Tento rok náš kolega – herpetológ už po druhýkrát odchytával hada.

V prvom prípade to bolo v servise motorových vozidiel, kde sa užovka stromová ukryla v motorovej časti auta.

Teraz bol odchyt uskutočnený v zbernom dvore, kde jeho zamestnanec nahlásil mladú vretenicu. Náš kolega prišiel a zistil, že sa jedná o užovku hladkú, gravidnú samičku. V oboch prípadoch boli nejedovaté plazy po vyrozumení Správy NP Malá Fatra vypustené do voľnej prírody vo vhodnej lokalite. Chválime postup pracovníka Zberne odpadov Žilina.