Zistené a vyriešené priestupky: 1851
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 890