Horúci letný deň pri Rajčanke narušil muž pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ktorý mal pri sebe stredoázijského ovčiaka bez vôdzky, teda mohutného psa, ktorý pobehoval medzi kúpajúcimi sa ľuďmi. Na upozornenia oddychujúcich osôb, aby si psa dal na vôdzku, muž reagoval vulgarizmami a nevadila mu ani prítomnosť detí. Na prítomnosť hliadky začal byť muž agresívny, neuposlúchol výzvy na odvrátenie konania a tak logicky prišli na rad zákonné donucovacie prostriedky a predvedenie osoby na útvar MP za účelom zistenia totožnosti a objasnenie veci s podozrením na trestnoprávne konanie. Zviera 39 ročného muža bolo odchytené a dočasne umiestnené v karanténnom koterci.

Polnočná explózia

Pol hodinu po polnoci sa mestskou časťou Zástranie ozvala explózia. Operačné stredisko prijalo informáciu o ohlušujúcej pyrotechnike, ktorá bola vhodená neznámou osobou do dvora rodinného domu. Hliadka na mieste zistila, že v inkriminovanom dome a v dome susedov žijú maloleté deti, ktoré podľa obyvateľov utrpeli šok. Pri komunikácii s obyvateľmi sa u jednej z osôb začali prejavovať známky slabosti s celkovou nevoľnosťou, preto boli na miesto privolaní zdravotníci. Prípad si prevzala štátna polícia.