Zistené a vyriešené priestupky: 1717
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 690