September 2023

Zistené a vyriešené priestupky: 1691 Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 788