Október 2023

Zistené a vyriešené priestupky: 2034 Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 836