Aktuality…

Vykonávanie odberov na odberných bude prebiehať v čase od 08:00 hod., do 20:00 hod.

Prestávky sú plánované v čase o 12:00 hod (obed) a 17:00 hod., (večera). (Môže sa meniť podľa aktuálnej situácia na odbernom mieste).

Na odberných miesta a v okolí bol monitorovaný aj verejný poriadok – bez závad a porušenia.


Mestská časť Hliny I – IV, Staré mesto – VO č. 1

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
Nová synagóga, J.M Hurbana
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Mestský úrad v Žilina, Námestie
obetí komunizmu 1

(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Spojená škola Kráľovnej pokoja
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Hollého 66
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
SPŠS, Veľká okružná 25
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
CZŠ Romualda Zaymusa 3
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
SOŠ elektrotechnická, Komenského 50
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha – VO č. 2

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Lichardova 24, Hliny VIII
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Jarná 20, Hliny VII
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Športová hala pri ZŠ V. Javorku
(3 odberné miesta)
20:00Ukončené
SOŠ stavebná Bôrik
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Solinky – VO č. 3

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Gaštanová 56, Solinky
(4 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Limbová 30, Solinky
(5 odberných miest)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Vlčince – VO č. 4

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ a MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Vlčince
(3 odberné miesta)
20:00Ukončené
Gymnázium Varšavská, Vlčince
(6 odberných miest)
20:00Ukončené
ZŠ Martinská 20, Vlčince
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ Karpatská 11, Vlčince
( 3 odberné miesta)
20:00Ukončené
Átrium Poštová 1, Vlčince
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Hájik – VO č. 5

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ Námestie mladosti 1, Hájik
(6 odberných mieste)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bytčica, Rosinky, Trnové – VO č. 6

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
SOŠ dopravná Rosinská cesta 2
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Bytčica
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Trnové
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Bánová, Závodie, Žilinská Lehota – VO č. 7

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ s MŠ do Stošky 8, Bánová
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu

Mestská časť Brodno, Budatín, Mojšová lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie – VO č. 8

Odberné miestoAktuálny
čas
Počet osôb čakajúcich na obder
ZŠ a MŠ Brodňanská 17, Brodno
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
ZŠ Slov. dobrovoľníkov 7, Budatín
(2 odberné miesta)
20:00Ukončené
PM Budatínsky hrad
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
ZŠ Mojšova Lúčka
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Strážov – Marakana
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrny dom Vranie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Ul. Ku škôlke 11, Zádubnie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Kultúrna dom Zástranie
(1 odberné miesto)
20:00Ukončené
Aktualizované približne každú hodinu