Zistené a vyriešené priestupky: 1331
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 747