Zistené a vyriešené priestupky: 1269
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 738