Máj 2023

Zistené a vyriešené priestupky: 1555
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 834