Zistené a vyriešené priestupky: 1767
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1069