Mestská polícia Žilina v spolupráci s Policajným zborom prijala v súvislosti s konaním Staromestských slávností v našom meste bezpečnostné opatrenia vo forme zvýšeného dohľadu, ktorých cieľom bolo zabezpečenie verejného poriadku. Dohľad nad bezpečnosťou návštevníkov mesta zabezpečovalo počas troch dní:

  • celkovo 72 príslušníkov MP,
  • 19 kamier mestského kamerového systému v centre mesta,
  • policajný dron.

Okrem riešenia 148 priestupkov MP zaznamenala poškodenie majetku súkromnej osoby a 4 výtržníctva. Z pohľadu bezpečnosti konštatujeme, že masové kultúrne podujatie sa zaobišlo bez mimoriadnych udalostí.


Pozri video TU