Zistené a vyriešené priestupky: 1553
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 898