Pomoc dezorientovanej osobe

Dvadsať minút po polnoci operátor linky 112 požiadal o preverenie oznamu od ženy, ktorá mala zablúdiť niekde v okolí Rondla z dôvodu zrakového a iného zdravotného postihnutia. Hliadkou MP bola oznamovateľka prostredníctvom postupného vyťažovania cez mobilný telefón zistená na ul. Závodského. Následne bola žena prevezená do miesta bydliska, kde si ju prevzal rodinný príslušník.

Bitka v herni upriamila pozornosť na hľadanú osobu

Aktivácia poplachového zariadenia mala za následok výjazd hliadky v čase 02:11 hod. do herne v centre mesta. Dôvodom boli nezhody medzi tromi zákazníkmi, ktoré vyústili do fyzického konfliktu. Schladenie hlavy potreboval jeden zo zúčastnených, proti ktorému hliadka použila donucovacie prostriedky. Po obnovení verejného poriadku bolo preverovaním zistené, že jeden z trojice mužov figuruje v databáze hľadaných osôb a tak putoval do rúk privolanej hliadke Policajného zboru, ktorá si hľadaného a vec prevzala.