Počas prázdnin slúži detské dopravné ihrisko pre deti z letných táborov

Deti z letného tábora Komunitného centra Bratislavská využili dnes detské dopravné ihrisko na športové hry s policajnými preventistkami.

Počas prázdnin si deti plánujú takéto športové aktivity zopakovať a v prípade pekného počasia plánujú obohatiť letný deň s policajtkami aj návštevou lesoparku.