🟢Na základe telef. oznamu bol zistený v prevádzke na sídlisku Vlčince 10 – ročný chlapec, ktorý pôsobil vystrašeným dojmom. Chlapec hliadke uviedol, že sa údajne bojí ísť domov z dôvodu, že ho matka zbije. Hliadka na miesto priviezla zamestnankyňu z odboru sociálnych vecí, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z ÚPSVaR, s ktorou bol vykonaný kontakt v mieste bydliska na matku maloletého. Po preverení situácie a vykonaných úkonoch bol chlapec umiestnený do dočasnej opatery starej matke.

🟡Obyvateľka sídliska Hájik oznámila muža na ul. Korzo, ktorý búcha päsťou do stojacich vozidiel. Hliadkou bol muž dostihnutý na ul. Kempelenova. Po preverení bolo zistené jedno poškodené vozidlo. 53 – ročného muža zo Žiliny značne pod vplyvom alkoholu si prevzala hliadka Policajného zboru.