Zistené a vyriešené priestupky: 1949
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1293