Zistené a vyriešené priestupky: 1405
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 766