Kontakt

ADRESA

Mestská polícia Žilina

Hollého 11

010 01 Žilina

KONTAKT

Tiesňová linka: 159

Stála služba – Hollého ulica: +421 41 56 21 166

Stála služba – Stanica Vlčince: +421 905 608 008

Tiesňová linka SMS pre občanov s poruchou sluchu a reči: +421 905 600 159

email: operacne@mpza.sk

Vedenie

Náčelník Mestskej polície Žilina: vrch. pol. radca. Peter MIŠEJKA

email: nacelnik@mpza.sk

Zástupca náčelníka Mestskej polície Žilina: pol. radca. Mgr. Martin MATEJKO

email: zastupca@mpza.sk

Vnútorné a organizačné oddelenie

Hollého 11, Žilina

Vedúca vnútorného a organizačného oddelenia: kom. PhDr. Janka HROŠOVSKÁ

email: hrosovska@mpza.sk

–          Referát správy finančného majetku: ml. inšp. Zuzana TURČANOVÁ

email: turcanova@mpza.sk

–          Referát správy rozpočtu a účtovníctva: Ing. Petra CABADOVÁ

email: cabadova@mpza.sk

–          Úsek mzdovej učtárne a systematizácie: Ing. Milena DÁVIDOVÁ

email: davidova@mpza.sk

–          Referát hospodárskej správy: 

email:

 Oddelenie výkonu služby

Stanica CENTRUM, Hollého 11, Žilina

–          Veliteľ Okrsku Centrum: vrch. inšp. Martin PEKNÝ

email: pekny@mpza.sk

–          Veliteľ Okrsku Hliny: vrch. inšp. Mgr. Ladislav ZEMÁNEK

email: zemanek@mpza.sk

–          Veliteľ Okrsku Mestských častí 1.: vrch. inšp. Mgr. Peter JURÍČEK

email: juricek@mpza.sk

–          Veliteľ Okrsku Mestských častí 2.: vrch. inšp. Peter RODZIŇÁK

email: rodzinak@mpza.sk

Stanica HÁJIK, Korzo 31, Žilina

–          Veliteľ Okrsku Hájik.: vrch. inšp. Dušan KELEMEN

email: kelemen@mpza.sk

Stanica VLČINCE, Nanterská 29, Žilina

–          Veliteľ Okrsku Vlčince a okrsku Solinky: kom. Miloš TOMAŠEC

email: tomasec@mpza.sk

 Oddelenie prevencie, životného prostredia a správy MP

Nanterská 29, Žilina

Vedúca oddelenia prevencie, životného prostredia a správy MP: kom. JUDr. Janka BALOGOVÁ

email: balogova@mpza.sk

–          Referát prevencie: ml. inšp. Marcela BENICKÁ, ml. inšp. Bc. Martina BREZÁNIOVÁ

email: prevencia@mpza.skbenicka@mpza.sk, brezaniova@mpza.sk

Oddelenie vzdelávania a osobitných činností

Hollého 11, Žilina

Vedúci oddelenia vzdelávania a osobitných činností: kom. Martin SASÁK

email: sasak@mpza.sk

–          Referát priestupkov: ml. inšp. Otto BAŠŤOVANSKÝ, ml. inšp. Ing. Miroslav KARAK, ml. inšp. Ing. Mária TALAPKOVÁ

email: bastovansky@mpza.sk, karak@mpza.sk, talapkova@mpza.sk

–          Referát kynológie a odchytu zvierat: ml. inšp. Ján MURÁRIK

email: kynologia@mpza.sk; mobil: + 421 918 801 294

–          Referát informatiky a mestského kamerového systému:  ml. inšp. Ľuboš SVRČEK

email:  svrcek@mpza.sk