Slnečné lúče lákajú von najmä deti. A ako to zvyčajne býva, deti neuvedomujúc si rôzne riziká, využívajú na hry aj také miesta, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti veľmi rizikové. Takýmto miestom je aj okolie železničných tratí.

Práve z tohto dôvodu navštívila preventistka Mestskej polície Žilina spoločne s policajtkami Krajského riaditeľstva PZ v Žiline deti v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici v Žiline.

Deťom zrozumiteľným spôsobom vysvetlili riziká hier v blízkosti železničnej trate, premietli im krátke výukové filmy, vysvetlili im bezpečné prechádzanie cez železničné priecestia a na záver sa zahrali.