December 2023

Zistené a vyriešené priestupky: 1399 Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 889