Aj v tomto roku otvárame kurz odbornej prípravy. Do našich radov prijmeme ľudí, ktorí chcú nevšednú prácu a majú záujem pomáhať obyvateľom a návštevníkom mesta Žilina. 
Záujemcovia o prácu v mestskej polícii môžu zasielať žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi. Následne ich mestská polícia vyhodnotí a na osobné pohovory pozve tých najvhodnejších kandidátov.