Zistené a vyriešené priestupky: 1656
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 832