Zistené a vyriešené priestupky: 1980
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1043