Zistené a vyriešené priestupky: 1087
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 783