrhu na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť,
 • evidenciu exekučných príkazov na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu,
 • evidenciu exekučných príkazov zrážkami zo mzdy a iných príjmov – priradenie rozhodnutia ku kópii bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • mesačné vyúčtovanie blokov na pokutu nezaplatenú na mieste – spolupráca so zodpovedným zamestnancom MsÚ Žilina.

(5)   Vykonáva aj plnenie iných úloh podľa pokynov vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia a náčelníka MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka.

§21

Referát administratívy

(1)   Je podriadený vedúcemu vnútorného a organizačného oddelenia.

(2)   Plní úlohy na úseku podateľne – zabezpečuje a vykonáva:

 • preberanie pošty pre MP,
 • vybavovanie korešpondencie týkajúcej sa súdov a exekútorov - písanie odpovedí a následne zabezpečuje doručenie písomnosti cez podateľňu MsÚ,
 • agendu súvisiacu s došlou a odoslanou poštou, eviduje všetku došlú a odoslanú poštu,
 • podľa pokynov rozdeľuje poštu na jednotlivé organizačné útvary a zabezpečuje jej distribúciu,
 • agendu súvisiacu s vybavovaním, evidovaním a archivovaním spisov v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

(3)   Vykonáva aj plnenie iných úloh podľa pokynov vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia a náčelníka MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka.

§22

Referát hospodárskej správy

(1)   Je podriadený vedúcemu vnútorného a organizačného oddelenia.

(2)   Plní úlohy na úseku hospodárskej správy a správy budov MP:

 • vedie evidenciu objednávok podpísaných náčelníkom MP,
 • pri kúpe   tovarov   a      služieb    zabezpečuje    ponuky   od  dodávateľov na dodanie tovarov  a  služieb,  v  zmysle    zákona    č. 343/2015 Z. z.  o verejnom  obstarávaní  a  internej  smernice    Mesta   Žilina   o verejnom  obstarávaní, ktoré   následne  predkladá   k posúdeniu náčelníkovi MP,
 • zabezpečuje    výstroj    pre  príslušníkov MP, ochranné a hygienické pracovné prostriedky, spotrebný materiál pre ostatných zamestnancov,
 • v prípade poškodenia    výstroje   pred   skončením  doby užitia rozhoduje  o   výmene výstroje,     resp.     o    náhrade   škody  ak    k  poškodeniu  došlo zavineným konaním príslušníka MP,
 • vedie  evidenciu    skladových   zásob   na  skladových   kartách.  Výdaj majetku  –  tovaru eviduje    na    osobných    kartách  jednotlivých zamestnancov MP s vyznačením množstva, dátumu  a podpisu preberajúceho zamestnanca,
 • sleduje  a    kontroluje    elektromery,    plynomery   a   vodomery  v súvislosti  s účtovaním spotreby predmetných energií a vody,
 • zabezpečuje  chod  plynovej  kotolne  s povinnosťami vykonávanými podľa prevádzkového poriadku kotolne,
 • v  spolupráci   s  referátom  ekonomickým  zabezpečuje  na príslušnom  oddelení MsÚ evidenciu   majetku  –  DLHM, DNHM, DHM a DNM  v zmysle Zásad pre obeh účtovných dokladov  pred uhradením príslušnej faktúry,
 • 2x   ročne    predkladá    k  zúčtovaniu na odbor ekonomický MsÚ Žilina stav skladových zásob,
 • v rámci inventarizácie majetku odsúhlasuje  fyzický  stav  DLHM,  DLNM, DHM a DNM s  príslušným  oddelením MsÚ Žilina. V prípade zistenia rozdielov navrhuje spôsob riešenia,
 • náčelníkovi   MP  predkladá   návrhy   na vyradenie   majetku  so zabezpečením odborných  posudkov na majetok, u ktorého sa posudok vyžaduje,
 • zabezpečuje   prevádzkyschopnosť   autoparku   MP,   s   prihliadnutím na rentabilitu opráv, vykonáva kontrolu  prác pri opravách – vybavuje prípadné reklamácie opráv a pod.,
 • v  prípade    dopravnej     nehody     služobného    motorového   vozidla   zabezpečí   všetky úkony    súvisiace   s    posúdením   vzniknutej   škody,   opravou   vozidla  v nadväznosti na vymáhanie   úhrad   za   opravy   od  príslušnej   poisťovne,  resp. príslušníka MP, ak nehodu  zavinil.

(3)   Plní úlohy na úseku údržby budovy a úlohu informátora:

 • vykonáva bežnú údržbu vybavenia, zariadenia samotnej budovy MP – okrem údržby elektrozariadení,
 • zabezpečuje čistotu okolia budovy MP, v zimných mesiacoch spojenú s odhŕňaním snehu a odstraňovaním snehu a cencúľov z budovy MP,
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť budovy  a okolia budovy MP, vrátane bežných opráv a revízií  zariadení,  ktoré  sú  upravené  príslušnými  právnymi  predpismi,  iné úkony zabezpečujúce bezproblémové užívanie budovy (maľovanie, deratizáciu, dezinsekciu  a pod.),
 • zabezpečuje obsluhu plynovej kotolne v budove MP, v prípade zistenia akýchkoľvek závad informuje o nich bezodkladne svojho priameho nadriadeného,
 • zabezpečuje dodržiavanie príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na kotolňu  - nízkotlakové nádoby a príslušenstvo, hasiacich prístrojov, komína a pod.,
 • kontroluje chod plynovej kotolne, kontroluje plynomer, elektromer a vodomer v súvislosti s účtovaním spotreby predmetných energií a vody – zabezpečuje odpisy (voda, elektrika, plyn),
 • poskytuje informácie návštevám a zabezpečuje ich sprevádzanie v rámci objektu,
 • vykonáva donášku a odnos pošty pre MP z Pošty 1, Žilina a na podateľňu MsÚ Žilina,
 • zodpovedá za starostlivosť o pridelené služobné vozidlá ŠPZ:

ZA-X241 (Citroen), ZA-X242 (Citroen), ZA-X243 (Citroen)

-          jedenkrát týždenne – vykoná vysávanie interiéru áut, údržbu interiéru – palubnej dosky služobných vozidiel,

-          priebežne sleduje stav  prevádzkových kvapalín vo vozidle,

-          v prípade zistenia akejkoľvek poruchy služobných vozidiel, nahlási túto skutočnosť bezodkladne zamestnancovi referátu hospodárskej správy.

(4)   Plní úlohy na úseku bežnej údržby a upratovania budov MP:

Zabezpečuje a vykonáva bežné upratovanie v budove MP Žilina na ul. Hollého 11:

 • 1x denne vynášanie odpadkov z celej budovy,
 • 2x denne zametanie a umývanie všetkých priestorov  na prízemí budovy,
 • pravidelné čistenie a upratovanie hygienických zariadení vo všetkých priestoroch MP,
 • 1x denne utieranie prachu v celej budove,
 • 1x denne umývanie budovy na 1. a 2. poschodí,
 • 2x ročne  umývanie okien v celej budove,
 • doplnenie a výmenu hygienických potrieb v hygienických zariadeniach (toaletné mydlo, papierové utierky na ruky),
 • v kanceláriách, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje vykonáva upratovanie počas prítomnosti zodpovedného zamestnanca,
 • bežné čistenie – zametanie, umytie priestorov pred vstupom do budovy MP.

Zabezpečuje    a   vykonáva     bežné    upratovanie   v  budove MP Žilina na ul. Nanterská

č. 8399/29 – okrsok Vlčince:

 • 1x týždenne zametanie a umývanie priestorov budovy, vrátane hygienických zariadení,
 • 1x týždenne utieranie prachu na kancelárskych nábytkoch, kancelárskych stoloch a školských laviciach,
 • 2x ročne  umývanie okien na prízemí budovy,
 • bežné čistenie – zametanie, umytie priestorov pred vstupom do budovy MP.

(5)   V čase neprítomnosti druhej upratovačky na pracovisku vykonáva bežné upratovanie iba v budove MP na ul. Hollého 11 podľa pokynu vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia.

(6)   Vykonáva zastupovanie informátora na nevyhnutne potrebnú dobu v čase jeho neprítomnosti podľa pokynu vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia.

(7)   Vykonáva aj plnenie iných úloh podľa pokynov vedúceho vnútorného a organizačného oddelenia a náčelníka MP, v čase jeho neprítomnosti zástupcu náčelníka.

TRETIA ČASŤ

§23

Rajonizácia mesta  -  miestna pôsobnosť

jednotlivých okrskov MP Žilina

 1. 1. Okrsok Mesto – centrum:

Hliny  1 až 4, 8 po ulicu Mostná

Prímestské časti: Budatín, Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, Vranie, Brodno

Hranice okrsku: Ľavobrežná, Bratislavská, Oceliarska, Priemyselná, Závodská cesta, Mostná, Nemocničná, Na Horevaží, P.O. Hviezdoslava.

Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.

 

 1. 2. Okrsok Vlčince

Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Lesopark, Vodné dielo

Hranice okrsku: Nemocničná, Bôrická cesta, Na Malý Diel, Univerzitná, Lesopark – hranice katastra, Rosinská, Pri Celulózke, Košická.

Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.

 

 1. 3. Okrsok Solinky

Solinky, Partizánsky cintorín, Bytčica, Hliny 5, 6, 7 od ul. Mostná, Bôrik

Hranice okrsku: Rajecká, Kopanice, Univerzitná, Na Malý Diel, Mostná

Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.

 

 1. 4. Okrsok Hájik

Hájik, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Hradisko

Hranice okrsku: hranice katastra

Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.

ŠTVRTÁ ČASŤ

§24

Hodnostné označenie a insígnie príslušníkov Mestskej polície Žilina

(1) Používanie hodnostného označenia a insígnií nie je stanovené zákonom a preto každá mestská polícia a obecná polícia používa rôzne hodnostné označenia, ako aj spôsoby jeho udeľovania. Mestská polícia Žilina zaviedla používanie hodnostného označenia v závislosti od dĺžky odbornej praxe a funkčného zaradenia.

(2) Príslušníci Mestskej polície Žilina do jedného roka nemajú pridelenú žiadnu hodnosť. Do doby získania odbornej spôsobilosti majú príslušníci MP pridelené iba označenie kadet. Do jedného roka od uzatvorenia pracovnej zmluvy po získaní odbornej spôsobilosti majú  pridelené označenie  príslušník MP – čakateľ.

(3)  Hodnostné označenie  a insígnie príslušníkov Mestskej polície Žilina

Základné hodnostné označenie a insígnie

a) Mladší strážnik – ml. str.

Hodnostné označenie – sa udeľuje od začiatku 2 roka do konca 5 roka odbornej praxe

v Mestskej polícii Žilina

Insígnie  – umiestnené na výložkách uniformy

– jeden strieborný pásik – lomený

 

b) Strážnik – str.

Hodnostné označenie –  sa udeľuje od začiatku 6 roka do konca 9 roka odbornej praxe v Mestskej polícii Žilina

Insígnie  –  umiestnené na výložkách uniformy

–  dva strieborné pásiky – lomené

 

c) Starší strážnik – st. str.

Hodnostné označenie – sa udeľuje od začiatku 10 roka do 13 roka odbornej praxe        v Mestskej polícii Žilina

Insígnie  – umiestnené na výložkách uniformy

– tri strieborné pásiky – lomené

Stredné hodnostné označenie a insígnie

a) Mladší inšpektor – ml. inšp.

Hodnostné označenie – sa udeľuje od začiatku 14 roka odbornej praxe v prípade, že ide o príslušníka Mestskej polície Žilina v priamom výkone.

Pokiaľ ide o funkčné zaradenie, ktorému prislúcha hodnosť „mladší inšpektor“ je táto hodnosť udelená pri nástupe do funkcie.

Insígnie  –    umiestnené na výložkách uniformy

–    jeden zlatý pásiky – lomený

 

b) Inšpektor – inšp.

Hodnostné označenie –  viazané odbornou praxou v príslušnej funkcii po odslúžení 3 rokov

Insígnie  –    umiestnené na výložkách uniformy

–    dva zlaté pásiky –  lomené

 

c) Starší inšpektor – st. inšp.

Hodnostné označenie  –  viazané odbornou praxou v príslušnej funkcii alebo inej riadiacej funkcii  po  odslúžení 3 rokov

–   viazané na funkciu zástupcov veliteľov okrskov

Insígnie  – umiestnené na výložkách uniformy

– tri zlaté pásiky – lomené

 

d) Komisár – kom.

Hodnostné označenie  –   viazané na funkciu veliteľov okrskov, veliteľa oddelenia vzdelávania a policajných činností a vedúcich oddelení MP

Insígnie  –    umiestnené na výložkách uniformy

–    štyri zlaté pásiky – lomené

Vyššie hodnostné označenie a insígnie

 

a) Starší komisár – st. kom.

Hodnostné označenie  – viazané k funkcii zástupcu náčelníka pri nástupe do funkcie alebo na predchádzajúcu funkciu zástupcu náčelníka vykonávanú po dobu min.            5 rokov

–  vedúceho oddelenia výkonu služby

Insígnie  –    umiestnené na výložkách uniformy

–    jeden zlatý pásik lomený, na výložke lemovanej zlatým lemom

 

 

b) Hlavný komisár – hl. kom.

Hodnostné označenie – viazané odbornou praxou po odslúžení 3 rokov vo funkcii

zástupcu náčelníka   

Insígnie  –  umiestnené na výložkách uniformy

–  dva zlaté pásiky lomené, na výložke lemovanej zlatým lemom

 

c) Vrchný komisár – vr. kom.

Hodnostné označenie    –   viazané k funkcii náčelníka

Insígnie     –    umiestnené na výložkách uniformy

–    tri zlaté pásiky lomené, na výložke lemovanej zlatým lemom

 

Prevencia MP Žilina

Projekt 2013: Reflexný pásik pre deti ZŠ.

V roku 2013 Mestská polícia Žilina vytvorila projekt "Reflexný pásik pre deti ZŠ". Projekt prebiehal na multifunkčnom dopravnom ihrisku mesta Žilina na ulici Nanterská sídlisko Vlčince, kde sa žiaci učili dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


 


 

Projekt „Správaj sa normálne“

 

Tento projekt je zameraný na žiakov piateho ročníka základných škôl. Je to celoročný projekt organizovaný v súčinnosti s krajským riaditeľstvom PZ SR v Žiline. Prednáška na danú tému je vždy v trvaní 45 minút, čiže jedna vyučovacia hodina. Každý lektor MP Žilina si čas jednotlivých vyučovacích hodín upresní s konkrétnou základnou školou. Zo skúsenosti policajti vedia, že nie je dobré uskutočňovať prednášku v skorých ranných, ani poobedných hodinách. Je to najmä preto, lebo u žiakov je tendencia k zhoršenej disciplíne alebo pozornosti. Obsahom projektu je desať tém, ktoré sú z hľadiska detí a ich ďalšieho vývoja dôležitou súčasťou ich života. Počas celého projektu deti sprevádza kreslená postavička menom Robo, ktorá slúži na lepšie pochopenie danej tematiky. Lektor musí vedieť počúvať žiakov, včas a primerane reagovať na otázky prípadne vzniknuté nedorozumenia. Každá prednáška sa končí určitou vedomostnou úlohou na danú tému a najlepší jedinci sú odmeňovaní vecnými cenami.

 

Témy projektu „Správaj sa normálne“:

1.)    Priatelia policajti!

Téma zameraná na predstavenie polície, činnosti polície, jednotlivých druhov polície a príkladov zo života, ktoré slúžia na názornú ukážku využitia policajta v krízovej situácii.

2.)    Každý je iný!

Táto téma sa jednoduchou formou zaoberá prevenciou rasizmu, diskriminácii a predsudkom v spoločnosti.

3.)    Kto kradne je zlodej!

Téma je zameraná  na kriminalitu v oblasti majetkovej trestnej činnosti a kleptománie.

4.)    Odpáľ to do vzduchu!

Problematika zábavnej pyrotechniky a možných zdravotných následkov nesprávneho používania je základom témy. Táto téma je zaradená do procesu vyučovania vždy v mesiaci december, z dôvodu zvýšenej miery používania zábavnej pyrotechniky.

5.)    Bingo! ...za moje peniaze!

Hlavnou myšlienkou tejto témy je patologické hráčstvo a závislosti na niektorých hazardných hrách.

6.)    A pôjdeš v tom s nami!

Základom témy je komunikácia o násilí všeobecne a miestach, kde k tomuto javu dochádza.

7.)    Na zdravie!...ďakujem, radšej nie!

U detí v tomto veku je silná túžba skúšať niečo nové, nepoznané. Jedným z možných rizík je práve alkohol a tabak.

8.)    Zákerná droga!

Veľmi dôležitou témou v dnešnej dobe je drogová problematika. Deti vo veku 11 až 12 rokov sú silne ovplyvniteľné okolím.

9.)    To musíš vedieť!

Téma je venovaná pravidlám cestnej premávky. Deti dostávajú základné informácie o správaní sa na cestách.

10.) Správaj sa normálne!

Téma je pokračovaním predchádzajúcej prednášky. Viac sa sústreďuje na pohyb osôb na bicykli a korčuliach.

Po ukončení poslednej prednášky sú deťom slávnostne odovzdávané certifikáty o absolvovaní projektu „Správaj sa normálne“. Každý žiak získava taktiež vecnú cenu, ktorej účelom je ďalšia motivácia do aktívnej účasti na  preventívnych akciách. U detí vyvoláva  celoročné stretávanie sa s policajtom zvýšenú dôveru v prácu polície a zároveň pocit, že policajt je človek, ktorý je povinný pomôcť niekomu, kto sa ocitne v krízovej situácii v rámci porušovania zákona. V školskom roku 2011/2012 budú do projektu zapojený 2 príslušníci MP Žilina.
 

 

Projekt „Dopravná výchova“

Dopravná výchova je veľmi dôležitá súčasť práce prevencie kriminality. V dnešnom modernom svete je potrebné zlepšovať pripravenosť detí na nástrahy dopravného systému. Je potrebné vštepovať informácie o dopravnej výchove hravou formou a najmä praktickými ukážkami. Na to slúži Mestskej polícii Žilina Multifunkčné dopravné ihrisko. Nachádzajú sa na ňom rôzne druhy križovatiek a taktiež svetelná signalizácia. Súčasťami ihriska sú aj oddychové zóny pre rodičov s malými deťmi, ako aj športové ihriská na futbal, basketbal, stolný tenis. Dopravná výchova prebieha v podobe teoretickej prípravy v učebni budovy MP na Vlčincoch a následného praktického výcviku. Celkový čas zamestnania na ihrisku sú 2 vyučovacie hodiny. V prípade zvýšeného záujmu je možné zamestnanie predĺžiť, v prípade nepriazne počasia je možné ukončiť zamestnanie skôr. Výcvik na dopravnom ihrisku prebehne spravidla po predchádzajúcej dohode so zástupcami škôl. Predpokladaný začiatok praktického výcviku je naplánovaný na začiatok, prípadne stred apríla 2011.

Výcvik na ihrisku je rozdelený podľa vekových kategórií a podľa toho je aj upravená náročnosť zamestnaní. Sú to tieto kategórie:

Žiaci 1.ročníka

-          Prvá hodina zameraná na vysvetlenie základných zásad pohybu po komunikáciách ako chodec. Teoretický prednes úplných základov dopravnej výchovy, podanie rád, čo robiť v prípade stratenia sa rodičom.

-          Druhá hodina zameraná na praktický výcvik pohybu na komunikáciách v organizovanom útvare a pravidiel pohybu na kolobežkách.

Žiaci 2.ročníka

-          Mierne zvýšenie náročnosti prednášaných tém, pridanie niektorých dopravných značiek, ktoré majú význam pre bezpečnosť chodca v cestnej premávke. Priama orientácia na priechod pre chodcov a pohyb po ňom.

-          Praktické osvojenie si získaných vedomostí, peší pohyb a pohyb na kolobežkách, bicykloch alebo kolieskových korčuliach.

Žiaci 3.ročníka

-          Nadviazanie na teoretické skúsenosti zo školy, ktoré deti nadobudli zo samostatného pohybu na cestách, ako aj pribratie povinností účastníka CP na bicykli.

-          Praktické osvojenie si získaných vedomostí.

Žiaci 4.ročníka

-          Zvýšenie náročnosti na vedomosti, vysvetlenie povinností účastníka CP (chodca, cyklistu alebo korčuliara), objasnenie významu niektorých dopravných značiek.

-          Praktické preskúšanie získaných vedomostí.

Žiaci 5.ročníka

-          Praktický výcvik na dopravnom ihrisku z doterajších získaných vedomostí, ktoré majú deti získané najmä z projektu „Správaj sa normálne“ a prednášok „Dopravná výchova“.

-          Prebratie významu väčšiny dopravných značiek.

U všetkých vekových kategórií je kladený dôraz na nutnosť prilby, reflexných doplnkov a osvetlenia bycikla. Častý jav je ten, že deti nevedia používať prilby a viditeľne k tomu nie sú z domácnosti naučené.

 

Projekt „Drogová závislosť“

Tento projekt je určený pre žiakov siedmeho, resp. ôsmeho ročníka základných škôl a študentov prvého alebo druhého ročníka stredných škôl v meste Žilina. Spravidla je dĺžka jednej prednášky 90 minút, ale po dohode s pedagógom je možné čas upraviť. Téma sa sústreďuje na objasnenie pojmov droga, vymedzenie legálnych a nelegálnych drog. Komunikácia prebieha o omamných a psychotropných látkach, ktoré sú na slovenskom trhu najdostupnejšie.

Legálne drogy sú:                                                      Nelegálne drogy sú:

-          Alkohol                                                                     - Marihuana

-          Nikotín                                                                      - Extáza

-          Kofeín                                                                                   - Pervitín

-          Teín                                                                           - Kokaín

-          Muškátový orech                                                      - Heroín

- iné

 

Priebeh prednášky:

-          Opísanie účinkov legálnych drog, nebezpečenstvo trvalého užívania alkoholu, cigariet a liekov.

-          Vysvetlenie nebezpečnosti užívania nelegálnych drog, možných zdravotných následkov.

-          Diskusia na témy súvisiace s drogovou závislosťou.

-          Celá prednáška je doplňovaná príkladmi zo života, ktorých je v okolí viac než dosť.

Zámerom tohto projektu je snaha o zvýšenie informovanosti mládeže o rizikách užívania drog. Taktiež u väčšiny mladých ľudí vládnu skreslené informácie o účinkoch niektorých drog a tým vznikajú rôzne fámy, ktoré majú za následok nesprávne odhadnutie následkov užitia drogy.

 

Projekt „Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov“

Tento projekt je taktiež určený pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl a študentov prvého a druhého ročníka stredných škôl v meste Žilina. Spravidla je dĺžka jednej prednášky 90 minút, ale po dohode s pedagógom je možné čas upraviť. Podstatou projektu je vysvetlenie priestupkového a trestného zákona.

-          Vymedzenie pojmu priestupok:

Priestupkom  je  zavinené  konanie,  ktoré  porušuje alebo ohrozuje záujem  spoločnosti a je za  priestupok výslovne označené v tomto  alebo  v  inom  zákone,  ak  nejde  o  iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

-          Druhy priestupkov a sankcie za ich spáchanie

-          Trestnosť a pojem mladistvý páchateľ priestupku

-          Vymedzenie pojmu trestný čin:

Trestný čin je čin, ktorý je pre spoločnosť nebezpečný čin, a ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone. Trestný čin sa delí na prečin a zločin.

-          Druhy trestných činov a sankcie za ich spáchanie, pravidlo 3x a dosť pri zločinoch, výnimočné tresty, konkrétne tresty za spáchanie zločinu a prečinu

-          Diskusia na témy súvisiace s témou trestného a priestupkového zákona

-          Celá akcia je dopĺňaná príbehmi zo života

Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti nebolo možné uskutočniť všetky požadované prednášky. V budúcom školskom roku si už zarezervovalo niekoľko stredných škôl prednášky na témy „Omamné a psychotropné látky“ a „Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov“. Taktiež sa plánuje rozšírenie ponuky prednášok na tému „Obchodovanie s bielym mäsom“ s pozvanými hosťami z tohto oboru. V tomto smere sa zbierajú potrebné informácie a rozvíja sa spolupráca s mimovládnymi organizáciami.

 

Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

Mestská polícia Žilina má v organizovaní takýchto a podobných projektov určité skúsenosti. V období posledných štyroch rokov MP Žilina pripravila niekoľko kultúrnych a športových akcií. Všetky boli zamerané na rôzne vekové kategórie, od predškolského veku až po dospelosť.

Najväčším podujatím pripraveným Mestskou políciou Žilina je Medzinárodný deň detí na námestí A. Hlinku v Žiline. Počas celej akcie sú k dispozícii deťom rôzne hry, za ktoré dostávajú vecné ceny od Mesta Žilina a MP Žilina. Taktiež je pripravená a prezentovaná ukážka zákroku príslušníkov Mestskej polície. Jedná sa o zadržanie nebezpečného páchateľa pomocou varovného výstrelu a služobného psa. Celkovo sa akcia stretáva s veľkým záujmom širokej verejnosti. Je predpoklad, že táto akcia sa bude konať každoročne.

 

Novou súťažou sa stala súťaž žiakov 4.ročníka základných škôl v Žiline v kreslení alebo tvorbe koláží na tému Mestská polícia očami detí, ktorá sa konala pravidelne v mesiaci október. Tejto súťaže sa doteraz zúčastnili žiaci z desiatich základných škôl v Žiline. Posledný ročník vyhrala 4.A zo základnej školy na Hollého ulici v Žiline. Za víťazstvo získal kolektív 4.A sladkú odmenu v podobe torty a menších prezentov od Mestskej polície Žilina.

Mestská polícia Žilina má záujem na rozvíjaní športových aktivít. Preto usporiadava každoročne „Vianočný volejbalový turnaj o putovný pohár náčelníka Mestskej polície Žilina“, ktorý je určený žiakom 7. a 8.ročníka základných škôl v Žiline. Tento  turnaj sa spravidla koná v mesiaci december a miestom konania je telocvičňa niektorej zo zúčastnených základných škôl.

 

Významnou kultúrnou akciou je Mikuláš pre deti príslušníkov MP Žilina. Akcia sa spravidla uskutočňuje v budove Mestskej polície a každoročne sa na nej zúčastňuje približne 25 rodičov s deťmi. Každé prítomné dieťa dostáva Mikulášsku nádielku. Projekt mal doteraz u všetkých účastníkov veľký úspech.

V posledných rokoch sa pravidelne vykonávajú hliadkami MP kontroly požívania alkoholu a cigariet mladistvými osobami v prevádzkových jednotkách v meste Žilina. V tomto smere sa stav oproti minulým rokom zlepšil, hoci sa stále evidujú občasné prípady podávania alkoholu mladistvým. Aj o tomto probléme sa komunikuje na prednáškach.

 

Predpokladaný vývoj prevencie v roku 2011

-          Realizácia projektu „Správaj sa normálne“ s 2 príslušníkmi MP Žilina v piatom ročníku základných škôl v Žiline s predpokladaným počtom 150 žiakov.

-          Realizácia projektu organizovania preventívnych prednášok a besied pre žiakov 7.a 8. ročníka základných škôl a študentov 1.a 2. ročníka stredných škôl na rôzne témy, najmä o problematike drogovej závislosti a prevencie kriminality.

-          Realizácia praktických výcvikov na dopravnom ihrisku pre deti vo veku 6 -12 rokov.

-          Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre širokú verejnosť:

 • Mikuláš na MP Žilina,
 • Medzinárodný deň detí v Žiline,
 • vianočný volejbalový turnaj o putovný pohár náčelnáka MP Žilina,
 • návšteva MP Žilina deťmi základných škôl,
 • tvorivá súťaž „Mestská polícia očami detí“,
 • iných akcií.

Športové akcie organizované MP Žilina

Volejbalový a basketbalový turnaj

Výber škôl bude pozostávať z celkového hodnotenia školy v správaní sa žiakov na verejnosti, ako aj z účasti na preventívnych aktivitách. Každá škola si sama zostaví jeden tím, ktorí ju bude reprezentovať. Víťazné mužstvo získa pohár MP Žilina a tričko s logom Mesta Žilina, druhý a tretí tím dostane od MP Žilina a Mesta Žilina medaily.

 

Ďalšie činnosti spojené s prevenciou kriminality

-          Kontroly správania sa účastníkov cestnej premávky v blízkosti škôl a nebezpečných úsekoch ciest počas pohybu cez prechod pre chodcov, ktorý je vykonávaný najmä v ranných hodinách. Podľa dohody s konkrétnou školou je možné upraviť čas prítomnosti hliadky. Do tejto činnosti je zapojených okolo 30 príslušníkov MP denne.

-          Kontroly areálov a okolia materských, základných a stredných škôl vo večerných a nočných hodinách vykonávané hliadkami MP Žilina.

-          Kontroly prevádzkových jednotiek na území mesta s dôrazom na požívanie alkoholu mladistvými osobami.

-          Kontroly v školách ohľadom páchania rôznej trestnej činnosti, najmä prechovávania zakázaných omamných látok a šikanovania medzi žiakmi. Zisťovanie bude prebiehať viacerými formami:

 • Rozhovor
 • Anketa
 • Pohovor s triednym učiteľom
 • Anonymný prieskum
 • Osobný pohovor

Zistené skutočnosti budú námetom na ďalšie rozvíjanie komunikácie medzi lektorom a poslucháčmi. Ak bude potrebné vec riešiť razantnejším spôsobom, budú vinníkom uložené sankcie v rámci zákona.

Prevencia kriminality, omamných a psychotropných látok, dopravnej výchovy a iných závažných tém je veľmi dôležitou súčasťou výchovy detí a mládeže. Je potrebné neustále s mladými ľuďmi komunikovať a riešiť rôzne možné alebo už vzniknuté problémy. Deti a mládež si určite zaslúžia otvorenú komunikáciu. Najviac si ju však vážia, ak je s človekom, ktorý nie je všednou súčasťou každodenného života a má priame skúsenosti z daných tém. Preto oceňujú prednášky a besedy s policajtom. Aj samotní mladí ľudia uvítajú ak sa bude v oblasti prevencie naďalej pracovať a zhromažďovať informácie, ktoré neskôr môžu pomôcť potenciálnym obetiam zločinov. Taktiež je potrebné pracovať v oblasti materiálneho zabezpečenia prevencie, či už formou preventívnych projektov alebo organizovaním verejných športových a kultúrnych podujatí.

Spracoval: ppor. Anton Marek

zvodky do 30.5.11

29.-30.5.2011

23:32 hod. Oznamovateľ p. K. z Brezna požiadal o pomoc pri hľadaní jeho priateľa p. Š. z Polomky, ktorý sa po poslednom telefonickom rozhovore nachádza v Žiline na autobusovom nástupišti a pravdepodobne je pod vplyvom alkoholu, následkom čoho bol asi okradnutý o mobilný telefón a už sa s ním nemohol neskôr spojiť. Hliadka MP osobu našla na autobusovom nástupišti, bez finančnej hotovosti a mobilného telefónu a bez možnosti vrátiť sa do miesta bydliska. Hliadka MP p. Š oboznámila o príchode p. K do Žiliny, ktorý príde pre neho autom.

28.-29.5.2011

01:10 hod. Hliadkou MP na Mariánskom námestí zistená bitka skupinky osôb. Hliadka po obnovení verejného poriadku zistila útočníka. Jednalo sa o:Jozef M. Žilina. Poškodený Michal J. Žilina mal zranenia v oblasti tváre. Hliadka MP zabezpečila aj očitých svedkov a na miesto bola privolaná hliadka štátnej polície. Počas ďalšieho šetrenia bolo zistené, že po poškodenom Michalovi J. je vyhlásené pátranie, nakoľko sa vyhýbal nástupu do výkonu trestu odňatia slobody.

28.5.2011

19:45 hod. nahlásila p. Dana D. Žilina, hajlujúceho a cigáňov urážajúceho mladíka na ulici Veľká Okružná. Na miesto vyslaná hliadka MP Žilina, ktorá mladíka Michal P. Žilina na mieste zadržala a z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu proti § 423 Zák. č. 300/2005 Z. z., na miesto privolaná hliadka štátnej polície, ktorá si vec prevzala.

26.5.2011

19:20 hod. Operačný PZSR požiadal o preverenie oznamu, ktorý prijal o nebezpečne blízko sa pohybujúcich diviakov na ul. Petzvalovej. Hliadka MP na mieste zistila samicu diviaka s mladými. Zvieratá sa po vizuálnom kontakte s hliadkou rozutekali. Hliadka MP opätovne vykonala pohovor s obyvateľmi ohľadom /ne/kŕmenia zveri.

25-26.5.2011

21:47 hod. bol telefonicky nahlásený na operačné stredisko MP požiar suchej trávy na križovatke ulíc sv. Cyrila a Metoda a Obchodnej, za veľkogarážami. Obratom bol operačným telefonicky vyrozumený Hasičský zbor a na miesto vyslaná hliadka MP Žilina, ktorá zabezpečila okolie.

00:26 hod. volala pani S. z ul. A. Bernoláka ohľadom partie mladých ľudí ktorá sa pohybuje okolo herne na spomenutej ulici a údajne kričia a ničia koše a trhajú stierače z áut. Vyslaná hliadka MP na mieste nezistila nahlásenú udalosť, ale bol zistený na strome sediaci muž, ktorý olamoval konáre. Jednalo sa o Peter N., Revúca. Menovaný bol hliadkou vyriešený, za ničenie verejnej zelene.  Iné poškodenia v okolí, hliadka nezistila.

02:50 hod. volala čašníčka z PJ Mayrish pub, Štefánikova ul. ohľadom hosťa ktorý jej ukazuje obscénne gestá a ona má z neho strach. Vyslaná hliadka MP na mieste zistila černocha zo Somálska, študenta medicíny v Martine, s povoleným trvalým pobytom na Slovensku na ul. Pri Celulózke Žilina, ktorého poučili o jeho nevhodnom chovaní, po čom sa ospravedlnil čašníčke a prisľúbil, že sa to už nebude viac opakovať.

 

24.5.2011

14:42 hod. hliadka MP Žilina, na nám. A. Hlinku, pri vchode do OD Mirage, zistila pána ktorý odpadol. Hliadka vyrozumela operačné stredisko MP cez ktoré bola privolaná RZP. Do príchodu RZP bola hliadkou osobe poskytovaná odborná predlekárska činnosť a kontrolované životné funkcie. Následne bol pán, zistené hliadkou, že sa jedná o Jozefa H.,  prevezený RZP do nemocničného zariadenia na pozorovanie.

 

18.5.2011

16:30 hod. Telefonicky oznámil pán L. ,že videl ako neznámy muž hodil do Rajčianky  vrece, ktoré obsahovalo utrateného psa. Keď ho upozornil, psa vytiahol na breh a odišiel preč. Hliadka MP Žilina na mieste zistila, že sa oznam zakladá na pravde. Z menovaným spísaná zápisnica  o podanom vysvetlení a taktiež aj oznámenie o priestupku. Pes bol prevezený do asanačného podniku VAS M. Lúčka na likvidáciu.

 

19:25 hod. Hliadkou MP Žilina na ul. Vuruma zistené dve maloleté deti Adam a Nina H., ktoré sa stratili rodičom na Mariánskom  námestí. Hliadkou rodičia zistený  v strede Mariánskeho námestia ako už svoje ratolesti hľadajú. Maloleté osoby si prevzal otec Boris H. Žilina.

 

 

17.5.2011

17:00 Hod. Hliadka MP Žilina na ulici Bajzovej pri PJ LIDL spozorovala a následne zadržala osobu /Miloš H./, na ktorú bolo vyhlásené pátranie /príkaz na zatknutie/. Osoba bola odovzdaná hliadke štátnej polície.

 

 

16.5.2011

14:10 Zadržanie osoby na pátraní: Hliadka MP Žilina na ul. J. Fándlyho spozorovala a následne zadržala osobu na pátraní /dodanie do VTOS/ Ján C., Žilina. Osobu si na mieste prevzal vyšetrovateľ štátnej polície.

 

19:13 Oznamovateľka /p.V./ nahlásila, že dochádza k vytápaniu jej bytu susedou /p.M./. Hliadka MP Žilina sa na mieste pokúšala vyrozumieť p. M., ktorá však neotvárala. Nakoľko sa jedná o osobu staršieho veku, bolo dôvodné podozrenie, že by mohla mať vážne zdravotné problémy, bola z tohto dôvodu požiadaná súčinnosť Hasičského zboru Žilina a za pomoci rebríka príslušník MP vstúpil cez otvorené okno do bytu, kde našiel p.M. spať v posteli. Pani je hluchá, ale bolo jej vysvetlené, že závada na jej vodoinštalácií spôsobuje škodu na majetku oznamovateľke. Na mieste bol prítomný vodoinštalatér firmy Bytterm a.s. Žilina , ktorý závadu v prítomnosti domovníka /Pavel S./ odstránil.

14.05.2011

23:00 hod. Hliadkou MP Žilina na ul. Národná zistená ruvačka medzi Ľubošom Ď. a neznámym útočníkom zadržaným hliadkou MP. Poškodený Ľuboš Ď. ošetrenie nepožadoval, bol poučený a odoslaný do miesta bydliska. Nakoľko útočník nemohol preukázať totožnosť ani po  predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti, bola táto osoba predvedená na útvar Mestskej polície v Žiline. Pri lustrácii sa zistilo, že sa jedná o Jozef F., ktorý bol za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, vyriešený v blokovom konaní.

 

13.05.2011

23:05 hod. Hliadkou MP ŽIlina na ul. P. O. Hviezdoslava spozorovaný neznámy muž unikajúci pred hliadkou štátnej polície, oddelenia Železničnej polície. Uvedený muž bol hliadkou MP Žilina zadržaný na Autobusovej stanici. Jednalo sa o osobu podozrivú zo spáchania zločinu lúpeže. Objektom činu bol mobilný telefón, ktorého sa za použitia násilia voči inej osobe zmocnil Patrik B. Uvedeného muža i s mobilným telefónom si na mieste prevzala hliadka štátnej polície, oddelenia železničnej polície.

21:30 hod. Na základe požiadavky hliadky štátnej polície na Hlinkovom námestí zistení /Tibor B. a Ladislav F./ dôvodne podozriví z krádeže dámskej kabelky, ktorú odcudzili študentke v prevádzke 1908 v Sade SNP. Po príchode hliadky štátnej polície poškodená žena obidvoch páchateľov jednoznačne spoznala. V blízkosti páchateľa Ladislava F. bol nájdený mobilný telefón, ktorý bol odcudzený spolu s kabelkou.

 

12.05.2011

17:10 hod. prijatý telefonický oznam p. M. ohľadom výrubu stromov na ul. V. Spanyola Hliadkou MP Žilina na mieste neprístupnom verejnosti zistený nepovolený výrub 15 m dubu s priemerom kmeňa cca 30-40 cm, v rozpore s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Z uvedeného stavu vyhotovená fotodokumentácia a v zmysle zákona č. 564/1991 o obecnej polícii vec oznámená Odboru životného prostredia pri MsÚ v Žiline.

20:10 hod. prijatý telefonický oznam p. K. ohľadom nájdenia finančnej hotovosti 20,-€ v bankomate Slovenskej sporiteľne na ul. A. Bernoláka. Hliadkou MP Žilina na mieste s oznamovateľkou spísaná príslušná agenda, hotovosť prevzatá a spísaný úradný záznam. Následne telefonicky vyrozumená pracovníčka infolinky Slovenskej sporiteľne a získaný telefonický kontakt na pracovníčku oddelenie riešiaceho obdobné udalosti za účelom oznámenia uvedenej skutočnosti.

 

11.5.2011

12:30 hod. Telefonicky nahlásil p. Š. na ulici Tatranská 10 roj včiel. Hliadkou MP Žilina zabezpečené okolie a cez operačné stredisko následne kontaktovaný včelár, ktorý sa dostavil na miesto a roj odchytil.

28.04 2011

14:15 hod. Telefonicky nahlásila p. M. - že jej brat je pod vplyvom alkoholu a vyhráža sa jej zo sekerou v ruke. Hliadka MP Žilina na mieste zistila že p. Milan J.  brat oznamovateľky nie je pod vplyvom alkoholu a kálal drevo v drevárni. Ďalej uviedol, že so sestrou má dlhoročný rodinný spor a preto dochádza k nedorozumeniam a žiadnemu ohrozovaniu z jeho strany zo sekerou nedochádzalo. Situácia upokojená a odporučení na občianskoprávne konanie.

14:55  hod. na Nám. požiarnikov hliadka MP Žilina spozorovala osobu ležiacu v tráve. Na mieste zistený starší muž / Rudolf D. roč.51/, ktorý bol malátny a hliadke stihol uviesť, že je silný diabetik a dostal záchvat. Na miesto privolaná RZP, ktorá previezla muža na ošetrenie. Do príchodu sanitky hliadka muža uložila do stabilizovanej polohy a kontrolovala životné funkcie.

 

27-28.4.2011

4.45 hod. Hliadkou MP Žilina pri patrolácii na ul. Národná zistené otvorené vchodové dvere na prevádzke Obuv a kožená galantéria Partizánske. Telefonicky kontaktovaná vedúca prevádzky /Drahomíra S./, ktorá uviedla, že sa jedná zrejme o poruchu uzamykacieho mechanizmu na dverách. Na miesto sa dostavila /Margita K./, ktorá vykonala kontrolu prevádzky, pričom násilné vniknutie a prípadné odcudzenie tovaru vylúčila.

 

27.4.2011

16:10 hod. Telefonicky oznámila p. M, že vo svojej záhrade našla nevládneho dravca, ktorý nemohol vzlietnuť. Hliadka MP Žilina na mieste zistila a za pomoci majiteľa domu odchytila dravca pravdepodobne s poraneným krídlom. Vták bol prevezený na útvar MP Žilina a následne bol vyrozumený pracovník NPMF. /Národny park Malá Fatra/UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka slúži na oznámenie výnimočných  situácií, keď je ohrozený život, zdravie občanov, alebo dochádza k protiprávnemu jednaniu. V prípadoch, keď sa nejedná o závažnú udalosť používajte prosím telefónne číslo +42141/5621166.

Dajme šancu tým, ktorí potrebujú pomoc.

Mestská polícia Žilina


mapka hájik

STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤA

Mestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali linku 159. Na toto číslo prosíme nahlasujte aj výskyt túlavých psov. Zvieratá budú po odchyte umiestnené v Žilinskom útulku a bude im zabezpečená veterinárna starostlivosť.

YzUwOGU2