Chodci a cyklisti buďte k sebe ohľaduplní.

Preventistky Mestskej polície Žilina spoločne s preventistkou Krajského riaditeľstva PZ v Žiline pripravili spoločnú preventívnu akciu zameranú na nemotorových účastníkov v uliciach mesta.

Policajtky sa na žilinskom Bulvári zamerali na vzájomné správanie sa chodcov a cyklistov. Na základe podnetov totiž práve cestičku pre cyklistov využívajú chodci, na druhej strane sa zasa chodci sťažujú na cyklistov na neohľaduplnosť a rýchlu jazdu.

Počas preventívnej akcie policajtky nerozdávali pokuty. Cieľom akcie bolo obidvom skupinám nemotorových účastníkov vysvetliť zásady správania sa a najmä ohľaduplnosť a v konečnom dôsledku ich upozornili, že aj takéto nerešpektovanie pravidiel zo zákona o cestnej premávke môže byť sankcionované.

V spoločnej preventívnej akcii plánujeme pokračovať.