Júl 2023

Zistené a vyriešené priestupky: 1715 Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 784