Zistené a vyriešené priestupky: 846
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 820