Alkohol, agresivita, rušenie nočného kľudu aj znečistenie verejných priestranstiev.

Pestrú zmes protiprávnych konaní riešili posledné dni v týždni hliadky MP. Policajti prejednali takmer 130 priestupkov na úseku verejného poriadku, kde dominoval alkohol, znečistenie verejných priestranstiev, ale aj rušenie nočného kľudu.

V Parku Ľ. Štúra hliadka MP zistila muža, ktorý fyzicky napadol ženu. S opuchom tváre ju prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci, podozrivý skončil v rukách polície.

V prevádzke na Mariánskom námestí agresívny zákazník rozbil sklenenú výplň a z miesta ušiel. Na základe popisu bol po 20 minútach podozrivý zistený, spacifikovaný a predvedený na Obvodné oddelenie Policajného zboru.

V blízkosti pohostinstva na sídlisku Hájik približne 10-členná skupina podnapitých osôb rušila nočný pokoj obyvateľov. Na upozornenie zo strany zakročujúcej hliadky jeden z prítomných mužov zaútočil na hliadku údermi päsťami. Po príchode ďalších hliadok bola situácia stabilizovaná a podozrivý muž bol za použitia donucovacích prostriedkov predvedený k vyšetrovateľovi z dôvodu podozrenia spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa.