Zistené a vyriešené priestupky: 1349
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 730