Zabehnutým, opusteným alebo túlavým psom je zviera, ktoré sa zdržuje mimo chovného priestoru bez majiteľa.

V prípade, ak nájdete takéhoto psa:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
  2. v záujme vlastnej bezpečnosti sa nepokúšajte o manipuláciu so psom sami,
  3. poskytnite policajtovi informácie o pohybe a polohe psa.

Zvieratá budú po odchyte umiestnené v Žilinskom útulku a bude im zabezpečená veterinárna starostlivosť. Referát kynológie mestskej polície zabezpečuje odchyt nahlásených zvierat nasledovne:

PONDELOK – PIATOK

od 07:00 do 18:00

SOBOTA – NEDEĽA

od 07:00 do 17:00