Zistené a vyriešené priestupky: 2042
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1088