Prevencia

Mestská polícia Žilina plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Referát prevencie spadá pod oddelenie prevencie, životného prostredia a správy MP so sídlom na ul. Nanterská 29, 010 08 Žilina. Súčasťou oddelenia je multifunkčné detské dopravné ihrisko a učebňa dopravnej výchovy.

Výuka dopravnej výchovy je určená pre materské školy a I. stupeň základných škôl a prebieha od apríla do októbra. Rezervovať termín si môžete v rezervačnom kalendári na našej stránke.

Referát prevencie má vypracovanú ponuku prednášok pre základné a stredné školy na konkrétne okruhy tém.

Prednášku je možné si v predstihu vybrať a objednať v ponuke prednášok.


Kyberšikana je fenomén, ktorý nadobúda čoraz väčšie rozmer. Mestská polícia Žilina plánuje v rámci kampane a preventívnych aktivít podchytiť jeho prejavy v zárodkoch a preto súčasťou preventívnych prednášok na tému šikanovania máme pripravené motivačné video.

Okrem iného je cieľom mestskej polície ukázať a pomôcť deťom a mládeži nájsť aj inú cestu ako je písanie negatívnych a nenávistných statusov a komentárov na sociálne siete.

“Žijeme v dobe internetu. Vďaka sociálnym sieťam môže dnes ktokoľvek komentovať čokoľvek. V histórii ľudstva nebolo nikdy jednoduchšie niekomu ublížiť, než práve dnes. Internetové hrdinstvo, kritika a hejt sa stali symbolom našej doby. Možno je to dobou, ale možno to niečo vypovedá o každom z nás. Je len jedna cesta ako sa kritike vyhnúť. Nič nerobiť, nič nehovoriť a ničím nebyť. A preto sa poďme zaoberať radšej tým, kým sme my, ako písať na cudziu stenu…”

Za spoluprácu na projekte ďakujeme: Ľubošovi Plešingerovi za kontakt na správnych ľudí, Zuzane Nezvalovej a deťom z tanečného súboru Lentilky a Filipovi Cipárovi za choreografiu, kameru a strih.


Spoločnými silami proti kyberšikane

Preventistky Mestskej polície Žilina sa spojili so študentami Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU a pripravili sériu prednášok na tému bezpečného správania sa na internete a sociálnych sieťach.

Stretnutia absolvovali žiaci II. stupňa jednej zo základných škôl v Žiline a nasledovať budú prednášky pre študentov stredných škôl.

Téma je nanajvýš aktuálna a veríme, že aj pohľad mladých ľudí – vysokoškolákov napomôže mladším rovesníkom správne sa zorientovať v kyberpriestore a využívať ho správne a hlavne bezpečne.

Preventívne aktivity vykonávajú :

Bc. ml. inšp. Martina Brezániová

ml. inšp. Marcela Benická

ml. inšp. Marek Šmárik