August 2023

Zistené a vyriešené priestupky: 1839 Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 805