Zistené a vyriešené priestupky: 2069
Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1049