Zistené a vyriešené priestupky: 1766
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 853