• § 135, Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník: kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu orgánu.

 


Stratili ste niečo v našom meste a neviete to nájsť?

Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?

Na tejto stránke ponúkame služby, aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených.