Bitka, krádeže, rozkopané smetné nádoby aj poškodené dvere.

Takmer dve hodiny po polnoci operačné stredisko MP prijalo telef. oznam ohľadom osôb, ktoré sa násilím dobíjajú do vchodu bytovky na sídlisku Hájik. Po neúspešnom vniknutí do priestorov sa osoby presunuli do iného vchodu. Hliadkami MP boli za pomoci poskytnutia kamerového záznamu z domových kamier, osoby zodpovedajúce popisu zadržané. Jednalo sa o 2 ženy a 1 muža (roč. 85,89,94). Po obhliadke bolo zistených viacero poškodených vchodových dverí, preto vec ďalej hliadka riešila v súčinnosti s Policajným zborom.

Počas víkendu hliadky MP riešili 121 priestupkov, zasahovali pri ruvačke, vykonali kontroly narušených chránených objektov, zistili prevádzky pri predaji a podávaní alkoholických nápojov mladistvým osobám, zistili páchateľov rozbitých vchodových dverí domu, rozkopaných smetných nádob na ulici, krádeže tovaru v obchodoch, poskytli pomoc ležiacim osobám a zistili dve vozidlá taxislužby, ktoré nespĺňali podmienky na prevádzku v zmysle zákona.