Zistené a vyriešené priestupky: 1584
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 719