Zistené a vyriešené priestupky: 1492
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 879