Zistené a vyriešené priestupky: 513
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 908