Zistené a vyriešené priestupky: 1151
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 918